„SPOTKANIE   OPŁATKOWE”

Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,

sympatyków i  zaproszonych Gości odbyło się w Wałczu w dniu 19 grudnia 2017 roku.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

         
 

   
         
  Ogólny widok stołu biesiadnego.   Od lewej: Jerzy Sroka, Józef Kiziuk, Marian Kosak, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, Józef Suchodolski.  
         

          Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu mjr w st. spocz. Piotr Szymczak rozpoczął Spotkanie Opłatkowe od przywitania uczestników:

                          „Szanowni Państwo!    Z ogromną przyjemnością witam zaproszonych Gości w osobach:

                                   Starostę Powiatu Wałeckiego       –      Pana Bogdana WANKIEWICZA

                             Dowódcę 100 batalionu łączności      –       Pana ppłk Sebastiana TROJANOWSKIEGO

                      Dowódcę 104 batalionu logistycznego      –       Pana mjr Sławomira JURCZYKA

                           Proboszcza Parafii Wojskowej             –        ks. ppłk  Witolda KURKA

           Wiceprezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP          –        Pana płk  Wacława  STĘPYRĘ

        Witam wszystkich członków i sympatyków naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,  a  w szczególności witam Honorowego Prezesa Koła: kol. Bogdana Mikołajczaka oraz seniorów naszego Koła: kol. Zdzisława Kępękol. Erwina Bittnerakol. Henryka Wlazia.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita uczestników Spotkania Opłatkowego.

 
     

    Szanowni Państwo!

         Spotkania opłatkowe w naszym Kole już dawno przeszły  do  tradycji.  Uroczyste  obchodzenie  Świąt Bożego Narodzenia, wigilia i spotkania opłatkowe motywowane są zasadami wiary i potrzeba spotkania się z najbliższymi.

         Bez względu na to, która z motywacji jest silniejsza to wspólnym mianownikiem tych spotkań jest przekazanie sobie życzliwości w słowach składanych życzeń. Musimy mieć nadzieję, że  wypowiedziane życzliwości  pozostaną  na najbliższy rok i za rok znów się spotkamy w takim samym gronie.

         Tradycyjne spotkania opłatkowe dodatkowo sprawiają nam radość, ponieważ chcą być  z nami przedstawiciele władz samorządowych i żołnierze służby czynnej. Wasza obecność wśród nas jest wyróżnieniem  i  docenieniem naszej służby wojskowej.

     Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami.

         
 

   
         
  Uczestnicy spotkania opłatkowego.  
         

Po przywitaniu głos zabrali zaproszeni Goście, którzy w krótkich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie

i złożyli życzenia na nadchodzący 2018 rok.

     
 

 
     
 

Życzenia przekazuje Starosta Powiatu Wałeckiego  -  Pan Bogdan Wankiewicz.
Z lewej Piotr Szymczak.

 
     
         
 

   
         
  Uczestnicy spotkania opłatkowego.  
         
     
 

 
     
 

Życzenia przekazuje Dowódca 100 batalionu łączności  -  Pan ppłk Sebastian Trojanowski.
Z lewej: mjr Sławomir Jurczyk i Piotr Szymczak.

 
     

Dowódca 100 batalionu łączności na początku swojego przemówienia podziękował organizatorom za zaproszenie następnie zwrócił się do zebranych:

    "Szanowni Państwo!  

         Czas płynie nieubłaganie a spotkania opłatkowe w naszym gronie stały się już tradycją. Tradycja to nie tylko sentyment, tradycja daje nam to czego często nam brakuje, poczucie bezpieczeństwa. Ja jako dowódca 100 batalionu łączności zapewniam,  że tradycje, które przejęliśmy po żołnierzach 2 Brygady Łączności będziemy pielęgnować w dalszym ciągu oraz z chlubą i dumą kontynuować wasze dzieło."

         Na zakończenie dowódca życzył przede wszystkim zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia w  gronie rodzinnym i wszystkiego najlepszego w nowym 2018 roku.

         
 

   
         
  Od lewej: Marek Kiersztyn, Bogdan Mikołajczak, Marek Lewandowski, Zdzisław Kępa, Jan Kuśmierek, Józef Kiziuk.   Od lewej: Roman Jaworek, ks. ppłk Witold Kurek, Bogdan Wankiewicz, Grzegorz Rutkowski.  
         
     
         
  Od lewej: Adam Siuda, Mieczysław Fryza, Jerzy Sroka, Andrzej Wierzba, Marek Borowski, Marian Kosak, Henryk Kędzierski, Wacław Stępyra, Jan Frelkowski, Józef Suchodolski, Wiesław Wysocki, Józef Kozłowski, Ryszard Koniecko.   Od lewej: Grzegorz Maksymowicz, Zbigniew Nowosad, Józef Domińczak, Jerzy Kowal, Jerzy Miszkowicz, Michał Mazurkiewicz, Erwin Bittner, Jan Ciosek.  
         
     
 

 
     
 

Życzenia przekazuje Dowódca 104 batalionu zabezpieczenia  -  Pan mjr Sławomir Jurczyk.
Z prawej Piotr Szymczak.

 
     

   Dowódca 104 batalionu zabezpieczenia w swoim wystąpieniu powiedział:

         "Dzięki Państwa zaproszeniu i chwilowej nieobecności etatowego Dowódcy batalionu mam przyjemność, po raz pierwszy, uczestniczyć w kolacji wigilijnej w takim gronie.

         Z tej okazji, w imieniu Dowódcy batalionu, swoim, jak również całej społeczności 104 batalionu logistycznego, życzę Panom zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia.

         Nowy Rok niech będzie dla Panów lepszy od tego który mija, abyście w pełnym zdrowiu, w nie-mniejszym gronie, bez chwili wytchnienia, aktywnie uczestniczyli w działalności Związku.  Wszystkiego dobrego."

         
 

   
         
  Od lewej: Jan Ciosek, Waldemar Michalak, Krzysztof Ślusarczyk, Marek Kowalski, Andrzej Stec, Roman Jaworek, ks. ppłk Witold Kurek.   Od lewej: Roman Jaworek, ks. ppłk Witold Kurek, Bogdan Wankiewicz, ppłk Sebastian Trojanowski, Grzegorz Rutkowski.  
         
     
 

 
     
 

Piotr Szymczak  poinformował, że zbliżają się imieniny Kolegi Mieczysława Fryzy, poprosił Go o wystąpienie, złożył i wręczył przygotowane życzenia w imieniu własnym i Kolegów z Koła.

 
     

      Następnie Prezes Koła Piotr Szymczak poinformował uczestników o wyróżnieniach:

      Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie na wniosek Zarządu Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu wyróżnił ...

ODZNAKĄ   HONOROWĄ

"ZA  ZASŁUGI  DLA  ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO"

następujących Kolegów:

st. chor. sztab. Andrzeja Wierzbę, mł. chor. Jana Frelkowskiego,

ppłk Jerzego Miszkowicza, kpt. Waldemara Michalaka.

      Wyróżnionym odznaki wręczył Wiceprezes Zarządu Rejonowego d.s. obronnych ZŻWP w Pile Pan płk Wacław Stępyra.

         
 

   
         
  Odznakę odbiera st. chor. sztab. Andrzej Wierzba.   Odznakę odbiera mł. chor. Jan Frelkowski.  
         
     
         
  Odznakę odbiera ppłk Jerzy Miszkowicz.   Odznakę odbiera kpt. Waldemar Michalak.  
         

Po wyróżnieniach Piotr Szymczak poinformował o uhonorowaniu jednego z uczestników naszego spotkania

Pana   Piotra  Nowosada,

który jest synem naszego Kolegi Zbigniewa Nowosada, obecnie mieszkającego w Serocku.

Pan Piotr Nowosad dokonał w dniu 11 kwietnia wpłaty na nasze konto "symbolicznej cegiełki" na działalność statutową Koła Nr 10.

             
       
             

Prezes poprosił Kolegę Grzegorza Rutkowskiego  o odczytanie treści  P O D Z I Ę K O W A N I A.

         
 

   
         
  Grzegorz Rutkowski po odczytaniu wręczył Piotrowi podziękowanie.
Z lewej Piotr Szymczak, z prawej Zbigniew Nowosad.
  Kolega Zbigniew Nowosad otrzymał na pamiątkę zdjęcie z okresu,  kiedy jeszcze był w stopniu kaprala.  
         
         
 

   
         
  Pamiątkowe  zdjęcie  z  uhonorowanymi.Piotr Szymczak, Piotr Nowosad, Zbigniew Nowosad, Grzegorz Rutkowski.   Po  odebraniu  podziękowania Piotr Nowosad  powiedział:  
         

„Dziękujemy za miłe słowa oraz wspaniałą pamiątkę – dla mnie i Taty. Dla mnie miłą szczególnie – jako wałczanina.

Ostatnie Spotkanie Pokoleń oraz dzisiejsza uroczystość może być dla nas, młodych osób wzorem, jak wytrwałością,

 serdecznością i szacunkiem, można łączyć i kultywować wspólną historię, tradycje wspólnej służby i pracy.

Będziemy się starać wspierać tę Kompanię  Braci

W dalszej części spotkania.

     
 

 
     
 

Ks. ppłk Witold Kurek odczytał ewangelię.

 
     

Ks. ppłk Witold Kurek odczytał ewangelię św. Łukasza:

      "W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,  aby się dać zapisać,  każdy do swojego miasta.

       Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

       W  tej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzoda. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie."

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

   "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie"

         
 

   
         
  Od lewej: Henryk Wlaź, Józef Kiziuk, Marek Kiersztyn, Marek Lewandowski, Jan Kuśmierek, Bogdan Mikołajczak, Zdzisław Kępa, Adam Siuda, Jerzy Sroka, Mieczysław Fryza.   Od lewej: Zbigniew Nowosad, Józef Domińczak, Jerzy Kowal, Jerzy Miszkowicz, Piotr Nowosad, Michał Mazurkiewicz, Erwin Bittner.  
         
     
 

 
     
 

Po odczytaniu ewangelii ks. ppłk Witold Kurek złożył życzenia świąteczne i poświęcił przygotowane opłatki.

 
     

Następnie odczytał list Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

         
 

   
         
         
         

    Przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.

         
 

   
         
  Wiesław Wysocki, Bogdan Wankiewicz, Wacław Stępyra, ppłk Sebastian Trojanowski,  Grzegorz  Rutkowski, ks. ppłk Witold Kurek, mjr Sławomir Jurczyk.   Grzegorz Maksymowicz, Roman Jaworek, Wiesław Wysocki, Bogdan Wankiewicz, Wacław Stępyra, ks. ppłk Witold Kurek, ppłk Sebastian Trojanowski,   Grzegorz  Rutkowski, mjr Sławomir Jurczyk.  
         
     
         
  Mieczysław Fryza, Marek Borowski, Andrzej Wierzba, Henryk Kędzierski, Piotr Szymczak,  Marian Kosak, Jan Frelkowski, Józef Suchodolski, Jerzy Sroka, Józef Kozłowski.   Bogdan Mikołajczak, Adam Siuda, Zdzisław Kępa,  Jerzy Sroka,  Piotr Szymczak,  Mieczysław Fryza, Marek Borowski, Henryk Kędzierski.  
         
     
         
  Jan Kuśmierek, Marek Kiersztyn, Adam Siuda, Bogdan Mikołajczak,  Piotr Szymczak, Zdzisław Kępa, Mieczysław Fryza.   Józef Kiziuk, Marek Lewandowski, Marek Kiersztyn, Jan Kuśmierek, Zdzisław Kępa, Adam Siuda.  
         
     
 

 
     
 

Czesław Wirowski, Grzegorz Rutkowski, Erwin Bittner, Józef Domińczak, Jerzy Kowal, Roman Jaworek, Waldemar Michalak, Piotr Szymczak, Zdzisław Kępa, Zbigniew Nowosad, Piotr Nowosad.

 
     

Po podzieleniu się opłatkiem Prezes Koła nr 10  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił uczestników spotkania do wspólnego zdjęcia.

     
 

 
 

"Kliknij" aby powiększyć

 
 

Pamiątkowe  zdjęcie  wszystkich  uczestników  spotkania.
Od
lewej siedzą: Marek Kiersztyn, Zdzisław Kępa, Bogdan Mikołajczak, Jerzy Kowal,  Michał Mazurkiewicz, Ryszard Koniecko, Piotr Szymczak, Marian Kosak, Wacław Stępyra, Jan Kuśmierek, Henryk Wlaź.
Od lewej stoją:  Grzegorz Maksymowicz,  ppłk Sebastian Trojanowski, ks. ppłk Witold Kurek,  mjr Sławomir Jurczyk, Józef Kiziuk, Marek Borowski, Bogdan Wankiewicz,  Andrzej Wierzba,  Grzegorz Rutkowski, Adam Siuda, Roman Jaworek, Marek Lewandowski, Jerzy Miszkowicz, Krzysztof Ślusarczyk,  Andrzej Stec, Jan Ciosek, Jan Frelkowski, Jerzy Sroka, Wiesław Wysocki, Henryk Kędzierski, Waldemar Michalak, Mieczysław Fryza,  Józef Kozłowski,    Józef Domińczak, Józef Suchodolski, Erwin Bittner, Marek Kowalski, Czesław Wirowski, Piotr Nowosad, Zbigniew Nowosad.

 
     

Po wykonaniu zdjęcia Prezes poprosił uczestników, aby przechodząc do wigilijnego stołu wzięli również lampkę szampana do wzniesienia toastu. O wzniesienie toastu poprosił Honorowego Prezesa Koła nr 10  ppłk Bogdana Mikołajczaka.

     
 

 
     
 

Toast wznosi Honorowy Prezes Koła Nr 10 ppłk Bogdan Mikołajczak.
Z lewej: mjr Sławomir Jurczyk.

 
     

Pułkownik Bogdan Mikołajczak powiedział:

"Szanowni Goście,  Panie Prezesie,  członkowie Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,

Szanowni Koledzy - członkowie Koła.

         Tradycyjnie, co roku o grudniowej porze spotykamy się, aby świętować jakże polskie Boże Narodzenie a także w kończącym się 2017 roku podsumować nasze osiągnięcia i życzyć sobie i innym lepszego 2018 roku.

         Jest to też okazja aby wybaczyć sobie zdarzające się urazy. Życzymy sobie więc dużo lepszego zdrowia i wszelkiej pomyślności a także stabilizacji dla naszego sektora byłych żołnierzy zawodowych.

 A tu, przy wigilijnym stole oprócz kolędy - niech będzie miła atmosfera wspomnień i wzajemnej życzliwości.

Wznieśmy za to uroczysty toast!  Za zdrowie!"

     
 

 
     
 

Po wzniesieniu toastu Kolega Bogdan powiedział: "Koledzy! Przystąpmy do realizacji toastu."
Z lewej:  mjr Sławomir Jurczyk.

 
     
         
 

   
         
  Wacław Stępyra, Piotr Szymczak, Bogdan Wankiewicz, ppłk Sebastian Trojanowski, ks. kapelan ppłk Witold Kurek.   Bogdan Mikołajczak, Wacław Stępyra, Piotr Szymczak, Bogdan Wankiewicz, ppłk Sebastian Trojanowski, ks. ppłk Witold Kurek.  
         
     
 

 
     
 

Od lewej: Waldemar Michalak, Józef Kozłowski, Jerzy Sroka, Henryk Kędzierski, Marek Borowski, Jan Kuśmierek, Józef Kiziuk.

 
     
             
       
             
  Wacław Stępyra, Piotr Szymczak, Bogdan Wankiewicz, ppłk Sebastian Trojanowski, Zdzisław Kępa.   Mjr Sławomir Jurczyk, Bogdan Mikołajczak, Wacław Stępyra, Piotr Szymczak.   Wacław Stępyra, Piotr Szymczak, Bogdan Wankiewicz, ppłk Sebastian Trojanowski, ks. ppłk Witold Kurek.  
             
     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak w imieniu własnym i kolegów podziękował za miłą obsługę Pani Bernadecie Piotrowskiej wręczając Jej wiązankę kwiatów.

 
     

Wszyscy uczestnicy kolejnego już Spotkania Opłatkowego dobrze się bawili, ale niestety czas przeznaczony na spotkanie dobiegł końca.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.