ZAPALENIE    ZNICZY   NA   GROBACH

ZMARŁYCH   KOLEGÓW

 

28 października 2016 roku

        W dniu 28 października 2016 roku koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

         W grupie tej uczestniczyli Koledzy: Piotr  Szymczak,  Henryk Wlaź, Józef Domińczak, Józef  Kozłowski, Maciej Smirnow,  Marek  Kowalski  i  Grzegorz Rutkowski.

         
 

 

Pierwszy odwiedziliśmy Cmentarz Komunalny Wałcz - Chrząstkowo na którym spoczywa 69 naszych Kolegów. Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

 
   

 

 
   

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
   

 

 
         
             
  mł. chor. sztab. ADAMUS  Tomasz   płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz   sierż.  BAGROWSKI  Jacek  
             
  st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan   ppłk  BALKOWSKI  Kazimierz   kpt.  BALWIERZ  Wacław  
             
  st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy   st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław   st. chor. sztab. BERNAT  Jerzy  
             
  ppłk  BIERKA  Jerzy   st. chor. BIERNACKI  Mieczysław   sierż. CEBULA  Marian  
             
  sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan   chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
             
         
     
         
  Na grobie Jerzego Bierki znicz postawił  Józef Domińczak.   Na grobie  Stefana Cierpikowskiego znicz postawił  Józef Domińczak.  
         
             
  mjr   JUSZKIEWICZ Jan   sierż.    KACZMAREK Kazimierz    mjr  KINAL  Antoni  
             
  sierż.   KLIMONT  Ryszard   KLEIN  Brunon   chor. KŁAPTOCZ  Stanisław  
             
  st. chor.  KOPA  Andrzej   mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław   ppłk  KRAWIEC  Czesław  
             
  chor. KRAWIEC  Szczepan   kpt.   KRZYŻANOWSKI  Zdzisław   mjr  KUPIŃSKI  Antoni  
             
  mjr  LASZCZKOWSKI Henryk   ppłk LENSKI Witold    ppłk  ŁABUŚ  Andrzej  
             
         
     
         
  Na grobie  Henryka Laszczkowskiego znicz postawił  Marek Kowalski.   Na grobie  Stanisława Kłaptocza znicz postawił  Maciej Smirnow.  
         
             
  ppłk  ŁASKI  Edward   st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian   kpt.   ŁUŃSKI  Mariusz  
             
  st. sierż. sztab.  MARCZYK  Andrzej   mjr  MĘDRZYCKI  Stanisław   mjr MICHALAK Ignacy  
             
  mjr MITRUS  Jan   chor. MOCHA  Józef   st. sierż. sztab.   MODROW  Jerzy  
             
         
     
         
  Na grobie  Ignacego Michalaka znicz postawił  Józef Domińczak.   Na grobie  Józefa Mochy znicz postawił  Józef Kozłowski.  
         
             
  sierż.  MRUGAŁA  Grzegorz   ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz   ppłk  NAWÓJ  Hieronim  
             
  chor. PIKUŁA  Wacław   st. sierż. sztab. PIASKOWSKI  Grzegorz   chor. PIETRZYKOWSKI  Michał  
             
  ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz   chor. REWERS  Bogumił   mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław  
             
  mł. chor. SADOWSKI  Andrzej   st. chor. SAJA  Ludwik   st. chor. sztab. SAŁAHUB  Tadeusz  
             
         
     
         
  Na grobie  Hieronima Nawoja znicz postawił Maciej Smirnow.   Na grobie  Grzegorza  Mrugały znicz postawił  Józef Kozłowski.  
         
             
  kpt. SEWERYN  Marian   ppłk  SIELSKI  Edward   chor. SIWIŃSKI  Mirosław  
             
  ppłk STEFANOWICZ   Florian   st. chor. sztab.  SOBIESKI  Jan   kpt.  STRĄCZYŃSKI  Józef  
             
  st. chor. sztab. SZATKOWSKI   Jerzy  ppłk  SZUWARA Zdzisław   st. sierż. sztab. SZYMAŃSKI  Andrzej  
             
         
     
         
  Na grobie  Jana  Sobieskiego znicz postawił  Józef  Kozłowski.   Na grobie  Floriana Stefanowicza znicz postawił  Marek Kowalski.  
         
             
  st. sierż. sztab. TOPYŁA  Mieczysław   ppłk   TRACZ  Jan   ppłk  TUREK  Tadeusz  
             
  mjr  WĘGLEWSKI  Henryk   mjr  WILK  Adam   sierż. WENDERLICH  Stanisław  
             
  st. chor. WÓJTOWICZ  Kazimierz   por.   WUJTOWICZ  Jan   ppłk  ŻAK  Edward  
             
         
     
         
  Na grobie  Jana  Tracza znicz postawił  Marek Kowalski.   Na grobie  Stanisława Wenderlicha znicz postawił  Józef Kozłowski.  
         
         
 

 

Następnie udaliśmy się na Cmentarz Wojenny Wałcz –Bukowina, gdzie spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego i żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o  przełamanie Wału Pomorskiego.

 
   

Jest  to  jeden  z  największych  takich  cmentarzy w Polsce. Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska polskiego zapalili znicz, by symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

 
       
   

POZOSTANIECIE    W   NASZEJ  PAMIĘCI

 
   

 

 
         
         
     
         
 

Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Józef Kozłowski, Maciej Smirnow, Józef Kowalski, Józef Domińczak, Piotr Szymczak.
Zdjęcie wykonał Kolega Henryk Wlaź.

 
         
         
 

 

Po odwiedzeniu Cmentarza Wojennego Wałcz-Bukowina udaliśmy się na Cmentarz  Komunalny - Dolne Miasto, gdzie spoczywa 16 naszych Kolegów żołnierzy zawodowych.

 
   

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

 
       
   

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
   

 

 
         
             
  mjr  ADAMSKI  Ignacy   ppłk  FRĄCKOWIAK Wacław   st. chor. sztab.   GÓRECKI  Władysław  
             
  kpt.  KNAPIK  Aleksander   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy   chor.  MATUSIAK  Jerzy  
             
  st. chor. sztab. NAZARUK  Michał   st. chor. sztab. NITKA Franciszek   st. chor. sztab. NICKOWSKI  Leszek  
             
         
     
         
  Na grobie  Jerzego  Matusiaka znicz postawił  Marek Kowalski.   Na grobie  Franciszka Nitki znicz postawił  Józef Kozłowski.  
         
             
  mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   płk  SUCHECKI Waldemar   mjr SZWARC  Grzegorz  
             
  sierż.  WITAK  Zbigniew   kpt. ZATOŃSKI  Bogumił   kpt. ZBYSZYŃSKI  Zbigniew  
             
      mjr  ZDUNIEWICZ  Jerzy      
             
         
     
         
  Na grobie  Zbigniewa  Witaka znicz postawił  Marek Kowalski.   Na grobie  Zbigniewa  Zbyszyńskiego znicz postawił  Marek Kowalski.  
         

Zapaliliśmy również znicz zmarłemu 19.08.2012 r. Burmistrzowi Miasta Wałcz

Zdzisławowi TUDERKOWI.

     
 

 
     
 

W imieniu Kolegów znicz postawił  Marek Kowalski

 
     

Zapaliliśmy również symboliczny znicz pod krzyżem w hołdzie pomordowanych ofiarom Katynia i ofiarom katastrofy

pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku z napisem:

 POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

     
 

 
     
 

W imieniu Kolegów znicz postawił  Maciej  Smirnow.

 
     

         W  sumie  na  obu  Wałeckich Cmentarzach   spoczywa  87  naszych  Kolegów,  którzy  z  nami  służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.   

              

Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz  Rutkowski,

Zdjęcia:                                Henryk  Wlaź.