NASI DOWÓDCY I ICH ZASTĘPCY

      
 

DOWÓDCY ... ZASTĘPCY ...

 

    W w okresie powojennym, przez wiele lat istnienia naszej jednostki wojskowej o numerze 2016, przez jej koszary przewinęło się tysiące żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej, żołnierzy nadterminowych i kontraktowych, pracowników wojska ....
    Dorobek jej żołnierzy to nie tylko osiągnięcia dokonane w codziennej garnizonowej służbie, ale przede wszystkim wymierne efekty szkoleniowe, gotowość jednostki do wykonywania zasadniczych zadań realizowane cyklicznie na wielu ćwiczeniach narodowych jak i koalicyjnych. To także czas poświęcony przez jej stan osobowy na prace na rzecz gospodarki narodowej jak i garnizonów, w których ona stacjonowała.
    Rytm służby, pracy i szkolenia nadawały osoby funkcyjne pionu dowódczego a wspierali je szefowie pionów organizacyjnych z całą podległą kadrą i pracownikami wojska.

    Życiorysy niektórych z nich przedstawiają powyższe odnośniki : DOWÓDCY ... i  ZASTĘPCY ...

Tabela przedstawia czasowy zegar kierowania i dowodzenia poszczególnymi pionami organizacyjnymi.

5 PUŁK ŁĄCZNOŚCI

Lata Dowódca Z-ca d-cy
ds. politycznych
Z-ca d-cy
ds. liniowych
Z-ca d-cy
ds. technicznych
Z-ca d-cy
Kwatermistrz
Szef
Sztabu
1949

Ppłk Józef GABSZEWICZ

 

Kazimierz STASZKIEWICZ

    kpt.
1950         Paweł WILDSZTEIN
1951         kpt.
1952 ppłk
BARTEN
      Henryk RYŚ

Płk
Michał
AFANASJEW

 

mjr
Henryk
RYŚ

  Mjr
Tadeusz
GAWLIK

Mjr
Henryk
BOGDANOWICZ

1953  
1954 ppłk
MASTALERZ
 

Ppłk
Henryk
BOGDANOWICZ

   
1955
1956

ppłk
Antoni
BOROWICZ

     

Ppłk

Henryk RYŚ

 

od 1963 cz.p.o.
ppłk Kluka

 

Ppłk
Mieczysław
KLUKA

 

   
1957    
1958    
1959      
1960

ppłk
Roman
MUCHA

     
1961

 

   
1962 Mjr
Eugeniusz
ADAMCZAK

Płk

KRAKOWSKI

Płk

MIKLIŃSKI

1963

płk Ryszard
KWASIBORSKI

Mjr mgr inż.
Henryk
PASZKIEWICZ

Przeniesienie
do Wałcza 1964

Płk
Mieczysław KLUKA

ppłk
Eugeniusz
STEFANIAK

   

ppłk
Eugeniusz
ADAMCZAK

1965  

Mjr MICHAŁOWSKI

1966  

mjr SZYDEŁKO

1 PUŁK ŁĄCZNOŚCI ( 1967 )

Lata Dowódca Z-ca d-cy
ds. politycznych
Z-ca d-cy
ds. liniowych
Z-ca d-cy
ds. technicznych
Z-ca d-cy
Kwatermistrz
Szef
Sztabu
1967

Płk
Mieczysław KLUKA

 

 

 

 

Płk mgr inż.
Władysław
SZYDEŁKO

 

ADAMCZAK

1968

Płk mgr
Ludwik
ROKICKI

   
1969

Płk
MICHALAK

Płk
Eugeniusz
MICHAŁOWSKI

ppłk Walerian
KACZMAREK
1970
1971

Mjr mgr
Sylwester
KRZYŻAGÓRSKI

Płk
Eugeniusz ADAMCZAK

Płk mgr inż.
Stanisław MARKOWSKI

   
1972

 

 
1973

Ppłk mgr
Dionizy SITEK

 

 
1974

Płk Marian
WIŚNIEWSKI

 

Ppłk
Bolesław
CHAMIELEC

1975  

Mjr dypl.
Jerzy PLĄSKA

1976  
   
  

2 BRYGADA ŁĄCZNOŚCI ( 1.01 - 30.03.1976 )

Lata Dowódca Z-ca d-cy
ds. politycznych
Z-ca d-cy
ds. liniowych
Z-ca d-cy
ds. technicznych
Z-ca d-cy
Kwatermistrz
Szef
Sztabu
1976

Płk mgr inż.
Stanisław MARKOWSKI

Ppłk mgr
Edmund
ZDUŃSKI

Płk
Marian
WIŚNIEWSKI
Mjr dr
Wiesław
KORGA

Płk mgr inż.
Władysław SZYDEŁKO

Mjr
Mieczysław
RUDNICKI

Jerzy PLĄSKA

1977

Płk dypl.
Zenon
BRZOZOWSKI

1978

 

Płk mgr
Zdzisław
KĘPA

 

 

 

 

Płk mgr
Zdzisław
KĘPA

Płk inż.
Włodzimierz
AUGUSTYNOWICZ

Płk dypl.
Marian
KWIECIEŃ

Płk dypl.
Franciszek
KOBUS

od 4 sierp.78
Płk dypl.
Witold  BIEŃ

 

1979

Płk dypl.
Tadeusz
PAWLIKPłk mgr inż.
Waldemar
SUCHECKI

 Płk dypl.
Franciszek
KOBUS

1980

 

 

od 1979
Płk mgr inż.
Witold
KOWALSKI

 

1981  
 
1982  
 
1983  

Płk dypl.
Franciszek
KOBUS

1984
1985

 

Płk dypl.
Bogdan
KARPIŃSKI

Ppłk dypl.  Ryszard
MIZERSKI

Płk mgr inż.
Witold
KOWALSKI

1986

Płk dypl.
Andrzej
SZTUBA

1987
1988

Mjr mgr
Tadeusz
STASIK

Płk mgr inż.
Tadeusz
WÓJCICKI

 

Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK

1.01.-30.03.1976

Ppłk  mgr inż. Krzysztof
KULIŃSKI

09.1991-06.1992

Płk dypl.
Florian
WOŹNIAK
 Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK
11.96-01.97 r.
Ppłk
Piotr
SIECZKA
05.97-07.97 r.

1989

Ppłk dypl.
Bolesław
DWORZECKI

Płk dypl. Janusz MODRZYŃSKI

1990

d/s wychowawczych

1991

Ppłk mgr
Andrzej
MURAWSKI

Płk dypl.
Florian
WOŹNIAK
30.10.91-15.07.92 r.

Płk dypl. Lech ZAKRZEWSKI

Płk dypl.
Florian
WOŹNIAK
10.96-04.97 r.
Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK
10.98-01.99 r.
Płk dypl.
Bogdan
KARPIŃSKI
04-09.98 r.

1992

Płk dypl.
Bogdan
KARPIŃSKI

1993
1994

Ppłk mgr
 Adam
 SIUDA

Płk dypl.
Bogdan
KARPIŃSKI


Ppłk inż.
Władysław
NADZIEJA
od 10.98 r.

Ppłk mgr inż.
Stefan
ORŁOWSKI

Ppłk dypl.
Mieczysław
CHWOŁKA

1995
1996
1997

Szef   Logistyki

Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK
Ppłk
Piotr
SIECZKA
09.98-01.99 r.

Ppłk mgr inż.
Janusz
SOBOLEWSKI
09.99-03.2000 r.

1998

Płk dypl. Mieczysław CHWOŁKA

1999

Płk dypl.
Wojciech
RESZKA

Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK
01.2000-05.2000 r.
 

Mjr mgr
Jerzy
PAWLACZYK

Płk dypl.
Bogdan
KARPIŃSKI

Płk dypl.
Mieczysław
CHWOŁKA

 
 
 
 
 
2000  
 

Ppłk inż.
Władysław
NADZIEJA
od 10.2000 r.

 
 
 
lipiec

Dowódca

Zastępca
Dowódcy

Szef Sekcji
Szkolenia

Szef
Logistyki

Szef
Sztabu

Szef wydz.
społ. /wych.

2000

Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK
09.2000-01.2001 r.

Płk dypl.
Wojciech
RESZKA

Ppłk dypl.
Marian
BOBELAK

Mjr mgr inż.
Adam
GWIAZDOWSKI

Płk dypl.
Mieczysław
CHWOŁKA

Mjr mgr inż.
Krzysztof
KRÓLAK
Ppłk inż.
Władysław
NADZIEJA

Mjr mgr
Waldemar
BŁAWAT

2001
2002          
 
             

T H E   E N D


Powrót do strony głównej