HISTORIA 1 SAMODZIELNEGO
PUŁKU ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO
Dowództwo 1 Pułku Łączności 

   1 Samodzielny Pułk Łączności 1 Armii Wojska Polskiego był pierwszą tego rodzaju jednostką szczebla operacyjnego, sformowaną w okresie od kwietnia do maja 1944 roku. Jego zalążkiem był 2 Samodzielny Batalion Łączności 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych.
Sformowanie pułku powierzono dowódcy 2 Samodzielnego Batalionu Łączności mjr. Wiktorowi Zaruckiemu, który w dniu 17 maja 1944 roku przekazał jego dowództwo ppłk Romualdowi Malinowskiemu.

Struktura organizacyjna pułku obejmowała : dowództwo, sztab i duszpasterstwo, batalion telegraficzno-telefoniczny, kompanie kablowo-telegraficzne zmotoryzowaną i konną , kompanię radiową, kompanię ruchomych środków łączności i pododdziały zabezpieczenia.


Zasadniczy sprzęt pułku stanowiły radiostacje typu RAF i RSB, aparaty telegraficzne BODO, ST-35 i MORSE'A, łącznice i aparaty telefoniczne typu UNA-1, UNA-F1 i UNA-F. Ponadto w pułku występowały transportery opancerzone, samochody osobowo-terenowe i motocykle.

                 
 

 

 

 

 
                 
  Radiostacja RAF   Radiostacja A7B   Radiostacja RBM-1   Łącznica ŁP-10  
                 
         
                 
  Urządzenie BODO   Aparat ST-35   Aparat Morse'a   Aparat telefoniczny UNA  
                 

 


Szlak bojowy pułku wiódł szlakiem działań jednostek polskich głównie 1 Armii Wojska Polskiego. Były to miejscowości: Kiwerc, rejon Dęblina, Żabiniec i podczas forsowania Wisły przyczółek warecko-magnuszewski oraz przyczółek czerniakowski w Warszawie. Podczas forsowania Wału Pomorskiego były to Jastrowie, Szwecja,  Złotów,  Mirosławiec i Wałcz. Później Kołobrzeg i podczas operacji berlińskiej 9 maja 1945 roku - Wandliz. Równocześnie z zabezpieczaniem działań bojowych żołnierze pułku naprawiali i budowali stacjonarne linie telefoniczne na wyzwolonych już terenach.
Ostatecznie działania wojenne 1 Pułk Łączności zakończył 4 lipca 1945 roku i rozpoczął przegrupowanie do kraju.

Powrót do początku


STRONA W BUDOWIE