Z E B R A N I E

CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10
im. Ziemi Wałeckiej

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W
28 stycznia 2016 roku.

 

 
             

Przed rozpoczęciem zebrania jest zwykle trochę czasu na rozmowy,
uregulowanie składki członkowskiej oraz podpisanie listy obecności.

             
       
             
  Henryk Wlaź i Jan Frelkowski.   Jan Ciosek i Henryk Wlaź, za Nimi Tadeusz  Kuźmiński.   Piotr Szymczak i Ryszard Mizerski.  
             
         
     
         
  Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Marek Kowalski, Jerzy Kowal, Andrzej Wierzba.   Od lewej: Józef Kozłowski, Józef Domińczak, Andrzej Wierzba.  
         
     
         
  Od lewej: Witold Bień, Jan Kuśmierek, Andrzej Wierzba, Marek Kowalski.   Od lewej: Ireneusz Górko, Piotr Szymczak, Józef Kiziuk, Zygmunt Jeliński, Wacław Stępyra, Grzegorz Rutkowski.  
         
         

Prezes Koła Witold Kowalski przywitał wszystkich uczestników zebrania.
Szczególnie serdecznie powitał Gości z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile w osobach:
Prezesa Zarządu mjr rez. mgr Zygmunta Jelińskiego
i Wiceprezesa ds. organizacyjnych płk w st. spocz. Wacława Stępyrę.

     
 

 
     
 

Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski wita uczestników zebrania.
Od lewej siedzą: Andrzej Wierzba, Wacław Stępyra, Zygmunt Jeliński, Piotr Szymczak.

 
     

Następnie podał frekwencję, przedstawił porządek zebrania, który po przegłosowaniu

został przyjęty do realizacji, a przedstawiał się następująco:

      1.    Sprawdzenie obecności i przywitanie uczestników zebrania;
      2.    Informacja o zmarłym - w dniu 13 grudnia 2015 roku zmarł w Koszalinie
                                        -  ppłk  mgr inż.  Stanisław NOWAKOWSKI;
      3.    Życzenia z okazji 70-tej Rocznicy Urodzin:
                  ppłk w st. spocz. Wiesław WYSOCKI i mjr w st. spocz. Mieczysław FRYZA;
      4.    Sprawozdanie z wykonania zamierzeń 2015 roku;
      5.    Plan pracy Koła na 2016 rok;
      6.    Wolne wnioski

         Prezes  Koła  płk w st. spocz. Witold Kowalski poinformował zebranych o zmarłym Koledze ppłk mgr inż. Stanisławie Nowakowskim i w kilku słowach przybliżył Jego osobę.

   Wspominając powiedział:

          "Koledzy w dniu 13 grudnia 2015 roku zmarł w Koszalinie w wieku 89 lat nasz starszy Kolega ppłk mgr inż. Stanisław NOWAKOWSKI. W dniu 16 grudnia odbyły się uroczystości żałobne w których uczestniczyło czterech Kolegów z naszego Koła, byli to: Witold Kowalski, Bogdan Mikołajczak, Jerzy Miszkowicz i Andrzej Wierzba.

         Większość z Was znała osobiście pułkownika Nowakowskiego.

         W roku 1965 rozpoczynałem służbę w jednostce Stanisław był inżynierem radio. Był postacią wyjątkową, cechowało go opanowanie w każdej sytuacji, życzliwość, wysoka wiedza techniczna.

         My młodsi od niego 15, 20 lat czuliśmy jego życzliwy sposób bycia. Był jednym z technicznych oficerów, który w najbardziej złożonej sytuacji zachowywał spokój i podejmował przemyślane decyzje.

         Służbę w JW. 2016 pełnił na stanowiskach technicznych: inżyniera batalionu, inżyniera brygady, zastępcy Szefa Służb Technicznych.

         Po odejściu do rezerwy stawiał się na wszystkie nasze zaproszenia. W roku 2015 potwierdził swój udział w IV Spotkaniu Pokoleń, lecz choroba z której już nie wyszedł przeszkodziła mu w uczestnictwie w spotkaniu.  Cześć Jego pamięci." 

 

 

 

 
   

STANISŁAW  NOWAKOWSKI
zm. 13.12.2015 r.

 

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, wzorowy żołnierz, osoba    niezwykle   przyjacielska,   ciepła,   którego   energia i  sposób  działania pozytywnie oddziaływały  we  współpracy w jednostce wojskowej.

 
       
   

 

Dał  się  poznać  jako człowiek wzorowej prawości i skromności, był w swym obcowaniu życzliwy dla wszystkich. Zapamiętamy  Stanisława  jako   mądrego,  życzliwego  i  prostego  żołnierza.

 
           
   

Koledzy z Jednostki Wojskowej 2016 – Wałcz.

 
             

Nasz  wpis  do  wirtualnej  książki  „Zapal znicz”

 

Po skończonej wypowiedzi poprosił uczestników zebrania o powstanie aby

CHWILĄ  CISZY

uczcić pamięć zmarłego Stanisława.

         
     
         
  Uczestnicy zebrania CHWILĄ  CISZY 
uczcili pamięć zmarłego starszego Kolegi.
  Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię
"ŚPIJ   KOLEGO".
 
         

         Przechodząc do następnego punktu zebrania Witold Kowalski poinformował uczestników, że dwóch naszych Kolegów obchodzi 70-tą Rocznicę Urodzin, a są to:

            ppłk w st. spocz. Wiesław WYSOCKI
    i  mjr w st. spocz. Mieczysław FRYZA

i poprosił Ich o wystąpienie.

          Pierwszym składającym Jubilatom życzenia był Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.

     
 

 
     
 

Życzenia odczytuje Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.
Mieczysław Fryza i Wiesław Wysocki, obok Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Andrzej Wierzba.

 
     

 

 

         
     
         
  Życzenia od Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile.  
         
     
  Życzenia odbiera
ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki.
  Życzenia odbiera
mjr w st. spocz. Mieczysław Fryza.
 
         
   
         
  Życzenia od Kolegów z Koła nr 10  odczytuje Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.
Od lewej: Witold Kowalski, Jubilaci: Mieczysław Fryza i Wiesław Wysocki oraz Zygmunt Jeliński.
 
         
     
         
  Życzenia od Kolegów z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.  
         
 

 
         
 

Życzenia odbiera ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki.

 
         
     
         
  Życzenia od Kolegów z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.  
         
 

 
         
 

Życzenia odbiera mjr w st. spocz. Mieczysław Fryza.

 
         
     
         
  Życzenia imieninowe z rąk Prezesa Koła  Witolda Kowalskiego odbiera Henryk Wlaź i jeszcze pamiątkowe zdjęcie.  
         
     
         
         
  Jubilaci na tę okazję przygotowali
wspaniały tort.
  Fachowej pomocy podczas dzielenia
jubileuszowego tortu udzieliła
Pani Bernadetta Piotrowska.
 
         
             
       
             
  Jubilaci  Mieczysław Fryza i Wiesław Wysocki bardzo sprawnie częstowali
przygotowanymi porcjami tortu i lampką szampana.
 
             
     
 

 
     
 

Chwila rozmowy z Gośćmi przed toastem.
Od lewej: Andrzej Wierzba, Wacław Stępyra, Witold Kowalski, Zygmunt Jeliński.

 
     
 

 
     
 

Witold Kowalski wzniósł toast:
"Koledzy Jubilaci! Życzymy Wam dużo zdrowia i wielu dalszych Jubileuszy"

Przed realizacją toastu uczestnicy zebrania odśpiewali Jubilatom  -  STO LAT.

 

 
     
 

 
     
         
     
         
         
         

         Po toaście o głos poprosił Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile  mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.

         Prezes  Zarządu  Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego  w  Pile  mjr  rez. mgr  Zygmunt Jeliński zabierając głos podziękował za zaproszenie na zebranie stwierdzając, że zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdża do Wałcza na nasze spotkania.

         Poinformował o obchodach 35-lecia naszego Związku, o organizowanej przez Zarząd Rejonowy uroczystości w dniu 10 czerwca w Pile, na którą zaprosił wszystkich członków Koła. Zaproponował, jeśli jest to możliwe, aby uczestnicy wystąpili w mundurach.

         Zwrócił się też z prośbą do Prezesa Witolda Kowalskiego, aby na tej uroczystości wystąpił ktoś z naszego Koła i przedstawił jego działalność. Prosił abyśmy również dostarczyli na to spotkanie nasze Kroniki Koła.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile  mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.
Na zdjęciu od lewej: Wacław Stępyra, Witold Kowalski, Piotr Szymczak.

 
     

         Następnie zabrał głos Wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

         W swoim krótkim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na zebranie, przyłączył się również do składanych życzeń Jubilatom i Solenizantowi i poinformował zebranych o powstałej stronie internetowej Zarządu Rejonowego, podał jej adres:  www.zzwppila.pl.tl   oraz prosił, aby w miarę możliwości tam zaglądać.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu Rejonowego ZŻWP
w Pile płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Wierzba, Zygmunt Jeliński, Witold Kowalski.

 
     

         Po wystąpieniach zaproszonych Gości Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski przystąpił do realizacji następnego punktu zebrania - sprawozdanie z wykonania zamierzeń 2015 r.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski.
Od lewej: Andrzej Wierzba, Wacław Stępyra, Zygmunt Jeliński.

 
     

         Podsumowując wykonanie zamierzeń roku 2015 Prezes Koła Witold Kowalski powiedział:

          "Koledzy stan naszego Koła w 2015 roku zmniejszył się o 9 osób: 3 zamarło 3 jest ciężko chorych, 1 zmienił miejsce zamieszkania, 2 kolegów nie zapłaciło składki i zgłaszają odejście.

         Na dzień dzisiejszy Koło liczy 64 członków. W naszym mieście mieszka około 30 potencjalnych kandydatów do naszego Związku pomyślcie Koledzy jak ich zachęcić do wstąpienia w nasze szeregi.

         Koledzy to dzięki Wam, że jesteście w Kole, przychodzicie na zebrania, bierzecie udział w organizowanych imprezach Koło nasze istnieje i jest zauważalne prze władze cywilne i wojskowe. Najważniejsze jednak jest gotowość bycia razem i miła koleżeńska atmosfera jaka panuje między nami.

         Za udział w pracach naszego Koła dziękuje, szczególne słowa podziękowania kieruję do członków Zarządu Koła za wkład pracy włożony w działanie naszego Związku.

         W 2015 roku nie udało się nam zrealizować trzech zaplanowanych zamierzeń: Wieczorku z okazji Dnia Kobiet, Majówki z rodzinami na Morzycach i wycieczki do Warszawy. Imprezy te Zarząd Koła przygotował lecz znikoma liczba kandydatów do udziału nie pozwoliła ich zrealizować. Była zbyt mała frekwencja na zebraniach tylko 53 %.

         Koledzy!  Za chwilę każdy otrzyma Plan Pracy Koła na 2016 rok. Plan został opracowany na podstawie sugestii przedstawionych przez Was na zebraniu Koła w  listopadzie 2015 roku, proszę o zatwierdzenie go przez głosowanie a po przyjęciu o czynny udział w jego realizacji."

     
 

 
     
 

Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
     

         Następnie zabrał głos Sekretarz Koła Piotr Szymczak, który powiedział:

         Koledzy! Jeszcze kilka słów odnośnie naszej działalności w 2015 roku. Nasi członkowie Koła brali udział w 5 świętach organizowanych przez patronacką Jednostkę Wojskową tj. Święto Jednostki, Święto Wojska Polskiego, Święto Wojsk Lądowych, Święto Wojsk Łączności i Informatyki, oraz w Spotkaniu Wigilijnym.

         Ponadto brano udział we wszystkich uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową - w sumie było 5 rocznic.

         W działalności socjalno - zdrowotnej:

         - przewodniczący tej komisji kol. Józef Domińczak przeprowadził 6 wywiadów z chorymi, udzielił pomocy w złożeniu wniosku do Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, odwiedził 5-ciu chorych w domu i w szpitalu.

         Koło było współorganizatorem w 2-ch Ceremoniach pogrzebowych członków Koła.

         Współuczestniczono w 2-ch organizowanych spotkaniach z okazji 70 Rocznicy Urodzin Kolegów: mjr w st. spocz. Józefa Domińczaka i mł. chor. w st. spocz. Jana Kuśmierka.

         Koledzy! Coraz więcej ciekawych artykułów związanych z naszą służbą wojskową ukazuje się w magazynie "Głos Weterana i Rezerwisty".

         Jeden egzemplarz tego czasopisma jest przekazywany do tutejszej biblioteki w Klubie, z którego zawsze można korzystać. Zachęcam Kolegów do wartościowej lektury "Głosu Weterana i Rezerwisty".

             
       
             
  Kolega Grzegorz Rutkowski rozdaje uczestnikom zebrania "Plan Pracy Koła na 2016 r."  
             

Skarbnik Koła Andrzej Wierzba w swoim wystąpieniu powiedział:

          "Koledzy! Stan naszego konta aktualnie wynosi 2732 zł. Cieszy mnie to, że już 53% Kolegów zapłaciło składkę członkowską za 2016 rok. Na chwilę obecną nie zostały jeszcze odprowadzone składki do Zarządu Rejonowego, ale będzie to dokonane niebawem.

         Chciałbym Was poinformować, że na uroczystości związane z 35-leciem Związku zapisało się już 15 osób.

         Informuję również, że na naszej stronie internetowej jest plan na 2016 rok i jest tam umieszczona moja informacja tej treści:

"Skarbnik Koła (tel.507-127-290) na telefoniczną prośbę zainteresowanego,  wysyłając SMS-a podaje wielkość tegorocznej składki."

             
       
             
  Uczestnicy zebrania zapoznają się z "Planem Pracy Koła na 2016 r."  
             

         Po przeanalizowaniu przez członków Koła "Plan Pracy Koła na 2016 r." został poddany pod głosowanie i przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Witold Kowalski  poddaje "Plan Pracy Koła na 2016 rok." pod głosowanie.
Od lewej: Andrzej Wierzba, Wacław Stępyra, Zygmunt Jeliński i Piotr Szymczak.

 
     

         Prezes Koła Witold Kowalski podziękował za zgłoszone propozycje do zaakceptowanego planu, jednocześnie zaznaczył, że aby został plan zrealizowany zależy to w dużej mierze od frekwencji i zaangażowania wszystkich członków.

         Poprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia.

     
 

 
 

kliknij aby powiekszyć ....

 
 

Górny rząd od lewej: Józef Suchodolski, Ryszard Włodarek, Józef Kiziuk, Tadeusz Kuźmiński, Czesław Dobrzański, Jerzy Kowal, Marek Borowski, Jan Frelkowski, Maciej Smirnow, Florian Woźniak, Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Ślusarczyk, Piotr Szymczak.
Dolny rząd od lewej: Ryszard Mizerski, Wacław Stępyra, Szczepan Piątek, Jerzy Poszepczyński, Józef Pośpieszny, Ireneusz Górko, Józef Domińczak, Bogdan Mikołajczak, Marek Borowski, Witold Kowalski, Józef Dąbrowski, Marek Lewandowski, Zygmunt Jeliński, Jerzy Michno,Ryszard Koniecko, Wiesław Wysocki, Marek Kiersztyn, Mieczysław Fryza, Jerzy Miszkowicz, Józef Kozłowski, Witold Bień, Jan Kuśmierek, Henryk Kędzierski, Robert Nagrodzki, Jan Ciosek, Erwin Bittner, Mirosław Borkowski, Andrzej Wierzba.

 
     

         Po wykonaniu wspólnego zdjęcia Prezes Koła podziękował Gościom i wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu.

          Już po naszym zebraniu do Prezesa Koła nr 10 płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego nadeszły od Rodziny zmarłego ppłk mgr inż. Stanisława Nowakowskiego zdjęcia z ceremonii pogrzebowej oraz podziękowanie tej treści:

 

 

PODZIĘKOWANIE.

       Dziękuję przedstawicielom wałeckiego Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za uczestnictwo w pożegnaniu i w odejściu na wieczną służbę ppłk Stanisława Nowakowskiego.

       Świadczy to, że pamiętacie Państwo o swoich Kolegach wspólnej służby w JW. 2016, a następnie w Brygadzie Łączności.

                                                                                Rodzina

     
 

 

Asysta honorowa ...

     

Kompania honorowa ...

     
 

 

Requiem ...

     

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Henryk Wlaź,

                                          Waldemar Michalak,

                                          Grzegorz Rutkowski.