75 Rocznica Urodzin
majora w st. spocz. Józefa DOMIŃCZAKA

27 lutego 2020 roku

         
 

 

W dniu 03 marca 2020 roku nasz Kolega
mjr w st. spocz. Józef DOMIŃCZAK
obchodził Jubileusz 75 rocznicy urodzin. Z tej okazji JUBILAT zaprosił w dniu 27 lutego do Klubu Wojskowego Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Kolegów, członków naszego Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej i jednego Kolegę nie zrzeszonego, aby wspólnie uczcić ten dzień.

 
         

    Termin spotkania uzależniony był  od wolnego lokalu. W spotkaniu uczestniczyli: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Marian Bobelak, Ireneusz Górko, Grzegorz Rutkowski, Jan Ciosek, Jerzy Kowal, Andrzej Wierzba, Waldemar Michalak, Henryk Wlaź.

     Na wstępie zabrał głos Prezes Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotr  Szymczak, który powiedział:

  "Szanowni Koledzy! 

    W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na zaproszenie naszego Jubilata majora w st. spocz. Józefa DOMIŃCZAKA, który kończy 75 lat. W imieniu własnym, w imieniu Kolegów członków naszego Koła, nas tu zgromadzonych składam Ci JÓZEFIE serdeczne gratulacje i życzę dużo zdrowia oraz dalszych Jubileuszy.

    Na wstępie odczytam nadesłane życzenia z Zarządu Rejonowego ZŻWP z Piły a następnie życzenia od Kolegów naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego."

     
 

 
     
 

Prezes Koła kol. Piotr Szymczak odczytuje treść  życzeń.
Za Nim od lewej stoją: Jan Ciosek, Grzegorz Rutkowski,  Jerzy Kowal, Marian Bobelak,
Jubilat - Józef Domińczak,  Ireneusz Górko, Andrzej Wierzba,   Waldemar Michalak.

 
     
 

 
     
 

Po odczytaniu treści życzeń wręczył je JUBILATOWI.
W tle: Jerzy Kowal, Marian Bobelak, Ireneusz Górko i Andrzej Wierzba przygotowuje świeczki do zdmuchnięcia.

 
     
         
     
         
  Życzenia od Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły.  

Życzenia od Członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Wałczu.

 
         
 

 

 

Honorowy Prezes naszego Koła Nr 10 im. Ziemi Waleckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Witold Kowalski osobiście odczytał życzenia i wręczył je Jubilatowi mjr w st. spocz. Józefowi Domińczakowi.

 

 
         
     
 

 
     
 

Od Kolegów członków Koła Nr 10 kol. Andrzej Wierzba wręczył Jubilatowi kwiat.
Od prawej widoczni: Marian Bobelak,  Jerzy Kowal, Grzegorz Rutkowski.

 
     

Następnie do składania życzeń Jubilatowi przystąpili zaproszeni Koledzy, uczestnicy dzisiejszego spotkania.

         
     
         
  Życzenia  Jubilatowi  składa  kol. Marian Bobelak.   Życzenia  Jubilatowi  składa  kol. Jerzy Kowal.  
         
     
         
  Życzenia  Jubilatowi  składa  kol. Jan Ciosek.
Do złożenia życzeń oczekuje kol. Grzegorz Rutkowski.
  Życzenia  Jubilatowi  składa  kol. Ireneusz Górko.  
         
     
         
  Życzenia  Jubilatowi  składa kol. Waldemar Michalak.   Życzenia  Jubilatowi  składa kol. Andrzej Wierzba.  
         
     
 

 
     
 

Życzenia  Jubilatowi  składa  kol. Henryk Wlaź.

 
     

Po złożonych życzeniach głos zabrał
Jubilat  -  kol. Józef Domińczak:

 

         "SZANOWNI  KOLEDZY!

    Moje wystąpienie jako Jubilata,  który skończył 75 lat będzie krótkie. 5 lat temu też uczestniczyliście w takiej uroczystości,  gdyż było to moje siedemdziesięciolecie,  dziś jesteśmy już o te 5 lat starsi.  Później trochę dopowiem, czego nie powiedziałem 5 lat temu.

    Teraz chciałbym z tego miejsca serdecznie wszystkim Kolegom podziękować za przybycie na uroczystość z okazji mojej 75-tej rocznicy urodzin.

    W szczególności chciałbym podziękować byłemu Prezesowi Koła nr10 koledze Witoldowi Kowalskiemu z tego powodu, że jako pierwszy podjął wraz z Zarządem Koła decyzję, aby organizować z Jubilatami takie spotkania.

    Realizacja tych uroczystości jest organizowana w różny sposób, często składane są życzenia na zebraniach Koła lub też w innej formie,  jak np. to dzisiejsze, zależy jak Jubilat sobie życzy.  Ważne jest, że o tym pamiętamy, że możemy się spotykać i wspominać.

    Teraz proszę Kolegów do wspólnego pamiątkowego zdjęcia a następnie zapraszam do stołu, tam będzie można wznieść kilka toastów i powspominać te minione lata."

         
     
         
 

Po złożeniu podziękowań  Jubilat  zaprosił Kolegów do wspólnego pamiątkowego zdjęcia a następnie do biesiadnego stołu.

 
         

Jeszcze przed wykonaniem zdjęcia Jubilat został poproszony o zgaszenie zapalonych świeczek na torcie.

         
     
         
 

Gaszenie świeczek na jubileuszowym torcie pod nadzorem kilku Kolegów  nasz siedemdziesięciopięciolatek  mjr w st. spocz. Józef  DOMIŃCZAK wykonał bez żadnych poprawek.
Obserwujący koledzy od lewej: Marian Bobelak, Piotr Szymczak, Jan Ciosek, Ireneusz Górko.

 
         
     
 

 
     
 

Przy stole siedzi Witold Kowalski.
Stoją od lewej: Marian Bobelak,
Jubilat  - Józef Domińczak, Ireneusz Górko, Jerzy Kowal, Waldemar Michalak, Grzegorz Rutkowski, Jan Ciosek,  Piotr Szymczak, Andrzej Wierzba.

 
     
 

 
     
 

Siedzą od lewej: Jan Ciosek, Piotr Szymczak, Jubilat - Józef Domińczak, Marian Bobelak.
Stoją od lewej: Henryk Wlaź, Jerzy Kowal, Andrzej Wierzba, Waldemar Michalak, Grzegorz Rutkowski, Ireneusz Górko.

 
     

Po zajęciu miejsc przy stole głos zabrał  Jubilat:

"SZANOWNI  KOLEDZY!

         Tak jak wspomniałem na wstępie, szczegółowo swój życiorys i przebieg służby wojskowej omówiłem 5 lat temu na podobnym spotkaniu. Teraz  w dużym streszczeniu tylko przypomnę: urodziłem się 03 marca 1945 roku w Łowiczu. W 1965 roku zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej do m. Koszalin.

         Po promocji na stopień kaprala - promocja odbyła się w Kołobrzegu - zostałem przeniesiony do m. Warcisław. W  1966 roku zostałem podchorążym Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu k/Warszawy. Po promocji w 1968 roku udałem się po przydział do Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Tam spotkał się z młodymi oficerami dowódca POW gen. dyw. Józef Kamiński. Na tym spotkaniu dowiedziałem się ze słów dowódcy POW, że w Wałczu w jednostce łączności służą dwaj bracia o nazwisku Kowalski. Dowódca POW bardzo pozytywnie ocenił  Ich  zasługi i pracę, byli wzorem dla innych żołnierzy.

         Od 1968 roku do 1973 służyłem w jednostce JW 2016 (1 pułk łączności) na stanowiskach: dowódca plutonu radiowego w II batalionie dowodzenia a następnie dowódca kompanii sieci wewnętrznej w I batalionie dowodzenia.

         Od 1973 roku do 1978 roku pełniłem obowiązki inspektora ochrony mikrofalowej przy 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu.  W połowie 1978 roku powróciłem do swojej jednostki  JW2016,  wtedy  już  była  to  2 Brygada Łączności.  Przyjąłem obowiązki dowódcy kompanii telefoniczno-telegraficznej, które pełniłem prze okres 12 lat. Następnie przez około 1,5 roku pełniłem obowiązki Komendanta Poligonu Szkolnego w 2 Brygadzie Łączności.

Teraz nadszedł czas na pierwszy toast: 

"Dziękuję Wam Koledzy za dzisiejsze przybycie,  za wspólną pracę w naszej jednostce

i życzę miłego spotkania  -  NA  ZDROWIE".

     
 

 
     
 

Jubilat  - Józef Domińczak przypomniał w telegraficznym skrócie przebieg służby wojskowej,  a  następnie  wzniósł  toast. Z lewej: Andrzej Wierzba i Jerzy Kowal, z prawej Marian Bobelak.

 
     
         
     
         
 

Po wzniesionym toaście przez  Jubilata - Józefa Domińczaka rozpoczęła się biesiada.

 
         
     
 

 
     
 

Jubilat  -  Józef  Domińczak  jeszcze dopowiada pewne szczegóły swego życiorysu.
Z lewej: Andrzej Wierzba, Jerzy Kowal, z prawej Marian Bobelak i Jan Ciosek.

 
     

       "KOLEDZY!

         Pozwólcie, że jeszcze kilka słów dopowiem. Otóż po odejściu z wojska jako żołnierz rezerwy pracowałem w zakładzie "Romet" w Wałczu do 2003 roku.

    W 1992 roku wstąpiłem do Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W dalszych latach zostałem wybrany  do Zarządu Koła, gdzie pełniłem funkcję Sekretarza Koła. Obowiązki te pełniłem przez okres 12 lat. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej naszego Koła.  Funkcje będę pełnił do końca tej kadencji tj. do listopada 2020 roku..."

   "...Wspomnę jeszcze, że przez 7 lat pracowałem społecznie jako przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej bloku w którym mieszkam. Lokatorzy bloku byli zadowoleni z mojej działalności na rzecz mieszkańców. Załatwiałem sprawy na bieżąco. Mając do dyspozycji fundusz  remontowy, robiliśmy drobne remonty zaczynając od  dachu  a skończywszy na izolacji bloku wraz z opaską. To byłoby tak w telegraficznym skrócie tyle do dnia dzisiejszego.

    Teraz  Koledzy  życzę  wszystkim  dobrego zdrowia, wiele przyjemności w dalszym życiu, rodzinnego ciepła oraz samych przyjemności i wznoszę toast:

"Za zdrowie wszystkich Kolegów, członków naszego Koła oraz za Was, którzy uczestniczą w tym spotkaniu z okazji moich 75-tych urodzin  -  NA  ZDROWIE! "

     
 

 
     
 

Toast wznosi Kolega Marian Bobelak.
Siedzą od lewej: Jerzy Kowal,
Jubilat Józef Domińczak, Jan Ciosek.

 
     

 Kolega Marian Bobelak wznosząc toast na cześć Jubilata powiedział:

 "CZCIGODNY SOLENIZANCIE  -  JÓZEFIE!

    Pozwolisz, że w imieniu zaproszonych przez Ciebie Kolegów wojskowych, którzy razem z Tobą są już w stanie  spoczynku wzniosę toast za Twoje  -  niebawem mające nastąpić  -  "25 lecie"  - (do setki).

    Wiek ten pretenduje Cię do grona "pełnokrwistych" seniorów z prawem ubiegania się w naszym gronie do należnego Ci w tym wieku pełnego szacunku.

    Bądź zawsze zdrów,  pełen poświęceń i uśmiechów nie tylko dla tego grona Twoich Kolegów, ale przede wszystkim dla swoich najbliższych.

    JÓZEK!  -  łączą nas więzi minionej wspólnej służby wojskowej nie tylko w garnizonie Wałcz, ale co nie omieszkam Ci przypomnieć czasy wspólnej edukacji w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu k/Warszawy.

         Osobiście ten okres w szkole na trwale zapadł mi w pamięci i myślę,  że wspólnie  ze mną odczuwamy go po dzień dzisiejszy tu i teraz.

JÓZEK!  W imieniu nas wszystkich życzymy Ci wszystkiego najlepszego, pomyślności na zasłużonym odpoczynku - (tylko się nie leń !!!) - NUNC EST BIBENDUM!!!

                                                                                                  Twój były podwładny z lat szkolnych

                                                                                       Oficerskiej Szkoły Łączności.

     
 

 
     
 

Tu nastąpiła realizacja wzniesionego toastu przez kol. Mariana Bobelaka.

 
     
         
     
         
 

Jak widać Koledzy dobrze się bawią.

 
         
  Jan Ciosek  i  Witold Kowalski.   Henryk Wlaź,  Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski.  
         
     
 

 
     
 

Jubilat Józef Domińczak, jeszcze coś dodaje do swoich wypowiedzi.

 
     

    "KOLEDZY!  Chciałbym się jeszcze pochwalić, że mieliśmy z żoną w ubiegłym roku miłą uroczystość. W dniu 6 grudnia 2019 roku obchodziliśmy "ZŁOTE GODY". Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta. W imieniu Prezydenta RP "Medale 50-lecia małżeństwa"  wręczył nam Burmistrz Miasta Wałcza  -  Pan Maciej Żebrowski.

Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie rodzinne w Centralnym Ośrodku Sportu - Bukowina Wałcz. Przypomnę jeszcze, że wraz z żoną Jadwigą wychowaliśmy córkę Annę i syna Andrzeja. Córka Anna wraz z mężem Waldemarem i  dwoma  synami: Jakubem i Kacprem mieszkają w Poznaniu,  Syn Andrzej z żoną Moniką i synem Andrzejem mieszkają w Wałczu.

    To byłoby na obecną chwilę wszystko,  proszę Was bawmy się dobrze a resztę dopowiemy sobie na 80-tych urodzinach."

         
     
         
  Od lewej siedzą: Jerzy Kowal, Jubilat Józef  Domińczak, Marian Bobelak, Jan Ciosek i Henryk Wlaź.   Z lewej: Andrzej Wierzba, Jerzy Kowal, Jubilat Józef Domińczak, Marian Bobelak, Jan Ciosek, Henryk Wlaź.  
         
  Pamiątkowe  zdjęcia ze spotkania.  
         
     
         
  Marian Bobelak  i  Henryk Wlaź.   Henryk Wlaź,  Jan Ciosek, Jubilat  Józef Domińczak, Andrzej Wierzba.  
         
     
 

 
     
 

Koleżeńskie rozmowy trwały by jeszcze, jednak czas biesiady się kończył.

 
     

 Na  zakończenie jeszcze raz zabrał głos Jubilat:

    "KOLEDZY ! Jeszcze raz dziękuję Wam tu obecnym, że zechcieliście wziąć udział w tym spotkaniu i razem ze mną uczciliście mój jubileusz 75-tej rocznicy urodzin. Przepraszam, że spotkanie to odbywamy tydzień wcześniej, ale jak już wiecie wymusiły to na mnie warunki lokalowe. Zmuszony byłem tak to zorganizować, abyście mogli być uczestnikami.

    Jeszcze raz dziękuję Wam za życzenia, za upominki, a za Waszym pośrednictwem dziękuję wszystkim Kolegom z Koła nr10 za przesłane życzenia.

    Dziękuję za mile spędzony czas, za miłe wspomnienia i do spotkania na następnym Jubileuszu."

Uczestnicy spotkania podziękowali Jubilatowi za zaproszenie i za bardzo miłe przyjęcie.

  

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:                    Henryk Wlaź