SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI BRYGADY
-
TELEGRAFICZNE APARATOWNIE UTAJNIAJĄCE -


             
 

Aparatownia
telegraficzna
utajniająca
P-227
( P-227M
)
 

   

 

Aparatownia
telegraficzna
urządzeń
utajniających
ATgUU
 

 
             
   

 

Aparatownia
transmisji
danych
A-1
( A-1M
)

 

   


Aparatownia
telegraficzna
utajniająca
ATG-S
 

 
             
   

 

   

Aparatownia
telegraficzna
(do R-440)
XXXX
 

 
             

powrót do początku


powrót do strony głównej