I SPOTKANIE P O K O L E Ń
29 czerwca 2005 roku


    Na ten dzień członkowie komitetu organizacyjnego "Spotkania Pokoleń" czekali z niepokojem zadając sobie pytanie, czy uda się nam stworzyć atmosferę, w której każdy uczestnik spotkania będzie czuł się dobrze? Przygotowania rozpoczęły się ponad rok wcześniej (co było wcześniej...)

    O godzinie 7.30 Bohdan Nawrocki, Grzegorz Rutkowski, Ryszard Koniecko i Jan Sobieski czekali na gości w pomieszczeniach biura przepustek 100 batalionu łączności w Wałczu. Wyposażeni byli w dokumenty organizacyjne spotkania dla każdego uczestnika. Od godziny 8.00 bramę koszar zaczęli przekraczać pierwsi uczestnicy. Od pierwszych chwil atmosfera była  serdeczna. Uściskom, powitaniom, wzajemnym komplementom nie było końca.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

     Koledzy wykazali się sprawnością wojskową i w czasie wyznaczonym 8.30 byli wszyscy w jednostce. Zebranym przedstawił program przewodniczący komitetu organizacyjnego "Spotkania Pokoleń" pułkownik w stanie spoczynku Witold Kowalski, po czym uczestnicy zajęli miejsca w autokarach, aby udać się do Muzeum Ziemi Wałeckiej. 

 
     
  Przed Muzeum Ziemi Wałeckiej
     
     

     Na malowniczym placu przed muzeum zebranych powitał Burmistrz Miasta Wałcza Pan mgr Zdzisław Tuderek. Następnie przewodniczący komitetu organizacyjnego odczytał wystąpienie motywacyjne, którym kierowali się organizatorzy oraz przedstawił kolegów zaangażowanych w organizację spotkania.

 Po czym przystąpiono do:

- przekazania tablicy pamiątkowej o 1 pł do Muzeum Ziemi Wałeckiej...

         przekazywał   -   dowódca 100 batalionu łączności ppłk dypl. Robert Wierzbiński,

         przyjmował    -   dyrektor muzeum Pani mgr Dobrochna Szymańska,

- przekazanie tablicy pamiątkowej o 5pł, 1pł i 2BŁ...

   przekazywał   -   przewodniczący komitetu organizacyjnego "Spotkania Pokoleń"

                                    płk w st. spocz. mgr inż. Witold Kowalski,

   przyjmowała    -   dyrektor muzeum mgr Dobrochna Szymańska,

- przekazano dwie pieczęcie okolicznościowe "Spotkania Pokoleń"...

         przekazywał   -   przewodniczący komitetu organizacyjnego "Spotkania Pokoleń"

                                         płk w st. spocz. mgr inż. Witold Kowalski

         przyjmowali  -   dowódca 100 batalionu łączności ppłk dypl. Robert Wierzbiński 

                                 i dyrektor muzeum mgr Dobrochna Szymańska.

          Dyrektor muzeum przekazała w depozyt dowódcy 100 batalionu łączności tablicę pamiątkową o 5pł, 1pł i 2BŁ, która została umieszczona na czas nieograniczony na ścianie frontowej sztabu 100 batalionu łączności stacjonującego w dawnych koszarach w/w jednostek.

 
     
 
     

          Po dokonaniu aktów przekazania pracownik muzeum Pan mgr Jacek Łuszczyk przedstawił w krótkich słowach historię miasta Wałcza. Uczestnicy spotkania zwiedzili salę muzealną poświęconą 1 AWP, w której umieszczono tablicę upamiętniającą nazwiska żołnierzy 1 pł poległych podczas walk o wyzwolenie Polski.  

 

     

     

    Po uroczystości w muzeum zwiedzano autokarami Wałcz. W planie zwiedzania było: Centrum Handlowe na Zatorzu, dzielnica przemysłowa na ul. Budowlanych, przejazd przez centrum miasta, zwiedzanie Placu Wolności (fontanna, odnowione kamieniczki), spotkanie w Ratuszu z Burmistrzem Miasta, przejazd przez Dolne Miasto, Bukowina  -  Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

     
 

"Władza" miała okazję pochwalić się ...

czego dokonała na Ratuszu...

     
 
     

    Spotkanie ze Starostą powiatu wałeckiego Panem mgr Januszem Różańskim i Burmistrzem miasta odbyło się w MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) w Wałczu. Ośrodek po remoncie zrobił na wszystkich bardzo pozytywne wrażenie. Spotkanie przy kawie, pączkach i napojach.      Panowie Starosta i Burmistrz zaskoczyli kilkunastu uczestników spotkania wręczając okolicznościowe upominki.

 

Spotkanie w ośrodku MOSiR.

poczęstunek dla wszystkich oraz drobne upominki od władz miasta i powiatu dla najstarszych uczestników i organizatorów spotkania

     

     

Po wyjściu z budynku MOSiR dalszym wspomnieniom nie było końca !

i pierwsze wspólne zdjęcie ....

(kliknij) (kliknij)
     

później ... niekończące się dyskusje i rozmowy ...

     
 

a pamiętasz jak miałeś do mnie pretensje o tego żołnierza co go ukarałem...

 

co tam Marek rozwiązanie brygady... jak ja miałem ćwierć budżetu Marynarki na głowie...

     
 

więc poszedłem do "Mnietka" i pytam: co chciałeś Mietek od kolegi Przemka ?

 

"mogło wtedy być koło 4,00"... to o Inspekcji z...
1800 któregoś roku ...

     Było bardzo serdecznie i żal było opuszczać ośrodek, lecz czas nas popędzał. W 100 batalionie łączności czekały uroczystości wojskowe. 

    Po przybyciu do koszar uczestnicy spotkania zastali żołnierzy batalionu w szyku rozwiniętym do uroczystego apelu. W apelu oprócz uczestników spotkania udział wzięła Pani poseł RP Bogusława Towalewska,  starosta wałecki,  burmistrz miasta i  wielu  miejscowych  działaczy. Z władz wojskowych uczestniczyli: Szef Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód Pan gen. bryg. Henryk Skarżyński, Szef Oddziału Dowodzenia i Łączności (G-6) Dowództwa Wojsk Lądowych Pan płk Mirosław Siedlecki oraz oficer Wydziału Łączności Korpusu - Pan mjr Krzysztof Grześkowiak. Byli przedstawiciele armii niemieckiej i armii duńskiej. Uroczystość wojskowa zawsze dawnych żołnierzy mobilizuje do wspomnień młodości. Brakowało nam pododdziałów na całej szerokości placu, długiej defilady, wyjściowych mundurów, widoku broni na ramionach żołnierzy i dźwięku skrzypiącej skóry w butach i pasach żołnierskich. Mimo to było pięknie.

 

Przybywają oficjalni goście prawie z całej Europy...

     
 

Jak zwykle Baczność i Spocznij...

 

Później... "Litania powitalna" ...

     

Gdyby tu stała stara trybuna, na pewno na niej tylu gości by się nie pomieściło !

 

 

Kiedyś była... biało-czerwona
teraz DWLądu...

 

Jakby brygada dalej istniała... sami nasi żołnierze...
Ten ze sztandarem to przecież syn Józka !

    Po uroczystym apelu zebrani oraz kompania honorowa przemaszerowali pod sztab, gdzie w sposób uroczysty odsłonięto tablicę poświęconą pamięci o JW2016. Tablicę odsłaniali: dowódca 100 batalionu łączności  ppłk dypl. Robert Wierzbiński i pułkownik w st. spocz. inż. Waldemar Suchecki (który wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie).

 
     

Czas na "gwóźdź" programu... odsłonięcie ufundowanej przez nas tablicy !

     

     
 

I ... stało się !

Płk Suchecki i ppłk Wierzbiński

p o c i ą g n e l i ...

     

                     

 
     
     
 

Na sali tradycji wszyscy "rzucili się" do oglądania starych dokumentów i kronik z lat świetności Jednostki Wojskowej 2016.

     
 

      Po tej ceremonii był czas na zwiedzanie sali tradycji, koszar, pokaz sprzętu, a następnie obiad żołnierski z tradycyjną grochówką wojskową. Do obiadu przygrywała orkiestra wojskowa (już nieistniejąca), tworząc miłą atmosferę...

     

      Po obiedzie uczestnicy spotkania w miejscu specjalnie przygotowanym zrobili wspólne zdjęcie, a fotograf umieścił się na dachu wysokiego wozu strażackiego, aby objąć wszystkich i oddać piękno koszar.

(kliknij)

     

     Od godziny 15.00 do godziny 19.00 przerwa, podczas której przyjezdni uczestnicy spotkania licznie odwiedzali swoich wałeckich przyjaciół.

     Wieczorem w pomieszczeniach Klubu Garnizonowego  -  biesiadne spotkanie. O piękny wystrój sali oraz bogaty stół postarali się: Bohdan Nawrocki, Wiesław Wysocki, Grzegorz Rutkowski i Ryszard Koniecko. Sala obok sali konsumpcyjnej zawieszona była planszami z historii naszej jednostki oraz rodzajami mundurów jakie koledzy nosili na misjach wojskowych. Ten kącik pokazu osobiście przygotował st. chor. Dariusz Kuch. Waldemar Suchecki i chor. sztab. Mirosław Chamielec z 100 batalionu przygotowali zestaw techniczny do prezentacji materiałów o naszej służbie.

          Biesiadę rozpoczął przewodniczący komitetu organizacyjnego wygłaszając krótkie przemówienie, odczytując list nieobecnego pułkownika Stanisława Markowskiego i wznosząc toast:

 "Za wspólnie przeżyte lata, za dawne wspominanie o sobie i abyśmy razem być potrafili".

 
     

    Następne toasty wznosili: starosta wałecki Pan Janusz Różański, dowódca 100 batalionu łączności Pan ppłk Robert Wierzbiński i płk w st. spocz. Ludwik Rokicki. Płk Rokicki - zastępca przewodniczącego Związku Byłych Żołnierzy LWP, wręczył dowódcy 100 batalionu łączności pamiątkowy medal związku.

    Duże zainteresowanie obecnych wywołała prezentacja zebranych materiałów historycznych o JW2016. Materiały te prezentowali płk Waldemar Suchecki i ppłk Marek Kiersztyn.

 
Ta dekoracja chyba jeszcze z Sylwestra !   Ja na telegrafie miałem bardziej ciężko...
jak Ty na telefonie...
     
 

pamiętasz Edek ten zatarty silnik ...

 

      Uwaga panie Jurku bo wyleci ptaszek...

takich numerów jak my robiliśmy ...

 
     

reszta ...

 

... na płycie...

     

     Koleżeńskim rozmowom, wspomnieniom i toastom nie było końca. Samopoczucie kolegów wspaniałe. Wielu wyrażało organizatorom słowa uznania. Wielu wyrażało życzenie częstszego organizowania spotkań. Biesiada zakończyła się o 3.00 rano. Organizatorzy mieli powody do satysfakcji. Na drugi dzień wielu z nas miało uczucie smutku i pytanie, czy znowu się w podobnym gronie zobaczymy i kiedy...


Powrót


Powrót do strony głównej