WAŁECKIE  KOSZARY  W  STAREJ  FOTOGRAFII

 

 
 

 
 

 

 
 

Koszary przy obecnej ulicy Kościuszki jakby to było dzisiaj. W miejscu gdzie obecnie jest budynek Policji i osiedle przy ulicy Tysiąclecie było wtedy jeziorko.

 

 
     
   
     
   
     
   
     
  Widok w zimie od strony obecnego "Białego domku". Od lewej widać budynek 5 batalionu, kawałek hali sportowej, obecny budynek logistyki, dawne kasyno - później siedzibę Orkiestry Garnizonowej, sztab jednostki itd.

 

 
     
   
     
  "Rekruten Depot" - gefrajtrzy ćwiczą musztrę. Obecnie jest tu zadrzewiony skwer,
a na wprost widać budynek koszarowy 1 i 2 batalionu łączności.

 

 
     
     
   
     
  Plac musztry - obecnie, z lewej stołówka żołnierska z zegarem obok Blok Szkolny.
Flaga jednoznacznie sugeruje kiedy wykonano to zdjęcie ...

 

 
     
     
   
     
  Widok na budynek koszarowy 1 i 2 batalionu. Od lewej widać kawałek kantyny i budynek dawnych warsztatów technicznych, z prawej tzw. "ubikację centralną" z lat 1970.

 

 
     
     
   
   
  Budynek obecnej łaźni i klubu żołnierskiego. Przed wojną była to kantyna.

 

 
     
     
   
     
  Widok od strony torów chyba krótko przed wojną.
Na pierwszym planie koszary kompani manewrowej i gospodarczej.

 

 
     
     
   
     
  Pomnik "Grafa Schwerina". Obecnie stoi tu od wielu lat kiosk.

 

 
     
     
   
     
  Widok na stołówkę i blok szkolny od strony ulicy Jedności robotniczej (ob. Piłsudskiego).
Świeżo posadzono drzewa teraz są już one bardzo duże.

 

 
     
     
   
     
  Koszary niemieckiego Sztabu i 2 dywizjonu 92 Pułku Artylerii Lekkiej.
Po wojnie - k
oszary polskiego 49 Pułku Zmechanizowanego.