I I I   S P O T K A N I E   P O K O L E Ń
18 czerwca 2010 roku


III SPOTKANIE POKOLEŃ

byłych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych JW. 2016
(Pułk Łączności MON, 5 Pułk Łączności, 1 Pułk Łączności, 2 Brygada Łączności)
w garnizonie Wałcz w gościnnych progach koszar
100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W
w dniu 18 czerwca 2010 roku z okazji

45 rocznicy przeniesienia 5 Pułku Łączności

 

 

 

  z Warszawy   
     
    do Wałcza
     
 

Uroczysty wjazd pododdziałów do Wałcza – 10 październik 1965 rok.

Jak doszło do zorganizowania III Spotkania Pokoleń przedstawia Witold Kowalski – przewodniczący komitetu organizacyjnego:

 „Od II Spotkania Pokoleń minęło 3 lata koledzy przypominali, że warto zorganizować spotkanie kolejne. Prawdę mówiąc nie byłem przekonany czy temu podołam pamiętając ile to spraw trzeba uzgodnić a później wykonać. W dwu kolejnych spotkaniach przewodniczyłem komitetowi organizacyjnemu i czułem ogromną pomoc wszystkich kolegów z komitetu. Spotkania mogły się odbyć dzięki pomocy Szefa sztabu BWD płk Janusza Sobolewskiego (obecnie gen. bryg.) dowódców 100 batalionu  miłych i zawsze konkretnych oficerów ppłk Roberta Wierzbińskiego i ppłk Mariana Matoszki, dowódcy 104 batalionu ppłk Marka Czyża,.

Aby takie spotkanie zorganizować pracuje nad nim wiele osób. Na przewodniczącym ciąży odpowiedzialność szczególna, bo on swoim nazwiskiem zapewnia kolegów, że będą właściwie podejmowani podczas spotkania. Pamiętałem życzliwość i zaangażowanie wymienionych oficerów i pamiętam wszystkich tych, którzy w organizację spotkania się angażowali a nie wymieniam ich z imienia. Mimo, że organizacja dwu poprzednich spotkań dała mi dużo satysfakcji to jednak się wahałem czy podjąć się inicjatywy organizacji III Spotkania.

Moje wahania przerwał dowódca BWD płk Jarosław Mika. W 2008 roku koledzy wybrali mnie Prezesem Koła Nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy  Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej. Po wyborze poszedłem przedstawić się dowódcy 100 batalionu łączności, ponieważ ta jednostka jest naszą jednostką patronacką. Przy tym spotkaniu  poznałem dowódcę brygady płk Jarosława Mikę. Po krótkiej wymianie zdań  płk Mika zwracając się do mnie powiedział, „Panie pułkowniku trzeba zorganizować kolejne spotkanie” zapewniając jednocześnie wszelką możliwą pomoc. Podjąłem decyzję, namówię kolegów z koła na organizację III Spotkania Pokoleń w 2010 roku w 45 rocznicę przeniesienia 5 Pułku Łączności z Warszawy do Wałcza.

W dniu 26.11.2009 r. powstał komitet organizacyjny (widoczny na zdjęciu) a na jego pierwszym posiedzeniu koledzy jednogłośnie wybrali na przewodniczącego mnie.

 

   
 

 

Siedzą od lewej: Marek Borowski, Bogdan Mikołajczak, Marian Bobelak, Waldemar Suchecki, Witold Kowalski, Wiesław Wysocki, Piotr Szymczak, Czesław Wirowski.
Stoją od lewej: Henryk Wlaź, Józef Domińczak, Jerzy Kowal, Jerzy Poszepczyński, Jan Sobieski, Tadeusz Rojewski, Marek Kiersztyn, Grzegorz Rutkowski, Józef Dąbrowski, Mieczysław Fryza ...
    (nieobecni: Ryszard Koniecko, Bohdan Nawrocki, Florian Woźniak, Brunon Klein)
 

Rozpoczęliśmy półroczny okres wytężonej pracy organizacyjnej. W tym bardzo pracowitym okresie sympatyczne były spotkania ze starostą Bogdanem Wankiewiczem, burmistrzem Zdzisławem Tuderkiem, zastępcą burmistrza Jolantą Wegner, dyrektorem Muzeum Wałcza Magdaleną Suchorską-Rolą, z dowódcami jednostek wojskowych: płk Jarosławem Miką, ppłk Marianem Matoszką, mjr Sławomirem Gębarskim, oraz z członkami chóru męskiego „Cantacuori”, którym kieruje i w nim śpiewa Przemysław Wojnarowski,  Wszyscy wyżej wymienieni do naszej inicjatywy odnosili się bardzo przychylnie i udzielali pomocy we większym zakresie jak tego oczekiwaliśmy. Wymienieni przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych swoim życzliwym stosunkiem do naszej inicjatywy spowodowali, że organizacja spotkania stała się przyjemnością.

Mieliśmy świadomość, że organizujemy niezwykłe spotkanie, uczestniczyć w nim będą ludzie, gdzie różnica wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym wynosi prawie dwa pokolenia. Jedyne co ich łączy to służba wojskowa w tej samej jednostce, nieraz w różnych latach. Naszym – organizatorów zadaniem – było tak zorganizować spotkanie, aby wszyscy jego uczestnicy czuli się dobrze i wyjechali z wrażeniem miłego koleżeńskiego spotkania a jednocześnie z przekonaniem, że trud służby każdego z nas to nie był czas zmarnowany. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej zadanie i rolę wojska w społeczeństwie opisuje KONSTYTUCJA 3-GO MAJA i jej art. XI Siła zbrojna narodowa został wybrany jako motto naszego spotkania.”

„XI. Siła zbrojna narodowa.

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości

swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej

siły narodu. Naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, iż się

poświęca jedynie dla jego obrony.

Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej słowem

winno być jego najsilniejszą tarczą.

Aby przeznaczenia tego dopełniło nieomylnie, powinno zostawać ciągle pod

posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa, powinno

wykonać przysięgę na wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji

narodowej. Użyte być więc wojsko narodowe może na ogólną kraju obronę,

na strzeżenie fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucji jego

nie był posłusznym.”

                                                                               Konstytucja 3 Maja. 1791 r.

Oczekiwany dzień:

        Pół roku pracy całego zespołu minęło bardzo szybko. Nastał dzień 18 czerwca 2010 roku, w atmosferze lekkiego podniecenia czekaliśmy na 121 uczestników spotkania i 10 gości honorowych.

        Przy bramie wejściowej do naszych dawnych koszar dyżur pełnili koledzy: Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski, Henryk Wlaź, Bohdan Nawrocki (Bohdan dzień wcześniej przejął całą dokumentacje, bo jej główny wykonawca i niestrudzony aktywny członek komitetu organizacyjnego Grzegorz Rutkowski w dniu 17.06.10 r musiał wyjechać na pogrzeb w rodzinie). Wymienieni koledzy witali przybywających uczestników, wręczali identyfikatory i zaproszenia na dzień 19.06.10 r do udziału w święcie z okazji trzeciej rocznicy sformowania Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

 

"Klikaj" zdjęcia ...

aby powiększyć !!

     
 

Od lewej: Piotr Szymczak, Wiesław Wysocki, Jan Sobieski, Jerzy Miszkowicz, Kazimierz Grabowski, Bohdan Nawrocki, Marek Kiersztyn.

 

Taki identyfikator otrzymał każdy z uczestników:

   
       
 

Dla Panów.

 

Dla Pań.

       

Spotkanie rozpoczęto w sali tradycji. Wszyscy uczestnicy przybyli przed czasem i korzystając z letniej pogody gawędzili w grupach przed klubem żołnierskim, w którym jest sala tradycji 100 batalionu łączności, dawniej była salą JW.2016.

      Przed klubem przybyłych uczestników i zaproszonych gości honorowych witał przewodniczący komitetu organizacyjnego. Nad sprawną obsługą pierwszej części spotkania czuwali koledzy Bogdan Mikołajczak i Jerzy Poszepczyński

     

 
         
 

Od lewej: Zdzisław Kępa, Witold Bień, Urszula Kowal, Henryk Brzezinka, Alicja Leszczyk.

 

Wszystkich witał Witold Kowalski.

 

 

         
 

 

 
         
  Od lewej: Marian Moneta, Jerzy Kowal, Michał Lenert, Marian Bartnik, Edward Jeziorowski, Agata Lenert   Od lewej: Stanisław Majchrzak, Henryk Laszczkowski, Jan Juszkiewicz Szczepan Piątek, Mieczysław Lenkiewicz,   Franciszek Szozda.  
         
     
         
  Od lewej: Maciej Zaręba, Stanisław Kupis, Jolanta Wegner, Bogdan Wankiewicz. Krzysztof Karczmarczyk, Jolanta Korga-Karczmarczyk, Wiesław Korga.   Zbierający się uczestnicy spotkania.  

        Punktualnie o godz.9.00 uczestnicy spotkania zebrali się w sali tradycji. Przewodniczący komitetu organizacyjnego ogłosił III Spotkanie Pokoleń za otwarte. W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali: Dowódca Brygady płk Jarosław Mika, Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Maciej Zaręba, Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Marian Matoszka, Rzecznik Prasowy Zarządu Głównego Związku płk w st. spocz. Miłosz Biały (przekazał pozdrowienia dla uczestników zjazdu od Prezesa Związku gen. dyw. w st. spocz. Adama Rębacza i Sekretarza Generalnego  Związku płk w st. spocz. Jana Kacprzaka, powiadomił również o zmianie nazwy związku na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego), Członek Komisji Rewizyjnej ZG Związku i Członek Zarządu Rejonowego Związku w Pile ppłk w st. spocz. Józef Koniecki. Wystąpienia władz samorządowych i wojskowych oraz związkowych zebrani przyjmowali gromkimi oklaskami. Starosta. Burmistrz i Dowódca 100 bł wyróżnili część uczestników listami gratulacyjnymi i okolicznościowymi upominkami.

         
     
         
  Przemawia płk Jarosław Mika.  Za nim od lewej: Witold Kowalski, ppłk Marian Matoszka, Lech Zakrzewski, Bogdan Wankiewicz, Maciej Zaręba, Jolanta Wegner ,ppłk  Krzysztof Łukaszczyk, mjr Jerzy Miller, Miłosz Biały, Józef Kaniecki, Witold Bień, Henryk Brzezinka  

Przemawia Miłosz Biały. Za nim od lewej: Witold Kowalski, ppłk Marian Matoszka,Lech Zakrzewski, Bogdan Wankiewicz, Maciej Zaręba, Jolanta Wegner.

 

     Wielu Kolegów zostało uhonorowanych przez: Starostę Powiatu Wałeckiego, Burmistrza Miasta Wałcza, oraz przez Dowódcę 100 batalionu łączności. Oto niektórzy z nich:

     
         
  Bogdan Kwiatek   Bogdan Mikołajczak  

 

     
         
  Henryk Brzezinka   Audytorium. Od lewej: Jan Juszkiewicz(kawałek), Andrzej Nowicki, Jan Malec, Ryszard Koniecko, Edwar Sielski, Michał Mazurkiewicz, Janusz Ciosek, Wiesław Wysocki, Mieczysław Fryza, Jan Mitrus, Florian Woźniak, Andrzej Hetman ...  

 

       
             
  Lech Zakrzewski   Witold Kowalski   Tadeusz Rojewski  

 

       
             
  Czesław Wirowski   Waldemar Suchecki   Marek Kiersztyn  

 

         
  Od lewej: Józef Domińczak, Andrzej Sztuba, Bogusław Żulewski, Jerzy Kowal, Urszula Kowal, Alicja Leszczyk, Henryk Wlaź, Agata Lenert.   Od lewej: Marek Borowski, Maciej Smirnow, Józef Dąbrowski, Marek Kiersztyn, Jan Malec, Ryszard Koniecko i inni koledzy.  

 

     
         
  Od lewej: Jerzy Kowal, Urszula Kowal, Alicja Leszczyk, Michał Lenert, Agata Lenert, Marian Bartnik, Ignacy Milc.   Uczestnicy spotkania.  

Następnie głos zabrał Prezes Koła nr 10 im Ziemi Wałeckiej płk w st. spoczynku Witold Kowalski który, na wstępie bardzo serdecznie przywitał przybyłego z Kanady st. szer. Wojciecha Orzechowskiego. Pan Wojciech służył w jednostce od października 1968 roku do października 1970 roku  i od 5-ciu lat starał się spotkać ze swoimi dowódcami. Przekazał organizatorom swoje wspomnienia ze służby i spotkał się ze swoimi dawnymi przełożonymi. Został uhonorowany przez komitet organizacyjny spotkania pamiątkowym listem.

 

 
     
 

Na zdjęciu uhonorowany listem pamiątkowym st. szer. Wojciech Orzechowski i Jego dowódca batalionu ppłk w st. spocz. Bogdan Kwiatek.

 

 

Następnie Witold Kowalski powitał:

„W imieniu Kolegów i własnym witamy bardzo serdecznie, gości honorowych „III Spotkania Pokoleń Byłych Żołnierzy Zawodowych i Pracowników Cywilnych JW. 2016” w osobach:

         1.      Starostę Powiatu Wałeckiego    –    Pana dr Bogdana WANKIEWICZA,

2.      Zastępcę Burmistrza Miasta Wałcz    –    Pana mgr inż. Macieja ZARĘBĘ,

3.      Zastępcę Burmistrza Miasta Wałcz    –    Panią mgr Jolantę WEGNER,

4.      Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego Związku   – Pana płk w st spocz. Miłosza BIAŁEGO,

5.      Dowódcę Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W   –  Pana płk Jarosława MIKĘ,

6.      Dowódcę 100 batalionu łączności     –    Pana ppłk Mariana MATOSZKĘ,

7.      Dowódcę 104 batalionu łączności     –    Pana ppłk  Krzysztofa ŁUKASZCZYKA,

8.      Dowódcę 102 batalionu ochrony     –    Pana mjr Sławomira GEMBARSKIEGO,

9.      Członka Komisji Rewizyjnej Związku  – Pana ppłk w st. spocz. Józefa KANIECKIEGO,

                                                                                                                     Witamy Was Koledzy serdecznie !

          Szanowny Panie Starosto, Państwo Burmistrzowie, Panie płk Mika w imieniu kolegów Komitetu Organizacyjnego naszego spotkania dziękuję za patronat honorowy, za pomoc w organizacji, dziękuję, że jesteście Państwo  z nami.

Bardzo dziękuję dowódcom jednostek BWD Panom pułkownikom Marianowi Matoszce, Krzysztofowi Łukaszczykowi oraz Panu mjr Sławomirowi Gembarskiemu za bardzo koleżeńską postawę i życzliwość w organizowaniu zamierzeń dnia dzisiejszego.

Koledzy nasze spotkanie bez pomocy wymienionych osób może by doszło do skutku, ale byłoby o wiele skromniejsze.

Wam drodzy koledzy organizatorzy III Spotkania Pokoleń dziękuję, że chcieliście się dzisiaj stawić w koszarach, w których pełniliśmy służbę wojskową w różnych latach.

Sądzę, że będę wyrazicielem nie tylko opinii kolegów z komitetu organizacyjnego, lecz nas wszystkich, gdy z radością powitam najznakomitszych naszych kolegów dziś oficerów w stanie spoczynku a dawniej:

 

1.      Dowódcę 2 BŁ, Szefa Sztabu POW     –    Pana płk Lecha ZAKRZEWSKIEGO,

2.      Szefa WO SWŁ, przedstawiciela WP w NATO – Pana płk Michała LENERTA,

3.      Szefa łączności i obserwacji Mar. Woj. – Pana kom  Mariana MONETĘ,

4.      Zastępcę Dowódcy 2 BŁ                       –    Pana płk Waldemara SUCHECKIEGO,

5.             ,,                  ,,                                   –    Pana płk Zdzisława KĘPĘ,

6.             ,,                  ,,                                   –    Pana płk Wiesława KORGĘ,

7.             ,,                  ,,                                   –    Pana płk Andrzeja SZTUBĘ,

8.             ,,                  ,,                                   –    Pana płk Witolda BIENIA,

9.             ,,                  ,,                                   –    Pana płk Bogdana KARPIŃSKIEGO,

10.           ,,                  ,,                                   –    Pana płk Floriana WOŹNIAKA,

11.           ,,                  ,,                                   –    Pana płk Ryszarda MIZERSKIEGO,

12.           ,,                  ,,                                   –    Pana ppłk Mariana BOBELAKA,

13.  Dowódcę batalionu, Szefa wydziału Łączności Kwaterm. WP   –   Pana płk Bogusława ŻULEWSKIEGO,

14.  Dowódcę batalionu                                    –    Pana ppłk Bohdana NAWROCKIEGO,

15.          ,,                   ,,                                   –    Pana ppłk Szczepana PIĄTKA,

                                                                                                                    Witamy Was Koledzy serdecznie !

     Panie, Panowie, Koledzy w październiku 2010 roku minie 45 lat jak decyzją MON 5 Pułk Łączności został przeniesiony z Warszawy do Wałcza. Tylko nieliczni z kadry zawodowej służącej w Warszawie wyraziło chęć służenia w Wałczu. Nowy zespół dowódczy 5 Pułku Łączności w Wałczu to: dwóch ppłk, sześciu majorów kilku kapitanów paru poruczników, nowo promowani podporucznicy i młodzi podoficerowie często bez doświadczenia stawiani na etaty oficerskie dowódców plutonów. Wśród nas są pionierzy tamtego 1965 r. Do nich należą obecnie w stanie spoczynku i są dzisiaj z nami a dawniej:

         1.      Dowódca – Inżynier WZŁ Warszawa                            –   Pan płk Henryk BRZEZINKA
         2.
      Dowódca batalionu, WSzW Szczecin                            –   Pan ppłk Bogdan KWIATEK
         3.
      Inżynier radio Brygady                                                 –  Pan ppłk Stanisław NOWAKOWSKI

4.      Kierownik sekcji zaopatrzenia technicznego                 –  Pan mjr Jan JUSZKIEWICZ

5.      Zastępca Szefa Służby Samochodowej 2 BŁ                  –  Pan ppłk Edward SIELSKI

6.      Starszy oficer operacyjny                                              – Pan mjr Jan MITRUS

7.      Dowódca batalionu, Szef Kontroli Gospodarczej POW – Pan płk Stanisław MAJCHRZAK

8.      Kierownik Sekcji Eksploatacji Systemów Łączności      – Pan ppłk Bogdan MIKOŁAJCZAK

9.      Zastępca Dowódcy 2 BŁ                                                –  Pan płk Tadeusz WÓJCICKI

10.  Lekarz                                                                –  Pan ppłk Ignacy MILC

11.  Kierownik Warsztatów Łączności 2 BŁ              –  Pan ppłk Jerzy BIERKA

12.  Kierownik kuchni                                               – Pan st. sierż. sztab. Józef SUCHODOLSKI

13.  Pomocnik dowódcy kompanii ds. technicznych  – Pan st. sierż. sztab. Henryk WLAŹ

14.  Kierownik kancelarii                                          – Pan st. sierż. sztab. Ryszard KONIECKO

15.  Magazynier mundurowy                                    – Pan st. chor. sztab. Jan ANTOSZCZAK

16.  Magazynier                                                        – Pan st. sierż. sztab. Tadeusz BIELAK

                                                                                                                                     Witamy Was Koledzy serdecznie !

 Praca w żadnej jednostce nie mogła przebiegać normalnie bez pomocy licznego personelu cywilnego...

        są dzisiaj z nami pracownicy tego personelu :

         1.      Pani Agata LENERT

2.      Pani Krystyna KARPIŃSKA

3.      Pani Urszula KOWAL

4.      Pani Gabriela JAŻDŻEWSKA

5.      Pani Alicja LESZCZYK

                                                            Witamy Was miłe Panie bardzo ciepło i serdecznie  !

 Panie, Panowie, Koledzy!

45 lat temu powstała w Wałczu jedna i największa liniowa jednostka łączności WP (o strukturze pułku). Służąc w niej mijały nam najpiękniejsze lata młodości. Zawsze jednak mieliśmy świadomość, że nasz trud tamtych lat nie jest daremny, były wysokie wymagania gotowości bojowej, uciążliwe i żmudne szkolenie żołnierzy służby zasadniczej, o wszystkim tym co przeżywaliśmy w latach młodości będzie okazja na dzisiejszym spotkaniu  porozmawiać.
         Nie wolno nam i następnym pokoleniom zapominać, że służba wojskowa ma sens tyko wówczas, gdy żołnierzom towarzyszy świadomość, że jego wysiłek w czasie pokoju służy dobru OJCZYZNY a w czasach zagrożenia jest skuteczną tarczą obronną. Aby to było możliwe wojsko musi mieć prawne  umocowanie w strukturach państwa i emocjonalne w społeczeństwie. Musi być czytelne prawo i zrozumienie istoty sił zbrojnych dla obrony narodu.
       Kierując się tym, co powiedziałem, po przejrzeniu zapisów o obronności państwa w konstytucji, jako motto naszego spotkania wybraliśmy Art. XI Siła zbrojna narodowa Konstytucji 3 maja 1791r. Twórcy tamtej konstytucji potrafili czytelnie zapisać obowiązki i zadania w zakresie obrony i jasno określić rolę siły zbrojnej.

Prawdą jest, że w następnych zapisach konstytucji polskich w zakresie obronności wiele elementów jest podobnych, to jednak wydaje się, że żaden nie jest tak czytelny dla zwykłego obywatela jak ten który przyjęliśmy za motto naszego spotkania.

W/g Napoleona a on na pewno się znał na rzemiośle wojskowym „żołnierz ma jedno niezbywalne prawo być dobrze dowodzony”. Jasne określenie zadań obronnych nie tylko dla wojska jest warunkiem podstawowym, że dowodzenie wojskiem i w wojsku będzie dobre, czego zebrani tu z całego serca życzą swoim młodszym kolegom i w tej intencji dokonują wpisu do księgi Pamiątkowej.”

 

 

 

 
             
  Do księgi wpisuje się Waldemar Mchalak.   Do księgi wpisuje się Jan Werwiński, oczekują: Marek Kowalski i Andrzej Hetman.   Do księgi wpisuje się Henryk Kędzierski.  

Po wystąpieniu przewodniczący komitetu poprosił zebranych o dokładne przestrzeganie czasu przeznaczonego na poszczególne punkty programu. (Wbrew pesymistom, którzy byli po raz pierwszy na naszym spotkaniu i wątpili w realizację tak napiętego programu koledzy udowodnili, że nawyk dyscypliny w nich pozostał i program zrealizowano dokładnie. Przy czym nie było głosów niezadowolenia).

W sali obok przygotowane były stoły z poczęstunkiem i koledzy w grupach wymieniali między sobą poglądy i wspomnienia. Po kilkudziesięciu minutowej przerwie organizatorzy zaprosili zebranych na plac alarmowy jednostki do wspólnego zdjęcia.

 
  Wspólne zdjęcie uczestników spotkania.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia uczestnicy spotkania autokarami ZKM w Wałczu podstawionymi przez Urząd Miasta udali się na zwiedzanie pozostałości umocnień Wału Pomorskiego i Muzeum Wału Pomorskiego 1945 (które znajduje się w dawnych koszarach pułku zmechanizowanego). W trakcie organizacji wydawało się, że ten punkt programu nie wzbudzi nadmiernego zainteresowania. Przecież wszyscy uczestnicy z miastem i jego okolicą byli w różnych latach związani. Okazało się, że zainteresowanie tym punktem programu spotkania było duże. Było to przede wszystkim zasługą naszego kolegi ppłk Mariana Bobelaka, który po tych umocnieniach oprowadzał i bardzo interesująco tłumaczył ich historię i przeznaczenie. W Muzeum Wału Pomorskiego oprowadzał i omawiał znajdujące się tam pamiątki – kustosz  Wojciech OLEK.

     
         
  O Wale Pomorskim opowiada Marian Bobelak. Uczestnicy spotkania z uwagą słuchają.  

 

Uczestnicy spotkania zwiedzają umocnienia Wału Pomorskiego.

 

     
         

 

     
         
 

Jedni z uwagą słuchają inni robią zdjęcia, jeszcze inni filmują jak Maciek Smirnow.

 

 

 

     
         
  Wejście do jednego z umocnień.  

Nikt nie spodziewał się jakie cuda obejrzymy w nowym muzeum Wału Pomorskiego.

     
         
 

Zwiedzanie Muzeum Wału Pomorskiego 1945 r.

 

Mimo że mieszkamy na Zatorzu nie wszyscy wiedzieliśmy o takim ciekawym miejscu.

 

 

 

Wszyscy uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądają zgromadzone eksponaty.

 

Zwiedzanie elementów Wału Pomorskiego przebiegało sprawnie i zakończyło się o przewidywanej przez organizatorów godzinie. Autokarami uczestnicy podjechali na plac ćwiczeń ogniowych. Tu czekała wszystkich chwila wytchnienia i pokazowo rozwinięty polowy punkt żywienia wykonany przez żołnierzy 104 batalionu zabezpieczenia BWD. W punkcie tym każdy uczestnik otrzymał trzydaniowy obiad. A spożywanie obiadu na powietrzu pod czaszą namiotu wielu przypominało młode lata i poligonowe stołówki. Słowa uznania kierowano do załogi zabezpieczającej ten punkt programu.

 

     
         
 

Mieczysław Fryza i Jan Frelkowski.

 

Już z obiadem na tacy Józef Kaniecki

 

 

     
         
 

Ryszard Koniecko a za nim Jan Antoszczak. Wiele lat temu to pan Ryszard pilnował aby wszystkich nakarmić.

 

Ogólny widok punktu żywieniowego. Na pierwszym planie Kazimierz Grabowski.

 

Na placu przy polowym punkcie żywienia, zorganizowano pokaz nowoczesnego sprzętu łączności. Zwiedzający to elita żołnierzy łączności z lat swojej służby. Jednak wystawiony sprzęt jest  szczytem współczesnej techniki wojskowej i wielu z nas musiałoby podjąć od nowa edukację jego obsługi i wykorzystania.

     
         
 

Każdy z uczestników mógł obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt łączności jakim dysponuje jednostka.

 

 

     
         
 

Pamiątkowe zdjęcie. lewej: Józef Kaniecki, Ryszard Krzyżostaniak, Sławoj Walewski, Tadeusz Bielak, Józef Zanoza, Henryk Wlaź.

 

Widok anten rozwiniętego sprzętu łączności.

 

Podstawionymi przez brygadę autokarami udaliśmy się do obiektu koszarowego. Na sali odpraw dowódca brygady i podlegli mu dowódcy jednostek przedstawili strukturę i przeznaczenie BWD. Natomiast ppłk Marian Bobelak nawiązując do przedpołudniowego zwiedzania omówił historię garnizonu i przeznaczenie wojskowe wielu miejskich obiektów. Obie prelekcje zostały przeprowadzone bardzo interesująco. Posługiwano się przy tym wieloma planszami wyświetlanymi na ekranie.

 

     
         
 

Uczestnicy powoli zapełniają salę.

 

Prelegenci w oczekiwaniu na uczestników.

 

Na tym nasza obecność w koszarach zakończyła się. Dowódca brygady i podlegli mu dowódcy jednostek byli gospodarzami bardzo nam przychylnymi  i wykazali bardzo koleżeński i życzliwy stosunek do uczestników spotkania. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni i wyrażamy podziękowanie za włożony wysiłek w zabezpieczenie spotkania pod względem logistycznym.

        Po półtora godzinnej przerwie uczestnicy III Spotkania Pokoleń spotkali się w sali restauracji Tajemniczy Ogród. Salę specjalnie na tą okazję udekorował Marian Bobelak i Henryk Właź.

     
         
 

Brama główna do jednostki.

 

Zdjęcia z opisami z poprzednich spotkań.

 

Uczestnicy III Spotkania Pokoleń na biesiadzie w lokalu „Tajemniczy Ogród”.

     
         

 

     
         

Biesiadę rozpoczęto wysłuchaniem śpiewu pieśni wojskowych i historycznych w wykonaniu chóru męskiego „Cantacuori”.

Za piękny śpiew zebrani na sali podziękowali brawami a dowódca 100 bł w imieniu organizatorów wręczył członkom chóru dyplomy z podziękowaniem.

 

     
         
 

Od lewej: Przemysław Wojnarowski, Wiesław Gaworek, Mikołaj Terefenko, Kazimierz Fecek, Jan Butrym. Na zdjęciu z prawej Witold Kowalski dziękuje zespołowi za piękny śpiew.

 

 

Po występie chóru głos zabrał przewodniczący komitetu organizacyjnego Witold Kowalski, który powiedział:

 

„Bardzo się cieszymy, że w drugiej części naszego spotkania są z nami nasi goście honorowi:

 

1.      Sekretarz Miasta Wałcz – Pan mgr inż. Eugeniusz WILCZYŃSKI

2.      Rzecznik prasowy Zarządu Głównego Związku – Pan płk w st. spocz. Miłosz BIAŁY

3.      Dowódca BWD WKP-W – Pan płk Jarosław MIKA

4.      Dowódca 100 batalionu łączności – Pan ppłk Marian MATOSZKA

5.      Dowódca 104 batalionu zabezpieczenia- Pan ppłk Krzysztof ŁUKASZCZYK

6.      Dowódca 102 batalionu ochrony – Pan mjr Sławomir GEMBARSKI

                                                                                               Witamy Państwa serdecznie !

Panie, Panowie, Koledzy!

 Nasza jednostka   pł MON, 5pł, 1pł, 2BŁ istniała od 1949 r do 2000 r. 51 lat – pół wieku – dwa pokolenia. Miała prawo do tradycji wojennych 1 Samodzielnego Pułku Łączności I AWP nie tylko z rozkazu MON, ale z faktu, że w niej pełnili służbę żołnierze batalionu łączności I Korpusu WP na wschodzie, żołnierze 1 Samodzielnego Pułku Łączności.

W 10 lat po rozwiązaniu jednostki spotyka się spora grupa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych, to można stwierdzić, że nasza służba była nie tylko pracą, nie tylko służbą, ale również stylem życia. Żołnierze i pracownicy tej jednostki byli z sobą zżyci i stanowili zgrany przyjacielski kolektyw. Wśród nas są ludzie, których nie sposób zapomnieć, bo służba z nimi była miłym zrządzeniem losu. Oto oni:

1.      Starszy lekarz Brygady                        –     dr n med. Ppłk Edward ŁASKI

2.      Lekarz Brygady                                    –     ppłk Janusz CIOSEK

3.      Inżynier                                                  –     ppłk Marian BARTNIK

4.      Inżynier                                                  –    dr n pedag. Ppłk Edward JEZIOROWSKI

5.      Inżynier                                                  –    ppłk Robert STAŃCZYK

            6.   Inżynier                                                  –    ppłk Andrzej HETMAN

            7.   Inżynier                                                  –    ppłk Jerzy MISZKOWICZ

            8.   Dowódca batalionu szkolnego             –    ppłk Stanisław KUPIS

            9.   Komendant Poligonu Szkolnego         –    mjr Henryk LASZCZKOWSKI

          10.   Kierownik PTO                                     –   st. sierż. sztab. Jan KUŚMIEREK

          11.   Szef Izby Chorych                                 –   st. sierż. sztab. Erwin BITTNER 

                                                                                                                         Witamy Panów serdecznie !

 

     Drodzy przyjaciele każdy z Was zasługuje na imienne powitanie ponieważ na tej sali są najlepsi z najlepszych. Zdaję sobie sprawę, że nic nie psuje dobrej zabawy tak jak zbyt długie przemowy, dlatego pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć do wszystkich, których w dniu dzisiejszym nie wyczytałem z nazwiska:

  

Aby dzisiejsze spotkanie mogło się odbyć pracował zespół kolegów, którzy wybrali mnie na przewodniczącego i z satysfakcją Ich teraz wymienię:

1.      ppłk Czesław WIROWSKI

2.      ppłk Marek KIERSZTYN

3.      ppłk Bogdan MIKOŁAJCZAK

4.      ppłk Wiesław WYSOCKI

5.      ppłk Jerzy KOWAL

6.      mjr Piotr SZYMCZAK

7.      mjr Grzegorz RUTKOWSKI

8.      mjr Józef DOMIŃCZAK

9.      st. chor. sztab. Tadeusz ROJEWSKI

10.  st. chor. sztab. Jerzy POSZEPCZYŃSKI

11.  chor. sztab. Jan SOBIESKI

12.  st. sierż. sztab. Henryk WLAŹ

13.  mjr Józef DĄBROWSKI

14.  mjr Mieczysław FRYZA

15.  st. chor. sztab. Marek BOROWSKI

16.  płk Florian WOŹNIAK

17.  ppłk Marian BOBELAK

18.  płk Waldemar SUCHECKI

19.   ppłk Bohdan NAWROCKI 

Jest jeszcze w komitecie dwóch kolegów: Ryszard Koniecko i Brunon Klein, którym względy zdrowotne nie pozwoliły uczestniczyć w jego pracach, a bardzo chcieli.

 

Podziękujcie im wszystkim brawami  !

 
                     Następnie Witold Kowalski odczytał życzenia, które napłynęły z tej okazji:

-         gen. bryg. Janusza Sobolewskiego ...

 

-         płk Stanisława Markowskiego ...

     
 

Szanowni Koledzy. 

       Bardzo dziękuję za zaproszenie na „rodzinne” spotkanie. Leciałbym do Was na skrzydłach, ale pióra powypadały i już nie latam. Opłaciłem składkę i proszę o wzniesienie toastu: „za nasze młode lata i wspólną służbę w JW. 2016”. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych i tych, którzy na spotkanie nie mogli przybyć.

       W najbliższym czasie prześlę Wam kilka egzemplarzy książki wydanej z okazji 90-lecia ośrodka szkolnego łączności w Zegrzu. Miałem być współautorem tej książki, ale byłem w tak kiepskiej formie, że musiałem prosić o wyręczenie mnie przez kol. Miażyńskiego.

        Wkrótce wydamy historię wojsk łączności „tych od Berlinga”. To będzie w 80% moja robota z przed kilku lat, kiedy byłem jeszcze w wysokiej formie.

          Bardzo proszę żebyście mnie wytłumaczyli przed dowódcami: BWD, 100 bł i 104 bzab, którzy przysłali mi zaproszenie na „Wieczór z Historią”. Bardzo sobie cenię to, że jeszcze o mnie pamiętają.

                                                                                                   Serdecznie Was pozdrawiam.
                                                                                                                Markowski 

 
     

-         płk Ludwika Rokickiego  

     
 

Pozdrowienia dla uczestników spotkania

 Pan płk Witold Kowalski

Szanowny Witku, uprzejmie informuję, że ze względów rodzinnych oraz społecznych nie będę uczestniczył w III Spotkaniu Pokoleń.

Mam natomiast serdeczną prośbę – przekaż moje pozdrowienia wszystkim uczestnikom i życzenia miłego spotkania, a zwłaszcza dobrego zdrowia i samopoczucia podczas pobytu na sympatycznej Ziemi Wałeckiej, gdzie przed laty wspólnie wypełnialiśmy swe powinności służbowe.

Na pewno będzie jeszcze okazja do kolejnych spotkań.

                                                                Płk Ludwik Rokicki

                                                                                        Warszawa 14.06.2010 r.

 
     

 

 

           Na koniec płk Kowalski wzniósł toast:

 

„ Za nasze młode lata i wspólną służbę w JW2016 i za to że razem być potrafimy”

 

Biesiada w miłej atmosferze trwała do godziny 24.00. Jak zauważył jeden z uczestników atmosfera rozmów przesycona była, życzliwością i radością z bycia razem. Wielu uczestników pozostało by dłużej bo i chęci były i było przy czym posiedzieć. Rozmowy toczyły się przy stołach jak również w ogrodach pod parasolami.

 

     
         
 

Od lewej: Mieczysław Fryza, Andrzej Zawistowski, Stanisław Kupis.

 

Od lewej: Zbigniew Zawało, Tadeusz Bielak, Mieczysław Lenkiewicz.

 

 

     
         
 

Od lewej: Tadeusz Rojewski, Andrzej Hetman, Jerzy Bierka, Jerzy Miszkowicz.

 

Od lewej: Tadeusz Rojewski, Agata Lenert, za Nią Michał Lenert, Henryk Wlaź, Wiesław Wysocki.

 

Lokal był zarezerwowany do godziny 24 i trzeba było biesiadę w terminie ustalonym zakończyć. Każdemu z organizatorów a przewodniczącemu komitetu organizacyjnego przede wszystkim ciśnie się myśl natrętna:

 

Koledzy razem z Wami byłem,

lata młode wspominałem.

Nazajutrz żałowałem, że was pożegnałem.

Nie z każdym rozmawiałem,

a tak bardzo chciałem

wiele wam powiedzieć i wiele usłyszeć.

Pozostaje mieć nadzieje,

że znów się spotkamy i porozmawiamy.

 

Członkowie komitetu organizacyjnego słowa podziękowania przesyłają Władzom samorządowym i wojskowym za życzliwą pomoc w zorganizowaniu spotkania. Bez pomocy Pań i Panów: Jolanty Wegner, Magdaleny Suchorskiej-Roli ( pomoc w wydaniu Historii JW2016), Bogdana Wankiewicza, Zdzisława Tuderka, Macieja Zaręby, płk Jarosława Miki, ppłk Mariana Matoszki, ppłk Krzysztofa Łukaszczyka, mjr Sławomira Gębarskiego, zorganizowanie spotkania byłoby niemożliwe.

  

Dzień następny 19 czerwca 2010 roku.

             Jak zaznaczyłem na wstępie, każdy z uczestników III Spotkania Pokoleń otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w dniu następnym w uroczystościach z okazji:

            „Trzeciej rocznicy sformowania” – Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

oraz święta:  100 Batalionu Łączności  i  104 Batalionu Zabezpieczenia.

W zaproszeniach tych zostały zawarte dwie ważne wypowiedzi, które zacytuję:

             „Łączność w wojsku podczas wojennych wypadków jest taką samą bronią jak armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak wóz amunicyjny kompanii. Bez łączności bowiem nie ma i być nie może skoordynowanej pracy wojska, nie ma złączenia wysiłków krwawych żołnierza dla odniesienia zwycięstwa i krew ludzka leje się darmo, leje się niepotrzebnie, tak jak w jakiejś awanturze karczemnej bezcelowe i bez żadnej korzyści dla celu postawionego wojska szukania zwycięstwa nad nieprzyjacielem. Dlatego też powtarzać zawsze będę, że lepsza jest dobra łączność niż armata, niż karabin maszynowy, niż kuchnia polowa i wóz amunicyjny”

                                                                                                         Józef PIŁSUDSKI

      „Jest rzeczą logistyki, żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, a każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana, to znaczy przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchu wojsk, a także siły oporu przeciwnika...”

                                                                          Leontos VI, Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej, X w. n. e.

 

 

              O godzinie 11.00 odprawiona została Msza w Kościele Św. Mikołaja w intencji BWD WKP-W. Po Mszy o godz. 12.00 pododdziały Brygady, 100 batalionu łączności, 104 batalionu zabezpieczenia oraz 102 batalionu ochrony stawiły się na uroczystej zbiórce na przed Ratuszem na Placu Wolności.

             Meldunek odebrał Dowódca Brygady płk Jarosław Mika. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu Dowódca przywitał  zaproszonych gości, żołnierzy oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Wałcza. Po odczytanych rozkazach, oficjalnych wystąpieniach i wyróżnieniach przy dźwiękach orkiestry wojskowej odbyła się defilada.

                     Po defiladzie wszyscy zostali zaproszeni na festyn – „Wałecka Noc Świętojańska z wojskiem”, który odbył się w godzinach od 16.00 do 24.00 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Chłodnej.

            

     
   

 

   
  Przedstawiciele Władz Powiatu i Miasta. Przedstawiciele Instytucji, Dowódcy Jednostek Wojska Polskiego i Sił Sojuszniczych oraz zaproszeni goście.   Przemawia dowódca BWD WKP-W płk Jarosław Mika.  

 

     
   

 

   
  Od lewej: Alicja Rojewska, Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak, Jan Malec, Szczepan Grzelczak.   I to na co wszyscy czekają Uroczystość zakończono DEFILADĄ.  

 

                  Opracowali:

           Witold Kowalski i Grzegorz Rutkowski.

           Zdjęcia wykonywali:
                        
Henry Wlaź, Waldemar Michalak,
                         Marian Bobelak, Marek Kiersztyn.

Powrót


Powrót do strony głównej