MSZA  ŚWIĘTA

w  intencji  zmarłych  żołnierzy  zawodowych.

 22 października 2019 roku

    W dniu 22 października 2019 roku o godz. 18.00 z inicjatywy członków Koła  nr 10  im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu wspólnie z Proboszczem Wojskowej Parafii Garnizonowej

ks.  ppłk  Witoldem KURKIEM

została odprawiona Msza Święta w intencji:

Zmarłych żołnierzy zawodowych z Jednostki Wojskowej 2016, z Orkiestry Garnizonowej, za  naszych kapelanów: ks. ppłk Franciszka Kędziorę, ks. kan. kmdr Zbigniewa Kłuska, ks. ppłk Mieczysława Oleksiuka, ks. por. Antoniego Humeniuka oraz za zmarłych sympatyków naszego Koła.

Wielu z Nich na wieczny spoczynek wybrało nasze wałeckie cmentarze, nieliczni spoczywają na innych cmentarzach w swoich rodzinnych stronach.

Do rodzin zmarłych żołnierzy doręczyliśmy w sumie 117 zaproszeń, w których powiadamialiśmy o intencji Mszy Świętej i terminie odprawienia następującej treści:

         
     
         
     
 

 
     
 

Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk  Witold  Kurek.

 
     

Mszę Świętą celebrował Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk  Witold  Kurek. Przed jej rozpoczęciem wydał komendę do wprowadzenia Sztandaru Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły.

         
     
         
  Poczet Sztandarowy pod dowództwem  mł. chor. w st. spocz. Jana Frelkowskiego wchodzi do kościoła.  
         
     
         
  Na pierwszym planie widoczni: Syn zmarłego mjr Ignacego Adamskiego, Szef Sztabu 100 batalionu łączności kpt. Ernest Sobolewski i Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz.  Piotr  Szymczak..   Sygnaliści z orkiestry odegrali Sygnał Wojska Polskiego.  
         
     
 

 
     
 

Ze Sztandarem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile wystąpili Koledzy - członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej: Dowódca Pocztu mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski, Sztandarowy st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Michno, Asystujący chor. rez. Artur Glejzer.

 
     
     
 

 
     
 

 

 
     

    Po wprowadzeniu Sztandaru ks. ppłk Witold Kurek wspomniał o tym, że w dniu dzisiejszym tj. 22 października Kościół katolicki na całym świecie wspomina zmarłego w dniu 2 kwietnia 2005 roku pierwszego w dziejach papieża Polaka, który jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. 

    Następnie poprosił o wspomnienie Tych, za których jest odprawiana  dzisiejsza Msza Święta.  Prezentację  z  danymi  o  zmarłych    ( zdjęcie zmarłego,  stopień wojskowy,  imiona  i  nazwisko,   data śmierci,   wiek zmarłego  i  gdzie spoczywa)  opracował  i  przedstawił ppłk Grzegorz Rutkowski.

     
 

 
     
 

Ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski wyświetla  zdjęcia  i odczytuje dane o zmarłych.
Obok na zdjęciu widoczny jest organista  Bartłomiej Połeć.

 
     

płk Eugeniusz Adamczak, mjr Ignacy Adamski, mł. chor. sztab. Tomasz Adamus, płk Stanisław Araszkiewicz, płk Włodzimierz Augustynowicz, sierż. Jacek Bagrowski, st. sierż. sztab. Jan Bagrowski, kpt. Wacław Balwierz, st. sierż. sztab. Jerzy Bartkowski, chor. Andrzej Bartoszek, st. chor. Wacław Bejnarowicz, st. chor. sztab. Jerzy Bernat, ppłk Jerzy Bierka, st. chor. Mieczysław Biernacki, chor. Ryszard Blinder, chor. Stanisław Bochniak, plut. Jan Browarczyk, st. chor. sztab. Ireneusz Bujalski, kpt. Jan Buraczewski, st. sierż. sztab. Marian Cebula, st. sierż. Stefan Cierpikowski, chor. Zygmunt Czysty, płk Bolesław Dworzecki, ppłk Wojciech Dyker, st. chor. sztab. Sławomir Fibak, ppłk Jerzy Fijałkowski, ppłk Wacław Frąckowiak, chor. Zdzisław Giełczyk, st. chor. sztab. Janusz Głuszkowski, st. sierż. Stanisław Godlewski, st. chor. sztab. Władysław Górecki, ks. kapelan por. Antoni Paweł Humeniuk, st. chor. sztab. Roman Jarosz,    sierż. Franciszek Jastrzębski, por. Witold Jesion, kpt. Zbigniew Józefiak, mjr Jan Juszkiewicz, sierż. Kazimierz Kaczmarek, ppłk Walerian Kaczmarek; 

         
     
         
  Koledzy i rodziny zmarłych słuchają odczytywane stopnie wojskowe, imiona i nazwiska Tych, w intencji których odprawiana jest dzisiejsza Msza  Święta.
Na ekranie slajd ze zmarłym  st. chor. sztab. Romanem Jaroszem.
  Slajd ze zmarłym majorem Janem Juszkiewiczem.  
         

ks. kap. ppłk Franciszek Kędziora, kpt. Antoni Kinal, Brunon Klein, sierż. Ryszard Klimont, płk Mieczysław Kluka, chor. Stanisław Kłaptocz, kpt. Zygmunt Kłuciński, ks. kan. kmdr Zbigniew Kłusek, kpt. Bogdan Knapik, płk Franciszek Kobus, mł. chor. Ryszard Koniecko, mjr Jerzy Konkolewski, st. chor. sztab. Andrzej Kopa, ppłk Tadeusz Kowalczuk, por. Władysław Kowalczyk, mjr Bronisław Kozłowski, chor. Henryk Kozłowski, ppłk Czesław Krawiec, chor. Szczepan Krawiec, ppłk Sylwester Krzyżagórski, kpt. Zdzisław Krzyżanowski, kpt. Ireneusz Kukawka, mjr Jacek Kuliński, sierż. Mariusz Kułaga, mjr Antoni Kupiński, płk Marian Kwiecień, mjr Henryk Laszczkowski, st. chor. sztab. Mieczysław Lenkiewicz, ppłk Witold Lenski, ppłk Andrzej Łabuś, płk Edward Łaski, st. sierż. sztab. Marian Ławniczak, ppłk Jan Łopuszyński, chor. Bogdan Ługowski, kpt. Mariusz Łuński, płk Andrzej Łużniak, ppłk Jan Malec, st. sierż. sztab. Andrzej Marczyk, kmdr Stanisław Markowski, płk Stanisław Markowski, ppłk Jerzy Martynko, sierż. Jerzy Matusiak, mjr Andrzej Matuszewski, mjr Stanisław Mędrzycki, mjr Ignacy Michalak, mjr Jan Mitrus, chor. Józef Mocha, st. sierż. sztab. Jerzy Modrow, płk Janusz Modrzyński;   

         
     
         
  Slajd ze zmarłym ks. kapelanem Franciszkiem Kędziorą.   Slajd ze zmarłym pułkownikiem Mieczysławem Kluką.  
         

sierż. Grzegorz Mrugała, ppłk Kazimierz Narkiewicz, ppłk Hieronim Nawój, st. chor. sztab. Michał Nazaruk, kpt. Bohdan Nicgórski, st. chor. sztab. Leszek Nickowski, st. chor. sztab. Franciszek Nitka, kpt. Wacław Nowak, ppłk Stanisław Nowakowski, ks. kap. ppłk Mieczysław Oleksiuk, ppłk Stefan Orłowski, mjr Andrzej Papiernik, płk Zenon Patora, płk Tadeusz Pawlik, kpt. Waldemar Pawłowski, st. sierż. sztab. Grzegorz Piaskowski, st. sierż. sztab. Andrzej Pietrykowski, chor. Michał Pietrzykowski, chor. Wacław Pikuła, płk Jerzy Pląska, ppłk Józef Pospieszny, płk Janusz Pruszkowski, kpt. Eugeniusz Przybylak, ppłk Ireneusz Przybyłowicz, st. sierż. sztab. Sławomir Rembowski, chor. Bogumił Rewers, st. sierż. Henryk Rosiński, mjr Stanisław Rużanowski, mł. chor. Andrzej Sadowski, st. chor. Ludwik Saja, st. chor. sztab. Tadeusz Sałahub, kpt. Kazimierz Sasin, ppłk Janusz Serwatkiewicz, kpt. Marian Seweryn, ppłk Edward Sielski, st. sierż. Aleksander Siembida, st. chor. sztab. Mirosław Siwiński, por. Władysław Skowroński, chor. Maciej Smirnow; 

     
 

 
     
 

Slajd ze zmarłym chorążym Wacławem Pikułą.

 
     

st. chor. sztab. Wiesław Smutek, st. chor. sztab. Jan Sobieski, chor. Andrzej Stankiewicz, płk Piotr Stankiewicz, ppłk Florian Stefanowicz, kpt. Józef Strączyński, kpt. Szaryst. chor. Jerzy Szatkowski, mł. chor. Wiesław Szczepański, ppłk Zdzisław Szuwara, mjr Grzegorz Szwarc, płk Władysław Szydełko, st. sierż. sztab. Andrzej Szymański, mjr Marian Ścibski, plut. Tomasz Świtek, st. chor. sztab. Wacław Taturst. sierż. sztab. Mieczysław Topyła, ppłk Jan Tracz, ppłk Tadeusz Turek, st. sierż. Leszek Wancek, sierż. Stanisław Wenderlich, mjr Henryk Węglewski, mjr Adam Wilk, ppłk Marian Wiśniewski, st. sierż. sztab. Zbigniew Witak, płk Florian Woźniak, st. chor. sztab. Leszek Woźniak, st. chor. Kazimierz Wójtowicz, por. Jan Wujtowicz, ppłk Konstanty Załęcki, por. Wojciech Zapart, kpt. Bogumił Zatoński, sierż. Tadeusz Zbroszczyk, kpt. Zbigniew Zbyszyński, mjr Jerzy Zduniewicz plut. Stefan Zenft, sierż. Marian Złoch, ppłk Edward Żak, kpt. Marek Michał Żuk.

     
 

 
     
 

Slajd ze zmarłym  starszym chorążym sztabowym Wiesławem  Andrzejem Smutkiem.

 
     
 

 
     
 

Ks. ppłk Witold Kurek wygłasza homilię.

 
     

Ks. ppłk Witold Kurek przystąpił do dalszej celebracji Mszy Świętej. W skierowanej do uczestników homilii powiedział:

    "W średniowieczu istniał w zakonach zwyczaj, zwany Zwitek zmarłych. Polegał na tym, że w klasztorach po śmierci jakiegoś brata czyniono starania, by zmarłemu zapewnić możliwie najwięcej modlitw. Ponieważ trudna była komunikacja z innymi wspólnotami zakonnymi, spisywano imiona zmarłych na długim zwitku pergaminu. Jeden z braci wyruszał w drogę do innych klasztorów. Odmawiając ustawicznie modlitwę za zmarłych wędrował od klasztoru do klasztoru, a gdziekolwiek przybył, prosił, by bracia zanotowali u siebie imiona zmarłych w jego klasztorze, a na jego zwitku wypisali imiona swoich zmarłych, by wszyscy mogli modlitwą ogarnąć tych wszystkich braci, którzy odeszli już do Pana.

         Zwyczaj ten, z którego prawdopodobnie wywodzi się praktyka wypominków, modlitwy całej wspólnoty parafialnej za zmarłych, był wyrazem przekonania o sile modlitwy..."

     
 

 
     
 

Na  pierwszym  planie  widoczni: Szef  Sztabu  100  batalionu  łączności kpt.  Ernest  Sobolewski, Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  mjr  w st. spocz.  Piotr  Szymczak, członek  Zarządu  Koła  nr 10 ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski, przy Nim siedzi żona zmarłego mł. chor. Wiesława Szczepańskiego Pani  Barbara  Szczepańska.

 
     

     "... W klasztorach trapistów długie wieki panował zwyczaj, że po śmierci któregoś z braci przez cały miesiąc nikt nie zajął jego miejsca przy stole. Tylko mały krzyżyk położony na blacie stołu wskazywał, gdzie siedział, gdy był wśród współbraci. Nie omijano tego miejsca przy roznoszeniu pokarmów - zastawiano je posiłkiem należnym każdemu z braci. Po skończonym posiłku zanoszono jedzenie zmarłego ubogim,  jako jałmużnę ofiarowaną z ręki tych, którzy już odeszli. Bracia użyczali własnych rąk i nóg, by w imieniu zmarłych czynić dobro...."

         
     
         
  Rodziny i znajomi zmarłych Kolegów uczestniczący w Mszy  Świętej.  
         

    "... W przypowieści o bogaczu i Łazarzu zmarły bogacz prosi Abrahama, by posłał, zmarłego również, Łazarza, do jego, żyjących jeszcze na ziemi, braci, którzy prowadzą życie godne potępienia: "niechże ich przestrzeże,  żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki".

         Odpowiedź Abrahama jest jednoznaczna: "Mają  Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. (...) Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą". "Kontakt ze zmarłymi" to nasza modlitwa za nich i wierzymy w ich wstawiennictwo przed Bogiem w naszych sprawach. W odpowiedzi na modlitwę, jaką oni zanoszą za nami przed Bogiem, my pamiętamy i modlimy się za nich. Miłość pozostaje silna i niezmienna, również po śmierci..."

         
     
         
  Rodziny i znajomi zmarłych Kolegów uczestniczący w Mszy  Świętej.  
         

         "... Jesteśmy tu by wspomnieć naszych bliskich zmarłych Dlaczego tak ważna jest pamięć o zmarłych? 

         Ponieważ mamy ich żywe wspomnienie, mamy wspomnienia wspólnie spędzonego z nimi życia i wspólnych dokonań. Ta ciągła pamięć ma uświadamiać nam ich stałą obecność. Przecież tak głęboko wierzymy w nierozdzielny związek świata żywych ze światem zmarłych. A jeśli ta wiara zachwiała się, to z tym większą żarliwością zwracamy się ku Eucharystii, owego cudownego znaku, jaki pozostawił nam Jezus, aby nam pokazać, że nie jesteśmy samotni. Eucharystia to obecność w nieobecności. Tak jest i będzie zawsze, aż do końca naszego ziemskiego życia, aż do momentu, kiedy się z nimi spotkamy w domu Ojca. Tradycja Kościoła zawsze zachęcała do modlitwy za zmarłych, w szczególności przez ofiarowanie za nich celebry eucharystycznej: jest ona najlepszą pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza tym najbardziej opuszczonym..."

         
     
         
  Rodziny zmarłych Kolegów, znajomi oraz członkowie naszego Koła uczestniczący w Mszy Świętej.  
         

    "... Listopad to czas kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, udajemy się na groby zmarłych, aby modlić się za nich. W tym dniu udajemy się na groby zmarłych,  aby prosić ich o modlitwę w naszej intencji, bo wierzymy w świętych obcowanie, – "Polska jest chyba jedynym krajem, gdzie Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny jest  tak uroczyście i pięknie obchodzony" – cmentarze, które są, jak mówi o tym samo to słowo  - "miejscem odpoczynku", w oczekiwaniu na ostateczne przebudzenie.

         Miło jest pomyśleć, że to sam Jezus nas obudzi. Sam Jezus objawił, że śmierć ciała jest jakby sen, z którego On nas wybudzi.

         Z tą wiarą zatrzymujemy się - również duchowo - przy grobach naszych bliskich, tych, którzy nas kochali i czynili nam dobro. Ale dzisiaj jesteśmy wezwani, aby pamiętać o wszystkich - pamiętać o wszystkich - także tych, o których nikt nie pamięta..."

         
     
         
  Rodziny zmarłych Kolegów, znajomi oraz członkowie naszego Koła uczestniczący w Mszy Świętej.  
         

    "... Tradycja Kościoła zawsze zachęcała do modlitwy za zmarłych, w szczególności przez ofiarowanie za nich celebry eucharystycznej: jest ona najlepszą pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza tym najbardziej opuszczonym.

         Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu...."

         
     
         
  Rodziny zmarłych Kolegów, znajomi oraz członkowie  naszego Koła uczestniczący w Mszy Świętej.  
         

    "... Z tą wiarą w ostateczne przeznaczenie człowieka zwracamy się teraz ku Dziewicy Maryi, która pod Krzyżem przeżywała dramat śmierci Chrystusa i brała udział w radości Jego zmartwychwstania. Niech Ona pomaga nam coraz lepiej rozumieć wartość modlitwy za zmarłych.  Niech wspiera nas Ona w naszej codziennej pielgrzymce na ziemi i pomaga, byśmy nigdy nie stracili z oczu ostatecznego celu życia, jakim jest Niebo. A my z tą nadzieją, która nigdy nie zawodzi, idźmy naprzód!.

         
     
         
  Mszę Świętą uświetnili Koledzy z byłej Orkiestry Garnizonowej w składzie:
Tadeusz Paluszkiewicz, Maciej Szulc, Jan Ryder, Grzegorz Przybylski, Waldemar Żurek, Andrzej Rozwałka, Edward Bazylewicz, Leszek Białas, Mirosław Szybiński, Józef Kozłowski.
Kolegami z byłej Orkiestry Garnizonowej dyrygował Andrzej Wiśniewski.
 
         

    Na zakończenie ks. ppłk Witold  Kurek podziękował wszystkim  biorącym udział w tej Mszy Świętej, szczególnie podziękował  Rodzinom zmarłych Kolegów,  znajomym,  Kolegom z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej, Kolegom z Pocztu Sztandarowego, oraz Kolegom z byłej Orkiestry Garnizonowej za uświetnienie tej uroczystej Mszy Świętej.

    Po udzielonym błogosławieństwie ks. ppłk Witold Kurek wydał komendę do odprowadzenia Sztandaru.

     
 

 
     
 

Poczet Sztandarowy pod dowództwem mł. chor. w st. spocz. Jana Frelkowskiego wychodzi z kościoła.

 
     

    Po wyjściu z Kościoła Rodziny zmarłych dziękowały za pamięć o zmarłych Kolegach, za organizację Mszy Świętej w takim wydaniu,  podobało się wyświetlanie slajdów z danymi osób zmarłych i Ich zdjęciami. 

    Dziękowały również za zapalane znicze na grobach zmarłych.

 Z inicjatywy jednego z członków rodziny niedawno zmarłego kolegi w jednym z ostatnich egzemplarzy tygodnika Extra Wałcz ukazał się artykuł pod tytułem "Żołnierska pamięć", opisujący coroczną inicjatywę organizowania Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym przez nasze Koło. Zamieszczone zostało też niżej przedstawione zdjęcie ...

     
 

 
     
 

Wycinek z tygodnika Extra Wałcz Nr 366 z dnia 7 listopada.

 
     

 

 

 

Materiał zebrał i opracował:     ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                    mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź.