WALNE    Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

w Wałczu   -  13 czerwca 2019 roku.

 

Koleżeńskie rozmowy przed rozpoczęciem zebrania.

         
     
         
 

Kolega  Jan Frelkowski  rozmawia z Prezesem  Koła  Piotrem Szymczakiem.

 

Jan Kuśmierek,  Krzysztof Kucapski i Krzysztof  Ślusarczyk.

 
         
         
 

 

Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak. Przywitał zebranych Kolegów, szczególnie serdecznie powitał naszych seniorów, którzy ukończyli 80 lat:
                    płk
w st. spocz. Zdzisława KĘPĘ
                 i st. chor. w st. spocz. Erwina BITTNERA.

 
       
    Następnie poinformował, że na dzisiejszym zebraniu obecnych jest 28 członków. Przedstawił proponowany przez Zarząd Koła następujący porządek zebrania:  
         
1. Wspomnienie zmarłych kolegów:
       ppłk inż.  Jerzego  Fijałkowskiego i  st. chor. sztab.  Sławomira Fibaka;
 
     
2. Złożenie życzeń urodzinowych i imieninowych;  
     
3. Wykonanie zdjęcia grupowego;  
     
4. Informacja o historii powstania ZŻWP oraz naszego Koła nr.10 im. Ziemi Wałeckiej;  
     
5. Wręczenie wyróżnień;  
     
6. Wolne wnioski.  
     
     

Zaproponowany porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

    Prezes Koła Piotr Szymczak przystąpił do realizacji pierwszego punktu porządku zebrania i poprosił o zabranie głosu kol. Grzegorza Rutkowskiego.

     Kolega  ppłk  w st. spocz. Grzegorz Rutkowski  wspominając  zmarłych:   ppłk inż.  Jerzego  Fijałkowskiego i  st. chor. sztab.  Sławomira  Fibaka  powiedział:

"W dniu 17 maja 2019 roku zmarł w Wałczu w wieku76 lat podpułkownik inżynier Jerzy FIJAŁKOWSKI.

         Kolega Jerzy urodził się 11 marca 1943 roku w Kutnie, tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej a następnie do Liceum Ogólnokształcącego. W 1962 roku został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych w Krakowie, którą ukończył w 1965 roku uzyskując  stopień podporucznika.

Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej został skierowany do pełnienia dalszej służby wojskowej   na  Kompanii Chemicznej 20 Dywizji Pancernej w garnizonie Czarne.

W 1968 roku został przeniesiony na stanowisko Szefa Zabezpieczenia Chemicznego w pułku artylerii przeciwlotniczej w Stargardzie Szczecińskim.

W 1970 roku w wyniku zmian kadrowych został skierowany do 49 pułku zmechanizowanego stacjonującego w Wałczu i przyjął obowiązki na stanowisku Szefa Zabezpieczenia Chemicznego, które pełnił przez 20 lat.

W latach 1973-1976 ukończył Zaoczne Studia Inżynierskie w Wyższej Szkole Oficerskiej  Wojsk Chemicznych w Krakowie. W 1991 roku na własną prośbę przeniesiony do 2 Brygady Łączności i przyjął obowiązki na stanowisku Szefa Obrony Przeciwchemicznej.

W 1992 roku został awansowany do stopnia podpułkownika.

W 1997 roku po 35 latach służby wojskowej odszedł na emeryturę.

W lutym 2006 roku wstąpił do naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i kiedy tylko było możliwe, a zdrowie pozwalało uczestniczył w organizowanych przedsięwzięciach.

         
 

  Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się w dniu 20 maja 2019 roku Mszą Świętą w  intencji   zmarłego  JERZEGO  w  Kościele  Garnizonowym  w  Wałczu,  którą celebrował Proboszcz Parafii Wojskowej ks. ppłk Witold Kurek.  
       
    Dalszy przebieg ceremonii pogrzebowej odbył się  na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Chrząstkowo,  w  której  wielu  naszych  kolegów  uczestniczyło.  W  imieniu uczestników słowa pożegnania wygłosił  płk w st. spocz. Marian Bobelak,  mówiąc na zakończenie:  
         

"Z  perspektywy naszych służbowych kontaktów  i  nie tylko Jurek był  wysokiej  klasy  specjalistą,   posiadający  rozległą  wiedzę  ogólną,  wojskową i specjalistyczną, a także umiejętność do kierowania służbą, której poświęcił 35 lat swojej pracy i życia.

JURKU!  Nasza wspólna 49 letnia znajomość pozostanie na zawsze w mojej wdzięcznej pamięci.

Żegnaj pułkowniku!    Cześć Twojej Pamięci

Niech Ci Wałecka Ziemia lekką będzie."

 

    "W dniu 1 czerwca 2019 roku zmarł w Wałczu w wieku 75 lat  starszy chorąży sztabowy Sławomir FIBAK.

     Kolega  Sławek  urodził się 13 lutego  1944 roku  w  Warszawie.   Zasadniczą  służbę wojskową   rozpoczął   w  5 pułku  łączności w Warszawie. Po ukończeniu  Szkoły Podoficerskiej  i otrzymaniu stopnia kaprala pozostał w służbie wojskowej na stanowisku operatora Aparatowni Łączności Dalekosiężnej P-304.

    Od października 1965 roku, kiedy to 5 pułk łączności został przeniesiony do Wałcza, Sławek na stałe pozostał w jednostce i od tego czasu doskonale  Go  pamiętamy.   Osobiście  Sławka  poznałem jesienią 1969 roku,  był  wówczas  dowódcą  Aparatowni Łączności Dalekosiężnej P-304  w  kompanii 10, którą dowodził por. Janusz Modrzyński w II batalionie dowodzenia.

    Doskonały fachowiec,  przez kilka następnych  lat wspólnie  współpracowaliśmy w czasie różnego rodzaju ćwiczeń,  kiedy  Sławek  był  w aparatowni o łączność byliśmy spokojni.

    Ostatni okres służby wojskowej Sławka to Kierownik Sekcji Telefonicznej Poligonu Szkolnego  w 2 Brygadzie Łączności.  Będąc na tym  stanowisku również  z zapałem wspomagał operatorów w pododdziałach w czasie ćwiczeń terenowych.

    9 lipca 1997 roku zakończył służbę  wojskową i odszedł do rezerwy.

    14 kwietnia 1999 roku zmarła Jego żona, od tego czasu Sławek całkowicie wyłączył się z życia towarzyskiego.  Można powiedzieć wiódł życie człowieka samotnego. Podczas przypadkowych spotkań mile wspominał minione lata, ale to nie był już ten sam Sławek z dawnych lat.

    Ceremonia   pogrzebowa   rozpoczęła   się   w   dniu  7  czerwca  2019  roku  Mszą  Świętą   w  intencji   zmarłego  SŁAWOMIRA w  Kościele  Garnizonowym w Wałczu, którą celebrował Proboszcz Parafii Wojskowej ks. ppłk Witold Kurek.

    Dalszy  przebieg  ceremonii  pogrzebowej  odbył  się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Dolne Miasto, w której wielu naszych kolegów  uczestniczyło.

    Pożegnaliśmy w ciszy naszego Kolegę Sławomira, Jego Siostrze i Bratu, których poznaliśmy na pogrzebie złożyliśmy kondolencje.

                             Żegnaj SŁAWKU!        Cześć Twojej Pamięci!"

         
     
         
  St. chor. w st. spocz. Erwin Bittner i st. chor. sztab. w st. spocz. Michał Mazurkiewicz.   Mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski i mł. chor. w st. spocz. Jan Kuśmierek.  
         
     
         
 

Członkowie  Koła  - uczestnicy  zebrania.

 
  Ppłk w st. spocz. Lechosław Siejak i mjr  w st. spocz. Józef Domińczak.   Na pierwszym planie widoczni:
mł. chor. w st. spocz. Tadeusz Kuźmiński,
chor. rez. Grzegorz Maksymowicz i chor. rez. Artur Glejzer.
 
         
 

 

 
       
  Uczestnicy zebrania  "CHWILĄ  CISZY" uczcili  pamięć  zmarłych:

ppłk inż.  Jerzego Fijałkowskiego
i  st. chor. sztab. Sławomira Fibaka.

   
       
 

Mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski
zagrał  melodię  "ŚPIJ  KOLEGO".

   
         

    Przechodząc do realizacji następnego punktu porządku zebrania Prezes Koła mjr  w st. spocz. Piotr  Szymczak  poprosił o wystąpienie naszych dzisiejszych Jubilatów,  którzy ukończyli 80-ty rok życia, a byli to Koledzy:

pułkownik w st. spocz. Zdzisław KĘPA     i    starszy chorąży w st. spocz. Erwin BITTNER.

    Następnie odczytał treść życzeń nadesłanych od Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły oraz przygotowane życzenia od kolegów członków naszego Koła. Po odczytaniu wręczył je Jubilatom.

     
 

 
     
 

Z rąk Prezesa Koła życzenia odbiera
Jubilat   -  osiemdziesięciolatek  płk w st. spocz. Zdzisław Kępa.

 
     
             
       
             

Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego.

Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
             

 

     
 

 
     
 

Z rąk Prezesa Koła życzenia odbiera
Jubilat    -   osiemdziesięciolatek  st. chor. w st. spocz. Erwin Bittner.

 
     
             
       
             
Życzenia Jubileuszowe nadesłane od Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile mjr Zygmunta Jelińskiego. Życzenia od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
             
     
 

 
     
 

Po przekazaniu życzeń i wręczeniu kwiatów, pamiątkowe  zdjęcie  z Jubilatami.
Płk  w  st.  spocz.  Zdzisław  Kępa, Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak
i
  st. chor. w st. spocz. Erwin Bittner.

 
     

    Po wręczeniu życzeń Jubilatom Prezes Koła poprosił o wystąpienie Kolegów, którzy w najbliższym czasie obchodzili swoje imieniny oraz Tych, którzy w tym miesiącu będą obchodzić swoje imieniny, a byli to:   Wiesław  Wysocki, Jan Golonka, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Krzysztof Kucapski, Krzysztof Ślusarczyk, Ireneusz Górko.

Odczytał treść przygotowanych życzeń i wręczył je Kolegom.

         
     
         
  Życzenia imieninowe odbiera:  ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki.   Życzenia imieninowe odbiera:  kpt. rez. Krzysztof Ślusarczyk.  
         
     
         
  Życzenia imieninowe odbiera  chor. w st. spocz. Jan Golonka.   Życzenia imieninowe odbiera   mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski.  
         
     
         
  Życzenia imieninowe odbiera  mjr w st. spocz. Ireneusz Górko.   Życzenia imieninowe odbiera   mł. chor. w st. spocz. Jan Kuśmierek.  
         
     
 

 
     
  Pamiątkowe zdjęcie z Solenizantami.
Od lewej:   Jan Kuśmierek, Ireneusz Górko, Jan Golonka, Prezes - Piotr Szymczak, Jan Frelkowski, Krzysztof Kucapski, Krzysztof Ślusarczyk, Wiesław Wysocki.
 
     

Po wręczonych życzeniach solenizantom zabrał głos Prezes Koła mjr Piotr Szymczak:

      "KOLEDZY!    Proszę teraz wszystkich uczestników zebrania do wykonania wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Po jego wykonaniu nasi Jubilaci zapraszają nas do degustacji wspaniałego tortu i na tradycyjną lampkę szampana z okazji Ich pięknego Jubileuszu - 80-tych urodzin.

     
 

 
     
 

Dwaj nasi osiemdziesięciolatkowie siedzą od lewej:  płk w st. spocz. Zdzisław Kępa  i  st. chor. w st. spocz. Erwin Bittner;
Stoją
od lewej: Lechosław Siejak, Józef Domińczak, Jerzy Miszkowicz, Jan Golonka, Szczepan Piątek, Andrzej Wierzba, Jerzy Poszepczyński, Grzegorz Rutkowski, Michał Mazurkiewicz, Ireneusz Górko, Mieczysław Fryza, Edward Rurarz, Piotr Szymczak, Marek Borowski, Józef Kozłowski, Kazimierz Dejewski, Artur Glejzer, Wiesław Wysocki, Jan Frelkowski, Krzysztof Kucapski, Jan Kuśmierek, Krzysztof Ślusarczyk, Tadeusz Kuźmiński.

 
     

Jubilaci zapraszają na wspaniały tort.

     
         
 

 

     Po  wzniesionym  toaście  przez Prezesa Koła  mjr Piotra Szymczaka, na cześć Jubilatów  –  osiemdziesięciolatków głos zabrał Jubilat płk w st. spocz. Zdzisław Kępa:

 
       
    "Szanowni  Koledzy!, dawni towarzysze żołnierskiej służby.  
       
   

Serdecznie dziękuję za tą miłą uroczystość upamiętniającą nasze osiemdziesięciolecie Erwina Bittnera  i moje, które dzisiaj mamy przyjemność wspólnie obchodzić.

 
         
         

    Dziękuję za piękne kwiaty, za piękne słowa wypisane na okolicznościowych laurkach, za Wasze życzenia, za wszystkie dobre słowa, które popłynęły pod naszym adresem.

Osiemdziesiąt lat to szmat czasu. Jest to wiek, którego wielu naszych  kolegów się nie doczekało. Jego dożycie stanowi dla nas radość tym większą, że znajdujemy się jeszcze w dość dobrym stanie zdrowia i spodziewamy się zrealizować różne plany życiowe  –  nie tylko prywatne. Ja np. pisząc książki o żywieniu  i zdrowiu, staram się wskazać i  przybliżyć moim najbliższym  i  tym,   którzy  chcą  je  przeczytać,   podstawowe  zasady  zdrowego odżywiania,  aby  i  oni  bez problemów dożyli  takiego wieku  w  pełnym zdrowiu i w pełnej  sprawności fizycznej.

Pamiętanie o jubilatach jest bardzo miłym aspektem działania kierownictwa naszej organizacji. Dlatego nie zapominajmy o kolejnych jubileuszach,   które   nastąpią w przyszłości. Jest to dla starszego człowieka, żyjącego w nie zawsze komfortowych warunkach, niezwykle budujące,  poprawiające nastrój  i ochotę do dalszego życia.

Życzę wszystkim, aby także doczekali swoich poważnych jubileuszy

i abyśmy się mogli nimi cieszyć wspólnie.    Dziękuję."

         
     
         
  Koledzy przygotowani do realizacji toastu:  
         
  Krzysztof Kucapski, Krzysztof Ślusarczyk, Jan Frelkowski, Artur Glejzer i Grzegorz Maksymowicz.   Krzysztof Ślusarczyk, Jan Frelkowski, Artur Glejzer
 i  Grzegorz Maksymowicz.
 
         

    W dalszej części zebrania Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak przystąpił do realizacji 4 punktu porządku zebrania "Informacja o historii powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej" - w swoim wystąpieniu powiedział:

    "KOLEDZY! To już 38 lat minęło jak w dniu 12 lutego 1981 roku w warszawskim  Klubie Garnizonowym Domu Wojska Polskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych i środowisk kombatanckich  z przedstawicielami MON i Komitetem  Obrony Kraju, którego celem było powołanie Komitetu Założycielskiego Związku, który mógłby zrzeszać byłych  żołnierzy zawodowych.

      W dniu 1 kwietnia 1981 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. W dniu 12 czerwca 1981 r. zostało  podpisane pierwsze  "Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych", w którym określono szczegółowo zobowiązania stron.

      Na  zebraniach powstających Kół oraz na Zjazdach  wojewódzkich wybrano delegatów na pierwszy  Założycielski  Zjazd krajowy, który odbył się w dniach 13 i 14 czerwca 1981 roku w Warszawie. Data  I Krajowego Zjazdu została ogłoszona świętem związku.

     Delegaci  na  Zjazd reprezentowali  około 20 000 członków,  podczas obrad wybrano naczelne władze: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną  oraz Główny Sąd Koleżeński. Na pierwszego prezesa wybrano płk  Romana LESIA.  Z wielu propozycji  dotyczących nazwy nowego stowarzyszenia wybrano  -  Związek  Byłych Żołnierzy Zawodowych.  Nazwa Związku i przyjęty program działania przetrwał do VII Zjazdu włącznie. Od VIII Zjazdu obowiązuje obecna nazwa Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

      W naszym Kole zebranie założycielskie odbyło się w dniu 25 marca 1981 roku, a jednostką patronacką była 2 Brygada Łączności.

Pierwszym Prezesem Koła podczas tajnych wyborów został wybrany ppłk rez. Andrzej Łabuś.

      KOLEDZY! Jak już wcześniej wspomniałem minęło już 38 lat, nie będę wymieniał wszystkich członków Zarządów w naszym Kole, ograniczę się do wymienienia poszczególnych Prezesów Koła nr 10, a byli  to: 25.03.1981 r. - 16.06.1981 r.  -  ppłk rez. Andrzej Łabuś; 16.06.1981 r. - 14.03.1983 r. - ppłk w st. spocz. Tadeusz Turek; 14.03.1983 r. - 11.12.1984 r. -  ppłk rez. Andrzej Łabuś; 11.12.1984 r.- 18.11.1988 r. - ppłk w st. spocz. Jan Malec; 18.11.1988 r. - 03.08.1989 r., 03.08.1989 r. - 27.01.1993 r.  ,27.01.1993 r. - 12.03.1997 r. 12.03.1997 r. - 14.02.2001 r., 14.02.2001 r. - 15.02.2005 r.   - przez te 5 kadencji  ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak; 15.02.2005 r. - 04.02.2009 r. - ppłk w st. spocz. Czesław Wirowski; 04.02.2009 r. - 24.01.2013 r., 24.01.2013 r. - 24.11.2016 r. - przez 2 kadencje płk w st. spocz. Witold Kowalski; od 24.11.2016 r. Zarząd Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej przedstawia się następująco: Prezes  - mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,  Sekretarz - płk rez. Andrzej Stec,  Skarbnik - st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba, Członkowie Zarządu:   ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski,   kpt. rez.  Waldemar Michalakchor. rez.  Grzegorz Maksymowicz, kpt. rez. Jerzy Sroka, mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź,  st. chor. sztab. w st. spocz. Marek Lewandowski,  kpt. rez. Robert Nagrodzki.

 

      KOLEDZY!  Wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek sposób włączali  się do pracy  w  naszym Kole  składam serdeczne podziękowanie, życzę nam, aby Koło nasze dalej prężnie działało, byśmy mogli się spotykać w jeszcze większym gronie.

     Zarząd Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej wyróżnił  LISTEM GRATULACYJNYM następujących Kolegów - członków naszego Koła:

                            ppłk w st. spocz. Jerzy KOWALA

                           mł. chor. w st. spocz. Kazimierz DEJEWSKIEGO

                           chor. rez. Artur GLEJZERA,

                           st. chor. sztab. w st. spocz. Franciszek SZOZDĘ.

 

         Proszę obecnych Kolegów o wystąpienie i odebranie wyróżnienia."

         
     
         
  List Gratulacyjny z rąk Prezesa Koła mjr w st. spocz.  Piotr  Szymczaka odbiera
mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Dejewski.
 
         
     
         
 

List Gratulacyjny z rąk Prezesa Koła  mjr w st. spocz.  Piotr  Szymczaka odbiera
chor. rez.  Artur  Glejzer.

 
         
   
         
 

Pamiątkowe  zdjęcie  z  wyróżnionymi.
Chor. rez. Artur Glejzer,
Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak i mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Dejewski.

 
         

Po wręczeniu wyróżnień ponownie zabrał głos Prezes Koła Piotr Szymczak.

Jeszcze raz pogratulował Jubilatom, Solenizantom i wyróżnionym, życzył wszystkim abyśmy mile spędzili pozostały czas naszego dzisiejszego zebrania.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Waldemar Michalak.