WALNE    Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.

21 czerwca 2018 roku

 

         Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.  Otwierając zebranie powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie serdecznie powitał naszych Seniorów, Honorowych Prezesów Koła, zaproszonego Gościa z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile Pana ppłk Józefa Kanieckiego oraz Pana Piotra Wojtanka nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wałczu.

         Po powitaniu mjr Piotr Szymczak poprosił do stołu prezydialnego:

płk Witolda Kowalskiego,
ppłk Bogdana Mikołajczaka i ppłk Józefa Kanieckiego
.

         Przystępując  do  dalszego  prowadzenia  zebrania,  poinformował,  że  na zebraniu  obecnych  jest  43 członków i zaproponował porządek zebrania, który przedstawiał się następująco:

  1. Przyjęcie do Koła nowego członka - chor. rez. Artur GLEJZERA;  
  2. Złożenie solenizantom życzeń imieninowych;  
  3. Wręczenie wyróżnień - Listów Gratulacyjnych:  
   

Zarządu Głównego, Zarządu RejonowegoZarządu Koła Nr 10;

 
  4. Informacja nt. "Ciekawostki archeologiczne Wałcza"  
   

 - Pan Piotr Wojtanek;

 
  5. Wolne wnioski;  
  6. Wspólne zdjęcie;  
  7. Poczęstunek.  

Zaproponowany porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 mjr Piotr Szymczak wita uczestników zebrania.
Z  prawej  Sekretarz  Koła nr 10 płk Andrzej Stec.

 
     
             
       
             
  Chor. Artur Glejzer  -  nowy członek Koła  nr 10 otrzymuje legitymację z rąk Prezesa  mjr Piotra  Szymczaka.  

Po odebraniu legitymacji członkowskiej - pamiątkowe zdjęcie.

 
             
     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Andrzej Stec odczytuje treść życzeń imieninowych.
Z lewej Prezes Koła Piotr Szymczak.

 
     
         
     
         
  Po odczytaniu treści życzeń Piotr Szymczak wraz z Andrzejem Stecem przystąpili do ich wręczenia.   Pamiątkowe  zdjęcie  z  Solenizantami.
Od lewej: Krzysztof Ślusarczyk, Jan Golonka,
Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Jan Ciosek, Piotr Szymczak, Andrzej Stec, Czesław Dobrzański,  Ireneusz Górko, Władysław Czachor.
 
         
         
    Zarząd  Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił

DYPLOMEM  UZNANIA

następujących Kolegów:

ppłk  Wiesława  WYSOCKIEGO
mł. chor.  Józefa  KOZŁOWSKIEGO
mł. chor.  Ryszarda  KONIECKO.

 
         
         
         
     
 

 
     
  Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych przez Zarząd Główny ZŻWP.
Józef Kozłowski i Wiesław Wysocki,
wręczający wyróżnienie Wiceprezes Zarządu Rejonowego Józef  Kaniecki.
 
     
         
    Zarząd  Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego wyróżnił

DYPLOMEM  UZNANIA

następujących Kolegów:
mjr  Ireneusza  GÓRKO,

kpt.  Marka  KOWALSKIEGO,
mł. chor.  Jan  KUŚMIERKA,
st. chor. sztab. Romana  JURKIEWICZA.

 
         
     
 

 
     
  Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych przez Zarząd Rejonowy ZŻWP  w  Pile.
Od lewej: Jan Kuśmierek,  Roman Jurkiewicz, Marek Kowalski,  Ireneusz Górko,
wręczający wyróżnienie Józef Kaniecki i Prezes Koła nr 10 Piotr Szymczak.
 
     
         
    Zarząd Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił

LISTEM   GRATULACYJNYM

następujących Kolegów:
ppłk  Jana  CIOSKA,
st. chor. sztab.  Henryka  KĘDZIERSKIEGO,
mł. chor.  Tadeusza  KUŹMIŃSKIEGO,
st. chor.  Erwina  BITTNERA,
kpt. Czesława  DOBRZAŃSKIEGO,
st. chor. sztab.  Marka  BOROWSKIEGO,
st. chor. sztab.  Marka  LEWANDOWSKIEGO,
kpt.  Romana  JAWORKA,
kpt.  Krzysztofa  ŚLUSARCZYKA,
mł. chor.  Andrzeja  KIEREPKO,
st. chor.  Józefa  SUCHODOLSKIEGO.

 
         
             
       
             
 

Listy gratulacyjne wręczył Prezes Koła Piotr Szymczak i Sekretarz Koła Andrzej Stec.

 
             
     
 

 
     
 

Pamiątkowe  zdjęcie  wyróżnionych  przez Zarząd  Koła  nr 10  im. Ziemi Wałeckiej.
Od lewej: Tadeusz Kuźmiński, Jan Ciosek, Marek Lewandowski, Krzysztof Ślusarczyk,
Józef Suchodolski, Prezes Koła Piotr Szymczak, Marek Borowski, Czesław Dobrzański, Roman Jaworek, Erwin Bittner i Sekretarz Koła Andrzej Stec.

 
     

Po wręczeniu wyróżnień Prezes Koła Piotr Szymczak poprosił o wystąpienie zaproszonego Gościa -  nauczyciela historii w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu Pana Piotra Wojtanka.

         
     
         
  Pan Piotr Wojtanek nauczyciel historii w Szkole  Podstawowej Nr 4 w Wałczu opowiada  o  różnych  ciekawostkach archeologicznych Powiatu Waleckiego.  
         
     
 

 
     
 

Pan Piotr Wojtanek, Robert Kraszczuk i Cezary Kaczmarczyk podczas jednej z wypraw archeologicznych.

 
     

Na wstępie Pan Piotr Wojtanek poinformował nas,  że wraz z Robertem Kraszczukiem i Cezarym Kaczmarczykiem są pasjonatami historii i działają przy Bractwie Rycerzy Bezimiennych i Regionalnym Towarzystwie Historycznym Ziemi Wałeckiej.

         
   

W dalszej swojej wypowiedzi Pan Piotr Wojtanek przekazał nam, dokumentując na wyświetlanych slajdach, wiele cennych informacji o odkryciach z czasów średniowiecza i z okresu pradziejów na terenie dawnego Powiatu Wałeckiego.

 
         

   Na penetrowanie  leśnych i wodnych terenów udają się prywatnymi samochodami, używają prywatnego sprzętu  (jak widać na wyświetlonym slajdzie), wszystko wykonują kosztem własnego czasu wolnego. Pan Piotr powiedział, że wspólnie z Kolegami Robertem Kraszczukiem i Cezarym Kaczmarczykiem mogą pochwalić się kilkoma znaczącymi odkryciami: między innymi monetą rzymską, odkryciem grodziska w Strącznie, nowymi stanowiskami kurhanowymi, strażnicami miejsc osadniczych ...   
Wszystkie odkrycia członkowie grupy zgłaszają do konserwatora zabytków  i  muzeów  -  na naszym terenie to Muzeum Ziemi Wałeckiej. Ostatnio w okolicach Jeziora Bytyń Wielki, przemierzając bagienne tereny w odległości kilku metrów od brzegu natknęli się na stertę dużych kamieni na których wykryto ślady działalności człowieka   -  gładzenie,  wiercenie.  Bardzo duża część tkwi jeszcze w bagnie.  Prawdopodobnie kamienie te tworzą całość,  która może mierzyć  ok. 1,5 m wysokości. Najprawdopodobniej  jest to słowiańskie bóstwo.
      Informacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem Kolegów,  czego efektem było wiele pytań po zakończonym spotkaniu.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak przystąpił do dalszego prowadzenia zebrania.
Ponadto na zdjęciu widoczni: Andrzej Stec, Grzegorz Rutkowski, Józef  Kaniecki, Witold  Kowalski.

 
     

Po zakończonym wystąpieniu Pana Piotra Wojtanka głos zabrał Prezes Koła Piotr Szymczak, który powiedział:

 "Koledzy !  

         Pozwólcie,  że w imieniu nas wszystkich podziękuję Panu Piotrowi za przekazane nam wiadomości, myślę, że z pewnością takie spotkanie jeszcze powtórzymy, aby więcej dowiedzieć się na temat przeszłości naszych terenów.

        Teraz zapraszam uczestników i zaproszonych Gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a po jego  wykonaniu  do poczęstowania się ciastem i kawą, a następnie zajęcia miejsc przy stołach, gdzie zostaną podane kiełbaski i coś mocniejszego.

       Będąc przy głosie dziękuję Kolegom:  Henrykowi Wlaziowi i Andrzejowi Wierzbie za organizację dzisiejszego spotkania i przygotowanie poczęstunku, z okazji przypadającego 14 czerwca naszego Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

                     Życzę wszystkim uczestnikom miłego spotkania."

     
 

 
 

"Kliknij" zdjęcie aby powiększyć !

 
 

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Koła nr 10.
Jerzy Kowal, Józef Domińczak, Zdzisław Kępa, Piotr Szymczak, Witold Kowalski, Bogdan Mikołajczak, Józef Kaniecki, Michał Mazurkiewicz, Józef Suchodolski, Jan Ciosek, Erwin Bitner, Henryk Wlaź, Ireneusz Górko, Władysław Czachor, Józef Kozłowski, Andrzej Czyżowski, Roman Jaworek, Wiesław Wysocki, Marek Lewandowski, Edward Rurarz, Mieczysław Fryza, Andrzej Wierzba, Andrzej Stec, Mieczysław Lenkiewicz, Szczepan Grzelczak, Jerzy Michno, Roman Jurkiewicz, Krzysztof Ślusarczyk, Marian Kosak, Kazimierz Dejewski, Czesław Dobrzański, Jerzy Sroka, Grzegorz Rutkowski, Wiesław Smutek, Piotr Wojtanek, Marek Kiersztyn, Marek Kowalski, Jan Kuśmierek, Marek Borowski, Grzegorz Maksymowicz, Jan Frelkowski, Artur Glejzer, Janusz Sziłyk, Waldemar Michalak, Jan Golonka i Tadeusz Kuźmiński.

 
     
         
     
         
  Uczestnicy zebrania częstują się ciastem, kawą i herbatą a następnie zajmują miejsca przy stołach.  
         
         
     
         
  Uczestnicy zebrania częstują się ciastem, kawą i herbatą a następnie zajmują miejsca przy stołach.  
         
     
 

 
     
 

Od lewej: Prezes Koła  mjr Piotr Szymczak, Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP z Piły ppłk Józef Kaniecki, członek Koła st. chor. sztab. Wiesław Smutek.

 
     
             
       
             
 

Ogólny widok sali z uczestnikami zebrania.

 
             
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
  W tak wspaniałej atmosferze spotkanie nasze dobiegło do końca.  
         

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Henryk Wlaź.