N A S Z E   S P O T K A N I A   P O K O L E Ń
 

 

   Z inicjatywy i zaangażowania wielu kolegów ale głównie dzięki zapałowi oraz zdolnościom organizacyjnym naszego byłego przełożonego płk Witolda KOWALSKIEGO spotykaliśmy się już trzy razy.

 

W poniższych odnośnikach można obejrzeć obszerne relacje z naszych spotkań.

 

Nasze pierwsze spotkanie obyło się w czerwcu 2005 roku.

 

         
 

Dzięki Waszej hojności została wtedy wykonana i umieszczona na budynku sztabu jednostki tablica pamiątkowa upamiętniająca istnienie naszego pułku i brygady.Zawieszono ją obok tablicy upamiętniającej szlak bojowy 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego. Aby nie spotkał jej podobny los jak tablicy upamiętniającej przybycie pułku z Warszawy do Wałcza, została ona przekazana na własność Muzeum Ziemi Wałeckiej.

   
         

 

         
   

Kliknij zdjęcie aby obejrzeć pełną relację

z pierwszego spotkania.

 
         

 


 

Drugie Spotkanie Pokoleń odbyło się w czerwcu 2007 roku. W spotkaniu tym uczestniczyli nasi najstarsi, żyjący jeszcze kombatanci zaproszeni przez organizatorów. Poza czynnym uczestnictwem w jednym z podpunktów spotkania - spotkaniu z historią, poprzez odczytanie swoich wojennych wspomnień, wręczyli oni organizatorom pamiątkowy amerykański aparat telefoniczny, który przechowywali od czasów Drugiej Wojny Światowej. Eksponat ten (pamiątka ze spotkania zaproszonych kombatantów z Armią USA po pokonaniu Trzeciej Rzeszy gdzieś nad Łabą) w dniu 17 grudnia 2007 roku, został uroczyście przekazany muzeum oraz naszym spadkobiercom - dowództwu 100 Batalionu Łączności aby zasilił ekspozycję Sali Tradycji.

         
   

Kliknij zdjęcie aby obejrzeć pełną relację

z drugiego spotkania.

 
         

 


 

  Trzecie Spotkanie Pokoleń odbyło się 18 czerwca 2010 roku. Frekwencja jak zwykle dopisała. Szkoda że nie mogli być na nim Ci co byli wcześniej. Poza tradycyjną wymianą wspomnień dużą atrakcją tego spotkania było zwiedzanie umocnień Wału Pomorskiego z komentarzem pasjonata spraw wojskowych kolegi ppłk Mariana Bobeleka i nowo powstałego muzeum z komentarzem pasjonata tamtych czasów - Wojciecha Olka. Nie mniejszą atrakcją był obiad (w stylu NATOwskim) podany przez gospodarzy spotkania 100 i 104 batalion oraz pokaz ich najnowszego sprzętu łączności.

 

         
 

 

Kliknij obrazek aby obejrzeć pełną relację

z trzeciego spotkania.

 
         

 


Czwarte Spotkanie Pokoleń odbyło się 27 czerwca 2015 roku. Przyczynkiem do jego organizacji była 50-ta rocznica przeniesienia 5 Pułku Łączności z Warszawy do Wałcza.
Rozpoczęło się ono tradycyjnym powitaniem uczestników na naszej Sali Tradycji (teraz 100 Batalionu Łączności) przez organizatorów, władze samorządowe i przedstawicieli  Brygady Wsparcia Dowodzenia Korpusu Północ-Wschód. Następnie przepięknym deptakiem nad Jeziorem Raduń udaliśmy się do MOSiR-u, gdzie podczas drobnego poczęstunku władze miasta i powiatu wyróżniły niektórych kolegów drobnymi upominkami. Dalszy przebieg spotkania można prześledzić w relacji opracowanej przez kolegę Grzegorza Rutkowskiego.

         
 

 

Kliknij obrazek aby obejrzeć pełną relację

z trzeciego spotkania.

 

 
         

 

Do następnego spotkania !

 

Powrót