Ksiądz Kapelan ppłk mgr Franciszek KĘDZIORA

pierwszy powojenny Kapelan Garnizonu Wałcz.

        Urodził się 11 maja 1936 roku w Przeworsku. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej w 1958 roku rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po czterech latach nauki 28 czerwca 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie z rąk ... Arcybiskupa Krakowskiego - Karola Wojtyły (późniejszego Papierza Jana Pawła II).
   
Swoją pracę duszpasterską pełnił kolejno w wielu parafiach: Olsztynie, Opatowie Kieleckim, Rzeszowie, Łodzi i Warszawie. W międzyczasie w 1972 roku ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra teologii.
    Służbę wojskową rozpoczął 1 czerwca 1982 roku w stopniu kapitana pracując w Warszawie w Generalnym Dziekanacie Wojska Polskiego. Następnie kolejno swą posługę duszpasterską kontynuował w garnizonach: Szczecin, Lublin i Chełmno n/Wisłą.
    1 lipca 1992 roku został skierowany do garnizonu Wałcz, gdzie utworzono Parafię Wojskową erygowaną 21 stycznia 1993 roku. Pierwsze msze święte początkowo odbywały się w pomieszczeniach szkoleniowych pułku zmechanizowanego, a następnie aż do 1996 roku (nawet w okresie zimowym) w 2 zestawionych razem namiotach NS-10. Pierwotnie były one rozwinięte w głębi obiektu koszarowego, dopiero później przeniesiono je w pobliże budynku remizy strażackiej i bocznej bramy koszar. Dzięki uporowi i wytrwałości księdza kapelana oraz parafian właśnie w tym miejscu stoi dzisiaj dość okazały Kościół Garnizonowy pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Pierwszą mszę (była to "pasterka") w naszym kościele Ksiądz Kapelan odprawił w grudniu 1996 roku. Od tego czasu wszystkie większe uroczystości, msze okolicznościowe lub świąteczne uświetniała nasza Orkiestra Garnizonowa pod dyrekcją ostatniego kapelmistrza mjr Tadeusza Zieleniewicza. Po przejściu do rezerwy (ze względu na wiek) - 1 września 1997 roku, dalej społecznie pełnił społecznie funkcję Kapelana 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu aż do 2002 roku.
      Zmarł 11 lutego 2007 roku.