„SPOTKANIE   OPŁATKOWE”

 Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej,

sympatyków i  zaproszonych Gości odbyło się w Wałczu

17 grudnia 2019 roku.

 

Do przygotowanej sali przychodzą pierwsi uczestnicy.

         
     
         
  Na  zdjęciu  widoczni: ks. ppłk Witold Kurek, Józef Kozłowski, Marek Borowski, Grzegorz Rutkowski.   Na zdjęciu widoczni: Marek Borowski, Krzysztof Ślusarczyk, Andrzej Wierzba.  
         
     
         
  Marek Kiersztyn, Krzysztof Ślusarczyk, Tadeusz Kuźmiński, Józef Suchodolski, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak, kpt. Ernest Sokołowski, Mieczysław Fryza.   Józef Kozłowski  i  Zdzisław Kępa.  
         
     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita uczestników Spotkania.

 
     

 

    Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu

mjr w st. spocz. Piotr Szymczak powitał uczestników Spotkania Opłatkowego słowami:

    „Szanowni Panowie! Koledzy! Z wielką przyjemnością witam zaproszonych Gości w osobach:

      Sekretarza Starostwa Powiatu Wałeckiego – Pana Zbigniewa WOLNEGO

      Szefa Sztabu 100 batalionu łączności – Pana kpt. Ernesta SOKOŁOWSKIEGO

      Proboszcza Parafii Wojskowej – ks. kapelana ppłk  Witolda KURKA

  Witam wszystkich członków i sympatyków naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej, a w szczególności witam Kolegów seniorów naszego Koła: kol. Zdzisława KĘPĘ, kol. Erwina BITTNERA."

   Szanowni Koledzy!

    Spotkania Opłatkowe w naszym Kole już dawno przeszły do tradycji. Święta Bożego Narodzenia to szczególne Święta rodzinne, pełne wspomnień, nostalgii i wzajemnej życzliwości.

    Tradycyjne spotkania opłatkowe sprawiają, że mamy nadzieję, iż w wypowiedzianych dziś życzliwościach dużo pozostanie na następny rok i w takim a nawet większym gronie spotkamy się w następnym roku.

    Szanowni Panowie! Koledzy!

korzystając z okazji życzę pomyślności, długich lat życia, a przede wszystkim zdrowia i radości w Nowym 2020 Roku.

         
     
         
 

Uczestnicy Spotkania Opłatkowego.

 
         
         

    Po wystąpieniu  Prezesa  Koła głos zabrał Sekretarz Starostwa Powiatu Wałeckiego  Pan  Zbigniew Wolny,  który w  imieniu  Starosty  Pana Bogdana Wankiewicza  i  własnym  podziękował  za zaproszenie  na  dzisiejsze spotkanie, złożył życzenia  z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Noworoczne na nadchodzący Nowy 2020 Rok.   Wręczył Prezesowi Koła drobny upominek.

     
 

 
     
 

Sekretarz Starostwa Powiatowego w Wałczu  Pan Zbigniew Wolny zmierza do zabrania głosu.

 
     
 

 
     
 

Głos zabiera Sekretarz Starostwa Powiatu Wałeckiego Pan Zbigniew Wolny.
Obok Prezes Koła Nr 10 mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.

 
     
         
     
         
  Ks. ppłk Witold Kurek, Grzegorz Rutkowski, Andrzej  Wierzba, Mieczysław Fryza, Krzysztof Ślusarczyk, Marek Kiersztyn, Erwin Bittner, kpt. Ernest Sokołowski.   Z lewej: Andrzej Kierepka, Zdzisław Kępa, Józef Kozłowski, Bogdan Taźbierski, Grzegorz Maksymowicz, za Nim Adam Siuda, Krzysztof Kucapski, za Nim Wiesław Wysocki, Artur Glejzer, Marek Borowski, Józef Suchodolski, Henryk Kędzierski, Jan Kuśmierek, Michał Mazurkiewicz.  
         
     
         
 

Uczestnicy Spotkania Opłatkowego słuchają wystąpienia
Sekretarza Starostwa Powiatu Wałeckiego Pana Zbigniewa Wolnego.

 
         

Po przekazaniu życzeń Prezes Koła  mjr  w st. spocz. Piotr Szymczak  poinformował  uczestników,  że zbliżają się imieniny Kolegi majora w st. spocz. Mieczysława Fryzy.

Poprosił  o wystąpienie w celu przyjęcia przygotowanych życzeń od Kolegów z Koła.

         
     
         
  Prezes Koła Piotr Szymczak odczytał treść przygotowanych życzeń imieninowych,
a po odczytaniu wręczył je kol. Mieczysławowi Fryzie.
 
         

    Przed podzieleniem się opłatkiem Prezes Koła nr 10  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił uczestników spotkania do wspólnego zdjęcia.

         
     
         
  Nasz fotoreporter kol. Henryk Wlaź przygotował sprzęt i czuwa,
aby każdy
z uczestników był na wykonanym zdjęciu dobrze widoczny.
 
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

Od lewej siedzą: Henryk Wlaź, Jan Ciosek, ks. ppłk Witold Kurek, kpt. Ernest Sokołowski, Zbigniew Wolny, Piotr Szymczak, Zdzisław Kępa, Wiesław Wysocki, Józef Suchodolski, Marek Borowski;
1-rzy rząd stoją od lewej: Marek Kiersztyn, Michał Mazurkiewicz, Erwin Bittner, Grzegorz Rutkowski, Józef Kozłowski, Tadeusz Kuźmiński, Adam Siuda, Jan Kuśmierek, Krzysztof Kucapski, Bogdan Taźbierski, Grzegorz Maksymowicz;
2-gi rząd stoją od lewej: Krzysztof Ślusarczyk, Mieczysław Fryza, Andrzej Wierzba, Andrzej Kierepka
Henryk Kędzierski, Artur Glejzer, Waldemar Michalak.

 
     

Po wykonaniu zdjęcia  ks. ppłk  Witold Kurek przystąpił do poświęcenia opłatków.

     Ks. ppłk Witold Kurek  przed  poświęceniem  opłatków  powiedział  kilka  słów  o  zbliżających  się  Świętach  Bożego Narodzenia i tradycji spotkań wigilijnych. Na wstępie wspomniał o opłatku,  którym będziemy się dzielić, że ten cienki płatek symbolizuje nam chleb. Kiedyś pierwsi chrześcijanie przynosili własny chleb na nabożeństwo i po jego poświęceniu w domu dzielili się nim z rodziną i bliskimi.

    Tradycja łamania się opłatkiem ma na celu wzmocnienie bliskości między nami, aby można było sobie wybaczyć jakieś zaległe nieporozumienia.  Podzielenie się opłatkiem to znak pojednania i przebaczenia. To dobry moment na pogodzenie się i spożycie wspólnej kolacji.  

    Po tych kilku wprowadzających słowach ks. ppłk Witold Kurek złożył obecnym, a poprzez nas również naszym rodzinom, życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz życzenia na Nowy 2020 Rok. Następnie  poświęcił opłatki.

         
     
         
  Ks. ppłk Witold Kurek przypomina o pięknej tradycji dzielenia się opłatkiem i składa życzenia  uczestnikom  spotkania. Z prawej Prezes Koła Piotr Szymczak.   Po tych kilku słowach wstępu ks. ppłk Witold Kurek poświęcił przygotowane  opłatki ...  
         
     
         
  ... nie zapominając również o uczestnikach spotkania stojących zarówno z lewej strony...    .... i o uczestnikach stojących z prawej strony.  
         
     
         
  Rozdaniem opłatków zajął się osobiście Prezes Koła Piotr Szymczak.   Opłatek otrzymuje Sekretarz Starostwa Powiatu Wałeckiego Pan Zbigniew Wolny.  
         
     
         
  Opłatek otrzymują koledzy: Zdzisław Kępa i Wiesław Wysocki.   Opłatek otrzymują koledzy: Józef Suchodolski i Marek Borowski.  
         

Po otrzymaniu opłatka uczestnicy spotkania dzielili się nim i składali sobie życzenia.

         
     
         
  Na pierwszym planie życzenia sobie składają koledzy: Józef Suchodolski i Marek Borowski, za Nimi życzenia składają: Piotr Szymczak i Jan Kuśmierek. Z  lewej strony życzenia składają: Zdzisław Kępa  i Wiesław Wysocki.   Na pierwszym planie życzenia sobie składają: ks. ppłk Witold Kurek i Grzegorz Rutkowski. Z lewej Mieczysław Fryza i Andrzej Wierzba, Marek Kiersztyn i Michał Mazurkiewicz. Z prawej Józef Kozłowski  i Andrzej Kierepka, Erwin Bittner i kpt. Ernest Sokołowski.  
         
     
         
  Na pierwszym planie życzenia sobie składają: Erwin Bittner, Andrzej Kierepka i Zdzisław Kępa. Z lewej Marek Borowski i Zbigniew Wolny, Andrzej Wierzba i Michał Mazurkiewicz. Z prawej  Jan Ciosek  i Adam Siuda.   Na pierwszym planie życzenia sobie składają: Grzegorz Rutkowski i Józef Kozłowski, Erwin Bittner i kpt. Ernest Sokołowski, Zbigniew  Wolny  i  Andrzej  Kierepka. Z lewej Andrzej Wierzba, Marek Kiersztyn i Mieczysław Fryza.  
         
     
         
  Na pierwszym planie życzenia sobie składają: ks. ppłk Witold Kurek i Zbigniew Wolny.   Na pierwszym planie życzenia sobie składają: Adam Siuda i Józef Suchodolski. Z lewej ks. ppłk Witold Kurek.  
         
     
 

 
     
 

Na pierwszym planie życzenia sobie składają: z lewej strony Krzysztof Ślusarczyk i Wiesław Wysocki, Jan Kuśmierek i Andrzej Kierepka. Z prawej strony: Artur Glejzer i Erwin Bittner.

 
     

    Po  podzieleniu się opłatkiem Prezes Koła nr 10  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poprosił uczestników spotkania o wzięcie kieliszka z szampanem i zajęcie miejsca przy wspólnym stole.

     Wzniósł toast:

"Za  kończący się rok 2019,  za  spokojne Święta Bożego Narodzenia i dużo zdrowia w  Nowym  2020  Roku"

         
     
         
  Wzniesiony przez Prezesa Koła toast będzie zrealizowany lampką szampana. Grzegorz Rutkowski, Zbigniew Wolny, Piotr Szymczak, ks. ppłk Witold Kurek,  kpt. Ernest  Sokołowski, Zdzisław Kępa,  Erwin Bittner.   Wszyscy uczestnicy gotowi do realizacji wzniesionego toastu. Mieczysław Fryza, Adam Siuda, Wiesław Wysocki, Krzysztof Kucapski, Andrzej Kierepka, Jan Ciosek, Michał Mazurkiewicz, Artur Glejzer, Andrzej Wierzba.  
         
     
         
  Kpt. Ernest Sokołowski w imieniu dowódcy 100 batalionu i własnym złożył życzenia Świąteczno - Noworoczne i wręczył Prezesowi Koła drobny upominek.   Miejsca przy wigilijnym stole zajmują: Zbigniew Wolny, Piotr Szymczak, ks. ppłk Witold Kurek, kpt. Ernest Sokołowski, Zdzisław Kępa, Erwin Bittner.  
         
     
         
  Marek Kiersztyn, Krzysztof Ślusarczyk, Mieczysław Fryza, Adam Siuda, Wiesław Wysocki.   Jan Ciosek, Michał Mazurkiewicz, Artur Glejzer, Andrzej Wierzba.  
         
     
         
  Krzysztof Ślusarczyk, Mieczysław Fryza, Adam Siuda, Wiesław Wysocki, Krzysztof Kucapski, Andrzej Kierepka.   Józef Kozłowski, Grzegorz Maksymowicz, Henryk Kędzierski, Marek Borowski, Jan Kuśmierek.  
         
     
         
  Józef Suchodolski, Tadeusz Kuźmiński, Waldemar Michalak, Bogdan Taźbierski.   Ogólny widok wigilijnego stołu z uczestnikami spotkania.  
         
     
         
 

Szef Sztabu 100 batalionu łączności kpt. Ernest Sokołowski z zainteresowaniem przegląda "Kroniki" naszego Koła.
Na zdjęciu prawym widoczny również Skarbnik Koła Nr 10  Andrzej Wierzba.

 
         
     
         
  Marek Borowski, Jan Kuśmierek, Henryk Wlaź, Józef Suchodolski, Tadeusz Kuźmiński.   Jerzy Poszepczyński, Jan Ciosek, Michał Mazurkiewicz, Andrzej Wierzba, Henryk Wlaź.  
         
     
         
 

Kącik herbaciano-kawowy odwiedzili:

 
 

Wiesław Wysocki,

 

Marek Kiersztyn i Krzysztof Ślusarczyk.

 
         
     
         
  Henryk Wlaź,  kpt. Ernest Sokołowski, Zdzisław Kępa,   Erwin Bittner.  

Waldemar Michalak i Bogdan Taźbierski.

 
         
     
         
  Henryk Wlaź, Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski, kpt. Ernest Sokołowski.   Na  pierwszym  planie: Jan Ciosek i Grzegorz Maksymowicz.  
         
     
         
  Michał Mazurkiewicz, Artur Glejzer, Jerzy Poszepczyński, Andrzej Wierzba.   Michał Mazurkiewicz, Artur Glejzer, Marek Kowalski.  
         
     
 

 
     
 

Jak każde spotkanie, tak i to dzisiejsze dobiegało końca. Zaproszony Gość  kpt. Ernest Sokołowski odchodząc jeszcze raz podziękował Prezesowi Piotrowi Szymczakowi za zaproszenie i za miłe spotkanie. Na zdjęciu z lewej Grzegorz Rutkowski.

 
     

Materiał zebrał i opracował:  ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia wykonali:                  mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź  i  kpt. rez. Waldemar Michalak.