Z E B R A N I E

CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

 
             
     

29  września 2016 roku.

     
             

         Sekretarz  Koła  mjr  w st. spocz. Piotr Szymczak  przywitał wszystkich uczestników, zapoznał z  frekwencją, przedstawił porządek zebrania, który po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji, a przedstawiał się następująco:

              1.    Sprawdzenie obecności i przywitanie uczestników zebrania;
              2.    Uczczenie pamięci zmarłych Kolegów:
                                   płk inż.  Waldemar  SUCHECKI,        szt. chor. sztab. Ireneusz BUJALSKI;
              3.    Informacja o organizacji pogrzebu z asystą wojskową;
              4.    Wręczenie zaległych odznaczeń z okazji 35-lecia ZŻWP:
                      płk Witold  BIEŃ, ppłk Marek KIERSZTYN, st. chor. sztab. Jerzy POSZEPCZYŃSKI;
              5.    Złożenie życzeń:
                        urodzinowych: ppłk  Marek KIERSZTYN, mjr  Roman JAWOREK;
                        imieninowych: ppłk  Bogdan MIKOŁAJCZAK, st. chor. sztab. Franciszek SZOZDA;
              6.    Informacja o Spotkaniu Koleżeńskim;
              7.    Organizacja Mszy Świętej za zmarłych Kolegów;
              8.    Informacja Skarbnika o finansach Koła;

              9.     Udział członków Koła w uroczystościach państwowych
                                               organizowanych przez władze samorządowe;
             10.    Wolne wnioski.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita uczestników zebrania.

 
     
 

 
     
 

Grzegorz Rutkowski wspomniał zmarłego w dniu 20 sierpnia 2016 r. w Wałczu płk  inż. Waldemara SUCHECKIEGO. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Dolne Miasto w Wałczu.

 
     
 

 
     
 

Józef Domińczak wspomniał zmarłego w dniu 7 września 2016 r. w Wałczu st. chor. sztab. Ireneusza  BUJALSKIEGO. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu Pomorskim.

 
     
 

 
     
 

Po wypowiedziach Kolegów Sekretarz poprosił uczestników o powstanie, aby uczcić zmarłych Kolegów:
płk inż. Waldemara Sucheckiego  i  st. chor. sztab. Ireneusza Bujalskiego
CHWILĄ  CISZY, a Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię ŚPIJ  KOLEGO.

 
     
 

 
     
 

W następnym punkcie zebrania Grzegorz Rutkowski poinformował Kolegów jakie obecnie obowiązują zasady organizowania pogrzebu z asystą wojskową.
Co powinna zrobić rodzina zmarłego, gdyż
to ona występuje z takim wnioskiem do Dowódcy  Garnizonu.

 
     

Następnie Sekretarz Koła Piotr Szymczak wręczył zaległe wyróżnienia z okazji 35-lecia ZŻWP  -  otrzymali je:

 Brązowy Krzyż Zasługi ZŻWP - ppłk Marek Kiersztyn,
Dyplom Uznania - st. chor. sztab. Jerzy Poszepczyński.

         
     
         
  Sekretarz Koła  mjr Piotr Szymczak odznacza Kolegę ppłk Marka Kiersztyna. Obok st. chor. sztab. Jerzy Poszepczyński.   Pamiątkowe zdjęcie z wyróżnionymi. Ppłk Marek Kiersztyn, mjr Piotr Szymczak, st. chor. sztab. Jerzy Poszepczyński.  
         
     
         
  Kolega ppłk Marek Kiersztyn odebrał z rąk Sekretarza Koła mjr Piotra Szymczaka życzenia z okazji 65-tej Rocznicy Urodzin.   Jubilat podziękował za złożone życzenia i zaprosił uczestników na lampkę szampana.  
         

    Nawiązując do minionych niedawno 65-tych urodzin Kolega Marek Kiersztyn oznajmił, że w związku z jeszcze innym wydarzeniem rodzinnym - narodzinami pierwszego wnuka, serdecznie zaprasza wszystkich na kieliszek szampana. Wspomniał jeszcze naszego zmarłego przed rokiem Kolegę Edwarda Łaskiego, który byłby drugim dziadkiem nowo narodzonego Jana Edwarda, i że decyzją rodziców dziecka, właśnie dlatego wnuk będzie nosił jego imię.

Przed wzniesieniem urodzinowego toastu wręczono życzenia imieninowe. Do odebrania życzeń imieninowych wystąpili: ppłk Bogdan Mikołajczak i st. chor. sztab. Franciszek Szozda.

         
     
         
  Ppłk Bogdan Mikołajczak st. chor. sztab. Franciszek Szozda.
Siedzą od lewej: Jerzy Poszepczyński, Jerzy Michno, Jerzy Miler.
  Sekretarz Koła mjr Piotr Szymczak wręcza życzenia Solenizantom.  
         
     
         
  Przygotowane lampki szampana do wzniesienia toastu.   Jubilat ppłk Marek Kiersztyn poczęstował uczestników lampką szampana.
W sprawnym podawaniu kieliszków pomaga Kolega Krzysztof Ślusarczyk.
 
         
     
 

 
     
 

Przed realizacją toastu uczestnicy zebrania odśpiewali Jubilatowi  -  STO LAT.

 
     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Piotr Szymczak przystąpił do dalszego prowadzenia zebrania.
Z prawej widoczni: Mieczysław Fryza, Ryszard Koniecko, Grzegorz Rutkowski,
Józef Domińczak.

 
     

         Po toaście i krótkiej przerwie Sekretarz Koła Piotr Szymczak przystąpił do realizacji pozostałych punktów planu zebrania.

         Poinformował uczestników o organizowanym spotkaniu w dniu 12 października (środa) o godz.18.00, i że ustaloną składkę należy wpłacić do skarbnika do10 października.

         Msza Święta za zmarłych Kolegów odprawiona będzie w Kościele Garnizonowym w dniu 25 października (wtorek) o godz.18.00.

         Do Pocztu Sztandarowego zostali wybrani: Marek Lewandowski, Jerzy Michno, Andrzej Kierepka. Gdyby z jakiejś przyczyny trzeba było kogoś zastąpić, będzie przygotowany Kolega Jan Frelkowski.

         Czytającymi nazwiska zmarłych będą: Józef Kiziuk, Marek Kowalski, Andrzej Wierzba,  Erwin Bitner.

         W ostatnich dniach października jak każdego roku zostaną zapalone znicze na grobach zmarłych Kolegów.

         
     
         
 

Uczestnicy zebrania  - członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
         
         

     

Skarbnik Koła Andrzej Wierzba zabierając głos poinformował członków o stanie finansów i poprosił Kolegów, aby wszelkie wpłaty dokonywać w ustalonym terminie.

         
     
         
 

Uczestnicy zebrania  - członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
         
         
     
 

 
     
 

Na zakończenie zebrania zabrał głos Sekretarz Koła mjr Piotr Szymczak.

 
     

         W swoim wystąpieniu Piotr Szymczak poprosił Kolegów o większy udział członków naszego Koła w uroczystościach państwowych organizowanych przez władze samorządowe naszego miasta.

         Na zakończenie podziękował za uczestnictwo w zebraniu.

 

Materiał zebrał i opracował:      Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:                     Henryk Wlaź.