X  REJONOWY  ZJAZD  DELEGATÓW

ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

PIŁA  -  07 kwietnia 2017 roku.

 

        W dniu 07 kwietnia 2017 roku odbył się w Pile X Rejonowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zjazd odbył się w Hotelu Rodło w Pile.

         Wśród 33 delegatów obecnych na Zjedzie z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej było obecnych 7 Kolegów, a byli to: Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski, Jerzy Sroka, Henryk Wlaź, Robert Nagrodzki, Maciej Smirnow. Z ważnych przyczyn osobistych nie mogli uczestniczyć Koledzy: Wiesław Wysocki, Józef Domińczak, Andrzej Wierzba, Adam Drop. Z Koła nr 8 z Wałcza uczestniczyło 4 Kolegów: Krzysztof Nęcka, Zbigniew Stusik, Zbigniew Dymiński, Edward Dolata.

 Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem Pocztów Sztandarowych i wysłuchaniem Hymnu Związku,

         
     
         
         
     
         
         
         
   
         
  Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr mgr Zygmunt Jeliński wita przybyłych na Zjazd.  
         

    Prezes Zarządu Rejonowego mjr mgr Zygmunt Jeliński przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie powitał Gości, którzy zaszczycili swoją obecnością a byli to:

       Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. społecznych   -   płk Stanisław Kalski,

   Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. socjalno-zdrowotnych  -  płk Miłosz Biały,

  Starosta Pilski   -   Eligiusz Komarowski,        Prezydent Miasta Piła   -  Piotr Głowski,

             Radna Województwa Wielkopolskiego   -   Mirosława Rutkowska-Krupka

                Przedstawiciel 100 batalionu łączności z Wałcza   -   por. Ernest Sokołowski

 

         Po powitaniu Prezes poprosił wszystkich o powstanie i CHWILĄ CISZY uczczono Tych, którzy już odeszli na wieczną wartę.

     
 

 
     
 

Uczestnicy CHWILĄ CISZY uczcili pamięć zmarłych Kolegów.

 
     
 

 
     
 

Członkowie naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.
Od drugiego z lewej: Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski, Jerzy Michno, Maciej Smirnow, Jerzy Sroka.

 
     
 

 
     
 

Uczestnicy  X  Zjazdu Delegatów.
Przedstawiciel dowódcy 100 batalionu łączności por. Ernest Sokołowski, Prezes Honorowy Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski, Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. socjalno-zdrowotnych płk w st. spocz. Miłosz Biały.
Z prawej widoczny ppłk w st. spocz. Zbigniew Stusik delegat z Koła nr 8 z Wałcza.

 
     

Prowadzenie Zjazdu zostało powierzone ppłk w st. spocz. Józefowi Kanieckiemu, który przedstawił porządek Zjazdu i po przegłosowaniu przystąpił do  realizacji.

     
 

 
     
 

Prezydium X Zjazdu Delegatów.
Od lewej: płk Stanisław Kalski, mjr Zygmunt Jeliński, por. Ernest Sokołowski, ppłk Józef Kaniecki, Starosta Pilski  - Eligiusz Komarowski, mjr w st. spocz. Piotr Szymczak i dołączył Prezydent miasta Piły  - Piotr Głowski.

 
     
         
         
  4-letnią działalność Zarządu Rejonowego przedstawił Prezes mjr Zygmunt Jeliński, dokumentując to opracowanym pokazem multimedialnym przygotowanym przez Kolegę Karola Ferkaluka.  
         
             
       
             
             

     Na zakończenie podziękował Zarządowi Rejonowemu, Prezesom wszystkich Kół oraz wszystkim członkom. Szczególne podziękowanie skierował do: Starosty Piły, Prezydenta Miasta Piły, Starosty Wałcza, Pani Burmistrz Wałcza i do Dowódców 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia stacjonujących w Wałczu.

         Po wystąpieniach Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego odbyło się wręczenie wyróżnień.

         Wśród wyróżnionych byli również członkowie naszego Koła.

         
     
         
  Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został mjr w st. spocz. Piotr Szymczak
(na zdjęciach pierwszy z prawej).
 
         
     
         
  Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski.  
         
   
         
  Wyróżnieni wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych Rejonu w Pile: mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź.
Chor. w st. spocz. Maciej Smirnow  i  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba
nieobecni z przyczyn osobistych.
 
         
     
         
  Wyróżnieni Listem gratulacyjnym Zarządu Głównego  ZŻWP kpt. rez. Jerzy Sroka  (pierwszy z prawej), mjr w st. spocz. Józef Domińczak - nieobecny, (drugi z prawej) - Prezes Koła nr 8 mjr w st. spocz. Krzysztof Nęcka.  
         
     
         
  Wyróżnieni Listem gratulacyjnym Zarządu Rejonowego  ZŻWP.
Od lewej: st. chor. sztab. rez. Jerzy Michno,   kpt. rez. Robert Nagrodzki.
Ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki i  kpt. rez. Adam Drop - nieobecni.
 
         
         

Wyróżnieni z innych Kół Rejonu Pilskiego.

         
     
         
         
     
         
     
         
         
     
         
         

Wyróżnienia  Gości  Honorowych.

         
     
         
  Wyróżnienie Dowódcy 100 batalionu łączności odbiera Jego przedstawiciel por. Ernest Sokołowski.   Wyróżnienie odbiera Radna Województwa Wielkopolskiego Pani Mirosława Rutkowska-Krupka.  
         
     
         
  Wyróżnienie odbiera Starosta Pilski Pan  Eligiusz  Komarowski.   Wyróżnienie odbiera Prezydent Miasta Piły Pan  Piotr  Głowski.  
         
  W trakcie Zjazdu Delegatów głos zabrali:  
         
     
         
  Starosta Pilski Pan  Eligiusz  Komarowski.   Radna Województwa Wielkopolskiego Pani Mirosława Rutkowska-Krupka.  
         
     
         
  Prezydent Miasta Piły Pan  Piotr  Głowski.   Prezes Zarządu Okręgu SE i R Policyjnych  w Pile Pan Waldemar Mielczarek.  
         
     
         
  Prezes Koła Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Gągora Tadeusz Myler.   Prezes Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Pile płk Jan Ficerman.  
         
     
         
  Prezes Stowarzyszenia Miłośników Munduru w Pile mjr Wiesław Andrzejewski.   Prezes Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Tadeusz Daukszewicz.  
         
     
         
  Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. społecznych   płk Stanisław Kalski.   Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. socjalno-zdrowotnych płk w st. spocz. Miłosz Biały.  
         
   
         
  Członek Zarządu Rejonowego ZŻWP z Piły gen. bryg. Zenon Kułaga.  
         
     
         
  Od lewej: mjr w st. spocz. Kazimierz Bawor, mjr w st. spocz. Krzysztof Nęcka, mł. chor. w st. spocz. Zbigniew Dymiński.   Od lewej: mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski. Za Nimi od lewej siedzą: st. chor. sztab. w st. spocz. Benon Cichoracki,  płk w st. spocz. Gwidon Stachowicz, płk w st. spocz. Wacław Stępyra.  
         

Przystąpiono do wyborów.

Nasi Koledzy z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w trakcie Zjazdu byli zaangażowani:

     
 

 
     
 

W Komisji Mandatowej - kpt. rez. Jerzy Sroka z Koła nr 10 z Wałcza.(z lewej). W Komisji Skrutacyjnej  - mł. chor. w st. spocz. Edward Dolata z Koła nr 8 z Wałcza. (z prawej).

 
     
 

 
     
 

W Komisji Skrutacyjnej: (z lewej)  - kol. Robert Nagrodzki  i  kol. Jerzy Michno  (z prawej).

 
     

         Na zjeździe wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

         Prezesem  Zarządu  Rejonowego  został  ponownie  wybrany  kol.  mjr  Zygmunt Jeliński,  który został wybrany delegatem na XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP.

         Do Zarządu zostali wybrani dwaj nasi członkowie Koła:

                         mjr Piotr Szymczak      i    ppłk Grzegorz Rutkowski.

         Zarząd  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  wybrał  Prezydium  Zarządu  Rejonowego w Pile:     

Prezes    -    mjr Zygmunt Jeliński,      Wiceprezes    -    ppłk Józef Kaniecki,

Wiceprezes ds. obronnych   -  płk Wacław Stępyra,

Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych   -  chor. Tadeusz Klejna,

Sekretarz ZR  -  kpt. Jerzy Nowacki,  Skarbnik ZR  -  ppłk Jerzy Chrzan,

Członkowie Prezydium: gen. bryg. Zenon Kułaga  i  st. chor. sztab. Benon Cichoracki.

          W imieniu Komisji Uchwał projekt Uchwały Programowej Zarządu Rejonowego przedstawił jej przewodniczący kol. Zenon Kułaga. Propozycja Komisji Uchwał po uzupełnieniu i przegłosowaniu została przyjęta przez Walny Zjazd Delegatów a tym samym wytyczyła Zarządowi Rejonowemu zadania i zamierzenia na następną kadencję.

     
 

 
     
 

Gen. bryg. Zenon Kułaga przedstawia projekt Uchwały Programowej.

 
     

         Na zakończenie Prezes Zarządu Rejonowego mjr mgr Zygmunt Jeliński podziękował  uczestnikom  za udział w Zjeździe i poprosił do wspólnego zdjęcia.

         
     
     
  Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników X Zjazdu Delegatów ZR ZŻWP.
Piła 07 kwietnia 2017 roku.
 
         
             
       
             
  Po wykonaniu zdjęcia Prezes Zarządu Rejonowego mjr mgr Zygmunt Jeliński wydał komendę do wyprowadzenia Pocztów Sztandarowych.  
             

                   Następnie zaprosił wszystkich na wspólny obiad.

         
     
         
         
     
         
         
     
         
     
         
         
 

 

 
         
         
     
         
  Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP z Wałcza.  
         
         
Na zdjęciu lewym  -  Członkowie Koła nr 8 ZŻWP z Wałcza.
         

 

Materiał zebrał i opracował:    Grzegorz Rutkowski

 Zdjęcia wykonał:             Henryk Wlaź.