W dniu 21 czerwca 2013 roku zmarł w Wałczu w wieku 72 lat

Major Jan Juszkiewicz

Wieloletni oficer 5 i 1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności.

       

 Takiego Cię Jasiu zapamiętamy.

         Jan Juszkiewicz urodził się 23 stycznia 1941 roku w Mołczadzi k/Baranowicz (obecnie tereny Białorusi). Tam ukończył szkołę podstawową i średnią.

W 1960 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu k/Warszawy.

     
 

 
     
 

Na zdjęciu Janek w mundurze podchorążego ze swoim starszym bratem Kazimierzem.

 
     

         Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Łączności i uzyskaniu stopnia podporucznika w 1963 roku  został  skierowany  do 5  Pułku Łączności  w  Warszawie  na stanowisko dowódcy plutonu radiostacji dużej mocy R-110.

         W 1965 roku  wraz  z  5 Pułkiem  Łączności  został  przeniesiony do Wałcza i w tej samej jednostce służył do czasu odejścia w stan spoczynku. W tym okresie pełnił obowiązki na następujących stanowiskach: dowódca  plutonu,  pomocnik   dowódcy   kompanii ds. technicznych,   dowódca   kompanii radiowej,  pomocnik  dowódcy  batalionu  ds. technicznych,  starszy  pomocnik  Szefa  Służb Technicznych 1 Pułku Łączności, dowódca kompanii remontowej, zastępca dowódcy batalionu  dowodzenia ds. technicznych.

      Nasz Kolega Jan Juszkiewicz przez cały okres służby wojskowej był skromnym, zdyscyplinowanym, sumiennie wykonującym swoje obowiązki żołnierzem. Nie upominał się o zaszczyty i wyróżnienia.  Nikomu nie odmówił wsparcia i pomocy jeżeli się do Niego z taką zwrócił. Zawsze uśmiechnięty, życzliwie nastawiony do każdego człowieka.

         Z dniem 01.08.1986 r. odszedł do rezerwy.

 Zachowały się zdjęcia z tego okresu.

     
 

 
     
 

Kpt. Jan Juszkiewicz  –  ten uśmiechnięty w płaszczu.

Jest to prawdopodobnie  –  Zlot przodowników wyszkolenia i służby Wojsk Łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego - SIERADZ - 1975 rok.

 
     
 

 
     
 

Pierwszy od lewej Jan Juszkiewicz już w stopniu majora.

Kpt. Szczepan Piątek, por. Zdzisław Krzyżanowski, kpt. Henryk Laszczkowski. (zdjęcie prawdopodobnie z 1978 roku)

 
     
 

 
     
 

Pierwszy od prawej mjr Jan Juszkiewicz .

Przy Nim kpt. Jerzy Gajos i ppłk Jan Tracz. (zdjęcie prawdopodobnie z 1982 roku)

 
     

Po zakończeniu służby wojskowej w 1986 roku i odejściu do rezerwy

Kolega mjr Jan Juszkiewicz

nie zerwał z nami kontaktu i przy każdej nadażającej się okazji spotykał się z kolegami z lat służby.

Kilka zdjęć z tego okresu ....

I SPOTKANIE POKOLEŃ – 29 czerwca 2005 roku.

         
 

 

 
         
 

Od prawej: Jan Juszkiewicz, Ryszard Koniecko, Aleksander Łojko, Stanisław Majchrzak, Jan Mitrus.
(na Placu Wolności w Wałczu)

 

Od lewej: Mieczysław Lenkiewicz, Jan Juszkiewicz, Jan Frelkowski.
(na terenie koszar 100 batalionu łączności)

 
         

 

III  SPOTKANIE POKOLEŃ – 18 czerwca 2010 roku.

         
 

 

 

Od lewej: Jerzy Miszkowicz i Jan Juszkiewicz

 (Przed Salą  Tradycji 100 batalionu łączności)

 

 
         

Przed biesiadą.

         
 

 

 
         
 

Siedzą od lewej: Jan Juszkiewicz, Jerzy Miszkowicz, Tadeusz Wójcicki, stoją od lewej: Marek Kiersztyn, Andrzej Hetman.

 

Od lewej: Roman Jaworek, Jan Juszkiewicz, Bogdan Taźbierski, w tle Jan Frelkowski  i  Janusz Antoszczak.

 
         

Choroba  a w jej następstwie śmierć zabrała Go z naszych szeregów na zawsze.

      Ceremonia   pogrzebowa  z  udziałem  Kompanii Honorowej  100 batalionu łączności odbyła  się  na Cmentarzu Komunalnym   Wałcz – Chrząstkowo   w   dniu  25  czerwca  2013  roku w strugach rzęsistego deszczu.

 

         
     
         
     

W ostatniej ziemskiej drodze zmarłego uczestniczyli: pogrążona w smutku Rodzina, koledzy, przyjaciele i znajomi.

     
 

 
     

W imieniu własnym i Kolegów pożegnał zmarłego majora Jana Juszkiewicza były Szef Sztabu 2 Brygady Łączności płk w st. spocz. Florian Woźniak  słowami:

 „Droga Rodzino!  Szanowni  zebrani!

 Zgromadziliśmy się dzisiaj na tym Wałeckim Cmentarzu – Chrząstkowo, aby pożegnać

 Pana Majora  Jana  JUSZKIEWICZA

          Są tu wszyscy, którzy chcą Ci towarzyszyć w tej ostatniej ziemskiej podróży, a wśród nich Najbliższe Ci osoby: Żona Jadwiga, Córki:  Beata  i  Małgorzata, Zięciowie i pozostała Rodzina.

         To szczególnie do Nich kieruję słowa wielkiego szacunku i współczucia.

         Są tu Twoi przełożeni, przyjaciele i koledzy z lat służby wojskowej, chcą Ci oddać hołd za razem przeżyte lata, są sąsiedzi i znajomi.

         Nasz Kolega Jan Juszkiewicz urodził się 23 stycznia 1941 roku w Mołczadzi k/Baranowicz (obecnie tereny Białorusi). Tam ukończył szkołę podstawową i średnią...”

     Następnie w kilku słowach przedstawił przebieg Jego służby wojskowej i na zakończenie powiedział:

          „... Służyłeś z nami przez cały czas w tej samej Jednostce Wojskowej 2016, a był to 5 Pułk Łączności w Warszawie i w Wałczu, następnie 1 Pułk Łączności i zakończyłeś w 2 Brygadzie Łączności. Tych lat nie da się wymazać z pamięci.

         Za swoją pracę i służbę zdobywałeś uznanie w oczach przełożonych i szacunek ze strony podwładnych. Wyrażało się to awansami, wyznaczaniem na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnianie medalami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

         Byłeś koleżeński i lubiany przez przełożonych, kolegów i kadrę jednostki. Zasłużyłeś sobie na najwyższe wyróżnienie jakim jest szacunek kolegów.

         Po zakończeniu służby wojskowej w 1986 roku nie zerwałeś z nami kontaktu i przy każdej nadarzającej się okazji spotykałeś się z Kolegami z lat służby. Miałeś więcej czasu dla rodziny i swojej wielkiej pasji – jakim było wędkarstwo.

          My tu dzisiaj obecni wszyscy wiemy, że śmierć jest nieuchronna, wpisana jest w nasze życie, ale zawsze stawiamy sobie pytanie – dlaczego przychodzi tak wcześnie?

 

         Twoi Koledzy z lat służby wojskowej żegnają Cię z bólem, świadcząc jednocześnie, że byłeś Człowiekiem przyzwoitym i takim Cię do końca naszych dni zapamiętamy.

Drogi Majorze były żołnierzu i Kolego

oddajemy Ci ostatni hołd

 żegnamy Ciebie Janie JUSZKIEWICZU

Cześć Twojej pamięci.”

   Na zakończenie Kompania Honorowa dowodzona przez byłego żołnierza 2 Brygady Łączności a obecnie oficera 100 batalionu Łączności - kpt. Adama Dropa oddała Salwę Honorową.

     
 

 
     

         Grzegorz Rutkowski złożył Żonie zmarłego Jadwidze Juszkiewicz i całej Rodzinie kondolencje oraz opracowane krótkie wspomnienia ze zdjęciami z lat służby.

          Uczestnicy złożyli wieńce, kwiaty i zapalili znicze.

         
 

Niech ten znicz płonie Ci wiecznie.

 Cześć  Twojej  pamięci   –   spoczywaj  w  pokoju.

 

 
         

 

Opracował:  Grzegorz Rutkowski
Zdjęcia:        Henryk Wlaź