ZAPALENIE    ZNICZY   NA   GROBACH

ZMARŁYCH   KOLEGÓW

28 - 30 października 2018

    W dniach 28 i 30 października 2018 roku koledzy z Koła  nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

    W grupie której organizatorem był Grzegorz Rutkowski byli również koledzy:  Piotr  Szymczak,  Henryk Wlaź,  Józef Kozłowski,  Andrzej Wierzba.

         
 

 

W dniu 28 października 2018 roku udaliśmy się na Cmentarz Komunalny - Dolne Miasto, gdzie  spoczywa 23 naszych Kolegów żołnierzy  zawodowych.
Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
         

Spoczywają tam ...

  mjr ADAMSKI Ignacy, ppłk FRĄCKOWIAK Wacław, st. chor. sztab. GÓRECKI Władysław,  
  kpt. KNAPIK Aleksander, mjr KONKOLEWSKI Jerzy, kpt. KUKAWKA Ireneusz,  
  ppłk ŁOPUSZYŃSKI Jan, chor. MATUSIAK Jerzy, st. chor. sztab. NAZARUK Michał ...  

 

         
     
         
  Na grobie Ignacego Adamskiego
znicz zapala Piotr Szymczak.
  Na grobie Michała Nazaruka
znicz zapala Józef Kozłowski.
 
         
         

st. chor. sztab. NICKOWSKI Leszek, st. chor. sztab. NITKA Franciszek,
mjr PAWŁOWSKI Waldemar, ppłk POSPIESZNY Józef,
chor. SMIRNOW Maciej, płk SUCHECKI Waldemar,
mjr SZWARC Grzegorz, st. chor. sztab. TATUR Wacław,
sierż. WITAK Zbigniew, płk  WOŹNIAK Florian,
kpt. ZATOŃSKI Bogumił, kpt. ZBYSZYŃSKI Zbigniew,
mjr ZDUNIEWICZ Jerzy, st. sierż. WANCEK Leszek.
           
         
         
     
         
  Na grobie Floriana Woźniaka znicz  zapalili:
Grzegorz Rutkowski
i Piotr Szymczak.
  Na grobie  Bogumiła Zatońskiego
znicz zapalił  Andrzej  Wierzba.
 
         
         
 

Zapaliliśmy  symboliczny znicz pod krzyżem w hołdzie pomordowanych ofiarom Katynia i ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku z napisem:

POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         
     
         
 

Andrzej Wierzba, Piotr Szymczak, Józef  Kozłowski.

 
         
 

 
         
  Józef Kozłowski  zapala  znicz zmarłemu 19 sierpnia 2012 roku
Burmistrzowi Miasta Wałcz
 Zdzisławowi  Tuderkowi.
 
         
         
 

 

Następnie odwiedziliśmy Cmentarz Wojenny Wałcz – Bukowina, gdzie spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego i żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego. Jest to jeden z największych takich cmentarzy w Polsce.

Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapalili znicz, by symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

POZOSTANIECIE   W   NASZEJ  PAMIĘCI

 
         
         
         
     
         
  Józef  Kozłowski,  Andrzej Wierzba, Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski.
Zdjęcie wykonał Kolega Henryk Wlaź.
 
         
         
 

W dniu 30 października udaliśmy się na  Cmentarz Komunalny Wałcz-Chrząstkowo na którym spoczywa 72 naszych Kolegów.
Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
         
  Spoczywają tam ...      
  mł. chor. sztab. ADAMUS Tomasz, płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz, sierż. BAGROWSKI Jacek,  
  st. sierż. sztab. BAGROWSKI Jan, kpt. BALWIERZ Wacław, st. sierż. BARTKOWSKI Jerzy,  
  st. chor. BEJNAROWICZ Wacław, st. chor. sztab. BERNAT Jerzy, ppłk BIERKA Jerzy,  
  st. chor. BIERNACKI Mieczysław, sierż. CEBULA Marian, sierż. CIERPIKOWSKI Stefan,  
  chor. sztab. CZYSTY Zygmunt, ppłk DYKER Wojciech, mł. chor. GIEŁCZYK Zdzisław,  
  ppłk GAJEWSKI Jan, mjr JUSZKIEWICZ Jan, sierż. KACZMAREK Kazimierz,  
  mjr KINAL Antoni, KLEIN Brunon, sierż. KLIMONT Ryszard,  
  chor. KŁAPTOCZ Stanisław, st. chor. KOPA Andrzej, mjr KOZŁOWSKI Bronisław ...  
         
         
 

                       

 
             
       
             
  Na grobie Mieczysława Biernackiego znicz zapalił Piotr Szymczak.   Na grobie Stefana Cierpikowskiego znicz zapalił  Andrzej  Wierzba.   Na grobie  Ryszarda  Klimonta znicz zapalił Józef Kozłowski.  
             
         
ppłk KRAWIEC Czesław, chor. KRAWIEC Szczepan,
kpt. KRZYŻANOWSKI Zdzisław, mjr KUPIŃSKI  Antoni,
mjr LASZCZKOWSKI Henryk, st. chor. sztab. LENKIEWICZ Mieczysław,
ppłk LENSKI Witold, ppłk ŁABUŚ Andrzej,
ppłk ŁASKI Edward, st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian
kpt. ŁUŃSKI Mariusz, st.sztab. MARCZYK Andrzej,
mjr MĘDRZYCKI Stanisław, mjr MICHALAK   Ignacy,
mjr MITRUS Jan, chor. MOCHA Józef,
st. sierż. sztab.MODROW Jerzy, sierż. MRUGAŁA  Grzegorz,
ppłk  NARKIEWICZ Kazimierz, ppłk NAWÓJ Hieronim,
st. sierż. sztab. PIASKOWSKI Grzegorz, chor. PIETRZYKOWSKI Michał,
chor.PIKUŁA Wacław, ppłk PRZYBYŁOWICZ Ireneusz,
chor.   REWERS Bogumił, mjr RUŻANOWSKI Stanisław ...
 

 

 

                        

 
             
       
             
  Na grobie  Henryka Laszczkowskiego znicz zapalił Piotr Szymczak.   Na grobie Mariusza Łuńskiego znicz zapalił  Andrzej  Wierzba.   Na grobie  Kazimierza Narkiewicza znicz zapalił Józef Kozłowski.  
             
         

mł. chor. SADOWSKI Andrzej, st. chor. SAJA Ludwik,
st. chor. sztab. SAŁAHUB Tadeusz, kpt. SEWERYN Marian,
ppłk SIELSKI Edward, chor. SIWIŃSKI Mirosław,
st. chor. sztab. SOBIESKI Jan, ppłk STEFANOWICZ Florian,
kpt. STRĄCZYŃSKI Józef, st. chor. sztab. SZATKOWSKI Jerzy,
mł. chor. SZCZEPAŃSKI Wiesław, ppłk SZUWARA Zdzisław,
st. sierż. sztab. SZYMAŃSKI Andrzej, st. sierż. sztab. TOPYŁA Mieczysław,
ppłk TRACZ Jan, ppłk TUREK Tadeusz,
mjr WĘGLEWSKI Henryk, mjr WILK Adam,
    sierż. WENDERLICH Stanisław, st. chor. WÓJTOWICZ Kazimierz,  
    por. WUJTOWICZ Jan, ppłk ŻAK Edward.  
         
         
             
       
             
  Na grobie  Mieczysława Topyły znicz zapalił Piotr Szymczak.   Na grobie  Adama  Wilka znicz zapalił Józef Kozłowski.   Na grobie Edwarda  Żaka znicz zapalił  Andrzej  Wierzba.  
             

    W sumie na obu Wałeckich Cmentarzach spoczywa 95 naszych Kolegów, którzy z nami służyli w JW.2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.

         Kolega  Andrzej Stec  również  i  w  tym  roku  jeden  znicz  zawiózł  na  Cmentarz  w  Różewie  i  zapalił  na  grobie zmarłego sierż. Mariusza Kułagi.

 

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał: Henryk Wlaź.