SPOTKANIE  KOLEŻEŃSKIE

11 października 2019

    Kolejne nasze październikowe spotkanie członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i niezrzeszonych jego sympatyków w dniu 11 października 2019 roku otworzył Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak:

 "KOLEDZY!

    Z prawdziwą przyjemnością witam Kolegów na naszym koleżeńskim spotkaniu. W  tym roku mija 76 rocznica bitwy pod Lenino, która przypomina nam lata służby oraz Święto Wojska Polskiego 12 października, które w tym dniu było obchodzone przez 41 lat do 1991 roku.

    Miło Was ponownie spotkać w tak licznym gronie z wielkim życzeniem dobrej i koleżeńskiej na nim atmosfery.

     KOLEDZY !

    Przed  rozpoczęciem  naszego  biesiadowania  proszę  Was  jeszcze  o  wyjście  przed  budynek  i  tam  wykonamy pamiątkowe zdjęcie. Po jego wykonaniu wracamy na salę.

     
 

 
     
  Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita przybyłych uczestników spotkania.<br>Z lewej: Jan Kuśmierek, Jan Golonka, z prawej Jerzy Siemieńczuk.  
     
 

 
     
 

1-szy rząd od lewej: Roman Jaworek, Jan Suchenek, Jan Golonka, Kazimierz Dejewski, Henryk Wlaź, Jan Kuśmierek;
2-gi rząd od lewej: Wiesław Wysocki, Jerzy Siemieńczuk, Jerzy Miszkowicz;
3-ci rząd od lewej: Andrzej Kierepka, Zdzisław Dominiak, Szczepan Grzelczak, Jan Ciosek;
4-ty rząd od lewej:  Jerzy Kowal, Bogdan Mikołajczak, Józef Kiżewski, Erwin Bittner, Piotr Szymczak, Lechosław Siejak;
5-ty rząd od lewej: Grzegorz Rutkowski, Michał Mazurkiewicz, Marek Kowalski, Józef Kozłowski;
6-ty rząd od lewej: Ireneusz Górko, Artur Glejzer,  Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Marek Borowski.

 
     

"Koledzy! Jak już zajęliśmy swoje miejsca przy stole pozwólcie, że wzniosę pierwszy toast:

 Życzę nam wszystkim miłego biesiadowania, wspominania i dużo dobrego zdrowia, byśmy mogli za rok ponownie spotkać się w tym samym albo w jeszcze  większym gronie
  -  NA  ZDROWIE !!!"

     
 

 
     
 

Ogólny widok biesiadnego stołu.

 
     
         
     
         
  Ireneusz Górko, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak.   Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Jan Kuśmierek,  Jan Golonka.  
         
     
         
  Artur Glejzer, Józef Kozłowski, Szczepan Grzelczak, Marek Borowski, Kazimierz Dejewski, Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski.   Artur Glejzer, Józef Kozłowski, Szczepan Grzelczak, Marek Borowski, Kazimierz Dejewski, Jan Frelkowski.  
         
     
         
  Zdzisław Dominiak, Roman Jaworek, Jan Suchenek, Wiesław Wysocki,  Andrzej Kierepka.   Lechosław Siejak, Jerzy Kowal, Jerzy Miszkowicz, Zdzisław Dominiak, Roman Jaworek.  
         
     
         
  Michał Mazurkiewicz, Jan Ciosek, Jerzy Siemieńczuk, Bogdan Mikołajczak,  Lechosław Siejak.   Jerzy Poszepczyński, Józef Kiżewski, Marek Kowalski, Erwin Bittner.  
         
     
         
  Jan Ciosek, Bogdan Mikołajczak, Lechosław Siejak, Jerzy Kowal, Jerzy Miszkowicz.   Ireneusz Górko, Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak.  
         
     
         
  Jerzy Poszepczyński, Józef Kiżewski, Henryk Wlaź, Michał Mazurkiewicz.   Erwin Bittner, Michał Mazurkiewicz, Jan Ciosek, Henryk Wlaź, Bogdan Mikołajczak, Lechosław Siejak.  
         
     
         
  Józef Kozłowski, Marek Borowski, Henryk Wlaź,  Szczepan Grzelczak,   Henryk Kędzierski.  
         
     
         
  Jerzy Miszkowicz, Zdzisław Dominiak, Roman Jaworek, Jan Suchenek, Henryk Wlaź,  Wiesław Wysocki, Andrzej Kierepka.   Michał Mazurkiewicz,  Jan Ciosek, Wiesław Wysocki, Bogdan Mikołajczak, Lechosław Siejak, Jerzy Kowal.  
         
     
         
  Roman Jaworek,  Jan Suchenek, Wiesław Wysocki,  Jan Ciosek.   Lechosław  Siejak,  Jerzy Kowal, Jerzy Miszkowicz, Zdzisław Dominiak.  
         

Czas przeznaczony na naszą biesiadę jak zawsze bardzo szybko mija i dziś również dobiegł do końca.

Będziemy mieli co wspominać i czekać do następnego spotkania.

W grudniu jak każdego roku spotkamy się na Spotkaniu Opłatkowym.

 

 Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski,

 Zdjęcia:                                Henryk Wlaź.