SPOTKANIE  KOLEŻEŃSKIE

12 października 2018

      Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowali w dniu 12 października 2018 roku  SPOTKANIE  KOLEŻEŃSKIE, w którym uczestniczyli również niezrzeszeni sympatycy naszego Koła.

         Zgromadzonych Kolegów bardzo serdecznie powitał Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak i poprosił, aby przed rozpoczęciem biesiady wykonać wspólne pamiątkowe zdjęcie  (ze względów lokalowych)  przed wejściem do budynku.

     
 

 
     
 

1-szy rząd: Roman Jaworek, Antoni Łukowski, Jerzy Siemieńczuk, Henryk Wlaź, Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski, Jerzy Kowal; 2-gi rząd: Wiesław Wysocki, Jan Suchenek, Bogdan Taźbierski, Krzysztof Kucapski, Zdzisław Kępa, Andrzej Stec, Lechosław Siejak; 3-ci rząd: Jan Ciosek,  Mieczysław Borkowski, Józef Kiziuk, Henryk Kędzierski, Czesław Wirowski, Janusz Kozielski; 4-ty rząd: Andrzej Wierzba, Jan Golonka, Erwin Bittner, Józef Kozłowski, Kazimierz Dejewski, Jan Frelkowski, Czesław Dobrzański; 5-ty rząd: Andrzej Czyżowski, Marek Borowski, Jerzy Miszkowicz, Bogdan Mikołajczak, Mirosław Chamielec, Andrzej Przygoda, Michał Mazurkiewicz, Jan Kuśmierek.

 
     
         
     
         
  Przed wejściem do sali biesiadnej jeszcze "kilka dymków" z papierosa.
Jan Suchenek, Roman Jaworek, Wiesław Wysocki, Bogdan Taźbierski.
  Powrót do sali biesiadnej.  
         

    Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia i zajęciu miejsc przy biesiadnym stole Prezes Koła mjr Piotr Szymczak przedstawił uczestnikom nowego członka naszego Koła Kolegę majora Krzysztofa Kucapskiego, którego poprosił o wystąpienie w celu wręczenia legitymacji członkowskiej.

             
       
             
  Andrzej Czyżowski, Piotr Szymczak, Krzysztof Kucapski, Andrzej Stec, Bogdan Taźbierski.   Po wręczeniu legitymacji przez Prezesa Koła mjr Piotra Szymczaka Sekretarz Koła płk Andrzej Stec wręczył kol. Krzysztofowi odznakę organizacyjną i statut ZŻWP.   Sekretarz Koła płk Andrzej Stec, nowy członek Koła mjr Krzysztof Kucapski, Prezes  Koła  mjr  Piotr  Szymczak. Z prawej widoczny Jerzy Siemieńczuk.  
             

Po wręczeniu legitymacji Prezes Koła mjr Piotr Szymczak zwrócił się do uczestników spotkania słowami:

 "Szanowni  Koledzy!

         Tradycyjnie w dniu 12 października każdego roku spotykamy się we własnym gronie z okazji rocznicy bitwy pod Lenino - chrzcie bojowym 1 Armii Wojska Polskiego. Dla przypomnienia jest to 75 rocznica tej bitwy. Był to dla nas kiedyś bardzo ważny dzień - nasze żołnierskie święto.  Z okazji naszego dzisiejszego spotkania wznoszę toast:

"Za nasze zdrowie, pomyślność oraz za możliwie częstsze spotkania w takim a nawet liczniejszym gronie.

Życzę wszystkim nam miłych wspomnień  -  NA  ZDROWIE" 

     
  Uczestnicy spotkania przy biesiadnym stole.      
             
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             
       
             

W trakcie trwania spotkania Koledzy wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

             
       
             
  Jan Suchenek i Henryk Wlaź.   Jan Ciosek, Erwin Bittner, Henryk Wlaź   Mirosław Chamielec,  Andrzej Wierzba, Henryk Wlaź.  
             
       
             
  Jerzy Siemieńczuk, Zdzisław Kępa, Jerzy Kowal, Lechosław Siejak, Henryk Wlaź.   Janusz Kozielski, Antoni Łukowski, Henryk Wlaź.   Roman Jaworek, Bogdan Taźbierski, Andrzej Stec, Wiesław Wysocki.  
             
       
             
  Roman Jaworek, Bogdan Taźbierski, Andrzej Stec, Wiesław Wysocki, Henryk Wlaź.   Krzysztof Kucapski,  Bogdan Taźbierski, Janusz Kozielski,  Wiesław Wysocki, Roman Jaworek, Andrzej Stec.   Czesław Dobrzański. Czesław Wirowski, Henryk Kędzierski, Henryk Wlaź.  
             
       
             
  Czesław Dobrzański, Andrzej Przygoda, Kazimierz Dejewski, Czesław Wirowski, Jan Golonka, Henryk Kędzierski, Jan Suchenek, Henryk Wlaź.   Mieczysław Mazurkiewicz, Andrzej Wierzba.   Andrzej Stec, Andrzej Czyżowski, Piotr Szymczak, Henryk Wlaź.  
             
     
 

 
     
 

Jerzy Poszepczyński, Józef Kiziuk, Mieczysław Borkowski, Andrzej Wierzba, Henryk Wlaź.

 
     

Kiedy spotkanie nasze zbliżało się do końca głos zabrał Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak:

"KOLEDZY ! 

    Jak każde nasze spotkanie tak i to przebiega w miłej i serdecznej atmosferze, za co Wam Koledzy serdecznie dziękuję. Podczas tych spotkań zawsze wracamy do wspomnień z minionych lat, kiedy to 12 października obchodziliśmy nasze święto. W dniu tym były awanse,  nagrody,  odznaczenia i zawsze  uroczysty bal a teraz pozostały czasem zabawne z perspektywy czasu miłe wspomnienia.

    Na zakończenie szczególnie dziękuję Kolegom: Markowi Borowskiemu i Andrzejowi Wierzbie za przygotowanie i organizację tego dzisiejszego koleżeńskiego spotkania. 

         Do miłego zobaczenia na następnym."

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                  Henryk Wlaź.