EMISJE RADIOWE.

Aby rozmawiając na tematy sprzętu radiowego i propagacji móc porozumieć się trzeba ustalić lub wyjaśnić sobie co jest co. Czyli mówiąc o modulacji częstotliwości wiedzieć jakim symbolem się ją oznacza ... jak wygląda widmo sygnału oraz jak wygląda jej nowe międzynarodowe oznaczenie.

NAZWA WIDMO  SYGNAŁU OZNACZENIE UWAGI
STARE NOWE
         

Manipulacja
amplitudy

A1 A1E

Włączana fala nośna (Fo) w takt naciskania klucza telegraficznego

         

Manipulacja
częstotliwości
jednokanałowa

F1  

Przełączana fala nośna (Fo) w takt naciskania klucza telegraficznego z wartości częstotliwości F- na F+

         

Manipulacja
częstotliwości
dwukanałowa

  F6  

Przełączana fala nośna (Fo) w takt kombinacji  naciskania kluczy telegraficznych z dwóch kanałów przyjmująca jedną z czterech charakterystycznych wartości

         

Modulacja

amplitudy

A3 A3E

Zwykła dwuwstęgowa modulacja amplitudy z falą nośną o pełnej  wartości (około 0,5 mocy nadajnika)

         
Modulacja amplitudy z jednoczesną manipulacją częstotliwości   A3+F1  

Zwana pracą uniwersalną

         

Modulacja
częstotliwości

  F3  

Zmiana częstotliwości fali nośnej w takt zmian sygnału modulującego do max wartości zwanej dewiacją

         
         

 

powrót do początku