WALNE  Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

w Wałczu   -  19 września 2018 roku.

         
     
         
  Przed rozpoczęciem zebrania jest jeszcze czas, aby przejrzeć naszą Kronikę Koła.
Od lewej: Józef Domińczak, Lechosław Siejak i Jan Ciosek.
 
         

     Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.  Otwierając  zebranie powitał wszystkich  zgromadzonych,  a  szczególnie  serdecznie  powitał  naszych  Seniorów,  Honorowych Prezesów Koła  i  Jubilatów, których po powitaniu poprosił do stołu prezydialnego.
     Przystępując  do  dalszego  prowadzenia  zebrania,  poinformował o frekwencji i  zaproponował porządek zebrania, który przedstawiał się następująco:

1. Wspomnienie o zmarłych Kolegach: ppłk Janie Łopuszyńskim i st. chor. sztab. Mieczysławie Lenkiewiczu;
2.
Złożenie życzeń urodzinowych: 75 lat ppłk Bogdan Mikołajczak, 70 lat st. chor. sztab. Andrzej Wierzba;
3.
Wspólne zdjęcie i tort;
4.
 Wręczenie legitymacji - ppłk Lechosław Siejak;
5.
Informacja Skarbnika o stanie finansów Koła;
6.
Organizacja spotkania koleżeńskiego w dniu 12.10.2018 roku;
7.
Organizacja Mszy św. za zmarłych Kolegów w dniu 23.10.2018 roku - Poczet Sztandarowy;
8.
Wolne wnioski.

         Zaproponowany porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

         
     
         
  Prezes Koła nr 10 mjr Piotr Szymczak wita uczestników zebrania.   Od lewej Honorowi Prezesi Koła Nr 10 Witold Kowalski i Bogdan Mikołajczak. Z prawej Sekretarz Koła Nr 10 Andrzej Stec.  
         
     
 

 
     
 

Grzegorz Rutkowski wspomina zmarłych w ostatnim czasie Kolegów.
Przy stole od lewej: Piotr Szymczak,Witold Kowalski i Bogdan Mikołajczak.

 
     
     

Ppłk Jana Łopuszyńskiego - zmarł w Warszawie w dniu 12 lipca 2018 roku w wieku 78 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 18 lipca na Cmentarzu Komunalnym Walcz-Dolne Miasto.

St. chor. sztab. Mieczysława Lenkiewicza - zmarł w Wałczu 2 sierpnia 2018 roku w wieku 69 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 06 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym Walcz-Chrząstkowo.

Członkowie Koła w skupieniu wysłuchali wspomnienia o zmarłych Kolegach.

         
     
         
  Andrzej Wierzba.   Krzysztof Ślusarczyk w tle Henryk Barwiński.  
         
     
         
  Jan Kuśmierek, Jan Golonka, Józef Suchodolski, Ryszard Koniecko.   Jan Frelkowski, Jerzy Michno, Jan Kuśmierek, Jan Golonka.  
         
     
         
  Henryk Barwiński,   Kazimierz Dejewski, Franciszek Szozda, Jan Frelkowski.   Ogólny widok sali.  
         
             
       
             
  Uczestnicy zebrania "CHWILĄ CISZY" uczcili pamięć zmarłych Kolegów: Jana i Mieczysława.   Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię "ŚPIJ KOLEGO"  
             

Wręczenie życzeń imieninowych.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Andrzej Stec odczytuje treść życzeń imieninowych.
Z lewej: Witold Kowalski i Bogdan Mikołajczak.

 
     
     
             
       
             
  Z rąk Prezesa Koła Piotra Szymczaka życzenia imieninowe odebrali: Bogdan Mikołajczak i Franciszek Szozda.   Pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.  
             

Wręczenie życzeń Jubileuszowych.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Nr 10 Andrzej Stec odczytuje treść życzeń skierowanych do Jubilata,  który ukończył 75 lat - Bogdana  Mikołajczaka.
(na zdjęciu 1-szy z lewej)

 
     
     
             
       
             
  Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia  Jubileuszowe od członków Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.  
             
     
 

 
     
 

Po odczytaniu treści życzeń Prezes Koła Piotr Szymczak wręczył je Jubilatowi.

 
     
 

 
 

 

 
 

Sekretarz Koła Nr 10 Andrzej Stec odczytuje treść życzeń skierowanych do Jubilata,  który ukończył 70 lat  - Andrzeja Wierzby.
(na zdjęciu 2-gi z lewej)

 
     
     
             
       
             
  Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia  Jubileuszowe od członków Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.  
             
 

 

 
 

 
     
 

Po odczytaniu treści życzeń Prezes Koła Piotr Szymczak wręczył je Jubilatowi.

 
     

Jeszcze wręczenie kwiatów i pamiątkowe zdjęcie.

             
       
             
  Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza wiązankę  kwiatów Jubilatowi Bogdanowi Mikołajczakowi.   Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza wiązankę  kwiatów Jubilatowi Andrzejowi Wierzbie.   Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatami:75-ciolatek   Bogdan  Mikołajczak, Prezes Koła Nr 10 Piotr Szymczak, 70-ciolatek Andrzej Wierzba.  
             

Po przyjęciu życzeń Jubilaci poprosili wszystkich uczestników do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a po jego wykonaniu do konsumpcji wspaniałego Jubileuszowego tortu i wypicia tradycyjnej lampki szampana.

     
 

 
     
 

Od lewej siedzą: Józef Domińczak, Lechosław Siejak, Witold Kowalski, Józef Suchodolski, Andrzej Wierzba, Piotr Szymczak, Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko, Wiesław Wysocki, Henryk Wlaź; 1-szy rząd od lewej stoją: Grzegorz Rutkowski, Józef Kozłowski, Roman Jaworek, Jan Kuśmierek, Marek Borowski, Jan Golonka, Krzysztof Ślusarczyk, Henryk Barwiński, Jan Ciosek; 2-gi rząd od lewej stoją: Andrzej Stec, Jerzy Poszepczyński, Franciszek Szozda, Jan Frelkowski, Jerzy Michno, Artur Glejzer, Jerzy Miszkowicz, Mieczysław Fryza, Kazimierz Dejewski.

 
     
     
         
     
         
  Wspaniały Jubileuszowy tort...   ... i przygotowane lampki szampana.  
         
     
         
  Nasz siedemdziesięciopięciolatek Bogdan Mikołajczak jako pierwszy podjął się podziału toru.   Następnie przekazał ten miły obowiązek naszemu siedemdziesięciolatkowi  Andrzejowi Wierzbie.  
         

Przy dalszym podziale tortu naszym Jubilatom  przyszła z pomocą Pani  Bernadeta  Piotrowska.

         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
             
       
             
             
             

Przedstawienie nowo przyjętego członka do naszego Koła.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Piotr Szymczak przedstawia uczestnikom zebrania nowego członka Koła  ppłk  Lechosława  SIEJAKA.

 
     
     
             
       
             
  Nowo przyjęty członek naszego Koła ppłk Lechosław Siejak odbiera z rąk Prezesa Koła nr 10 mjr Piotra Szymczaka legitymacje  członkowską.   Sekretarz Koła nr 10 płk Andrzej Stec wręcza nowo przyjętemu Koledze Lechosławowi odznakę organizacyjną i statut  ZŻWP.   Pamiątkowe  zdjęcie. Lechosław Siejak,  Piotr Szymczak, Andrzej Stec.  
             
         
 

 

 

Prezes Koła Piotr Szymczak poprosił o wystąpienie i odebranie

DYPLOMU  UZNANIA

Kolegę  mł. chor.  Ryszarda  KONIECKO

który  został  wyróżniony  przez Zarząd  Główny  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego.
(z powodu choroby nie mógł odebrać go na zebraniu w czerwcu)

 

 
         
         
         
     
         
  Kolega Ryszard Koniecko odbiera  DYPLOM  UZNANIA z rąk Prezesa Piotra Szymczaka.  
         

W dalszej części zebrania.

     
 

 
     
 

Skarbnik Koła  Nr 10 Andrzej Wierzba przedstawił  sytuację finansową Koła.
Z prawej prezes Koła Piotr Szymczak.

 
     
     

       Skarbnik  Koła Andrzej Wierzba  omówił  również  organizację  spotkania w dniu 12 października 2018 roku.  Spotkanie odbędzie  się  w  Klubie Brygady,  ustaloną składkę należy wpłacić  do skarbnika lub na konto Koła zaznaczając "spotkanie" do dnia 5 października.  Do zorganizowania spotkania zobowiązali się Koledzy: Andrzej Wierzba i Marek Borowski.

     
 

 
     
 

W dalszej części zebrania zabrał głos Prezes Koła Piotr Szymczak.

 
     
     

    Prezes Koła Piotr Szymczak przypomniał uczestnikom o Mszy św. za zmarłych Kolegów w dniu 23 października 2018 roku oraz zapaleniu zniczy na Ich grobach.

    Organizacją tych przedsięwzięć  zobowiązał  się  zająć kol. Grzegorz  Rutkowski, a zabierając głos powiedział:

    "Z Andrzejem Wierzbą przywieziemy Sztandar Zarządu Rejonowego z Piły, a Andrzej go odwiezie. Ja opracuję i wykonam zaproszenia do rodzin zmarłych  i  z  kolegami: Henrykiem Wlaziem i Waldemarem Michalakiem dostarczymy zainteresowanym.  Przygotuję również dane o zmarłych Kolegach do odczytania w trakcie Mszy św.

    Odnośnie  zapalenia  zniczy  to  zakupiliśmy  z  kol. Andrzejem Wierzbą  100  zniczy  małych  i  2 duże,  wykonałem  opisy, nakleiłem  na  znicze  i  są  przygotowane  do  zapalenia.   Odnośnie  terminu  zapalenia  ich  na grobach,  to będzie zależało od warunków pogodowych  i  od czasu wolnego kolegów,  którzy  wezmą w tym udział, ustalimy to w ostatnich dniach października telefonicznie."

  Kolega Józef  Kozłowski tak jak każdego roku,  również i teraz zobowiązał się do zorganizowania grupy Kolegów z byłej  Orkiestry Garnizonowej do uświetnienia Mszy św.

    Do Pocztu Sztandarowego zgłosili się: mł. chor. Jan Frelkowski, st. chor. sztab. Jerzy Michno i chor. Artur Glejzer, którzy zobowiązali się wystąpić w mundurach.

     
 

 
     
 

Na zakończenie Piotr Szymczak podziękował za udział w zebraniu, a zwracając się dodzisiejszych Jubilatów powiedział: "Koledzy życzę Wam dobrego zdrowia i jeszcze wielu Jubileuszy  -  STO LAT"

 
     
 

 
     
 

Koledzy przed realizacją wzniesionego toastu odśpiewali  Jubilatom  -  STO LAT.

 
     
 

 
     
 

Na chwilę relaksu zasłużył nasz fotoreporter ten w środku  -  Henryk Wlaź, z lewej Jan Golonka, z prawej Józef Suchodolski.

 
     

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.