HISTORIA  1 PUŁKU ŁĄCZNOŚCI
1 PUŁK ŁĄCZNOŚCI

    1 Pułk Łączności powstał 9 maja 1967 roku w wyniku przemianowania 5 Pułku Łączności. Jednocześnie przejął on tradycje 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego. 28 czerwca 1967 roku na terenie pułku odbyła się pierwsza przysięga młodego rocznika a w październiku tegorz roku na budynku sztabu odsłonięto tablicę nawiązującą do tradycji wojennych i upamiętniającą żołnierzy 1 PŁ poległych w czasie wojny. Odsłonięcia dokonał płk Kluka, ppłk Adamczak i mjr Rokicki. W tym samym dniu przecięto wstęgę do nowej sali tradycji, która została urządzona w bloku szkolnym jednostki. W okresie tym pułk zdobywał swe pierwsze zasługi w ramach ćwiczeń pod kryptonimami: "LATO-67", "ODRA-NYSA-69", "WIOSNA-71", CZERWIEC-71", "WISŁA-71" i "FALA-71".
W 1971 roku na nowego dowódcę pułku zostaje wyznaczony płk Stanisław MARKOWSKI.
Pułk miał strukturę batalionową a każdy z 2 batalionów stanowił w zasadzie samodzielny element zdolny rozwinąć Węzeł Łączności zabezpieczający łączność Stanowiska Dowodzenia Frontu. Na czas szkolenia środki łączności specjalnej zgrupowane były w batalionie TI. Występowały w nim jeszcze kompanie szyfrowa, remontowa, tzw. manewrowa i gospodarcza. Dodatkowo na terenie koszar pułku funkcjonowała Szkoła Podoficerska żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i 2 samodzielne bataliony: batalion Wysuniętego Stanowiska Dowodzenia i Kwatermistrzowskiego Stanowiska Dowodzenia. Zasadniczy sprzęt pułku w tym okresie stanowiły radiostacje R-110M, R-102M i BMZ,R-118BMZ i pierwsze nowoczesne R-140 i R-137, przenośne R-105d; radiotelefony K-1 wraz z centralą radiową CRDK-4; sprzęt telefoniczny stanowiły centrale GOŹDZIK i P-198M oraz centrala automatyczna  oraz kable polowe ( TTWK 5x2, TTWK 10x2, PKD 2x2, PKA i PKL; sprzęt telegraficzny w postaci central CTg-60 (później CTGD-80) i aparatowni dalekopisowych ADM, a sprzęt specjalny aparatownie szyfrowe, aparatownie specjalne telefoniczne P-233 wraz z centralami P-243 i telegraficzne P-227 i później ATgUU. Dodatkowo w pułku eksploatowano aparatownie zdalnego sterowania AZS-1 i 2, aparatownie dowodzenia AŁCD, wozy dowodzenia R3-Z, radiolinie R-409, ekspedycje poczty polowej, ekspedycje telegraficzne, autobusy sztabowe, ruchomy węzeł łączności RWŁ-1, ruchome warsztaty polowe różnych typów, stacje zasilania SZ-1 i SZ-2 i wiele pomocniczego sprzętu łączności. Niektóre aparatownie były wytworem myśli i pomysłowości kadry pułku, między innymi majora Tadeusza Kowalczuka ( np. przełączalnie liniowe ) a rodziły się one z potrzeby podczas wielu ćwiczeń w polu.
 Nowe zadania operacyjne stojące przed polskimi siłami zbrojnymi stworzyły konieczność zmian organizacyjnych wojsk. W związku z tym zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 076 z dnia 13 października 1975 roku w okresie od stycznia do końca marca 1976 roku 1 Pułk Łączności został przeformowany na 2 Brygadę Łączności.

Powrót do początku


 

Powrót do początku


STRONA W BUDOWIE