Podpułkownik mgr Hieronim NAWÓJ

Kierownik Klubu Żołnierskiego
w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu.

 

     Urodził się 09 września 1947 roku w miejscowości Nockowa powiat Ropczyce w województwie rzeszowskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Rachunkowości Rolnej w Ropczycach, które ukończył w 1966 roku. W tym samym roku 29 września rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu k/Warszawy, którą ukończył 06 września 1969 roku uzyskując stopień podporucznika w korpusie osobowym wojsk łączności.

     Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Łączności w gronie ponad 30-tu kolegów oficerów, przybył do Jednostki Wojskowej 2016 w Wałczu. Był to 1 Pułk Łączności.

W jednostce naszej rozpoczął pełnienie zawodowej służby wojskowej pracując początkowo na stanowiskach służbowych:

-  dowódcy plutonu zasilania w 1 batalionie dowodzenia,

-  instruktora politycznego w 1 batalionie dowodzenia.

Następnie ukończył kurs przekwalifikowania dla oficerów politycznych w Łodzi, później Wojskową Akademię Polityczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra pedagogiki, pełniąc dalej służbę na stanowiskach:

-   instruktora politycznego Wydziału Politycznego 1 Pułku Łączności,

-   starszego instruktora politycznego Wydziału Politycznego później (od 1990 roku) Sekcji Wychowawczej 2 Brygady Łączności,

-   starszego instruktora wychowawczego – Kierownika Klubu Żołnierskiego 2 Brygady Łączności.

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych awansował do stopnia podpułkownika, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi medalami resortowymi. Przez wiele lat aktywny członek organizacji młodzieżowych i wychowawca wielu pokoleń żołnierzy.

Służbę wojskową zakończył w dniu 31 grudnia 1996 roku.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 11 marca 2009 roku w Wałczu.

Ceremonia pogrzebowa z honorami wojskowymi odbyła się 14 marca 2009 roku. Rozpoczęła się ona odprawieniem mszy św. w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wałczu poświęconej pamięci zmarłego podpułkownika Hieronima NAWOJA.

Po mszy świętej dalszy ciąg ceremonii pogrzebowej odbył się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz-Chrząstkowo, w której uczestniczyła pogrążona w smutku najbliższa rodzina zmarłego, koledzy, przyjaciele i znajomi.

Mszę świętą celebrował ksiądz kapelan komandor porucznik Wacław Stępień, który również na cmentarzu w krótkich słowach pożegnał zmarłego Hieronima.

Słowa pożegnania w imieniu kolegów wygłosił Prezes Koła Nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej kolega płk Witold Kowalski. Powiedział on ...

 

Droga Rodzino,   Szanowni Państwo

 żegnamy dzisiaj odchodzącego z naszego ziemskiego życia

 Pułkownika    Hieronima  NAWOJA.

 

          Panie Pułkowniku Nawój w Twojej ostatniej ziemskiej drodze towarzyszy Ci pogrążana w bólu Rodzina. Są Twoi Przyjaciele, stawili się również Twoi koledzy z lat służby wojskowej.

 

Jesteśmy dziś z Tobą by dać świadectwo, że odchodzi od nas dobry oficer, troskliwy wychowawca, pracowity żołnierz. Przez lata swojej służby wojskowej Pułkownik Nawój był lubianym kolegą i sumiennym wykonawcą swoich obowiązków. Należał do grona skromnych ludzi, którzy nie posiadają umiejętności przepychania się o zaszczyty i wyróżnienia. On po prostu sumiennie robił to, co do niego należało. Był jednym z tych cichych i skromnych ludzi, którzy swoją cierpliwą, rzetelną pracą tworzą podstawy postępu społecznego. Był oficerem, który swoją pracą w istotny sposób przyczyniał się do łagodzenia stosunków międzyludzkich w trudnej służbie wojskowej.

 

          W imieniu kolegów zrzeszonych w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego z bólem żegnamy Ciebie Hieronimie. Jest dla nas honorem świadczyć, że byłeś przede wszystkim przyzwoitym człowiekiem takim będziemy Ciebie pamiętali do kresu naszych dni.

 

       Cześć Twojej pamięci   –   Spoczywaj w pokoju.

 

      Ceremonia pogrzebowa zakończyła się oddaniem przez Kompanię Honorową Salwy Honorowej, sygnalista odegrał „CISZĘ”.

Uczestnicy w ostatniej drodze zmarłego złożyli wieńce i kwiaty.

 

Opracował: Grzegorz RUTKOWSKI