SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI BRYGADY


    Celem opracowania niniejszej części tej strony jest pokazanie młodym adeptom łączności wojskowej ( jeżeli niechcący zabłądzą w te "strony"), że koła nie wymyślił żaden generał NAT-o a wynalazł go "Ruski u Niemca na strychu" - jak opowiada stary dowcip z dłuuugą brodą ( zmodyfikowany nieco ).
Wiedzcie, że już dawno wasi ojcowie i starsi koledzy "czatowali", tylko że na klawiaturach dalekopisów (oczywiście z telegrafistkami z innych węzłów) oraz już dawno rozmawiali przez komórki. Tyle że komórka ważyła ze 30 kg i była zamontowany w aparatowni lub na Gazie-69. A... i przesyłano sobie e-maile, tyle tylko że nie samodzielnie a było do tego zaangażowanych wielu ludzi: łącznicy, ekspedytorzy i telegrafiści lub radiotelegrafiści.


ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA   fale radiowe i ich propagacja
    emisje radiowe
anteny radiowe
    zdalne sterowanie radiostacji
    radiostacje małej mocy
    radiostacje dużej i średniej mocy
    odbiorniki radiokomunikacyjne
    aparatownie radioodbiorcze
    aparatownie zdalnego sterowania
    radiotelefony
    systemy komórkowe
    radiolinie operacyjne i taktyczne
    sprzęt łączności satelitarnej
     
ŁĄCZNOŚĆ PRZEWODOWA   aparaty telefoniczne
    kable polowe
    sprzęt pomocniczy do budowy linii
łącznice i centrale telefoniczne
aparaty telegraficzne (dalekopisy)
    łącznice telegraficzne
    urządzenia telefonii wielokrotnej
    urządzenia telegrafii wielokrotnej
    aparatownie transmisyjne
    aparatownie cyfrowe
     
ŁĄCZNOŚĆ SPECJALNA   o utajnianiu mowy bez tajemnic
    telefoniczne urządzenia utajniające
    telegraficzne urządzenia utajniające
    telefoniczne aparatownie utajniające
    telegraficzne aparatownie utajniające
    urządzenia szyfrujące
     
ŁĄCZNOŚĆ POCZTOWA   sprzęt łączności poczty polowej
ŁĄCZNOŚĆ CYFROWA   aparatownie i urządzenia transmisji danych
ŁĄCZNOŚĆ ŚWIETLNA   łączność światłowodowa
     
KIEROWANIE SYSTEMAMI   wozy dowodzenia
    aparatownie kierowania
     
SPRZĘT ZASILAJĄCY   zespoły spalinowo-elektryczne
    stacje zasilania

Powrót do strony głównej