MSZA  ŚWIĘTA

w  intencji  zmarłych  żołnierzy  zawodowych.

          W dniu 25 października 2016 roku o godz. 18.00 z inicjatywy członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu wspólnie z Proboszczem Wojskowej Parafii Garnizonowej ks.  mjr  Witoldem KURKIEM została odprawiona Msza Święta w intencji:

 Zmarłych żołnierzy zawodowych z Jednostki Wojskowej 2016, z Orkiestry Garnizonowej,  za naszego pierwszego kapelana ks. ppłk Franciszka Kędziorę oraz za zmarłych  sympatyków naszego  Koła.

Wielu z Nich na wieczny spoczynek wybrało nasze wałeckie cmentarze, nieliczni  spoczywają  na innych cmentarzach w swoich rodzinnych stronach.

    Do rodzin zmarłych żołnierzy doręczyliśmy w sumie 106 zaproszeń, w których powiadamialiśmy  o  intencji  Mszy Świętej i terminie odprawienia następującej treści:

         
     
         
         
     
 

 
     
 

Mszę Świętą celebrował Proboszcz Wojskowej Parafii Garnizonowej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu ks. mjr Witold  KUREK.

 
     

        Przed rozpoczęciem Mszy Świętej ks. mjr Witold Kurek wydał komendę do wprowadzenia Pocztu Sztandarowego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły.

     
 

 
     
 

Poczet Sztandarowy Zarządu Rejonowego z Piły ZŻWP w składzie:
Dowódca  Pocztu    -  mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski
Sztandarowy    -   st. chor. sztab w st. spocz. Jerzy  Michno
Asystujący    -   st. chor. sztab w st. spocz. Andrzej Kierepka

 
     

Po rozpoczęciu Mszy Świętej ks. mjr Witold Kurek poprosił o odczytanie

nazwisk zmarłych Kolegów.

 Koledzy członkowie Koła nr 10  im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

           Józef  Kiziuk,    Marek  Kowalski,    Andrzej  Wierzba,    Erwin  BITTNER,

odczytali nazwiska 139 naszych Kolegów, którzy odeszli już na wieczny spoczynek, a byli to:

                 
         
                 
                 
     
 

 
     
 

Od lewej: Erwin Bittner, Andrzej Wierzba, Marek Kowalski, Józef Kiziuk.

 
     
 

 
     
  Po wysłuchaniu nazwisk zmarłych ks. mjr Witold Kurek przystąpił do dalszej celebracji Mszy Świętej.  
     

Wygłoszoną do zgromadzonych homilię rozpoczął słowami:

     "W ten wtorkowy wieczór zgodnie z wiarą w Świętych Obcowanie gromadzimy się aby polecać Bogu naszych bliskich zmarłych: żołnierzy i pracowników wojska z Jednostki Wojskowej 2016, z Orkiestry Garnizonowej, naszego pierwszego kapelana ks. ppłk Franciszka Kędziorę oraz zmarłych sympatyków Koła nr 10,  prosimy aby Bóg otworzył im jak najszybciej bramy swojego Królestwa. Modląc się za naszych zmarłych myślimy też o swojej przyszłości. Przychodzimy  do świątyni aby usłyszeć po raz kolejny słowa  Chrystusa, który przekonuje nas, że nasze największe marzenie o życiu wiecznym nie jest mitem, bajką lecz rzeczywistością.

         W ten wtorkowy wieczór gromadzimy się aby  wspomnieć tych, co odeszli już spośród żywych. Wspominamy naszą pamięcią ich radosne uśmiechy, czasem łzy smutku, miłość jaką nas otaczali..."

         
     
         
         
     
         
         

Na zakończenie homilii powiedział:

         "... Przed kilkunastu laty w Krakowie odbył się pogrzeb jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

         Żegnano Zmarłego słowami ciepłymi, pełnymi miłości. Jednak ostatnie pożegnanie utkwiło w pamięci wszystkich obecnych. Jeden z przyjaciół powiedział:

                                                    „Do  widzenia  kochany  Kolego”.

         Chcemy dziś to zdanie powtórzyć:

                               „Do widzenia, nasi ukochani zmarli, bliscy i nieznani”.

         Spotkamy się wszyscy w domu Ojca,   Amen."

         
     
         
     
         
     
         
     
         
  Celebrowaną Mszę Świętą uświetnili Koledzy z byłej Orkiestry Garnizonowej, którymi dyrygował  Andrzej Wiśniewski.  
         

       Przed  udzieleniem błogosławieństwa  ks. mjr Witold Kurek podziękował biorącym udział  w  tej Mszy Świętej, szczególnie Rodzinom zmarłych Kolegów, znajomym, Kolegom z Pocztu Sztandarowego, Kolegom z Koła nr 10  oraz Kolegom z byłej Orkiestry Garnizonowej za uświetnienie tej uroczystej Mszy Świętej.

         Licznie przybyłe Rodziny z zadowoleniem opuszczały nasz Kościół, dziękując kapelanowi i organizatorom.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia:                               Henryk Wlaź.