ZAPALENIE    ZNICZY   NA   GROBACH

ZMARŁYCH   KOLEGÓW

 25 - 27 października 2019 r.

    W dniach 25-27 października 2019 roku koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

W grupie której organizatorem był Grzegorz Rutkowski byli również koledzy: Piotr Szymczak, Andrzej Stec, Józef Kozłowski i Artur Glejzer, który jednocześnie był wykonawcą zdjęć do naszej kroniki.

W dniu 25 października 2019 roku udaliśmy się ma Cmentarz Komunalny - Dolne Miasto, gdzie  spoczywa 26 naszych Kolegów żołnierzy  zawodowych. Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

"POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

             
 

  chor.  BLINDER  Ryszard   st. chor. sztab.  FIBAK  Sławomir  
           
    mjr ADAMSKI Ignacy   ppłk FRĄCKOWIAK Wacław  
           
    st. chor. sztab. GÓRECKI Władysław   st. chor. sztab. JAROSZ Roman  
           
    kpt.  KNAPIK  Aleksander   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy  
           
    kpt.  KUKAWKA  Ireneusz   ppłk  ŁOPUSZYŃSKI  Jan  
           
    chor.  MATUSIAK  Jerzy   st. chor.  sztab.  NAZARUK  Michał  
             
         
     
         
  Na grobie Ryszarda  Blindera
znicz  zapala  Józef Kozłowski.
  Na grobie Ignacego Adamskiego
znicz  zapala  Andrzej Stec.
 
         
             
    st. chor. sztab.  NICKOWSKI  Leszek   st. chor. sztab.  NITKA Franciszek  
           
    mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   ppłk  POSPIESZNY  Józef  
           
    chor. SMIRNOW Maciej   płk  SUCHECKI  Waldemar  
           
    mjr SZWARC  Grzegorz   st. chor. sztab. TATUR Wacław  
           
    sierż.  WITAK  Zbigniew   płk  WOŹNIAK Florian  
           
    kpt. ZATOŃSKI  Bogumił   kpt. ZBYSZYŃSKI  Zbigniew  
           
    mjr  ZDUNIEWICZ  Jerzy   st. sierż. WANCEK Leszek  
             
         
     
         
  Na grobie Józefa Pospiesznego
znicz  zapala  Andrzej Stec.
  Na grobie Floriana Woźniaka
znicz zapala Grzegorz Rutkowski.
 
         

 

   

   Zapaliliśmy symboliczny znicz pod krzyżem w hołdzie pomordowanych ofiarom Katynia i ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku  z  napisem:

"JESTEŚCIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI"

 

 
         
     
 

 
     
 

Symboliczny znicz pod krzyżem zapalili:
Józef Kozłowski  i  Andrzej Stec.

 
     
         
 

 

       Następnego dnia odwiedziliśmy Cmentarz Wojenny Wałcz – Bukowina,  gdzie  spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego  i  żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego.
Jest to jeden z największych takich cmentarzy w Polsce. Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego  zapalili znicz,  by symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

"JESTEŚCIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI"

 

 
         
     
 

 
     
 

Symboliczny  znicz  zapalili:
Grzegorz Rutkowski, Józef  Kozłowski,
Piotr Szymczak.
Zdjęcie wykonał Kolega Artur Glejzer.

 
     

    W dniu 25 i 26 października udaliśmy się na  Cmentarz Komunalny Wałcz-Chrząstkowo na którym spoczywa 75 naszych Kolegów. Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem: 

"POZOSTANIESZ  W  NASZEJ  PAMIĘCI"

             
      mł. chor. sztab. ADAMUS Tomasz   płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz  
             
      sierż.  BAGROWSKI  Jacek   st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan  
             
 

  kpt .BALWIERZ  Wacław   st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy  
           
    st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław   st. chor. sztab. BERNAT  Jerzy  
           
    ppłk  BIERKA  Jerzy   st. chor. BIERNACKI  Mieczysław  
           
    sierż. CEBULA  Marian   sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan  
           
    chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
           
    ppłk FIJAŁKOWSKI Jerzy   mł. chor. GIEŁCZYK Zdzisław  
           
    ppłk GAJEWSKI  Jan   mjr  JUSZKIEWICZ Jan  
           
    sierż.   KACZMAREK Kazimierz   mjr  KINAL  Antoni  
           
    KLEIN  Brunon   sierż.   KLIMONT  Ryszard  
           
    chor. KŁAPTOCZ  Stanisław   mł. chor. KONIECKO Ryszard  
             
      st. chor.  KOPA  Andrzej   mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław  
             
      ppłk  KRAWIEC  Czesław      
             
         
     
         
  Na grobie Jacka Bagrowskiego
znicz zapalił Piotr Szymczak.
  Na grobie Jerzego Bierki
znicz zapalił Piotr Szymczak.
 
         
             
      chor. KRAWIEC Szczepan   kpt. KRZYŻANOWSKI Zdzisław  
             
      mjr KUPIŃSKI Antoni   mjr LASZCZKOWSKI Henryk  
             
    st. chor. sztab. LENKIEWICZ Mieczysław   ppłk LENSKI Witold  
           
    ppłk ŁABUŚ Andrzej   ppłk ŁASKI Edward  
           
    st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian   kpt. ŁUŃSKI Mariusz  
           
    st. sierż. sztab. MARCZYK Andrzej   mjr MĘDRZYCKI Stanisław  
           
    mjr MICHALAK Ignacy   mjr MITRUS Jan  
           
    chor. MOCHA Józef   st. sierż. sztab. MODROW Jerzy  
           
    sierż. MRUGAŁA Grzegorz   ppłk NARKIEWICZ Kazimierz  
           
    st. sierż. sztab. PIASKOWSKI Grzegorz   ppłk  NAWÓJ Hieronim  
           
    chor. PIETRZYKOWSKI Michał   chor. PIKUŁA Wacław  
           
    ppłk PRZYBYŁOWICZ Ireneusz   chor. REWERS Bogumił  
             
      mjr RUŻANOWSKI Stanisław   st. chor. SAJA Ludwik  
             
      mł. chor. SADOWSKI Andrzej      
             
         
     
         
  Na grobie  Henryka Laszczkowskiego
znicz zapalił Józef Kozłowski.
  Na grobie  Hieronima Nawoja
znicz zapalił Józef Kozłowski.
 
         
             
      st. chor. sztab. SAŁAHUB Tadeusz   ppłk SIELSKI Edward  
             
 

  kpt. SEWERYN Marian   chor. SIWIŃSKI Mirosław  
           
    st. chor. Wiesław Smutek   st. chor. sztab. SOBIESKI Jan  
           
    ppłk STEFANOWICZ Florian   kpt. STRĄCZYŃSKI Józef  
           
    st. chor. sztab. SZATKOWSKI Jerzy   ppłk SZUWARA Zdzisław  
           
    mł. chor. SZCZEPAŃSKI Wiesław   ppłk   TRACZ  Jan  
           
    st. sierż. sztab. SZYMAŃSKI Andrzej   ppłk  TUREK  Tadeusz  
           
    st. sierż. sztab. TOPYŁA Mieczysław   mjr WILK Adam  
           
    sierż. WENDERLICH Stanisław   por. WUJTOWICZ Jan  
           
    st. chor. WÓJTOWICZ Kazimierz   mjr WĘGLEWSKI Henryk  
             
      ppłk ŻAK Edward      
             
         
     
         
Na grobie  Wacława Pikuły
znicz zapalił Józef Kozłowski.
Na grobie Jana Sobieskiego
znicz zapalił  Piotr Szymczak.
 

Kolega Grzegorz Rutkowski odnotowuje zapalenie znicza.

 
         
     
 

 
     
 

Na grobie Wiesława Andrzeja Smutka znicz zapalił Józef Kozłowski.

 
     

    W sumie na obu Wałeckich Cmentarzach spoczywa 101 naszych Kolegów, którzy z nami służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.

    Kolega Andrzej Stec również i w tym roku jeden znicz zawiózł na Cmentarz w Różewie i zapalił na grobie zmarłego sierżanta Mariusza Kułagi.

    Zdjęcia wykonał członek naszego Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej chor. rez. Artur Glejzer.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:                 Artur Glejzer