70  Rocznica Urodzin
mjr  w st. spocz.  Piotra  SZYMCZAKA
  

         
 

 

W  dniu  08  marca  2016  roku   nasz  Kolega

mjr w st. spocz. Piotr  SZYMCZAK 

 obchodził  Jubileusz  70  Rocznicy  Urodzin.   

Z  tej okazji  JUBILAT  zaprosił grupę  Kolegów,  członków naszego  Koła  Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,  aby  wspólnie  uczcić ten  dzień.

 
         
         

W spotkaniu uczestniczyli: 

                              Witold  Kowalski,   Robert  Nagrodzki,   Grzegorz  Rutkowski,

                                  Andrzej  Wierzba,    Marek  Kowalski,   Jan   Frelkowski,    

                                         Henryk  Wlaź,   Adam   Drop,   Jan   Kuśmierek.

       Na wstępie głos zabrał Prezes  Koła nr 10 Witold  Kowalski:

  Koledzy!

         Spotykamy się dzisiaj na uroczystości 70-lecia Piotra Szymczaka. Na tego rodzaju spotkaniach oczekujecie słów wprowadzających w nastrój stosowny do uroczystości. Zawsze starałem się sprostać zadaniu. W dniu dzisiejszym pozwólcie, że o Szanownym Jubilacie powiem trochę później i połączę swoją wypowiedź z toastem. 

     
 

 
     
 

Głos zabiera Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski.
Od lewej: Marek Kowalski, Grzegorz Rutkowski, Witold Kowalski, Adam Drop,
Jubilat   -   mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, Robert Nagrodzki, Jan Frelkowski, Andrzej Wierzba, Jan Kuśmierek.
Zdjęcie wykonuje Kolega Henryk Wlaź.

 
     

         Następnie Kolega Grzegorz Rutkowski odczytał nadesłane życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP z Piły mjr rez. mgr Zygmunta Jelińskiego oraz życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu.

         
     
         
  Kolega Grzegorz Rutkowski odczytał życzenia i wręczył je Jubilatowi.  
         
             
       
             
  Życzenia  od  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  z  Piły mjr rez. mgr Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia  od  Członków  Koła  nr  10  im.  Ziemi  Wałeckiej Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Wałczu.  
             

        Po wręczeniu życzeń Witold Kowalski  wręczył Jubilatowi wiązankę kwiatów, pozostali Koledzy składali życzenia.

         
     
         
 

Witold Kowalski wręcza kwiaty Jubilatowi.

 

Życzenia Jubilatowi składa Jan Frelkowski.

 
         
     
         
  Życzenia Jubilatowi składa Jan Kuśmierek.   Życzenia Jubilatowi składa Robert Nagrodzki.  
         
     
         
  Życzenia Jubilatowi składa Grzegorz Rutkowski.   Życzenia Jubilatowi składa Marek Kowalski.  
         

         Po złożonych życzeniach i wręczeniu kwiatów Jubilat zdmuchnął zapalone świeczki na jubileuszowym torcie a Koledzy wznieśli toast lampką szampana.

         
     
         
  Jubilat bardzo sprawnie jednym dmuchnięciem zgasił palące się świeczki.  
         
     
         
     
         

Nasz fotograf Kolega Henryk Wlaź znalazł chwilę, aby również złożyć życzenia Jubilatowi.

         
     
         

         Po wypitym toaście Jubilat zaprosił do  pięknie  przygotowanego  stołu  na  mały poczęstunek, przy którym snuto wspomnienia z lat służby wojskowej i wznoszono toasty za zdrowie Jubilata.

         
     
         
 

 

 
         
     
 

 
     
 

Kolega Grzegorz czuwa, aby można było wznosić toasty.
Od lewej: Jubilat - Piotr Szymczak, Robert Nagrodzki, Jan Kuśmierek,
Jan Frelkowski, Andrzej Wierzba.

 
     

  Przed wzniesieniem pierwszego toastu głos zabrał Witold Kowalski, który powiedział:

         "Koledzy!

         Piotra poznałem w połowie lat 80-tych poprzedniego wieku. Pełniłem  wówczas obowiązki zastępcy dowódcy brygady. Podczas przeglądu Brygady stwierdziłem duże ubytki siatek na hełmy. Wezwałem nowego szefa uzbrojenia, był nim Piotr, wysłuchał mojego polecenia  i odmeldował swoje odejście. Po kilku dniach zameldował, że cały stan brygady jest wyposażony w siatki na hełmy. Zaimponował mi sprawnością w rozwiązaniu mojego polecenia.

         Dalsze nasze spotkania na gruncie służbowym były sporadyczne. Klimat w jakim przebiegały wytworzył moją opinię o Piotrze, że jest to zdyscyplinowany, kompetentny Szef Uzbrojenia 2 Brygady Łączności. Moja służba zakończyła się w 1988 roku i Piotra przez 20 lat spotykałem na mieście wymieniając pozdrowienia.

         Po raz drugi nasza współpraca zaistniała na gruncie działalności naszego Koła. Z dużą satysfakcją odebrałem wyrażenie przez Piotra zgody na przyjęcie obowiązków sekretarza Zarządu Koła. Na tej społecznej funkcji Piotr wykazał się kompetencją, pracowitością oraz koleżeństwem. Nie wspominam przebiegu służby Piotra bo On sam zrobi to lepiej. 

         Ja Piotrze w imieniu własnym i Kolegów wznoszę toast:

         yczę Ci długiego życia w zdrowiu,  w otoczeniu Rodziny i Przyjaciół, aby Twoje marzenia się spełniały   -   NA ZDROWIE!"

          Nastąpiła realizacja wzniesionego toastu:

         
     
         
  Adam Drop i Witold Kowalski.   Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Andrzej Wierzba.  
         

Po toaście zabrał głos Jubilat - mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, który powiedział:

         
     
         
  Jubilat przedstawia swoją dotychczasową drogę życiową.  
         

         "KOLEDZY!  Pozwólcie, że powiem kilka słów o sobie, mojej służbie wojskowej i Rodzinie.

          Urodziłem się 8 marca 1946 roku w Nowych Skalmierzycach. Imiona Piotr - Stanisław odziedziczyłem po dziadkach. Imię Piotr po ojcu mamy a Stanisław po ojcu ojca. Ta tradycja jest kontynuowana, imiona po dziadkach odziedziczył mój syn Piotr - Aleksy i wnuk Jan - Piotr.

         W rodzinie jest nas trójka rodzeństwa, młodsza siostra i brat.

         
       
   

 
         
  Tu na zdjęciach jestem z Rodzicami i Rodzeństwem.  
         

         Szkołę podstawową ukończyłem w miejscowości urodzenia, natomiast Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W trakcie liceum w wieku 16-tu lat ukończyłem w aeroklubie ostrowskim kurs szybowcowy. Szczegółowe badania lekarskie w Dęblinie wyeliminowały mnie z dalszego kontynuowania szkolenia w Lotniczym Przysposobieniu Wojskowym.

         
       
 

   
         
  Szczęśliwy Piotr po pierwszym
samodzielnym przelocie.
  Dyplom ukończenia szkolenia.  
         

Po maturze 25 września 1965 roku wstąpiłem do Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia w Olsztynie.

         
     
         
  Kpr. pchor. Piotr Szymczak  
         
  podczas szkolenie na poligonie   i na ośrodku OSF.  
         

         1-go września 1968 roku aktem promocji dokonanym przez gen. dyw. Eugeniusza Molczyka zostałem mianowany na pierwszy stopień oficerski.

         
     
         
  Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Eugeniusz Molczyk i Komendant Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia w Olsztynie  płk Wilhelm Zabłocki.   Po  promowaniu przyjmuję gratulacje od Komendanta Szkoły Oficerskiej.  
         
 

 

A tak wyglądałem w pierwszym stopniu oficerskim

 
    podporucznik  Piotr  SZYMCZAK  
         
         
         

         Po uroczystym ślubowaniu 12 października 1968 roku w Warszawie zostałem skierowany do Pomorskiego Okręgu Wojskowego a stamtąd do 20 Warszawskiej Dywizji Pancernej w Szczecinku i ostatecznie zacząłem pełnić służbę zawodową w 36 Pomorskim Pułku Artylerii w Budowie k/Złocieńca.

         Tam kolejno od technika artyleryjskiego dywizjonu, dowódcy plutonu i kompanii remontowej służyłem do 1978 roku.

         2 grudnia 1978 roku zawarłem związek małżeński z Bożeną - Barbarą z d. Noceń..."

         
     
         
 

Ceremonia ślubna w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Ceremonia ślubna w Kościele.

 
         

Koledzy z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi Jubilata.

         
     
         
 

Robert Nagrodzki i Jan Kuśmierek.

 

Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Andrzej Wierzba.

 
         
     
         
  Adam Drop  i  Witold Kowalski.   Witold Kowalski  i  Grzegorz Rutkowski.  
         
         

         "... W latach 1978 - 1984 służyłem w 16 Dywizji Pancernej w Elblągu na stanowisku Kierownika Dywizyjnych Składów Broni i Amunicji.

         W 1984 roku zostałem przeniesiony służbowo do Wałcza na stanowisko Szefa Służby Uzbrojenia i Elektroniki 2 Brygady Łączności.

         Ostatni awans na stopień majora otrzymałem w 1985 roku.

     
 

 
     
 

Mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

 
     

         W październiku 1991 roku na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej o trwałej niezdolności do służby wojskowej zostałem przeniesiony w stan spoczynku. Po zakończeniu służby wojskowej mogłem więcej czasu poświęcić na swoje ulubione hobby jakim jest łowiectwo, kynologia myśliwska i wędkarstwo.

     
 

 
     
 

Akt ślubowania nowo wstępujących myśliwych.
Klęczą od lewej: Marek Dybowski, Jan Kuderko, Wiesław Dobrzyński. Od lewej stoją: Włodzimierz Augustynowicz, Piotr Szymczak, Kazimierz Majewski,
Jerzy Modrow, Antoni Kinal.

 
     
 

 
     
 

Odprawa przed rozpoczęciem polowania.
Od lewej: Łowczy - Piotr Szymczak i Prezes Koła nr 205 "ŁOŚ" Włodzimierz Augustynowicz.

 
     

         Wychowaliśmy z żoną dwoje dzieci, córkę Martę, która jest magistrem pedagogiki i syna Piotra, który pełni zawodową służbę wojskową.

         Ogromną radością są dwa ukochane wnuki - Jan i Antoni.

     
 

 
     
 

Dziadek Piotr ze swoimi ukochanymi wnukami - Jasiem i Antosiem.

 
     

         Dziękuję Koledzy za cierpliwe wysłuchanie mojej dotychczasowej drogi życiowej, myślę, że Was nie zanudziłem, szczegóły dopowiem przy następnym Jubileuszu a teraz wznoszę toast:

          "KOLEDZY!    Za to, że zechcieliście uczestniczyć w tej mojej uroczystości,

                                                                            za nasze miłe spotkanie  -  NA ZDROWIE!!!"

           Po toaście przystąpiono do dalszego biesiadowania i wspominania przeżytych wspólnie lat służby wojskowej.

         
     
         
     
         
     
         

         Chciałoby się jeszcze biesiadować, ale czas szybko mija i również czas przeznaczony na naszą biesiadę dobiegł końca, a nawet trochę się przedłużył, gdyż zawsze jest co wspominać.

         Na zakończenie Jubilat jeszcze raz serdecznie podziękował za życzenia i za miłe spotkanie.

         Życzył wszystkim zdrowia i przeżywania takich jubileuszy jeszcze przez długie lata.

 

 

Materiał zebrał i opracował:    Grzegorz RUTKOWSKI;

Zdjęcia wykonali:                   Henryk WLAŹ,

                                             Grzegorz RUTKOWSKI.