OBCHODY XXXV LAT  DZIAŁALNOŚCI

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

               Główne obchody Jubileuszu 35-lecia Związku zostały zorganizowane przez Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile w dniu 10 czerwca 2016 roku w hotelu "GROMADA". W uroczystościach udział wzięli: Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski, który objął honorowym patronatem naszą uroczystość, była Prezydent Piły a obecnie radna  - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Mirosława Rutkowska-Krupka, Przewodniczący Rady Powiatu Piła - Kazimierz Wasiak, Przewodniczący Rady Miasta Piła  - Rafał  Zdzierela, Sekretarz Gminy Piła (przedstawiciel  Prezydenta  Piły  -  Piotra  Głowskiego)  - Roman  Szarzyński,   Prezes  Zarządu  Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego - płk Jan Ficerman, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Piła - Urszula Nowak-Rożnowska, zastępca Burmistrza Miasta Wałcz - Waldemar  Lechnik,  Sekretarz Starostwa w Wałczu - Zbigniew Wolny, Prezes Koła Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora z   Kościana  - Tadeusz Myler, były Prezydent Piły - Zbigniew Kosmatka, starszy  cechu  rzemiosł  różnych - Jan Janczewski, Prezes  Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Pile -Tadeusz Dauszkiewicz, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego  ds. społecznych   -  płk Stanisław Kalski.   

         Nasze Koło nr 10 im. Ziemi Wałeckiej reprezentowali: Prezes Koła - Witold Kowalski oraz Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko, Józef Domińczak, Jan Kuśmierek, Ryszard Włodarek, Henryk Wlaź, Jan Frelkowski, Józef Pośpieszny, Szczepan Grzelczak, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak, Jan Golonka, Henryk Kędzierski, Maciej Smirnow, Andrzej Wierzba, Marek Kowalski, Jerzy  Sroka, Józef  Kozłowski, Janusz Szmiłyk, Jerzy Kowal, Krzysztof Ślusarczyk.

         
     
         
  Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile  mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński rozpoczął spotkanie od wydania komendy do wprowadzenia Pocztów Sztandarowych.  
         
     
         
  Poczty Sztandarowe od prawej: Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Pile, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - Koło Powiatowe w Kościanie.  
         
     
         
  Po wejściu Pocztów Sztandarowych Chór "HALKA" z Piły odśpiewał hymn państwowy i pieśń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  
         
     
         
     
         
     
  Chór "HALKA" z Piły, który w 2017 roku będzie obchodził setne urodziny, uświetnił uroczystość śpiewając kilka wojskowych i patriotycznych pieśni.  
         
     
         
     
         
     
         
     
         
 

Od wielu lat zaszczytną funkcję Prezesa Chóru "HALKA" sprawuje ppłk w st. spocz. Józef Kaniecki, chórem dyryguje Przemysław Wojnarowski, który odznaczony został Złotym Medalem 35-lecia ZŻWP.
Odznaczenie wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP  ds. społecznych   -  płk Stanisław Kalski.

 
         
         
     
         
  Po występie chóru "HALKA", Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński powitał bardzo serdecznie zaproszonych Gości i wszystkich uczestników spotkania.  
         
     
         
     
  Po przywitaniu Gości i uczestników mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński powierzył prowadzenie spotkania Wiceprezesowi Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile  ppłk w st. spocz. Józefowi Kanieckiemu.  
         
         
         
     
 

 
     
 

Głos zabrał gen. bryg. w stanie spoczynku Zenon Kułaga.

 
     
     

 

30-to letnią historię Związku przedstawił gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in.:

          "Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza żołnierzy rezerwy, emerytów i rencistów wojskowych, a także żołnierzy czynnej służby wojskowej. Inicjatywa jego powołania zrodziła się po1980 roku a jej sfinalizowaniem był  dzień 14 czerwca 1981 roku. Powstał Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych, który stał się kontynuatorem chlubnego dorobku i tradycji  Wojska Polskiego a przyświecała mu dewiza:  "Zawsze wierni Ojczyźnie"....

       ... Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile zrzesza obecnie 237 członków. Przez minione lata kierowali nim:

                     ( 1981-1986 )  płk rez. Henryk Kwaśniewski,
                     ( 1986-1993 )  płk rez. Bronisław Smyczek,
                     ( 1993-2001 )  płk rez. Sylwester Krzyżagórski,
                     ( 2001-2005 )  ppłk rez. Józef Kaniecki,
                     ( 2005-2013 )   płk rez. Jan Tyczyński.

         Od 2013 roku Prezesem Zarządu jest mjr rez. Zygmunt Jeliński, który podsumuje ostatnie pięć lat istnienia naszego Związku".

         
     
         
     
         
         
         
     
 

 
     
 

Głos zabiera Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile  mjr rez. Zygmunt Jeliński.

 
     
     

Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile  mjr rez. Zygmunt Jeliński zabierając głos powiedział m. in.:

          "... W ciągu 35-letniej aktywnej działalności organizacja nasza na trwale wrosła w środowiska społeczne nie tylko Piły, ale i Wałcza. Jest widoczna ze swoim sztandarem także podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

         Utrzymuje robocze kontakty z organizacjami kombatanckimi, szkołami, harcerstwem oraz władzami administracyjnymi i samorządowymi...

         ... Udzielamy swoim członkom pomocy prawnej i socjalnej, podtrzymujemy więzi koleżeńskie i integrujemy środowiska byłych i obecnych żołnierzy...

         ... Mimo zaskakującej decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej zrywającej współpracę z naszym Związkiem, nie poddaliśmy się, dalej działamy i realizujemy nasze statutowe cele. W tym  miejscu muszę podkreślić, że doświadczyliśmy wiele ciepłych słów i zapewnień o współpracy ze strony naszych przyjaciół, tj. władz samorządowych powiatu pilskiego i miasta Piły. Dzięki temu mamy nową lokalizację dla naszego biura, a także nieodzowną pomoc i wsparcie, za które bardzo dziękujemy."

Po swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Rejonowego w Pile  mjr rez. Zygmunt Jeliński

 poprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Spotkania z okazji 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
-  PIŁA  -  10 czerwca 2016 roku   -   Hotel "GROMADA" w Pile.

 
     
     

Po wykonaniu zdjęcia została ogłoszona przerwa na wypicie kawy i zjedzenie czegoś słodkiego.

         
     
         
     
         
     
         
  Po zakończonej przerwie Wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu Rejonowego w Pile płk w st. spocz. Wacław Stępyra przystąpił do odczytania osób wyróżnionych.  
         
     
         
  Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju asystował muzycznie podczas ceremonii wręczania okolicznościowych wyróżnień z okazji 35-lecia ZŻWP.  
         
     
 

 
     
     
     
     

Wyróżnieni   Odznaką Honorową za Zasługi dla ZŻWP
                           -  ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski (1-szy od prawej),
                           -  st. chor. sztab. w st. spocz. Jan  Sobieski   (nieobecny);

Wyróżnieni    Srebrnym  Krzyżem  Zasługi  ZŻWP
                    
     -  mł. chor. w st. spocz Henryk Wlaź   (2-gi od prawej);

Wyróżnieni    Brązowym  Krzyżem  Zasługi  ZŻWP
                         
 -  ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak  ( 3-ci od prawej),
                         
- mjr w st. spocz. Piotr  Szymczak  (4-ty od prawej),
                          - kpt. w st. spocz. Ryszard Włodarek  (5-ty od prawej);
                          -  ppłk w st. spocz. Marek Kiersztyn  (nieobecny);

Wyróżnieni  Dyplomem Uznania
                         - mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski (6-ty od prawej),
                         - kpt. rez. Jerzy Sroka (7-my od prawej),
                         - st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba  (8-my od prawej),
                         - chor. w st. spocz Maciej Smirnow  (9-ty od prawej),
                         - st. chor. sztab. w st. spocz Jerzy Poszepczyński  (nieobecny).

Złoty Medal 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbierają:

             
       
             
  Mjr w st. spocz.
Józef Domińczak.
  Mł. chor. w st. spocz.
Jan Frelkowski.
  Mł. chor. w st. spocz.
Ryszard Koniecko.
 
             
     
 

 
     
 

Grupa wyróżnionych Złotym Medalem 35-lecia ZŻWP, a wśród nich Koledzy z naszego Koła nr 10: mł. chor. w st. spocz. Ryszard  Koniecko  - 3-ci od lewej, mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski  -  4-ty od lewej, mjr w st. spocz. Józef Domińczak  - 1-szy z prawej, płk w st. spocz. Witold Bień  -  (nieobecny).

 
     
     
  Srebrny Medal 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbiera
Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej
płk w st. spocz. Witold Kowalski.
 
         
     
 

 
     
 

Wśród wyróżnionych Srebrnym Medalem 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  płk w st. spocz. Witold Kowalski   (6-ty od lewej).

 
     
 

 
     
 

Wyróżnieni Srebrnym Medalem 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
     
 

 
     
 

Złotym Medalem 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostały uhonorowane osoby wspierające a wśród nich:Eligiusz Komarowski, Piotr Głowski, Mirosława Rutkowska -Krupka, Kazimierz Wasiak, Rafał Zdzierela, Urszula Nowak-Roznowska, Zbigniew Kosmatka, Jan Janczewski, Przemysław Wojnarowski, Jan Ficerman, Tadeusz Daukszewicz, Krzysztof Górka, Bogusława Towalewska, Bogdan Wankiewicz, Maciej Strawa.

 
     
 

 
     
     

Dziękując za wyróżnienie Starosta Pilski Eligiusz Komarowski powiedział m.in.:

          "Dziękuję za to wyróżnienie i za to, że mogłem swoim patronatem objąć tak szczytną uroczystość, jaką  jest 35-lecie  waszego  związku...

         ... Wojsko nigdy nie miało dla mnie barw politycznych. A Wy, żołnierze, zawsze byliście gotowi oddać własne życie i zdrowie za innych. I za to należy się Wam dozgonna wdzięczność i uznanie. Dla mnie jesteście ludźmi honoru.

         Gratuluję jubileuszu i deklaruję dalszą współpracę ze Związkiem, a Wam członkom życzę wytrwałości i skuteczności w działaniu na kolejne lata."

     
 

 
     
 

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Panem Romanem Sobieszczykiem wręczyli mjr Zygmuntowi Jelińskiemu kwiaty i pamiątkowy grawerton.

 
     
     
         
     
         

        Prezes Koła Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora z Kościana Tadeusz Myler, dziękując za współpracę, odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Związku Weteranów i Rezerwistów nw. Kolegów: gen. bryg. w st. spocz. Zenona Kułagę, płk w st. spocz. Wacława Stępyrę, mjr rez. mgr Zygmunta Jelińskiego.

         Przekazał również mjr Zygmuntowi Jelińskiemu TABLO z uroczystości 1-szej Rocznicy nadania Sztandaru Oddziałowi Powiatowemu w Kościanie.

         
     
         
  Gratulacje i wyrazy podziękowania za dotychczasową działalność w imieniu własnym i Burmistrza Miasta Wałcz Pani Bogusławy Towalewskiej przekazał z-ca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik.   Gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasową działalność w imieniu własnym i Starosty Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza przekazał Sekretarz Starostwa w Wałczu Zbigniew Wolny.  
         
     
 

 
     
 

Była Prezydent Piły a obecnie radna  - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pani Mirosława Rutkowska-Krupka zabierając głos,  podziękowała za wyróżnienie, złożyła wszystkim uczestnikom gratulacje z okazji 35-lecia Związku i życzyła dalszych sukcesów w pracy związkowej.

 
     
     
         
     
         
     
         
 

Prezes Zarządu Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego płk Jan Ficerman i mjr Zygmunt Jeliński.

 
         

Prezes Zarządu Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego płk Jan Ficerman

dziękując za odznaczenie powiedział m. in.:

 "... Żołnierz ma obowiązek godnie służyć swojej Ojczyźnie. Myśmy to zadanie wykonali. Teraz powinniśmy tej Ojczyźnie służyć w sposób taki, żeby nie dać zapomnieć o sobie. Nie dać sobie wyciąć tych 50 lat historii, którą tworzyliśmy."

 Na ręce Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP mjr Zygmunta Jelińskiego złożył gratulacje wręczając pamiątkowy grawerton.

         
     
         
 

Gratulacje i życzenia złożył wszystkim uczestnikom spotkania, a za naszym pośrednictwem pozostałym członkom Związku Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ds. społecznych płk Stanisław Kalski.

 
         
         
     
         
         

Obchody jubileuszowe uświetnił również Zespół Sygnalistów Myśliwskich
przy Zespole Szkół Leśnych w Goraju.

     
 

 
     
     

Po występie Sygnalistów Myśliwskich prowadzący uroczyste spotkanie Wiceprezes Zarządu Rejonowego ppłk w stanie spoczynku Józef Kaniecki wydał komendę do wyprowadzenia Pocztów Sztandarowych.

         
     
         
 

Poczty Sztandarowe odmaszerowują: Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Pile, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - Koło Powiatowe w Kościanie.

 
         
     
         

Na zakończenie uroczystego spotkania obiad w restauracji hotelu "Gromada".

         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
             
       

 

 
       
             
  W trakcie spotkania obsługą sprzętu multimedialnego zajmował się płk w st. spocz. Karol Ferkaluk.  
             

       Obchody Jubileuszu 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowane przez Zarząd Rejonowy w Pile miały bardzo  podniosły charakter.  Swoją  obecnością zaszczycili m.in.: Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, byli i obecni samorządowcy miasta Piły i Wałcza, przedstawiciele Stowarzyszeń i Kół Kombatanckich oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

         Kiedy do sali wkroczyły Poczty Sztandarowe i 30-to osobowy Chór "HALKA" z Piły zaśpiewał Hymn Polski oraz Hymn Związku a  następnie wykonał kilka pieśni patriotycznych i wojskowych zrobiło się na sali bardzo uroczyście.

         Bardzo ładnie zaprezentował się również Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju dając krótki koncert a także muzycznie asystował w trakcie ceremonii wręczania okolicznościowych wyróżnień z okazji 35-lecia Związku.

         Po spożytym obiedzie Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej płk w st. spocz. Witold Kowalski w imieniu własnym i uczestników naszego Koła podziękował Prezesowi Zarządu Rejonowego mjr Zygmuntowi Jelińskiemu za zorganizowanie obchodów, za wyróżnienia, życzył Prezesowi dalszych osiągnięć i wytrwałości w tym trudnym czasie.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Henryk Wlaź.