Pułkownik Mieczysław KLUKA

Dowódca 5 oraz 1 Pułku Łączności w Warszawie i Wałczu

w latach 1964 - 1971.

 

Płk Mieczysław KLUKA urodził się 11 maja 1921 roku w Krakowie. W maju 1939 roku przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył gimnazjum ogólnokształcące uzyskując maturę. W czasie okupacji pracował fizycznie. Jeszcze w czasie trwania wojny został w kwietniu 1945 roku powołany do służby wojskowej i skierowany do 2 Zapasowego Pułku Łączności, a następnie do Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu, którą ukończył w maju 1946 roku już w Sieradzu otrzymując promocję na stopień podporucznika.

Awansując na kolejne stopnie wojskowe aż do stopnia pułkownika przeszedł drogę od zastępcy dowódcy kompanii do Dowódcy 1 Pułku Łączności, którym dowodził przez prawie 8 lat. Ukończył w tym czasie roczny kurs doskonalenia w Wojskowej Akademii Technicznej jak również roczny kurs w Leningradzie.

Po przejściu w stan spoczynku w końcu 1977 roku jeszcze przeszło pięć lat piastował stanowisko starszego radcy w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Komunikacji.

Doskonały dowódca i zasłużony wychowawca kilku pokoleń łącznościowców, wzorowy organizator pracy sztabowej, ceniony przełożony i serdeczny kolega. Na stałe zapisał się w pamięci kolegów – weteranów łącznościowców.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za udział w walkach o Berlin oraz licznymi medalami resortowymi. Aktywny członek Koła Nr 41 ZBŻZ i OR WP w Warszawie i współzałożyciel Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przez 9 lat był skarbnikiem Zarządu Koła Nr 41 ZBŻZ i OR WP W Warszawie, a przez 10 lat przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Dwukrotnie wyróżniany Honorową Odznaką „Za Zasługi dla ZBŻZ” w 1988 i w 1996 roku oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Mazowieckiej Związku w 1996 roku.

Został pochowany z honorami wojskowymi na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

 

 

 

Ceremonia pożegnalna rozpoczęła się mszą poświęconą pamięci zmarłego płk Mieczysława Kluki, po której urna z prochami zmarłego  w asyście uczestników uroczystości została przewieziona na cmentarz.

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatniej drodze zmarłego towarzyszyli :

Najbliższa rodzina, członkowie Koła Nr 41 ZBŻZ i OR WP z Warszawy, członkowie ZŻLWP wraz z pocztem sztandarowym Związku, członkowie ŚZPŻŁ, członkowie Koła Nr 10 ŻBŻZ i OR WP im. Ziemi Wałeckiej z Wałcza, delegacja 100 Batalionu Łączności BWD MKP-W i 104 Batalionu Zabezpieczenia z Wałcza, koledzy i przyjaciele z lat służby wojskowej.

W imieniu wszystkich uczestników ceremonii pogrzebowej przemówił wieloletni  zastępca  zmarłego płk Mieczysława KLUKI z okresu dowodzenia 1 Pułkiem Łączności Pan płk Ludwik Rokicki, który rozpoczął słowami:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PANIE PUŁKOWNIKU KLUKA MIECZYSŁAWIE

W dniu dzisiejszym, na warszawskim wojskowym cmentarzu powązkowskim przy Twoich prochach zgromadzili się Twoi najbliżsi. Są tu żona Henryka i córka Małgosia, jest też Twój ukochany wnuczek Rafał, wnuczka Monika i prawnuki oraz zięć Władysław.

Do Nich kieruję wyrazy szacunku dla Twojej pamięci i współczucia.

Wśród obecnych są Twoi przyjaciele i współpracownicy z lat służby i podwładni. Są pełniący służbę w Warszawie, jest delegacja z Garnizonu Wałcz....”

Płk Ludwik Rokicki w swoim wystąpieniu przypomniał dorobek życiowy płk Mieczysława Kluki, wspominając Jego całą drogę życiową jako żołnierza na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. Zaznaczył również, że w najtrudniejszych warunkach obok wykonania zadania najważniejszy był dla Niego żołnierz i jego warunki bytowe. Wspomniał również o niepowtarzalnym i niezwykle subtelnym sposobie bycia Pana płk Kluki. Wspomniał o Jego pracy na rzecz obronności państwa już po przejściu na emeryturę, o Jego odznaczeniach i wyróżnieniach.

 Swoje wystąpienie płk Ludwik Rokicki zakończył słowami:

„... Dziś odchodzisz wykonać ostatnie zadanie – obejmiesz jak na żołnierza przystało wieczną wartę. Za chwilę nad Twymi prochami w żołnierskim salucie pochyli się sztandar Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Pożegna Cię sygnał Wojska Polskiego i Salwa Honorowa oddana przez żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

MIECIU   żegnam Cię w imieniu najbliższych kolegów i podwładnych.

Śpij spokojnie w ciemnej mogile niech się Polska przyśni Tobie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wystąpieniu płk Ludwika Rokickiego Kompania Honorowa oddała Salwę Honorową po czym rodzina i koledzy składali wieńce i kondolencje Rodzinie.

Pierwsze wieńce po Rodzinie złożyła delegacja z Wałcza a ich złożenie poprzedziło wystąpienie płk Witolda Kowalskiego, który powiedział:

„Panie Pułkowniku Mieczysławie KLUKA dziś w ostatniej Twojej ziemskiej drodze towarzyszą Ci delegacje 100 batalionu łączności, który jest spadkobiercą tradycji 5 i 1 Pułku Łączności, których byłeś dowódcą, ZBŻZ i OR WP z koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w którym członkami są Twoi dawni żołnierze. Panie Pułkowniku jesteśmy tu dzisiaj aby dać świadectwo, że byłeś doskonałym dowódcą i człowiekiem wielkiego formatu takim zostaniesz w naszej pamięci.

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI”

Następnie składali wieńce i kwiaty inni uczestnicy pogrzebu. Rodzina zmarłego podziękowała za udział i na tym ceremonia pogrzebowa została zakończona.