SPOTKANIE  KOLEŻEŃSKIE

12 października 2016 roku

 

            Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowali w dniu 12 października 2016 roku  SPOTKANIE  KOLEŻEŃSKIE, w którym uczestniczyli również niezrzeszeni sympatycy naszego Koła.

     
 

 
     
 

Koledzy powoli zajmują miejsca przy biesiadnym stole.

 
     
 

 
     
 

Miejsca przy biesiadnym stole już zajęte.

 
     
Sekretarz Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP  -  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak przywitał zebranych i poprosił Prezesa płk w st. spocz. Witolda  Kowalskiego o rozpoczęcie spotkania.

 

     
 

 
     
 

Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski wita przybyłych Kolegów na spotkanie.
Od lewej siedzą: Erwin Bittner, Józef Pośpieszny, Bogdan Mikołajczak, Jan Ciosek.

 
     

         Prezes w swoim wystąpieniu powiedział:

     "Koledzy!

         Prawdziwą przyjemność sprawia mi powitać Was na naszym koleżeńskim spotkaniu z okazji  73 rocznicy bitwy I DP im. T. Kościuszki stoczonej wraz z oddziałami Armii Radzieckiej w dniach 12-13 października 1943 roku pod m. Lenino. Celem bitwy było przełamanie umocnień niemieckich i  stworzenie warunków  do uderzenia  w  kierunku na  Smoleńsk.

Dzisiaj jest moda na ocenę tamtych wydarzeń tylko w wypowiedziach krytycznych bez uwzględniania realiów tamtych lat. Pamięć o żołnierzach I DP, I i II Armii WP,  ich przelanej krwi w walce z okrutnym faszyzmem jest zapomniana.

            Przecież bez tego żołnierskiego trudu, dzisiejsze granice naszej ojczyzny na zachodzie  byłyby bardziej przesunięte na wschód.

Nam 12 października przypomina lata służby i Święto Wojska Polskiego obchodzone w tym dniu  przez 41 lat ( 1950-1991 r.). W tym dniu powracają wspomnienia obowiązku żołnierskiej służby. Służby, która przyczyniła się do utrzymaniu kontynentu europejskiego w pokoju.

Nasze coroczne spotkania nie są podyktowane jakimkolwiek protestem przeciwko dzisiaj obchodzonego Święta WP. Jesteśmy dumni  heroizmu naszych przodków w powstrzymaniu nawały sowieckiej 1920 roku . Czcząc heroizm tamtych wydarzeń dzień 15 sierpnia z dumą obchodzimy jako dzień  chwały Oręża Polskiego. W duszy żołnierskiej pozostaje kropla goryczy, że politycy, którzy w różnych okresach szafują krwią żołnierza, po latach dzielą ją na lepszą i gorszą.

            Koledzy te kilka słów motywujących nasze spotkanie z wielkim życzeniem: dobrej i koleżeńskiej atmosfery na nim.

      Koledzy!

         Na dzisiejszym spotkaniu mamy przyjemną okazję uczcić i złożyć życzenia naszym dwóm Kolegom, którzy obchodzą Jubileusz  70-tej Rocznicy Urodzin  a są to:  

                      ppłk w st. spocz. Jerzy KOWAL, mjr w st. spocz. Ireneusz GÓRKO.

                                                                                                                      Dziękuję za uwagę."

         
     
         
  Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Jan Golonka.   Szczepan Grzelczak, Kazimierz Dejewski, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Jan Golonka.  
         
     
         
  Waldemar Michalak, Roman Jaworek, Józef Kozłowski.   Maciek Smirnow, Adam Siuda, Zdzisław Kępa, Florian Woźniak, Waldemar Michalak.  
         
     
 

 
     
 

Zdzisław Kępa,  Florian Woźniak,  Waldemar Michalak, Roman Jaworek.

 
 

 

 
 

 
     
 

Życzenia JUBILATOM odczytuje Sekretarz Koła mjr Piotr Szymczak.
Od lewej stoją: Prezes Koła nr 10 płk Witold Kowalski, Jubilaci:   ppłk Jerzy KOWAL  i  mjr  Ireneusz  GÓRKO.

 
     
                 
         
                 
  Życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego oraz życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi wałeckiej ZŻWP wręczył Jubilatowi ppłk Jerzemu Kowalowi  Prezes Koła nr 10  płk Witold Kowalski.  
                 
         
                 
  Życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego oraz życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi wałeckiej ZŻWP wręczył Jubilatowi mjr Ireneuszowi Górce  Prezes Koła nr 10  płk Witold Kowalski.  
                 
         
     
         
  Sekretarza Koła mjr Piotr Szymczak wręczył Jubilatom kwiaty.  
         
     
 

 
     
 

Życzenia imieninowe z rąk Prezesa Koła płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego odbiera solenizant mł. chor. w st. spocz. Tadeusz Kuźmiński.
Z lewej: Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatami i z Solenizantem.
Od lewej: Prezes Koła - Witold Kowalski, Solenizant - Tadeusz Kuźmiński, Jubilaci, Jerzy Kowal, Ireneusz Górko i Sekretarz Koła Piotr Szymczak.

 
     

Wspólny toast wzniesiony lampką szampana

"ZA  ZDROWIE  JUBILATÓW"

         
     
         
  Józef Domińczak, Ireneusz Górko, Jerzy Kowal, Jan Ciosek, Florian Woźniak, Waldemar Michalak.   Jan Celuch, Szczepan Grzelczak, Andrzej Wierzba, Kazimierz Dejewski.  
         
     
 

 
     
 

Od lewej siedzą: Czesław Dobrzański, Bogdan Mikołajczak, Piotr Szymczak, Józef Pośpieszny, Jerzy Kowal, Witold Kowalski, Ireneusz Górko, Florian Woźniak, Maciej Smirnow;
Od lewej stoją: Henryk Wlaź, Erwin Bittner, Jan Ciosek, Jan Frelkowski, Grzegorz Rutkowski, Tadeusz Kuźmiński, Jan Celuch, Jerzy Poszepczyński, Adam Drop, Michał Mazurkiewicz, Marek Kowalski, Henryk Kędzierski, Józef Domińczak, Józef Kozłowski, Jan Kuśmierek, Zdzisław Kępa, Kazimierz Dejewski, Andrzej Wierzba,
Szczepan Grzelczak, Roman Jaworek, Jan Golonka, Adam Siuda.

 
     

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia rozpoczęło się biesiadowanie.

         
     
         
  Michał Mazurkiewicz, Andrzej Wierzba, Maciej Smirnow, Adam Siuda.   Adam Drop, Tadeusz Kuźmiński, Jan Celuch, Jerzy Poszepczyński, Marek Kowalski.  
         
     
         
  Jerzy Kowal, Józef Domińczak, Ireneusz Górko, Grzegorz Rutkowski.   Bogdan Mikołajczak, Jan Ciosek, Jerzy Kowal, Józef Domińczak.  
         
     
 

 
     
 

Kazimierz Dejewski i Szczepan Grzelczak.

 
     
         
     
         
 

Uczestnicy spotkania przy biesiadnym stole.

 
         
     
         
  Kazimierz Dejewski, Szczepan Grzelczak, Henryk Wlaź, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski,  Jan Kuśmierek.   Jerzy Kowal, Józef Domińczak, Henryk Wlaź, Ireneusz Górko, Grzegorz Rutkowski.  
         
     
         
  Piotr Szymczak,  Adam Drop, Henryk Wlaź, Tadeusz Kuźmiński, Jan Celuch.   Bogdan Mikołajczak, Henryk Wlaź, Jerzy Kowal, Józef Domińczak.  
         

         Długo by można tak biesiadować, jednak czas szybko mija i nasze spotkanie również dobiegło końca. Jak zwykle było bardzo miło,  dużo wspomnień i toastów.  Bardzo serdeczna atmosfera  i  oby zdrowie pozwalało nam na następne spotkania w jeszcze większym gronie.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia:                               Henryk Wlaź.