WALNE    Z E B R A N I E

Członków  Koła  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wałcz - 20 lutego  2020 roku.

 

    Przed rozpoczęciem zebrania zawsze znajdzie się czas na koleżeńskie pogawędki, a także na dokonanie wpłaty składki członkowskiej.  Jak widać na poniższych zdjęciach Skarbnik Koła Nr 10 kol. Andrzej Wierzba oblegany przez kolegów przyjmuje od Nich składki członkowskie.

             
       
             
  Do wpłaty składki przygotowują się:
Jan Kuśmierek i Roman Jaworek.
  Kolega Jan Kuśmierek spełnia swój członkowski obowiązek.   Do dokonania wpłaty przygotowani są:
Czesław Dobrzański, Jerzy Miler,
Krzysztof Kucapski i Andrzej Kierepka.
 
             
         
     
         
  Wpłatę składki członkowskiej dokonał Henryk Kędzierski.   O pewne szczegóły dopytują Skarbnika:
Szczepan Grzelczak i Artur Glejzer.
 
         

    Tak się złożyło, że dzisiejsze nasze zebranie odbywało się w dniu kiedy przypada "Tłusty Czwartek". Skarbnik Koła kol. Andrzej Wierzba wspólnie z kol. Arturem Glejzerem zrobili uczestnikom zebrania niespodziankę zakupując dla każdego po pączku. Do kawy wspaniały dodatek.

     
 

 
     
 

Ireneusz Górko, Józef Domińczak, Jan Ciosek.

 
     

     Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej otworzył Prezes mjr w st. spocz. Piotr Szymczak słowami:

    "Serdecznie witam Kolegów na naszym pierwszym w tym roku walnym zebraniu naszego Koła. Witam Honorowego Prezesa  naszego  Koła  kol. Bogdana Mikołajczaka, witam naszych seniorów:  kol. Zdzisława Kępę  i  kol. Erwina Bittnera.

   Obecnych w dniu dzisiejszym jest 35 członków. 

Porządek dzisiejszego zebrania przestawia się następująco:

       1.  Powitanie wszystkich uczestników zebrania;
       2.  Wręczenie życzeń imieninowych;
       3.  Zasady przyznawania wyróżnień;
       4.  Zapoznanie uczestników zebrania z pismami Zarządu Głównego ZŻWP;
       5.  Informacja Skarbnika o stanie finansów Koła;
       6.  Omówienie Kalendarzowego Planu Zasadniczych Zamierzeń Koła nr 10  na 2020 rok;
       7.  Wolne wnioski

KOLEDZY!  Czy macie jakieś inne propozycje do dzisiejszego porządku zebrania?"

    Do proponowanego porządku zebrania nie zgłoszono innych propozycji po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak wita przybyłych na zebranie.
Przy stole Sekretarz Koła Nr 10 płk rez. Andrzej Stec.

 
     

    Prezes Koła  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak  po powitaniu przystąpił  do realizacji drugiego punktu porządku zebrania. Poprosił o wystąpienie Kolegów, którzy w najbliższym czasie obchodzili swoje imieniny oraz Tych, którzy będą obchodzić je niebawem, a byli to: ppłk w st. spocz. Lechosław SIEJAK, mjr rez. Roman JAWOREK, mjr w st. spocz. Józef DOMIŃCZAK, mł. chor. w st. spocz. Kazimierz DEJEWSKI, mł. chor. w st. spocz. Józef KOZŁOWSKI.

 Odczytał treść przygotowanych życzeń i przystąpił do ich wręczenia.

         
     
         
  Życzenia  imieninowe odbiera kol.  Kazimierz Dejewski.   Życzenia  imieninowe odebrali koledzy:
Lechosław Siejak i Roman Jaworek.
 
         
     
         
  Życzenia  imieninowe odebrał kol.  Józef Domińczak.   Życzenia  imieninowe odbiera kol.  Józef Kozłowski.  
         
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.
Z lewej: ppłk w st. spocz. Lechosław Siejak, mjr rez. Roman Jaworek, Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,
mjr w st. spocz. Józef Domińczak, mł. chor. w st. spocz. Kazimierz Dejewski, mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski.

 
     

    Po wręczeniu życzeń solenizantom Prezes Koła kol. Piotr Szymczak udzielił głosu kol. Grzegorzowi Rutkowskiemu, który przypomniał zasady wyróżniania zarówno członków Koła jak i niezrzeszonych osób współpracujących z naszym Kołem.

     
 

 
     
 

Ppłk  w st. spocz. Grzegorz Rutkowski przypomina zasady przyznawania wyróżnień.
Przy stole Prezes Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak i Sekretarz Koła Nr 10 płk rez. Andrzej Stec.

 
     

 "Szanowni Koledzy!  

    Nie ma i nigdy nie było w naszym Kole tajemnicy w sprawach wyróżnień,  zarówno członków Koła jak i osób niezrzeszonych, a w różny sposób nam pomagających w naszych przedsięwzięciach.

    Zgłoszone propozycje do wyróżnień są rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Koła jawnie.  Przedstawiane są kandydatury z krótkim uzasadnieniem,  po dyskusji są poddawane pod głosowanie i uzyskują bądź nie akceptację większości Kolegów uczestniczących w posiedzeniu.  Tak też było z ostatnimi wyróżnieniami, które były rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 11 grudnia 2018 roku."

         
     
         
  Jerzy Kowal. Bogdan Mikołajczak, Władysław Czachor.   Władysław Czachor, Lechosław Siejak, Erwin Bittner.  
         
     
         
  Erwin Bittner, Krzysztof Kucapski, Jerzy Sroka.   Waldemar Michalak i Marek Kiersztyn.  
         
     
         
  Na pierwszym planie Jerzy Miler  i  Zdzisław Kępa.   Mieczysław Fryza  i  Czesław Dobrzański.  
         
         
  Od lewej siedzą: Józef Kozłowski, Marek Kowalski, Kazimierz Dejewski, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Jan Golonka.   Od lewej siedzą:  Artur Glejzer, Józef Kozłowski, Marek Kowalski, Kazimierz Dejewski.  
         
     
         
  Z  lewej: Roman Jaworek, Andrzej Kierepka, Wiesław Wysocki, Andrzej Wierzba.   Na pierwszym planie od lewej: Ryszard Włodarek, Jerzy Miszkowicz, Marek Borowski, Szczepan Grzelczak, Roman Jaworek, Andrzej Kierepka.  
         
     
 

 
     
 

Głos zabiera Sekretarz Koła kol. Andrzej Stec. Z prawej Prezes Koła kol. Piotr Szymczak.

 
     

    Sekretarz Koła kol. Andrzej Stec przed swoim wystąpieniem rozdał uczestnikom zebrania powielone materiały nadesłane z Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a w wystąpieniu pokrótce je omówił.

    Autorem tych materiałów jest płk w st. spocz. Henryk Budzyński - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Tytuły tych opracowań to:

"MINĄŁ ROK, CZYLI CO NAS CIESZY, CO NAS BOLI" "WIELKA LUSTRACJA".

     
 

 
     
 

Skarbnik Koła nr 10 kol. Andrzej Wierzba przedstawia aktualny stan finansowy Koła.

 
     

Skarbnik Koła nr 10 kol. Andrzej Wierzba w swoim wystąpieniu powiedział m. in.:

         "KOLEDZY!  Na dzień dzisiejszy stan finansów naszego Koła jest zadowalający.  Na obecną chwilę składki członkowskie opłaciło 28 członków co stanowi 52,83%, prosiłbym, aby pozostali członkowie dokonali wpłat do następnego zebrania.

         Jak już jestem przy głosie to proszę, aby nie zapominać o podaniu do mnie zmiany wysokości emerytury z WBE, gdyż to ma wpływ na nieznaczny wzrost składki członkowskiej w następnym roku."

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła nr 10 kol. Andrzej Stec omawia Kalendarzowy plan zasadniczych zamierzeń koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP na 2020 rok.
Z prawej Prezes Koła kol. Piotr Szymczak.

 
     
 

 
     
 

 

 
         
     
         
  Od lewej siedzą: Grzegorz Rutkowski, Ireneusz Górko, Józef Domińczak, Jan Ciosek, Jerzy Kowal, Bogdan Mikołajczak.   Od lewej siedzą: Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Jan Golonka, Mieczysław Fryza, Czesław Dobrzański,  Henryk Wlaź.  
         
 

 

 
 

 
     
 

Głos zabiera kol. Marek Borowski.

 
     

    W ostatnim punkcie zebrania wolne wnioski głos zabrał kol. Marek Borowski. Wypowiedź Jego  była skierowana do Zarządu Koła w sprawie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na cele statutowe koła. Stwierdził, że problem ten był już przez Niego przedstawiany dwukrotnie bez widocznych efektów.

     
 

 
     
 

Głos zabiera kol. Andrzej Stec.
Z prawej Prezes Koła kol. Piotr Szymczak.

 
     

    Odpowiedzi udzielił Sekretarz Koła kol. Andrzej  Stec, który stwierdził,  że projekty na pozyskiwanie unijnych środków  finansowych  nie  są  sprawą  prostą,  wymagają specjalistycznej wiedzy  i  w razie ich pozyskania a nie spełnienia określonych warunków grozi zwrot uzyskanych finansów z własnych środków Koła.  Na koniec przytoczył maksymę:    

"Nie pytaj co związek zrobił dla Ciebie, a powiedz co TY zrobiłeś dla związku".

    Na zakończenie zebrania Prezes Koła zwrócił się do uczestników  z  apelem,  że  aby  ten  kalendarzowy  plan  zamierzeń zrealizować, musi być zaangażowanie nas wszystkich. Prosił o uczestnictwo w zebraniach i pozostałych przedsięwzięciach.

    Przypomniał również, że w miesiącu listopadzie jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze, kończy się czteroletnia kadencja obecnego Zarządu Koła i należy dokonać wyboru nowych władz.

Podziękował za obecność na dzisiejszym zebraniu i na tym zebranie zakończono.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:  Henryk Wlaź.