CEREMONIA  POGRZEBOWA

zmarłego w dniu 16 grudnia 2020 roku w wieku 82 lat

 
    pułkownika mgr inż.
Tadeusza WÓJCICKIEGO
 
       
   

Długoletniego żołnierza 5 i 1 Pułku Łączności,
a po reorganizacji 2 Brygady Łączności.

 W latach 1985 - 1994 Szef Służb Technicznych
Zastępcy Dowódcy 2 Brygady Łączności.

 
         

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się w dniu 30 grudnia 2020 roku Mszą Świętą w intencji zmarłego Tadeusza Wójcickiego w Kościele Garnizonowym w Wałczu, a następnie na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Dolne Miasto, w której udział wzięli: Rodzina, Przyjaciele, Koledzy, członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, członkowie byłego Koła Łowieckiego ŁOŚ z Wałcza, z Koła Łowieckiego "ŻUBR" z Piły, sąsiedzi, Kompania Honorowa z Pocztem Sztandarowym 100 batalionu łączności, Delegacje, Poczty Sztandarowe Pszczelarzy: Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, Koła Pszczelarzy w Szydłowie, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wałczu, Miejskiego Koła Pszczelarzy w Pile.

         
     
         
  Mszę świętą w intencji zmarłego Tadeusza celebrował Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold  KUREK.
Przy urnie z prochami zmarłego płk Tadeusza WÓJCICKIEGO wartę pełnili wyznaczeni żołnierze i Poczet Sztandarowy 100 batalionu łączności.
 
         
     
         
  Wśród najbliższej Rodziny zmarłego płk Tadeusza WÓJCICKIEGO.
Od lewej: syn Andrzej, żona Kazimiera, wnuczka Daria z sympatią, za Nimi wnuczek Adam z żoną Natalią.
W głębi: Przyjaciele, Koledzy i sąsiedzi biorący udział w odprawianej Mszy świętej.
 
         
     
         
  Na zakończenie Mszy świętej ks. ppłk Witold Kurek poświęcił urnę z prochami zmarłego Tadeusza.  
         
         

Dalsza część ceremonii pogrzebowej odbyła się na Cmentarzu Komunalnym Wałcz Dolne Miasto.

     
 

 
     
 

Urna z prochami zmarłego Tadeusza została przewieziona na Cmentarz Komunalny Wałcz-Dolne Miasto.

 
     
         
     
         
  Na czele orszaku żałobnego Poczet Sztandarowy, Kompania Honorowa 100 batalionu łączności i asysta oraz Poczty Sztandarowe Pszczelarzy.  
         
     
         
         
     
         
  Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek wraz z organistą z kościoła pw św. Antoniego w Wałczu Panem Waldemarem Filipiakiem, za Nimi urna z prochami zmarłego płk Tadeusza Wójcickiego.   Najbliższa Rodzina zmarłego Tadeusza:
żona Kazimiera i syn Andrzej, za Nimi biorący udział w pogrzebie wśród Nich były szef sztabu 2 BŁ płk w st. spocz. Marian Bobelak.
 
         
             
       
             
  Przyjaciele, Koledzy, sąsiedzi i znajomi biorący udział w ostatniej ziemskiej drodze zmarłego Tadeusza.  
             
       
             
  Przyjaciele, Koledzy, sąsiedzi i znajomi biorący udział w ostatniej ziemskiej drodze zmarłego Tadeusza.
Poczty Sztandarowe Kół Pszczelarskich.
 
             

Liturgię pogrzebową w miejscu wiecznego spoczynku prowadził Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek wraz z organistą z kościoła pw św. Antoniego w Wałczu Panem Waldemarem Filipiakiem.

         
     
         
 

Prowadzący liturgię pogrzebową w miejscu wiecznego spoczynku - Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek i organista z kościoła pw św. Antoniego w Wałczu Pan Waldemar Filipiak.

 
         

Po części liturgicznej pogrzebu nastąpiły wystąpienia pożegnalne ...

     
 

 
     
 

Pożegnalne wystąpienie Szefa Sztabu 2 Brygady Łączności płk w st. spocz. Mariana Bobelaka.

 
     

Były Szef Sztabu (późniejszy Zastępca Dowódcy Brygady) płk w st. spocz. Marian Bobelak w czasie swego wystąpienia powiedział:

"Pogrążona w smutku i żalu Rodzino zmarłego pułkownika Tadeusza  WÓJCICKIEGO.

    Szanowni zebrani: towarzysze broni z lat wspólnej, ze zmarłym, służby wojskowej, członkowie z Koła Pszczelarzy w Szydłowie, z byłego Wojskowego Koła Łowieckiego "ŁOŚ" z Wałcza, z Koła Łowieckiego "ŻUBR" z Piły, mieszkańcy Osiedli Zatorza I i II, sąsiedzi i przyjaciele.

Z głębokim żalem i smutkiem środowisko wojskowe 2 Brygady Łączności przyjęło wiadomość o śmierci pułkownika Tadeusza WÓJCICKIEGO - ostatniego w historii JW 2016 byłego Szefa Służb Technicznych, zastępcę Dowódcy 2 Brygady Łączności.

 Dziś, tu na wałeckim cmentarzu, dobiegła końca ziemska wędrówka żołnierza, nieodżałowanego TADEUSZA, któremu w tej ostatniej drodze towarzyszą obecni tu zebrani i Kompania Honorowa z Pocztem Sztandarowym 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

 Zmarły 16 grudnia 2020 roku pułkownik w stanie spoczynku Tadeusz WÓJCICKI przeżył ponad 82 lata, z czego 36 lat życia poświęcił służbie Ojczyźnie.

    Tadeusz WÓJCICKI urodził się 15 czerwca 1938 roku przed wybuchem II wojny światowej na wschodnich rubieżach Polski w miejscowości Synowódzko Wyżne w obwodzie lwowskim.

W 1943 roku wraz z rodziną znalazł się na terenie okupowanej przez Niemców Rzeszowszczyzny.

Edukację rozpoczął po zakończeniu działań wojennych kończąc w 1952 roku szkołę podstawową, a w 1956 Technikum Mechaniczne w Rzeszowie.

Po ukończeniu szkół podjął pracę w Zakładach Elektrotechniki Samochodowej w Świdnicy Śląskiej.

W 1958 roku rozpoczął służbę wojskową początkowo jako elew Szkoły Podoficerskiej Młodszych Specjalistów Wojskowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Następnie skierowany został do służby w dywizjonie zabezpieczenia lotów na lotnisku Warszawa-Babice ( dowódca radiostacji), a w 1960 roku rozpoczął naukę w Wojskowej Akademii Technicznej.

W 1963 roku na zakończenie trzeciego roku nauki został awansowany na pierwszy stopień oficerski  -  podporucznika.

W tym też roku zawarł związek małżeński i wspólnie z żoną Kazimierą wychowali dwoje dzieci:  syna  Andrzeja  i  córkę  Dorotę...."

         
     
         
  Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek i najbliższa Rodzina zmarłego Tadeusza.
Żona Kazimiera,  wnuczek Adam i syn Andrzej.
 
         

    "... W 1965 roku po ukończeniu studiów na wydziale elektro-radiotechnicznym w stopniu podporucznika skierowany został do pełnienia dalszej służby do 5-go pułku łączności (JW 2016) w Warszawie.
    W związku ze zmianą dyslokacji pułku podporucznik Tadeusz Wójcicki wraz z nim został przeniesiony do Wałcza i przyjął obowiązki na stanowisku inżyniera batalionu dowodzenia.
    W 1968 roku skierowany został do Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie w celu przeszkolenia Go w problematyce łączności utajnionej.
    W 1969 roku wyznaczony zostaje na stanowisko dowódcy formowanego batalionu transmisji  i  informacji przeformowanego  5-go pułku łączności na 1-szy pułk łączności.
    Od 1972 roku pełni funkcję Kierownika Sekcji Systemów Łączności, a od 1976 roku Szefa Sekcji Technicznej Służb Technicznych 2 Brygady Łączności.
    Od 1978 do 1994 roku kierował Służbami Technicznymi 2 Brygady Łączności będąc jednocześnie zastępcą Dowódcy Brygady.

    W styczniu 1994 roku zakończył zawodową służbę wojskową w 2 Brygadzie Łączności ( JW 2016) i przeniesiony został do rezerwy..."

         
     
         
         

    "... Za wzorową służbę i postawę moralno - etyczną wyróżniany był odznaczeniami państwowymi:

Srebrnym  i  Złotym Krzyżem Zasługi,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz medalami resortowymi:

Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny  -  brązowym, srebrnym i złotym.

Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju  - brązowym, srebrnym i złotym.

    Po zakończeniu służby wojskowej czas spędzany na emeryturze dzielił pomiędzy Rodziną a rozwijaniem swoich pasji życiowych takich jak: pszczelarstwo, myślistwo, praca na działce i odświeżanie znajomości języków obcych. 

    Szczególną estymą darzył pszczelarstwo, przez 40 lat był Prezesem Koła Pszczelarskiego w Szydłowie, z którym był związany od 1977 roku.

Był posiadaczem tytułu mistrza pszczelarstwa i rzeczoznawcą chorób pszczół.

    Za swoją działalność na rzecz pszczelarstwa wyróżniany był najwyższymi odznaczeniami Polskiego Związku Pszczelarstwa ze Statuetką ks. dr. Jana Dzierżonia włącznie.

    Z Jego inicjatywy i dużego zaangażowania Koło Pszczelarskie w Szydłowie posiada własny Sztandar.

    W swoich wystąpieniach pszczelarskich zawsze promował Gminę Szydłowo jako przyjazną pszczołom.

    W 1995 roku pułkownik Tadeusz Wójcicki wstąpił do Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, biorąc aktywny udział w jego pracach, aż do chwili, kiedy postępująca choroba uniemożliwiała Jemu uczestnictwo w działalności związkowej..."

     
 

 
     
 

Koledzy członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.
Od lewej stoją: członek Koła  Andrzej Kierepka, Prezes Koła  Piotr Szymczak,  były Prezes Koła Bogdan Mikołajczak.

 
     
 

 
     
     

Na zakończenie płk Marian Bobelak powiedział:

   "... Tadeusza Wójcickiego zapamiętałem jako wiecznie uśmiechniętego człowieka, pełnego werwy, konsekwentnego oficera, z którym często pełniłem dyżury.

    Podczas jednego z takich dyżurów w 1994 roku mieliśmy obaj zaszczyt gościć wizytującego naszą jednostkę Szefa Sztabu Generalnego.  Atmosfera była wtedy iście ogólno wojskowa.

         Pułkowniku Tadeuszu WÓJCICKI!

W tej ostatniej drodze na wieczną wartę żegna Cię Najbliższa Rodzina:

żona  KAZIMIERA, Córka DOROTA z mężem KRYSTIANEM, Syn ANDRZEJ z żoną MAŁGORZATĄ, wnuk ADAM z żoną NATALIĄ, wnuczka DARIA i prawnuczek ALEKSANDER.

Dla wielu z nas tu zebranych wieloletnia służba wojskowa i znajomość z TOBĄ pozostanie w naszej i mojej odwiecznej pamięci.

   Żegnaj  TADEUSZU 

Niech Ci Wałecka Ziemia lekką będzie ... Cześć Twojej pamięci."

     
 

 
     
 

Wystąpienie Sekretarza Koła Pszczelarzy z Szydłowa Pana Jerzego Pabjana.

 
     

    W imieniu Kolegów pszczelarzy i Ich Rodzin zmarłego Tadeusza pożegnał Sekretarz Koła Pszczelarzy z Szydłowa Pan Jerzy Pabjan.

                "... Drogi Tadeuszu,  wieloletni Prezesie Koła Pszczelarzy w Szydłowie.

    Dzisiaj żegnam Cię na tej ostatniej drodze ziemskiej w imieniu Kolegów pszczelarzy i ich rodzin, oraz wójta Gminy Szydłowo.

    Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły  nas ze śp. Tadeuszem,  było ich  bardzo wiele  i  trudno  by  je  wszystkie dziś  wymieniać.  Twoja śmierć przyszła cicho, niezapowiedziana, nieproszona i wszystkich nas zasmuciła. Ale śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

    Żyjemy w naszych dzieciach, wnukach i następnych pokoleniach, albowiem oni to dalej my.

    Drogi Tadeuszu w pamięci naszej zapisałeś się nie tylko jako prezes ale i jako bardzo dobry Kolega.

Zawsze wspierałeś brać pszczelarską,  jak tylko była potrzeba.

    Dzisiaj nad Twoją urną pochylają się Sztandary przybyłych delegacji, pochyla się również Sztandar Koła Pszczelarzy w Szydłowie o który tak bardzo zabiegałeś, aby Koło miało własny Sztandar. Niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Tobą a jednocześnie podziękowaniem za Twoją pracę na rzecz Polskiego Pszczelarstwa  za którą Byłeś uhonorowany wszystkimi najwyższymi odznaczeniami Polskiego Związku Pszczelarskiego.

    Byłeś również laureatem  Brązowej Lilii  przyznanej przez  Kapitułę Urzędu Gminy Szydłowo  za  promowanie gminy jako gminy przyjaznej pszczołom.

    Drogi Tadeuszu żegnamy Cię ze smutkiem, ale ze chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, u którego dobre czyny człowieka idą za nim poza granice życia, przyjmie Cię do wiecznego królestwa obdarzając wiekuistą nagrodą w postaci niebiańskiej pasieki.

    W imieniu Zarządu Koła Pszczelarzy w Szydłowie i przybyłych Kolegów pszczelarzy, składam najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia pogrążonej w smutku żonie, dzieciom oraz przybyłej rodzinie.

Drogi Tadeuszu, nasz Przyjacielu, Spoczywaj w pokoju."

     
 

 
     
 

Ostatni hołd zmarłemu Tadeuszowi oddają Poczty Sztandarowe Kół Pszczelarskich biorące udział w pogrzebie.

 
     

    Po pożegnaniach Skarbnik Koła  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba w imieniu wszystkich Kolegów z  Koła nr 10  im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  przekazał żonie zmarłego Pani Kazimierze Wójcickiej, a za Jej pośrednictwem pozostałej Rodzinie kondolencje.

         
       
   

 
       
    Wręczenie kondolencji przez Skarbnika  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzeja Wierzby od Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.  
         
         

    Przed złożeniem urny do grobu zgodnie z ceremoniałem wojskowym Poczet Sztandarowy oddał zmarłemu ostatni hołd, odegrano ceremonialną melodię "Śpij Kolego" a Kompania Honorowa wykonała salwę honorową.

Po prezentacji urny z prochami zmarłego, umieszczono ją w grobie.

         
     
         
  Poczet Sztandarowy 100 Batalionu Łączności oddaje ostatni hołd zmarłemu Tadeuszowi.   Żołnierze Kompanii Honorowej oddają SALWĘ HONOROWĄ.  
         
     
         
  Urna z prochami zmarłego płk Tadeusza WÓJCICKIEGO zostaje przeniesiona do grobu.  
         

Na  klepsydrze  pogrzebowej  powiadamiającej  o  śmierci  i  ceremonii pogrzebowej pułkownika  Wojska  Polskiego  Tadeusza  WÓJCICKIEGO była  wzmianka tej  treści:

Wolą Zmarłego było nie przynoszenie kwiatów na ceremonię pogrzebową, tylko złożenie ofiary do puszki, która będzie ustawiona przy grobie.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla

OGÓLNOPOLSKIEGO   STOWARZYSZENIA   OSÓB    DIALIZOWANYCH.

         
     
         
  Najbliższa Rodzina zmarłego Tadeusza Wójcickiego.
Z lewej: wnuczka Daria z sympatią, żona Kazimiera, Syn Andrzej, wnuczek Adam z żoną Natalią.
 
         
         

 

Niech ten znicz płonie Ci wiecznie.

  Cześć  Twojej  pamięci    

–   spoczywaj  w  pokoju.

         

 

 

 

Materiał zebrał i opracował:  ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:     mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź