„SPOTKANIE   OPŁATKOWE”

 Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej, sympatyków i  zaproszonych Gości odbyło się w Wałczu 18 grudnia 2018 roku. ko3823

 

Nasz fotoreporter kol. Henryk Wlaź wykonał kilka pamiątkowych zdjęć Kolegom oczekującym na rozpoczęcie spotkania.

             
       
             
  Z lewej: Jan Golonka, Szczepan Grzelczak, Ryszard Koniecko,  Józef Suchodolski.   Z lewej: Jan Golonka, Szczepan Grzelczak, Józef Suchodolski,  Ryszard Koniecko.   Z lewej: Józef Kozłowski, Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski,  Henryk Kędzierski.  
             
       
             
  Na pierwszym planie od prawej: Artur Glejzer, Marek Borowski, Grzegorz Maksymowicz,  Czesław Dobrzański, Czesław Wirowski,  Mieczysław Fryza.   Na pierwszym planie od lewej: Mieczysław  Fryza,  Czesław Wirowski, Czesław Dobrzański, Grzegorz  Maksymowicz.   Michał Mazurkiewicz i Andrzej Wierzba.  
             
       
             
             
  Siedzą od prawej: Jan Ciosek,  Erwin Bittner, Lechosław Siejak, Jerzy Kowal.   Od lewej: Jerzy Kowal, Lechosław Siejak, Erwin Bittner, Jan Ciosek, Michał Mazurkiewicz, Andrzej Wierzba.   Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Marek Kiersztyn, Andrzej Stec.  
             
       
             
             
  Od lewej: Andrzej Stec, Bogdan Taźbierski, Marek Kowalski, Wiesław Wysocki, Ireneusz Górko.   Od lewej: ks. ppłk Witold Kurek, Grzegorz Rutkowski,  Bogdan Mikołajczak, Sebastian Trojanowski.   Od lewej: Prezes Koła Piotr Szymczak, ks. ppłk Witold Kurek, Bogdan Mikołajczak, Sebastian Trojanowski, Zbigniew Wolny.  
             
     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita uczestników Spotkania Opłatkowego.

 
     
     

    Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu mjr w st. spocz. Piotr Szymczak rozpoczął  Spotkanie Opłatkowe witając uczestników słowami:

Szanowni Panowie!

        Z ogromną przyjemnością witam zaproszonych Gości w osobach:

Sekretarza Starostwa Powiatu Wałeckiego – Pana Zbigniewa WOLNEGO

Dowódcę 100 Batalionu Łączności – Pana ppłk Sebastiana TROJANOWSKIEGO

Proboszcza Parafii Wojskowej – ks. ppłk Witolda KURKA

Witam wszystkich członków i sympatyków naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,  a  w szczególności witam Honorowego Prezesa Koła: kol. Bogdana Mikołajczaka oraz seniorów naszego Koła: kol. Erwina Bittnera i kol. Henryka Wlazia.

Na wstępie proszę o zabranie głosu kol. Grzegorza Rutkowskiego i wspomnienie o zmarłym ks. por Antonim Humeniuku."

     
 

 
     
 

Grzegorz Rutkowski wspomina zmarłego w dniu 22 listopada 2018 roku ks. por. Antoniego Humeniuka.
Z prawej: Prezes Koła Piotr Szymczak i Sekretarz Koła Andrzej Stec.

 
     

    Szanowni Koledzy!

              W dniu 22 listopada zmarł nagle w wieku 42 lat ks. por. Antoni Paweł Humeniuk.

 

      Ks. por. Antoni Paweł HUMENIUK urodził się 3 grudnia 1975 roku w Słubicach jako najmłodszy  z  siedmiorga  dzieci.

     W  2004 roku   ukończył  Wyższe  Seminarium  Duchowne   w   Gościkowie – Paradyżu.   Ukończył  studia  i  uzyskał  tytuł  magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

      Posługę  wikariusza  pełnił  w  parafiach  diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej  kolejno  w  parafii:  pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie, pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wielkopolskim.

    W  latach   2006 –2011   kontynuował   studia  podyplomowe   na  Papieskim  Wydziale  Teologicznym   we   Wrocławiu, uzyskując w dniu 3 czerwca 2011 roku tytuł magistra – licencjata.

      W  roku  2011 uczestniczył  w  kursie  dla  kapelanów  na  czas  „W”   w  Wyższej  Szkole  Oficerskiej  Wojsk  Lądowych im. Tadeusza Kościuszki  we  Wrocławiu.  W 2012 roku  ukończył  studia doktoranckie  na  Papieskim  Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii moralnej.

      Od dnia 25 sierpnia 2014 r. rozpoczął  posługę kapelana w Ordynariacie Polowym WP i dekretem J. E. Ks. Bpa Józefa Guzdka,  został  skierowany jako wikariusz do  parafii  wojskowej  pw. św. Franciszka  w  Wałczu. Pełnił tu również  funkcję kapelana  w  Garnizonie Wałcz  i  Mirosławiec.

      Dziś mija równo 4 lata jak w dniu 18 grudnia 2014 roku, wówczas jeszcze wikariusz ks. ppor. Antoni Humeniuk dzielił się z nami opłatkiem.

         W ostatnich dniach posługi duszpasterskiej w Wałczu, w dniu 22 sierpnia 2015 r. celebrował Mszę Świętą żałobną w intencji zmarłego naszego członka Koła  st. chor. sztab. Leszka Nickowskiego i uczestniczył w Jego ostatniej drodze na Cmentarzu Dolne Miasto.

         
     
         
  Członkowie Koła z uwagą słuchają wspomnienia o zmarłym ks. por. Antonim Humeniuku.   Zbigniew Wolny,  ks. ppłk Witold Kurek, Sebastian Trojanowski, Bogdan Mikołajczak.  
         

   Następnie decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r. J.E. Ks. Biskupa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem Parafii Wojskowo-Cywilnej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie oraz kapelanem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

    Dekretem z dnia 24 listopada 2015 r. J.E. Ks. Bpa  gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem parafii wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie. Pełni funkcję kapelana wojskowego w następujących jednostkach: 8. Bazie Lotnictwa Transportowego  Kraków-Balice, 3 Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP Kraków-Balice, 1 Regionalnym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, 35 Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz 5 Batalionie Dowodzenia Rząska.

    4 października 2016 roku decyzją J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.

Zainteresowania i pasje ks. por. Antoniego Humeniuka to: teologia moralna, historia, wojskowość, pływanie, ratownictwo wodne i medyczne, nurkowanie, bieganie na długich dystansach.

    Posiadane kwalifikacje to: Ratownik WOPR, płetwonurek KDP/CMAS *** (P3), Sternik Motorowodny, Ratownik Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, Ratownik DAN.

    Ks. por. Antoni Humeniuk dawał też życie innym regularnie oddając krew, za co został dwa dni przed śmiercią odznaczeniem "Kryształowe Serce".

  Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 listopada w rodzinnej parafii w Ośnie Lubuskim. Liturgii sprawowali: biskup polowy Józef Guzdek oraz ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński w asyście wielu kapłanów diecezjalnych oraz księży kapelanów Ordynariatu Polowego.

    Były również delegacje z Wałcza: wierni z Parafii Wojskowej z ks. ppłk Witoldem Kurkiem, z 100 batalionu łączności: st. chor. sztab. Bogumił Tarnowski, st. chor. sztab. Wiesław Piszcz, mł. chor. Jacek Borowski.

         Cześć  Jego  Pamięci!   Niech  Spoczywa w Pokoju!

       Proszę o powstanie i uczcijmy "Chwilą Ciszy" pamięć zmarłego  ks. por. Antoniego Pawła HUMENIUKA.

             
       
             
  Uczestnicy Spotkania Opłatkowego  "CHWILĄ  CISZY"  uczcili pamięć zmarłego ks. por. Antoniego Humeniuka.   Kolega  Józef  Kozłowski  zagrał melodię  "ŚPIJ KOLEGO".  
             

Następnie Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poinformował uczestników, że zbliżają się imieniny Kolegów: st. chor. sztab. w st. spocz. Szczepana Grzelczaka i mjr w st. spocz. Mieczysława Fryzy.

Poprosił Ich o wystąpienie w celu przyjęcia przygotowanych życzeń od Kolegów z Koła.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Andrzej Stec odczytał treść  przygotowanych  życzeń  imieninowych i wspólnie z Prezesem Koła wręczyli je solenizantom.

 
     
             
       
             
  Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza życzenia  imieninowe kol. Mieczysławowi Fryzie.   Prezes Koła Piotr Szymczak wręcza życzenia  imieninowe kol. Szczepanowi Grzelczakowi.   Pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.Prezes Koła  Piotr Szymczak, solenizanci: Szczepan Grzelczak, Mieczysław Fryza, Sekretarz Koła Andrzej Stec.  
             
     
 

 
     
 

Po wręczonych życzeniach ponownie zabrał głos Prezes Koła Piotr Szymczak,

 
     

Prezes Koła Piotr Szymczak w swoim wystąpieniu powiedział:

   "Szanowni Panowie!

       Spotkania  opłatkowe  w  naszym Kole już dawno przeszły  do  tradycji.  Uroczyste  obchodzenie  Świąt  Bożego Narodzenia, wigilia i spotkania opłatkowe motywowane są zasadami wiary i potrzebą spotkania się z najbliższymi.

       Bez względu na to, która  z  motywacji jest silniejsza  to  wspólnym mianownikiem tych spotkań jest przekazanie sobie życzliwości w słowach składanych życzeń. Musimy mieć nadzieję,  że  wypowiedziane życzliwości  pozostaną  na najbliższy rok, aby znów się spotkać w takim samym gronie.

       Tradycyjne spotkania opłatkowe dodatkowo sprawiają nam radość,  ponieważ chcą być  z nami przedstawiciele władz samorządowych i żołnierze służby czynnej. Wasza obecność wśród nas jest wyróżnieniem  i  docenieniem naszej służby wojskowej.

       Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami.   Życzę nam wszystkim miłego spotkania."

    Po wystąpieniu Prezesa Koła głos zabrali zaproszeni Goście, którzy w krótkich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie  na dzisiejsze spotkanie oraz złożyli życzenia  z  okazji zbliżających  się  Świąt Bożego Narodzenia i Noworoczne na nadchodzący 2019 rok.

         
     
         
  Życzenia przekazuje Sekretarz Starostwa Powiatu Wałeckiego Pan Zbigniew Wolny.   Po złożeniu życzeń wręczył Prezesowi Koła drobny upominek.  
         
     
         
  Życzenia przekazuje dowódca 100 Batalionu Łączności ppłk Sebastian Trojanowski.   Po złożeniu życzeń wręczył Prezesowi Koła kosz ze słodyczami i ozdobną bombkę choinkową.  
         
     
         
  Ks. ppłk Witold Kurek powiedział kilka słów o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia i tradycji spotkań wigilijnych.   Ks. ppłk Witold Kurek odczytał ewangelię św. Łukasza:..."W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności   w całym państwie...  
         

Ksiądz Kapelan ppłk Witold Kurek w wygłoszonej ewangelii powiedział:                    

"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności   w całym państwie...                                              

    Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,  aby się dać zapisać,  każdy do swojego miasta.

    Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, miasta Dawidowego,  zwanego Betlejem,  ponieważ pochodził z  domu  i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł  dla  Maryi czas rozwiązania.  Porodziła swego pierworodnego syna,  owinęła Go  w  pieluszki  i  położyła  w  żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

    W  tej okolicy przebywali w polu pasterze  i  trzymali straż nocną nad swoją trzoda.  Naraz stanął przy nich anioł Pański i  chwała  Pańska  zewsząd  ich  oświeciła,  tak że  bardzo  się przestraszyli. Lecz  anioł  rzekł  do nich:  "Nie bójcie się!  Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził  się  wam Zbawiciel, którym  jest  Mesjasz,  Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę,  owinięte  w  pieluszki  i  leżące  w  żłobie."

         
     
         
 

Uczestnicy spotkania opłatkowego słuchają słów czytanej ewangelii.

 
         
     
 

 
     
 

 

 
     

Ks. ppłk Witold Kurek czytaną ewangelię św. Łukasza zakończył słowami:

 ... I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie"

         
     
         
  Po odczytaniu ewangelii  ks. ppłk Witold Kurek złożył życzenia świąteczne i poświęcił przygotowane opłatki.   Ks. ppłk Witold Kurek poświęcił również wszystkich uczestników spotkania.  
         

Przed podzieleniem się opłatkiem Prezes Koła nr 10  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił uczestników spotkania do wspólnego zdjęcia.

     

     
 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.
Od lewej siedzą: Ks. ppłk Witold Kurek, Jerzy Kowal, Józef Suchodolski, Sebastian Trojanowski, Zbigniew Wolny, Piotr Szymczak, Ryszard Koniecko, Bogdan Mikołajczak, Jan Kuśmierek, Czesław Dobrzański;
1-rzy rząd stoją od lewej: Erwin Bittner, Jan Ciosek, Marek Kiersztyn, Michał Mazurkiewicz, Marek Borowski, Szczepan Grzelczak, Jan Golonka, Czesław Wirowski, Henryk Wlaź;
2-gi rząd stoją od lewej: Andrzej Wierzba, Jerzy Sroka, Artur Glejzer, Mieczysław Fryza, Grzegorz Maksymowicz;
3-ci rząd stoją od lewej: Lechosław Siejak, Andrzej Stec, Józef Kozłowski, Grzegorz Rutkowski, Marek Kowalski, Ireneusz Górko, Bogdan Taźbierski, Wiesław Wysocki, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski.

 
     

Po wykonaniu zdjęcia przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.

             
             
             
       
             
       
             
       
             
     
 

 
     
  Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak lampką szampana wzniósł toast.  
     
 

"Koledzy! Wznoszę toast za kończący się rok, życzę nam wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt  Bożego  Narodzenia, a w Nowym 2019 Roku dużo zdrowia, abyśmy mogli się spotkać za rok w takim albo jeszcze większym składzie, NA  ZDROWIE!"

 
 

 

 
 

 
     
 

Tu nastąpiła realizacja wniesionego toastu.
Od lewej: Andrzej Stec,  Zbigniew Wolny, ks. ppłk Witold Kurek, Sebastian Trojanowski, Bogdan Mikołajczak.

 
     
         
     
         
  Po wzniesionym toaście uczestnicy przystąpili do konsumpcji tradycyjnych wigilijnych potraw.   W miłej i serdecznej atmosferze, oraz przy  wigilijnych  pysznościach powspominaliśmy sobie minione lata.  
         
     
 

 
     
     
     

Można by tak sobie gawędzić jeszcze wiele godzin, jednak czas przeznaczony na spotkanie zbliżał się do końca. Pozostało  tylko  podziękować  sobie  za jeszcze  jeden  miły wieczór i oczekiwać następnego spotkania.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Henryk Wlaź.