WALNE    Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Wałczu   -  21 lutego 2019 roku.

 

Kilka ujęć zdjęciowych przed rozpoczęciem zebrania.

             
       
             
             
 

     
             

Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak. Przywitał zebranych Kolegów, szczególnie serdecznie powitał zaproszonego Gościa  -  autora książki "Jesteśmy winni im pamięć..." Pana Mariana WIATRA.

Poinformował o frekwencji, która wynosiła 81,6 % i zaproponował następujący porządek zebrania:

         
  1.   Uczczenie pamięci zmarłych:  
      mjr inż. mgr Jacka Kulińskiego  i  ks. ppłk Mieczysława Oleksiuka;  
         
  2.   Złożenie życzeń urodzinowych i imieninowych;  
         
  3.   Informacja Pana Mariana Wiatra na temat historii Cmentarza Wojennego na Bukowinie;  
         
  4.   Sprawozdanie z działalności Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP za 2018 rok;  
         
  5.   Sprawozdanie finansowe Koła za 2018 rok;  
         
  6.   Udzielenie absolutorium;  
         
  7.   Możliwe źródła pozyskania zewnętrznych środków finansowych;  
         
  8.   Omówienie i rozdanie Planów Zasadniczych Zamierzeń Koła nr 10 na 2019 rok;  
         
  9.   Wolne wnioski.  
         

    Zaproponowany porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr10  mjr Piotr Szymczak wita zebranych uczestników i przedstawia porządek  zebrania.
Przy stole siedzą:  zaproszony  Gość  Pan  Marian  Wiatr, Sekretarz Koła nr 10 płk rez. Andrzej Stec.

 
     
     
 

 
     
 

Ppłk w st. spocz. Grzegorz  Rutkowski wspomina  zmarłych: mjr mgr inż. Jacka Kulińskiego i ks.  ppłk Mieczysława  Oleksiuka.
Siedzą od lewej: Prezes Koła nr 10 mjr  w st. spocz. Piotr  Szymczak, zaproszony  Gość Pan Marian Wiatr, Sekretarz Koła nr 10 płk rez. Andrzej Stec.

 
     

    Kolega ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski wspominając zmarłych powiedział:

 "W dniu 12 stycznia 2019 roku  zmarł w wieku 68 lat mjr mgr inż.  Jacek KULIŃSKI.

    Mjr Jacek KULIŃSKI urodził się 29 grudnia 1951 roku w Bodzanowie w powiecie płockim. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego otrzymał skierowania do Wałcza. W 1 pułku łączności stawił się w dniu 04 września 1973 roku.

    Nowo przybyłego ppor. Jacka Kulińskiego z gabinetu zastępcy dowódcy pułku d/s technicznych ppłk Władysława Szydełki  odebrał  dowódca II batalionu dowodzenia mjr Jan Tracz i przedstawił Go swoim zastępcom i inżynierom batalionu. Najbardziej  z  tego ucieszył się z-ca d-cy batalionu kpt. Ryszard Joniec, który stwierdził: "dobrze, że wreszcie jest technik samochodowy, bo batalion właśnie wrócił z ćwiczeń,  ale jeden samochód został na poligonie, trzeba go wyciągnąć i z holować do jednostki". Ppor. Kuliński tak jak stał w ubiorze wyjściowym wsiadł do Gaza-69 i udał się na poligon.

        Tak się rozpoczął Jego pierwszy dzień w pracy.

    W  latach 1977 - 1982 już w 2 Brygadzie Łączności pełnił obowiązki technika  w  kompani remontowej (PSO).   W 1982 roku  na własną prośbę przeniósł się do garnizonu Inowrocław, gdzie pełnił służbę do odejścia na emeryturę w stopniu majora.

       Pamiętamy Jacka jak sumiennie szkolił kierowców i mechaników samochodowych, znamy wiele Jego rozwiązań racjonalizatorskich.

    Bardzo serdeczny Kolega,  zawsze służył pomocą,  bardzo wiele zawdzięczają Mu dowódcy pododdziałów,  gdyż wiele spraw związanych z kierowcami, z transportem i jego problemami rozwiązywał osobiście pomijając dowództwo batalionu.

       Ostatnie nasze wspólne spotkanie z Jackiem było 28 czerwca 2007 roku w trakcie II-go Spotkania Pokoleń.

         Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 16 stycznia 2019 roku na Cmentarzu w Nakle n/Notecią.

Cześć  Jego  Pamięci!    Niech  Spoczywa w Pokoju!

             
       
             
  Członkowie  Koła  uczestnicy  zebrania.  
             

    W dniu 16 lutego 2019 roku w poznańskim szpitalu im. św. Jana Pawła II zmarł w wieku 66 lat ks. ppłk  Mieczysław OLEKSIUK.

    Ks. ppłk Mieczysław OLEKSIUK urodził się 15 lipca 1953 roku w Koszelikach  (parafia Manie w diecezji siedleckiej). Ukończył Liceum Medyczne o profilu Technika Analityki Medycznej we Wrocławiu. Wstąpił do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  –  nowicjat odbył na Świętym Krzyżu, gdzie złożył pierwszą profesję zakonną w dniu 8 września 1975 roku.

    Rozpoczął formację w scholastykacie obrzańskim, gdzie złożył śluby wieczyste (8 września 1979 roku) oraz przyjął święcenia  prezbiteratu  z  rąk  ks. abp Jerzego Stroby – arcybiskupa poznańskiego (14 czerwca 1981 roku).

    Przez pierwsze dwa lata posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz parafii w Kędzierzynie-Koźlu i Laskowicach. W latach  1983-1994 był misjonarzem ludowym (Katowice, Grotniki, Wrocław). W latach 1994-1996 był kapelanem sióstr w Füssenich (Niemcy).

    Od 1997 roku o. Mieczysław Oleksiuk OMI pracował w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, sprawując funkcję: wikariusza w  Skierniewicach  (styczeń-maj 1997 r.), proboszcza w Wałczu  (1997-2002), przez  następne dwa lata otrzymał przydział kapelański do Polskich Sił Zbrojnych w Syrii (XVIII-XXII zmiana POLBATT na Wzgórzach Golan).

    Po powrocie do kraju, ustanowiono go proboszczem w Biedrusku, a w 2005 roku otrzymał promocję na stopień podpułkownika. Ostatnim domem zakonnym śp. o. Mieczysława Oleksiuka był klasztor  MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ  przy kurii prowincjalnej w Poznaniu.

    Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 19 lutego o godz. 17.45 w kościele  Chrystusa Króla w Poznaniu  -  różańcem  i Mszą św. eksportacyjną.

    W dniu dzisiejszym 21-go lutego o godz. 12.00  trumna ze zmarłym została złożona w grobie na cmentarzu w KODNIU n/Bugiem w woj lubelskim w pow. bialskim.                                              

Niech spoczywa w Pokoju Wiecznym

Proszę Kolegów o powstanie i uczczenie  "Chwilą Ciszy" pamięć zmarłych:

mjr mgr inż. Jacka KULIŃSKIEGO   i  ks. ppłk Mieczysława OLEKSIUKA"

         
     
         
  Uczestnicy zebrania "CHWILĄ CISZY" uczcili  pamięć  zmarłych: mjr  mgr inż. Jacka Kulińskiego i ks.  ppłk Mieczysława Oleksiuka.   Mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski zagrał  melodię  "ŚPIJ  KOLEGO".  
         
     
         
         

    Następnie Prezes Koła poprosił o wystąpienie Jubilata - siedemdziesięciopięciolatka mł. chor. w st. spocz. Henryka Barwińskiego. Odczytał treść życzeń Jubileuszowych  i  po odczytaniu wręczył je Jubilatowi.

             
       
             
  Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia od członków naszego Koła.  
             
             
             
     
 

 
     
 

Po wręczeniu życzeń pamiątkowe zdjęcie.
Prezes Koła Piotr Szymczak i Jubilat - Henryk Barwiński.

 
 
     
 

 
     
 

 

 
     

Następnie Prezes Koła poprosił o wystąpienie Jubilata - pięćdziesięciopięciolatka  kpt. rez. Krzysztofa Ślusarczyka. Odczytał treść życzeń Jubileuszowych i wręczył je Jubilatowi.

             
     
             
  Życzenia od  członków  naszego  Koła.  
             
             
       
             
  Prezes Koła mjr  w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił  o  wystąpienie   solenizantów:
ppłk w st. spocz. Lesława Siejaka,
 mjr rez. Romana Jaworka, mł. chor. w st. spocz. Kazimierza Dejewskiego.
 
             

Odczytał  Im treść życzeń imieninowych  i  po odczytaniu  wręczył je solenizantom.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.
Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,
ppłk w st. spocz. Lesław Siejak,  mjr rez. Roman Jaworek  mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Dejewski.

 
     
         
     
         
  Wystąpienie autora książki "Jesteśmy im winni pamięć..." Mariana Wiatra.  
         

    Zaproszony Gość Pan Marian Wiatr przedstawił historię cmentarza wojennego Wałcz-Bukowina oraz zapoznał uczestników zebrania z procesem powstawania książki "Jesteśmy im winni pamięć..."

Przed rozpoczęciem zebrania każdy z uczestników otrzymał egzemplarz książki "Jesteśmy im winni pamięć...".

             
 

   

 
             

    W trakcie wystąpienia mieliśmy także możliwość zapoznania się z materiałami źródłowymi, które zostały wykorzystane podczas pisania książki.

         
     
         
  Uczestnicy zebrania w skupieniu słuchają historii cmentarza wojennego w Wałczu.  
         
     
         
  Koledzy zapoznają się z materiałami źródłowymi.  
         
     

     
 

Na zakończenie Koledzy mieli możliwość zadawania pytań jak również okazję do podzielenia się wspomnieniami swoich rodziców, z czego skorzystał kol. Marek Kiersztyn.

 
     

         Kolega Marek Kiersztyn w nawiązaniu do wymienianych miejsc pochówku, miedzy innymi polskich oficerów rezerwy opisał historię ojca, który w Oflagu II D – Gross Born (Borne Sulinowo) oraz Rederitz (Nadarzyce) przebywał w latach 1942 do 28 stycznia 1945 i niemalże nie podzielił losu ekshumowanych stamtąd i przeniesionych na Cmentarz Wojenny w Wałczu oficerów.

       Mianowicie gdy dostał ataku wyrostka robaczkowego i leżał w obozowym „Lazarecie”, życie ojca (jak opisuje w swoich wspomnieniach) uratowała „międzynarodówka”. Mianowicie szefem szpitala był Niemiec, operował chirurg Polak, golił przed operacją Włoch z Sycylii a sanitariuszami byli Belg i Holender.

         Gdy zbliżał się front od wschodu 28 stycznia 1945 roku razem z większością jeńców polskich przeszedł prawie 800 km do  zbiorczego  obozu Sandbostel na terenie Niemiec, gdzie w dniu 2 maja 1945 roku w miejscowosci Lubeck – Schwartau został wyzwolony przez wojska Angielskie i Kanadyjskie.

     
 

 
     
 

Po odpowiedziach na zadawane pytania Prezes Koła  Piotr Szymczak  w  imieniu własnym i wszystkich Kolegów wręczył Panu  Marianowi  Wiatrowi  PODZIĘKOWANIE.

 
     

Następnie Prezes Koła przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku zebrania, części sprawozdawczej za poprzedni rok.

         
     
         
  Sekretarz Koła kol. Andrzej Stec przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Koła za 2018 rok.   Skarbnik Koła nr 10 kol. Andrzej Wierzba przedstawił  sprawozdanie  finansowe Koła  za  2018 rok.  
         
     
 

 

     
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 10  im.  Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. Marek Kiersztyn nie miał uwag do prowadzonej dokumentacji, rozliczeń finansowych i realizacji  planu.

 
     

         Zarówno sprawozdanie z działalności Koła przedstawione przez Sekretarza Koła  kol. Andrzeja Steca,  tak i sprawozdanie finansowe przedstawione przez Skarbnika Koła kol. Andrzeja Wierzbę zostały przyjęte bez uwag.

         Po złożeniu sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Marka Kiersztyna, w wyniku głosowania Zarząd Koła jednogłośnie otrzymał absolutorium.

         Prezes Koła kol. Piotr Szymczak przystąpił do realizacji następnego punktu porządku zebrania udzielając głosu kol. Andrzejowi Stecowi.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła kol. Andrzej Stec zapoznał uczestników  z potencjalnymi źródłami pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność Koła oraz zachęcił kolegów do współpracy przy ewentualnym opracowywaniu wniosków.

 
     
 

 
     
 

Proponowany Kalendarzowy Plan zasadniczych zamierzeń Koła nr 10 na 2019 rok.

 
     
     
 

 
     
 

Po rozdaniu uczestnikom Kalendarzowego Planu zasadniczych zamierzeń Koła nr 10 na 2019 rok, Prezes Koła mjr Piotr Szymczak omówił poszczególne przedsięwzięcia i poprosił Kolegów o jak najliczniejsze w nich uczestnictwo.
Siedzą  od  lewej:  Członek Zarządu mł. chor.  w st. spocz. Henryk Wlaź,
zaproszony Gość Pan Marian Wiatr, Sekretarz Koła nr 10 płk rez. Andrzej Stec.

 
     
 

 
     
 

Kol. Grzegorz Rutkowski zapoznał uczestników z treścią listu jaki skierował do nas Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Pan ppłk Mieczysław Hucał.
W liście zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy założenia w naszym mieście
Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

 
     
 

 
     
 

Nie było żadnych innych wniosków.
Prezes Koła Piotr Szymczak podziękował Kolegom  za  uczestnictwo  i  zakończył zebranie.

 
     

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonał:                 Henryk Wlaź.