„ SPOTKANIE   OPŁATKOWE ”  

15 grudnia 2016 roku

Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej, sympatyków i  zaproszonych Gości odbyło się w Wałczu 15 grudnia 2016 roku.

Organizatorzy spotkania doręczyli Gościom zaproszenia:

         
     
         
         
         

         Ustępujący Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski zapraszając Gości na Spotkanie Opłatkowe, przedstawił nowego Prezesa Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka i jednocześnie podziękował  za dotychczasową pomoc i współpracę przy organizowaniu naszych spotkań wręczając  każdemu specjalne PODZIĘKOWANIE.

         
     
         
  Dowódcy 100 batalionu łączności - Panu ppłk Sebastianowi TROJANOWSKIEMU.  
         
         
     
         
  Staroście Powiatu Wałeckiego - Panu Bogdanowi WANKIEWICZOWI.  
         
         
     
         
  Burmistrzowi Miasta Wałcza – Pani Bogusławie TOWALEWSKIEJ.  
         
         
     
         
  Posłowi na Sejm RP – Panu Pawłowi SUSKIEMU.  
         

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu

mjr w st. spocz. Piotr Szymczak rozpoczął Spotkanie Opłatkowe od przywitania uczestników.

          „Szanowni Państwo!

         Z wielką przyjemnością witam zaproszonych Gości w osobach:

 Dowódcę 100 batalionu łączności    –    Pana ppłk Sebastiana TROJANOWSKIEGO

Starostę Powiatu Wałeckiego     –    Pana Bogdana WANKIEWICZA

Burmistrza Miasta Wałcza         –      Panią Bogusławę  TOWALEWSKĄ

Proboszcza Parafii Wojskowej           –       ks. mjr  Witolda KURKA

Kierownika Klubu Brygady      –     Pana kpt. Roberta  JAKUBIAKA

           Witam wszystkich członków i sympatyków naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,

                         a w szczególności serdecznie witam Honorowych Prezesów Koła:

                              kol. Bogdana Mikołajczaka    i    kol. Witolda Kowalskiego.

          Witam seniorów naszego Koła:

          kol. Ryszarda Mizerskiego,    kol. Józefa Pośpiesznego    i    kol. Erwina Bittnera.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita uczestników Spotkania Opłatkowego.

 
     

 Po powitaniu Piotr Szymczak powiedział:

"Szanowni Państwo!

         Dotychczasowe nasze spotkania opłatkowe odbywały się w Sali Tradycji patronackiej jednostki, która jest naszą częścią. Dziś po raz pierwszy spotykamy się w innej scenerii z przyczyn od nas niezależnych.

         Święta Bożego Narodzenia w naszej tradycji to szczególne święto rodzinne, pełne wspomnień, nostalgii i wzajemnej życzliwości. Musimy mieć nadzieję, że z wypowiedzianych dziś życzliwości dużo pozostanie na najbliższy rok i w takim a nawet większym gronie podtrzymując tradycję spotkamy się w następnym roku.

       Szanowni Państwo!

     Korzystając z okazji życzę wiele dobrego, a przede wszystkim zdrowia w Nowym 2017 Roku,

a w dniu dzisiejszym miłego wieczoru."

         Następnie głos zabierali zaproszeni Goście, którzy w krótkich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie, złożyli życzenia na nadchodzący 2017 rok i na ręce Prezesa Koła przekazali symboliczne upominki.

         
         
  Krzysztof Ślusarczyk, Marek Kiersztyn, Marek Lewandowski, Józef Kiziuk, Bogdan Mikołajczak, Jan Golonka.   Bogdan Mikołajczak, Jan Golonka, Erwin Bittner, Michał Mazurkiewicz, Jan Ciosek, Andrzej Kierepka.  
         
     
         
  Życzenia przekazuje Burmistrz Miasta Wałcz - Pani Bogusława Towalewska.  
         
     
         
  Andrzej Kierepka, Roman Jaworek, Wiesław Wysocki, Maciej Smirnow, Jerzy Michno.   Wiesław Wysocki, Maciej Smirnow, Jerzy Michno,  Waldemar Michalak, Grzegorz Rutkowski.  
         
     
         
  Życzenia przekazuje Starosta Powiatu Wałeckiego - Pan Bogdan Wankiewicz.  
         
     
  Józef Pośpieszny, Ryszard Mizerski, Józef Kozłowski,  Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski.   Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek,  Marek Borowski, Szczepan Grzelczak.  
         
     
         
 

Życzenia przekazuje Dowódca 100 batalionu łączności - Pan ppłk Sebastian Trojanowski.

 
         
     
         
  Jan Kuśmierek, Marek Borowski, Szczepan Grzelczak, Andrzej Wierzba, Józef Domińczak,  Jerzy Kowal.   Józef Suchodolski, Józef Pośpieszny, Ryszard Mizerski, Józef Kozłowski, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski.  
         

Po wystąpieniach zaproszonych Gości Prezes Koła Piotr Szymczak odczytał treść

AKTU NADANIA TYTUŁU HONOROWEGO PREZESA KOŁA

nadanego na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 24 listopada 2016 roku

Panu płk w st. spocz. mjr inż. Witoldowi KOWALSKIEMU.

         
       
     
         
  Piotr Szymczak odczytuje treść Aktu.  
         
     
         
  W imieniu wszystkich członków Koła nr 10 Akt Nadania Tytułu Honorowego Prezesa Koła wręcza płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.   Witold Kowalski po odebraniu Aktu, mimo wielkiego wzruszenia podziękował wszystkim, z którymi przez wiele lat miał przyjemność współpracować.  
         

 Na zakończenie swojego wystąpienia płk Witold Kowalski powiedział:

     "Szanowni Państwo!

         Dziękowałem już za współpracę Kolegom na zebraniu, naszym Gościom podczas zapraszania na Spotkanie Opłatkowe, pozostała mi jeszcze jedna osoba, której w dniu dzisiejszym podziękuję, a jest to Proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu ks. mjr Witold Kurek.

         Proszę Cię Witoldzie o przyjęcie mojego podziękowania."

         
     
         
 

Honorowy Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP płk  w st. spocz. Witold Kowalski i Proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu ks. mjr Witold Kurek.

 
         
     
         
  Podziękowanie wręczone Proboszczowi Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu.  
         
     
         
  Ks. mjr Witold Kurek z zadowoleniem przyjął podziękowanie od Witolda Kowalskiego.  
         

Następnie Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił Kolegów:

st. chor. w st. spocz. Szczepana Grzelczaka   i   chor. w st. spocz. Jana Golonkę

o wystąpienie i wręczył nieodebrane DYPLOMY  UZNANIA, którymi zostali wyróżnieni przez Zarząd Koła podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

         
     
         
  Dyplom i gratulacje z rąk Piotra Szymczaka odbiera Szczepan Grzelczak.   Dyplom i gratulacje z rąk Piotra Szymczaka odbiera Jan Golonka.  
         

     Kontynuując Piotr Szymczak poinformował uczestników, że zbliżają się imieniny Pani Bogusławy Towalewskiej i kol. Szczepana Grzelczaka. W imieniu wszystkich uczestników oraz własnym złożył solenizantom życzenia.

         
     
         
  Pani Bogusławie Towalewskiej wręczył kwiaty.   Koledze Szczepanowi wręczył życzenia.  
         

        Po wręczeniu życzeń imieninowych poprosił uczestników do wspólnego zdjęcia. Z przyczyn lokalowych nie było możliwości ujęcia wszystkich na jednym zdjęciu.

     
 

 
     
 

Wspólne zdjęcie - część lewa.

 
     
 

 
     
 

Wspólne zdjęcie - część środkowa.

 
     
 

 
     
 

Wspólne zdjęcie - część prawa.

 
     
 

 
     
 

Wspólne zdjęcie - połączone całości .
(kliknij aby powiększyć)

 
     

Ks. mjr Witold Kurek odczytał ewangelię św. Łukasza:

            ..."W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,

                                                żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie...

             ... I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,

                                                które wielbiły Boga słowami:

                 "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania"

         
     
         
  Po odczytaniu ewangelii ks. mjr Witold Kurek złożył życzenia świąteczne i poświęcił przygotowane opłatki.  
         
     
         
  Przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.  
         
     
         
     
         
     
         
         

Po podzieleniu się opłatkiem Prezes Koła nr 10  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił uczestników spotkania,  aby przechodząc do sali obok, gdzie przygotowane

były potrawy wigilijne, wzięli również lampkę szampana do wzniesienia toastu:

"Za zdrowie i pomyślność w 2017 roku!"

     
 

 
     
 

Tu nastąpiła realizacja toastu.
Pani Bogusława Towalewska, Witold Kowalski, ks. mjr Witold Kurek.
Kolega Krzysztof Ślusarczyk jak przystało na kierowcę, toast zrealizuje w domu.

 
     
         
     
         
 

Nasi seniorzy - członkowie Koła.
Od lewej: Józef Pośpieszny, Ryszard Mizerski, Erwin Bittner,  Jan Ciosek - jeszcze nie senior.

 
         
     
         
  Sebastian Trojanowski, Witold Kowalski, ks. mjr Witold Kurek, Krzysztof Ślusarczyk, Marek Kiersztyn.   Tadeusz Kuźmiński, Józef Suchodolski, Henryk Wlaź, Józef Pośpieszny.  
         
     
         
  Józef Domińczak, Grzegorz Rutkowski, Andrzej Wierzba, Marek Lewandowski.   Jerzy Michno, Waldemar Michalak, Grzegorz Rutkowski, Henryk Wlaź.  
         
     
         
  Henryk Wlaź  i  Maciej Smirnow.   Maciej Smirnow  i  Andrzej Wierzba.  
         
     
         
  Jan Frelkowski  i  Grzegorz Rutkowski.   Erwin Bittner  i  Sebastian Trojanowski.  
         
     
         
  Robert Jakubiak, Wiesław Wysocki, Czesław Wirowski, Tadeusz Kuźmiński.   Czesław Wirowski, Tadeusz Kuźmiński, Henryk Wlaź,  Józef Suchodolski.  
         
     
         
  Wiesław Wysocki, Ryszard Mizerski, Józef Kozłowski, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski,  Jan Kuśmierek.   Erwin Bittner, Michał Mazurkiewicz, Jan Ciosek, Henryk Wlaź, Andrzej Kierepka, Roman Jaworek.  
         
     
         
  Henryk Wlaź  i  Józef Suchodolski.   Jan Golonka, Czesław Wirowski, Tadeusz Kuźmiński, Czesław Wirowski.  
         
     
         
  Sebastian Trojanowski  i  Wiesław Wysocki.   Sebastian Trojanowski  i  Józef Kozłowski.  
         
     
         
  Józef Pośpieszny, Sebastian Trojanowski, Maciej Smirnow, Piotr Szymczak, Wiesław Wysocki, Grzegorz Rutkowski.   Sebastian Trojanowski, Jan Ciosek, Erwin Bittner.  
         

       Na załączonych zdjęciach widać, że atmosfera spotkania była wspaniała. Każdy z uczestników chciał mieć pamiątkową fotkę. Nasz fotograf miał pełne ręce roboty. Obecnie, kiedy ma możliwość wykonywania zdjęć za pomocą pilota, częściej jest na nich widoczny. 

         Wszystko co dobre szybko się kończy, tak i nasze spotkanie dobiegło końca.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.