ZAPALENIE ZNICZY  NA GROBACH  ZMARŁYCH  KOLEGÓW

30 października 2017 roku

 

        W dniu 30 października 2017 roku koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

W grupie tej uczestniczyli Koledzy:  Henryk Wlaź,  Józef Domińczak, Andrzej Stec, Andrzej Wierzba i Grzegorz Rutkowski.

     
 

 
     
 

Grzegorz Rutkowski przygotował 94 znicze, odpowiednio je opisując, zebrał grupę członków Koła nr 10, z którymi zapalił je na grobach zmarłych Kolegów.

 
     
             
   
                

Pierwszy odwiedziliśmy Cmentarz Komunalny Wałcz - Chrząstkowo na którym spoczywa 71 naszych Kolegów.

 

           
    Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:  
           
   

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
    mł. chor. sztab. ADAMUS  Tomasz   płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz  
    sierż.  BAGROWSKI  Jacek   st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan  
           
    ppłk  BALKOWSKI  Kazimierz   kpt .BALWIERZ  Wacław  
             
  st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy   st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław   st. chor. sztab. BERNAT  Jerzy  
             
  ppłk  BIERKA  Jerzy   st. chor. BIERNACKI  Mieczysław   sierż. CEBULA  Marian  
             
  sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan   chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
             
  mł. chor. GIEŁCZYK Zdzisław   mjr   JUSZKIEWICZ Jan   sierż.    KACZMAREK Kazimierz  
             
  mjr  KINAL  Antoni   sierż.   KLIMONT  Ryszard   KLEIN  Brunon  
             
  chor. KŁAPTOCZ  Stanisław   st. chor.  KOPA  Andrzej   mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław  
             
  ppłk  KRAWIEC  Czesław   chor. KRAWIEC  Szczepan   kpt.   KRZYŻANOWSKI  Zdzisław  
             
  mjr  KUPIŃSKI  Antoni   mjr  LASZCZKOWSKI Henryk    ppłk LENSKI Witold  
             
             
       
             
  Na grobie Jerzego Bierki znicz zapalił Andrzej Stec.   Na grobie Jerzego Bartkowskiego zapalił Andrzej Wierzba.   Na grobie Zdzisława Giełczyka znicz zapalił Józef Domińczak.  
             
      ppłk  ŁABUŚ  Andrzej   ppłk  ŁASKI  Edward  
             
    st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian   kpt.   ŁUŃSKI  Mariusz  
           
    st. sierż. sztab.  MARCZYK  Andrzej   mjr  MĘDRZYCKI  Stanisław  
           
    mjr  MICHALAK Ignacy   mjr  MITRUS  Jan  
           
    chor.  MOCHA  Józef    st. sierż. sztab. MODROW  Jerzy  
           
    sierż.  MRUGAŁA  Grzegorz   ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz  
           
    ppłk  NAWÓJ  Hieronim   chor. PIKUŁA  Wacław  
           
    st. sierż. sztab. PIASKOWSKI Grzegorz   chor. PIETRZYKOWSKI Michał  
           
    ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz   chor. REWERS  Bogumił  
             
      mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław   mł. chor.  SADOWSKI  Andrzej  
             
       
             
  Na grobie  Andrzeja Łabusia znicz zapalił  Andrzej  Wierzba.   Na grobie Jana Mitrusa znicz zapalił Józef Domińczak.   Na grobie  Mariusza Łuńskiego znicz zapalił Andrzej Stec.  
             
 

                 

  st. chor. SAJA  Ludwik   st. chor. sztab. SAŁAHUB  
           
    Tadeusz  kpt.  SEWERYN  Marian   ppłk  SIELSKI  Edward  
           
    chor. SIWIŃSKI  Mirosław   ppłk STEFANOWICZ   Florian  
           
    st. chor. sztab. SOBIESKI  Jan   kpt. STRĄCZYŃSKI Józef  
           
    st. chor. sztab. SZATKOWSKI Jerzy   mł. chor. SZCZEPAŃSKI Wiesław  
           
    ppłk  SZUWARA Zdzisław   st. sierż. sztab. SZYMAŃSKI  Andrzej  
             
  st. sierż. sztab. TOPYŁA  Mieczysław   ppłk   TRACZ  Jan   ppłk  TUREK  Tadeusz  
             
  mjr  WĘGLEWSKI  Henryk   mjr  WILK  Adam   sierż. WENDERLICH  Stanisław  
             
  st. chor. WÓJTOWICZ  Kazimierz   por.  WUJTOWICZ Jan   ppłk  ŻAK  Edward  
             
             
       
             
  Na grobie Jana Sobieskiego znicz zapalił Józef Domińczak.   Na grobie Wiesława Szczepańskiego znicz zapalił  Andrzej Stec.   Na grobie Mirosława Siwińskiego znicz zapalił  Andrzej Wierzba.  
             

Następnie odwiedziliśmy Cmentarz Wojenny Wałcz –Bukowina, gdzie  spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego i żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego.

Jest  to  jeden  z  największych  takich  cmentarzy w Polsce.

             
 

         
    Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego zapalili znicz, by symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:  
           
   

POZOSTANIECIE W NASZEJ PAMIĘCI

 
           
             
         
     
         
  Od lewej: Andrzej Wierzba, Andrzej Stec, Józef Domińczak, Grzegorz Rutkowski.   Znicz zapalił Józef Domińczak.
Za Nim: Grzegorz Rutkowski i Andrzej Wierzba.
 
         
 

Zdjęcia wykonał Kolega Henryk Wlaź.

 
         
             
 

 

Po odwiedzeniu Cmentarza Wojennego Wałcz-Bukowina udaliśmy się na Cmentarz Komunalny-Dolne Miasto, gdzie spoczywa 19 naszych Kolegów żołnierzy zawodowych.

 
           
   

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

 
           
   

POZOSTAŃ W NASZEJ PAMIĘCI

 
           
           
    mjr  ADAMSKI  Ignacy   ppłk  FRĄCKOWIAK Wacław  
           
    st. chor. sztab.   GÓRECKI  Władysław   kpt.  KNAPIK  Aleksander  
             
  mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy   chor.  MATUSIAK  Jerzy   st. chor.  sztab. NAZARUK Michał  
             
  st. chor. sztab. NICKOWSKI Leszek   st. chor. sztab. NITKA Franciszek   mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar  
             
  chor. SMIRNOW Maciej   płk  SUCHECKI Waldemar   mjr SZWARC  Grzegorz  
             
  st. chor. sztab. TATUR Wacław   sierż.  WITAK  Zbigniew   płk WOŹNIAK Florian  
             
  kpt. ZATOŃSKI  Bogumił   kpt. ZBYSZYŃSKI  Zbigniew   mjr  ZDUNIEWICZ  Jerzy  
             

Zapaliliśmy również znicz zmarłemu 19.08.2012 r.  Burmistrzowi Miasta Wałcz Zdzisławowi TUDERKOWI.

             
       
             
  Na grobie  Floriana Woźniaka znicz zapalił  Andrzej Stec.   Na grobie  Waldemara Pawłowskiego znicz zapalił Andrzej Wierzba.   Na grobie  Macieja Smirnowa znicz zapalił  Andrzej Stec.  
             
   

 

 

Na grobie  Zdzisława Tuderka imieniu Kolegów znicz zapalili:

Andrzej Wierzba i Andrzej Stec.

 

 
             
             

Zapaliliśmy również symboliczny znicz pod krzyżem w hołdzie pomordowanych ofiarom Katynia

 i ofiarom katastrofy  pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku z napisem:

POZOSTANIECIE W NASZEJ PAMIĘCI

 

         
         
 

W imieniu Kolegów znicz zapalili:  Andrzej Wierzba i Andrzej Stec.

 
         

W sumie na obu Wałeckich Cmentarzach spoczywa 91 naszych Kolegów, którzy z nami służyli w JW. 2016,

w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.

Jeden znicz został zawieziony przez Kolegę Andrzeja Steca na Cmentarz w Różewie i zapalony na grobie

zmarłego sierż. Mariusza Kułagi.

              

Materiał zebrał i opracował:     Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                    Henryk Wlaź.