HISTORIA  2 BRYGADY ŁĄCZNOŚCI


Brygada Łączności powstała 1 stycznia 1976 roku w wyniku przeformowania 1 Pułku Łączności, który z kolei powstał z 5 Pułku Ministerstwa Obrony Narodowej...
A tak naprawdę wszystko zaczęło się w kwietniu 1944 roku ...
Od 29 czerwca 1994 roku, w związku z nadaniem Brygadzie nowego sztandaru - przyjęła ona tradycje przedwojennych jednostek łączności 2 Rzeczypospolitej.
Zacznijmy więc od początku ...2 BRYGADA ŁĄCZNOŚCI

 2 Brygada Łączności została sformowana wiosną 1976 roku w wyniku przeformowania 1 Pułku Łączności. Dowodzenie brygadą objął dotychczasowy dowódca pułku płk Stanisław Markowski. W ramach przeformowania z sił i środków batalionu WSD powstał trzeci batalion dowodzenia. Batalion KSD został przeniesiony do Kwidzyna będąc tam zalążkiem nowo tworzonego Pułku KSD a w jego miejsce (nawet w koszarach) przybyły siły i środki które dały początek batalionowi radioliniowo-kablowemu. Wraz z batalionem KSD z Wałcza jak to zwykle bywa na wyższe stanowiska w Kwidzynie odeszło dużo wartościowej kadry pułku. Od tego momentu brygada przybiera prawie niezmienną aż do swego rozwiązania strukturę składając się z trzech batalionów dowodzenia, batalionu radioliniowo-kablowego i samodzielnych kompanii: szyfrowej, manewrowej, remontowej i zaopatrzenia.

Wykaz najważniejszych stanowisk w 2 Brygadzie Łączności
formowanej w okresie 1.01.1976 – 31.12.1976 roku.

Dowódca

ppłk mgr inż.

Stanisław MARKOWSKI

Z-ca d-cy ds. politycznych

ppłk mgr

Edmund ZDUŃSKI

Z-ca d-cy ds. liniowych

ppłk

Marian WIŚNIEWSKI

Szef Sztabu

mjr dypl.

Jerzy PLĄSKA

Z-ca d-cy ds. technicznych

ppłk mgr inż.

Władysław SZYDEŁKO

Kwatermistrz

mjr

Mieczysław RUDNICKI

Sekretarz POP

kpt.

Bronisław KRUPA

D-ca 1 batalionu - szkolnego

kpt.

Lechosław SIEJAK

D-ca 2 batalionu - 1 dowodzenia

kpt.

Tadeusz SKWARA

D-ca 3 batalionu - 2 dowodzenia

kpt.

Witold KOWALSKI

D-ca 4 bat. - transmisji informacji

kpt.

Ireneusz GMUREK

D-ca 5 bat. - łączności WSD

kpt.

Kazimierz NARKIEWICZ

D-ca 6 bat. - radioliniowo -kablowego

kpt.

Czesław KRAWIEC

Dowódca kompanii remontowej

kpt.

Jerzy BIERKA

Dowódca kompanii zaopatrzenia

por.

Andrzej PRZYGODA

Dowódca kompanii manewrowej

kpt.

Witold LEŃSKI

Dowódca kompanii łączn. specjalnej

por.

Piotr SIECZKA

Dowódca kompanii medycznej

kpt. lekarz

Czesław BARYS

 


W okresie tym nowopowstała brygada przechodzi swój pierwszy chrzest bojowy w ramach ćwiczeń p.k. "BAGDET-76" oraz zrobionych w największym rozmachem w tym okresie ćwiczeń "TARCZA-76", na które część sił i środków wyruszyła pond miesiąc wcześniej. Były to ćwiczenia w których siły i środki batalionu dowodzonego przez kpt. Tadeusza Skwarę stanowiące frontowy węzeł łączności i obsługiwane przez niego stanowisko dowodzenia - na poligonie Toruń były prawie całkowicie schowane w ziemi i zamaskowane. Drugi batalion dowodzony przez kpt. Witolda Kowalskiego w tym ćwiczeniu po rozwinięciu węzła łączności w okolicach Gniezna po pozorowanym ataku jądrowym swą częścią sił i środków dokonuje karkołomnego nocnego marszu na poligon w Biedrusku i rozwija węzeł łączności Zapasowego Stanowiska Dowodzenia.
Następnego roku z kolei batalion dowodzony przez kpt. Kowalskiego realizuje główne zadania następnych ćwiczeń p.k. "WIOSNA-77" rozwijając węzeł łączności w Żaganiu a okablowując stanowisko dowodzenia umiejscowione w budynkach koszar. W maju odbyto następne ćwiczenie p.k. "BAGDET-77", w czerwcu ćwiczenie "FALA-77"w którym wyróżnia się batalion łączności specjalnej dowodzony przez mjr Ireneusza Gmurka. I z kolei we wrześniu odbyły się ćwiczenia p.k. "WRZESIEŃ-77",  w których znowu batalion kpt. Kowalskiego rozwijał węzeł łączności przy koszarach w miejscowości Czarne i jego działania zostały wysoko ocenione przez Głównego Inspektora Szkolenia gen. broni Eugeniusza Molczyka. W następnym roku głównym wydarzeniem jest realizowany przez przełożonych - przegląd sprzętu łączności. Wyróżniają się w nim inżynierowie: ppłk Stanisław Nowakowski, ppłk Waldemar Suchecki, kpt Jerzy Miszkowicz, mjr Jan Łopuszyński, mjr Jerzy Walczyński, kpt. Szczepan Piątek i por. Marek Kiersztyn.
   Następny rok znowu obfituje w ćwiczenia są to "MARZEC-78", "NESTOR-78", "LATO-78" i "WRZESIEŃ-78". W tym też roku w dniu 14 października płk Stanisław Markowski odchodzi na wyższe stanowisko służbowe do Szefostwa Wojsk Łączności MON a obowiązki dowódcy 2 Brygady Łączności obejmuje płk Włodzimierz Augustynowicz.

Powrót do początku

Wykaz najważniejszych stanowisk w 2 Brygadzie Łączności
w dniu jej rozwiązania - 31 grudnia 2001 roku.

Dowódca

płk dypl. inż.

Wojciech RESZKA

Zastępca dowódcy

ppłk dypl.

Marian BOBELAK

Szef Sztabu

ppłk inż.

Władysław NADZIEJA

Szef sekcji S-1

kpt. mgr inż.

Andrzej STEC

Szef sekcji S-2

-

 

Szef sekcji S-3

kpt. mgr inż.

Krzysztof KRÓLAK

Szef sekcji S-4

kpt. dypl. inż.

Sławomir GEMBARSKI

Szef sekcji S-5

mjr mgr

Jerzy PAWLACZYK

Szef sekcji S-6

mjr mgr inż.

Bogdan TAŹBIERSKI

Szef sekcji szkolenia

mjr mgr inż.

Adam GWIAZDOWSKI

Szef logistyki

płk dypl. mgr

Mieczysław CHWOŁKA

Szef sekcji planowania

ppłk mgr inż.

Stanisław SOKOŁOWSKI

Szef sekcji technicznej

ppłk mgr inż.

Waldemar KASIŃSKI

Szef ekspl. sprz. łączn. i informatyki

ppłk mgr inż.

Marek KIERSZTYN

Szef ekspl. sprz. samochodowego

kpt. mgr inż.

Mariusz NICGÓRSKI

Szef ekspl. sprz. uzbroj. i elektron.

mjr mgr inż.

Janusz POCZYNEK

Szef ekspl. sprz. inż.-sap. i chem.

kpt. mgr inż.

Krzysztof ŚLUSARCZYK

Szef sekcji materiałowej

 

 

Szef służby żywnościowej

por. inż.

Robert BŁASZCZYK

Szef służby mundurowej

kpt. mgr inż.

Piotr ĆWIKLIŃSKI

Szef służby MPS

kpt. mgr inż.

Dariusz JARZYNOWSKI

Szef zaopatrz. w środki bojowe

kpt. mgr inż.

Dariusz MIOSKOWSKI

Szef służby zdrowia

mjr lekarz

Andrzej PAPIERNIK

D-ca 1 batalionu dowodzenia

mjr mgr inż.

Roman JAWOREK

D-ca 2 batalionu dowodzenia

kpt. mgr inż.

Krystyn BAGAN

D-ca 3 batalionu łączności

kpt. mgr inż.

Waldemar MICHALAK

D-ca bat. radioliniowo - kablowego

mjr mgr inż.

Mirosław SOWIŃSKI

D-ca kompanii łączności specjalnej

kpt. inż.

Jerzy SROKA

D-ca kompanii remontowej

por. inż.

Dariusz PĘSZYŃSKI

D-ca kompanii zaopatrzenia

por. inż.

Dariusz JARCZYŃSKI

D-ca kompanii medycznej

kpt. lekarz

Michał KOZERA

 

Powrót do początku


STRONA W BUDOWIE