Z E B R A N I E

CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Wałcz  22  czerwca 2017 roku.

 

        Zastępca Prezesa Koła mjr w st. spocz. Józef Domińczak zaprasza przychodzących Kolegów do podpisania listy obecności.

             
       
             
             
       
             
             
             
       
             
             
       
             
             
       
             
             
           
             
             

        Po zajęciu miejsc na sali Prezes  Koła Piotr Szymczak powitał wszystkich Kolegów, a szczególnie serdecznie powitał naszych seniorów: Witolda Bienia, Józefa Pośpiesznego i Zdzisława Kępę.

     
 

 
     
 

Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita przybyłych na zebranie członków.

 
     

         Zapoznał uczestników z frekwencją, która wynosiła 58,73%  i przedstawił porządek zebrania, który przedstawiał się on następująco:

    1.   Wspomnienie o zmarłych Kolegach:

                                płk Florianie Woźniaku  i  mł. chor. Wiesławie Szczepańskim;

    2.   Wręczenie legitymacji nowym członkom:

                                płk Andrzej Stec  i  chor. Grzegorz Maksymowicz;

    3.   Sprawozdanie z X Rejonowego Zjazdu Delegatów ZŻWP w Pile;

    4.   Omówienie zawodów strzeleckich;

    5.   Złożenie życzeń imieninowych solenizantom o imionach:

                                  Jan,   Władysław,    Ireneusz;

    6.   Złożenie życzeń Jubilatom - 70 rocznica urodzin:

                  mjr w st. spocz. Józef Dąbrowski  i  mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski;

    7.   Prezentacja zdjęć z lat 1965 - 1968

    8.   Wolne wnioski i pytania.

          Przedstawiony  porządek zebrania po przegłosowaniu  został  przyjęty  do  realizacji.

          Prezes  Koła poprosił  Kolegę Grzegorza Rutkowskiego o wspomnienie zmarłych w maju Kolegów.

     12 maja 2017 roku o godz. 15.30 w Szpitalu w Szczecinie w wieku 68 lat zmarł nasz Kolega pułkownik w st. spocz. Florian WOŹNIAK.

     Florian urodził się 28 czerwca 1948 roku w ZABUŻU (6 miesięcy po śmierci ojca), w wiosce powstałej z  przedmieścia miasta  SOKAL, które  w  wyniku  ustanowienia  granicy  polsko-radzieckiej na Bugu, zostało włączone do Ukraińskiej SRR;

 -   Szkołę Podstawową ukończył w Budrach na Mazurach;

-   Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie;

-   W latach 1966-1969  - Oficerska Szkoła Łączności w Zegrzu k/Warszawy;

-   Od 1969  do 1975  -  dowódca plutonu a następnie dowódca kompanii

                                        telefoniczno-telegraficznej w 1 pułku łączności  w Wałczu.

 -   10 lipca 1971 roku zawarł związek małżeński z Lucyną Grygier;

                                     09 czerwca 1972 roku urodził się  syn  Michał

                                     15 stycznia 1974 roku urodziła się  córka  Milena

 -   Od 1975  do 1978   -  studia w Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie.

-   Od 1978  do 1980   -  pełni  obowiązki  na  stanowisku  Szefa  Sztabu 27 batalionu

                                        łączności 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.

-   Od 1980  do 1988   -  pełni obowiązki na  stanowisku  starszego oficera ds. łączności

                           radiowo-przewodowej Szefostwa Wojsk Łączności POW w Bydgoszczy.

-   W 1986 roku kończy Wyższy Kurs Akademicki w Leningradzie.

-   W  1987  roku  odbywa  praktykę   na   stanowisku   Szefa  Łączności 15  Dywizji

                                   Zmechanizowanej w Olsztynie.

-   Od września 1988 roku do maja 1997 roku  -  pełni obowiązki na  stanowisku Szefa

                                                                             Sztabu 2 Brygady Łączności w Wałczu.

-   Od 1997 roku do 2002 roku   -   pełni obowiązki na stanowisku Szefa  Sekretariatu

                ds. wynalazczości Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

-   W stan spoczynku przeszedł 31 lipca 2002 roku w stopniu pułkownika.

-   18 maja 2007 roku wstąpił do naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,  którego był

                                       aktywnym członkiem do ostatnich dni.

      Nie będę się rozwodził, gdyż Florka każdy z nas tu obecnych znał. Był dobrym, życzliwym i radosnym człowiekiem, bezinteresownie zaangażowanym do pomocy innym. Przytoczę na zakończenie słowa, które wypowiedział kol. Marian Bobelak żegnając Go w imieniu Kolegów:

     "... FLOREK - to było hasło, które w środowisku wojskowych łącznościowców znane było pod każdą szerokością geograficzną w kraju.

      Jak mało kto zaskarbił sobie dozgonną sympatię, szacunek i pamięć swoich byłych przełożonych,  podwładnych  i  licznej  jeszcze  w  tej  chwili  grupie  Kolegów  z  którymi rozpoczynał   służbę   wojskową   w   Oficerskiej   Szkole   Łączności   w  1966 roku a także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz służb mundurowych.

          FLORKU!

 Kto nam teraz zaintonuje na naszych koleżeńskich spotkaniach Twoją ulubioną piosenkę:

                     "Ale to już było i nie wróci więcej..."          Cześć Twojej Pamięci"

         
     
         
  Kolega Grzegorz Rutkowski wspomina zmarłych w maju Kolegów:
płk Floriana Woźniaka i mł. chor. Wiesława Szczepańskiego.
 
         

28 maja 2017 roku w Ars Medicalu w Pile w wieku 65 lat

zmarł nasz Kolega mł. chor. w st. spocz. Wiesław SZCZEPAŃSKI.

         Kolega Wiesław urodził się 22 czerwca 1952 roku w Darłowie. Tam ukończył Szkołę Podstawową. Następnie rozpoczął naukę w Technikum Elektromechanicznym w Koszalinie.

          Po 3 latach przerwał naukę w technikum i swe kroki skierował do wojska.

         W roku 1972 na ochotnika wstąpił do Służby Długoterminowej w 1 pułku łączności w Wałczu. Tu ukończył szkołę zawodową i pozostał w służbie zawodowej.

        Jeszcze będąc w służbie zasadniczej dał się poznać jako dobry organizator, obowiązkowy i konsekwentny w działaniu, wobec czego przez kilka lat pełnił funkcję dowódcy drużyny.

         Po zakończeniu służby długoterminowej pozostał w służbie zawodowej i przez wiele lat pełnił obowiązki Szefa Kompanii w II batalionie dowodzenia.

                27 października 1973 roku zawarł związek małżeński z Barbarą Mil.

         29 lipca 1975 roku urodziła się córka Agnieszka, a  28 września 1983 roku urodziły się bliźniaki: córka Aleksandra i syn Paweł.

        Pod koniec służby wojskowej powierzono Mu odpowiedzialne stanowisko Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej, na którym również wykazał się fachowością i dobrą organizacją pracy.         

         W roku 1991 odszedł na emeryturę i zajął się pracą w prowadzonym przez żonę Barbarę sklepie.

         Kiedy wszystko zaczęło się pomyślnie układać spotyka Go rodzinna tragedia, 7 kwietnia 2003 roku w wieku 20 lat zmarła córka Aleksandra.

        Kolegę Wiesława znałem od samego początku służby wojskowej, gdyż byłem Jego dowódcą a obecnie jako sąsiada mieszkającego w tej samej klatce bloku. 

         Zarówno w czasie służby wojskowej jak i później po odejściu w stan spoczynku, był uczciwym, pracowitym, tolerancyjnym i wyrozumiałym człowiekiem.

         Był bardzo rodzinny, najważniejsze dla niego było utrzymanie rodziny i bliskość Jej członków.

                Teraz kiedy mógłby cieszyć się dowoli swoimi wnukami, śmierć po ciężkiej chorobie wyrwała Go z naszych szeregów na wieczną wartę.

             Wiesławie zasłużyłeś sobie na najwyższe wyróżnienie jakim jest uznanie i pamięć

                      --  NAS  ŻOŁNIERZY. --                    Cześć Twojej Pamięci  !

 

          Po zakończonej wypowiedzi Prezes Koła Piotr Szymczak porosił Kolegów o powstanie i uczczenie CHWILĄ CISZY pamięć zmarłych Kolegów.

         
   
         
  Uczestnicy "CHWILĄ CISZY" uczcili pamięć zmarłych Kolegów,
a Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię  "ŚPIJ  KOLEGO".
 
         

 

  Następnie odbyło się wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom.

     
 

 
     
 

Z rąk Prezesa Koła Piotra Szymczaka legitymację członkowską, statut Koła oraz znaczek związkowy otrzymał Kolega Andrzej Stec. Obok Kolega Grzegorz Maksymowicz.

 
     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza legitymację członkowską, statut Koła oraz znaczek związkowy Koledze Grzegorzowi Maksymowiczowi.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z nowo przyjętymi członkami Koła nr 10.
Od lewej: Andrzej Stec, Prezes Koła Piotr Szymczak, Grzegorz Maksymowicz.

 
     

Prezes Koła mjr Szymczak przedstawiając sprawozdanie z X Zjazdu Delegatów powiedział:

          "KOLEDZY!   

         X  Zjazd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rejonie Pilskim odbył się 07 kwietnia 2017 roku. Nasze Koło nr 10 im. Ziemi Wałeckiej było reprezentowane przez 7 delegatów.

         Obradom przewodniczył kol. Józef Kaniecki a w skład Prezydium wchodzili między innymi:   Starosta Pilski Eligiusz Komarowski   i   Prezydent Piły Piotr Głowski.

         Po wygłoszeniu sprawozdania z działalności Zarządu Rejonowego przez Prezesa kol. Zygmunta Jelińskiego wręczono wyróżnienia obecnym delegatom Kół Rejonu pilskiego.

         Z naszego Koła wyróżniono wszystkich delegatów Koła: 2 członków Koła otrzymało Krzyże Zasługi, pozostali wpisy do Księgi Zasłużonych i Dyplomy Uznania. Następnie odbyły się wybory.

         Do Zarządu Rejonowego zostało  wybranych 2 kolegów:  Piotr Szymczak  i  Grzegorz Rutkowski, do Rejonowej Komisji Rewizyjnej kol. Józef Domińczak, do Rejonowego Sądu Koleżeńskiego  kol. Wiesław Wysocki.

         Koledzy! Dokładne sprawozdanie z X Zjazdu Delegatów jest w naszej Kronice Koła.  Teraz proszę o wystąpienie kol. Józefa Domińczaka i Andrzeja Wierzbę i odebranie zaległych wyróżnień ze Zjazdu."

         
     
         
  Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza Józefowi  Domińczakowi List gratulacyjny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.   Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza Andrzejowi  Wierzbie Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych Rejonu w Pile.  
         
     
 

 
     
 

Wspólne zdjęcie z wyróżnionymi.
Od lewej: Józef Domińczak, Piotr Szymczak, Andrzej Wierzba.

 
     

         Prezes Koła wspominając odbyte zawody strzeleckie powiedział:

          "KOLEDZY! Zawody strzeleckie odbyły się 13 maja 2017 roku na strzelnicy w Wałczu. Były to zawody o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile. W zawodach uczestniczyło 7 drużyn. Puchar zdobyła drużyna z Koła nr 8 z Wałcza.   Nasz zespół zdobył 5 miejsce.

Dokładna tabela wyników jest w naszej Kronice w relacji z zawodów.

         Proszę kol. Waldemara Michalaka o wystąpienie i odebranie dyplomu."

         
     
         
  Kol. Waldemar Michalak odbiera dyplom za zajęcie VI miejsca i uzyskaniu 91 pkt. w strzelaniu z pistoletu sportowego.   Pamiątkowe zdjęcie.  
         

        Następnie Prezes Koła Piotr Szymczak poprosił Kolegów, którzy w najbliższym czasie będą obchodzić imieniny i wręczył Im życzenia, a byli to:

     
 

 
     
 

Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Jan Ciosek, Ireneusz Górko.

 
     
         
     
         
         
     
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie Prezesa z solenizantami.
Od lewej: Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Piotr Szymczak, Jan Ciosek, Ireneusz Górko.

 
     

ŻYCZENIA  DLA  JUBILATÓW

          Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak odczytał nadesłane życzenia Jubileuszowe od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego  jak również przygotowane życzenia od członków naszego Koła dla:

 mjr w st. spocz.  Józefa  DĄBROWSKIEGO,  który ukończył 70 lat.

mł. chor. w st. spocz.  Józefa  KOZŁOWSKIEGO,  który ukończył 70 lat.

     
 

 
     
 

Życzenia z rąk Prezesa Koła nr 10 Piotra  Szymczaka otrzymuje: Jubilat mjr w st. spocz. Józef Dąbrowski, z prawej Józef Kozłowski.

 
     
             
       
             
 

Życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego.

  Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  
             
         
     
         
  Życzenia z rąk Prezesa Koła nr 10 Piotra  Szymczaka otrzymuje: Jubilat  mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski,  z lewej Józef Dąbrowski.  
         
             
       
             
  Życzenia od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  
             
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów z Prezesem.
Od lewej: mjr w st. spocz. Józef Dąbrowski,  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,
mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski.

 
     
         
     
         
         
         

      Po złożonych życzeniach Jubilaci zaprosili uczestników na lampkę szampana i poczęstowanie się wspaniałym tortem.

     
 

 
     
 

Krojenie Jubileuszowego tortu rozpoczął kol. Józef Kozłowski ...

 
     

 

 
     
 

... następnie do krojenia tortu przystąpił  kol. Józef Dąbrowski.

 
     
         
     
         
  Rozniesienie lampek szampana i tortu poszło Kolegom bardzo sprawnie ...  
         
     
 

 
     
 

... i można było wznieść toast za zdrowie Jubilatów,  Koledzy odśpiewali "STO  LAT".

 
     

            Przedostatnim punktem porządku zebrania był pokaz slajdów z archiwalnych zdjęć, z 5 i 1 pułku łączności z lat 1964-1967, które wykonał były Komendant Poligonu Szkolnego kpt. Tadeusz Kowalczuk.

            Pokaz slajdów i komentarz do zdjęć opracował kol. Grzegorz Rutkowski.

     
 

 
     
 

W trakcie pokazu kol. Grzegorz do niektórych zdjęć dodawał swój komentarz.

 
     

Tak wyglądały niektóre zdjęcia z dawnych lat.

     
 

 
     
 

Uroczysty wjazd 5 pułku łączności do koszar w Wałczu odbył się 10 października  1965 roku.
Na odkrytym „Gazie-69” Poczet Sztandarowy ze Sztandarem 5 pułku łączności.

 
     
 

 
     
 

Tak wyglądało wejście do jednostki.

 
     
 

 
     
 

Jedno z wielu rozprowadzeń na placu alarmowym.
Widoczni od lewej: kpt. Marian Wiśniewski, ppor. Leszek Rząd, ppor. Jan Mitrus.

 
     
 

 
     
 

Jedno ze spotkań w hali sportowej jednostki.
Widoczni z kadry m.in.: kpt. Franciszek Śniegowski, plut. Michał Nazaruk, plut. Jerzy Lipiński, ppor. Tadeusz Sadło, w głębi w ciemnych okularach ppor. Ryszard Bąkowski.

 
     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak zakończył zebranie.

 
     

            Pokaz slajdów trwał około 2 godzin, wobec czego zabrakło już czasu na wolne wnioski.

            Na zakończenie Prezes Koła Piotr Szymczak podziękował Grzegorzowi za przygotowanie pokazu a Kolegom za uczestnictwo i miłą atmosferę na zebraniu.

            Naszym 70-latkom jeszcze raz życzył zdrowia i dalszych Jubileuszy.

 

Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz Rutkowski.

Zdjęcia wykonał:                   Henryk Wlaź.