Podpułkownik mgr inż. Jerzy MARTYNKO

Urodził się 31 lipca 1943 roku
w Suwałkach.

     
        Pożegnanie z mundurem.  

Na II Spotkaniu Pokoleń.      .

     

        Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci – 29 września 2010 roku zmarł nasz Kolega ...
ś/p   JERZY MARTYNKO.

 

      Od 1964 roku przez wiele lat jako oficer wojsk łączności służył i pracował w naszej Jednostce Wojskowej NR 2016 – najpierw w Warszawie a potem w Wałczu. Przekazywał swoją  dużą wiedzę i umiejętności wielu rocznikom żołnierzy i specjalistom łączności. Wyróżniał się w gronie dowódców i specjalistów łączności fachowością i konsekwencją działania. Był koleżeński i lubiany w gronie swoich podwładnych i kadry jednostki.

    Najpierw z powodu swoich życiowych planów odszedł Pan Pułkownik przed laty z naszej jednostki a teraz ciężka choroba zabrała Go i nam na zawsze.

 

Koledzy zrzeszeni w Kole ZŻWP Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu.

     

 

Opracował: Bogdan MIKOŁAJCZAK