W dniu 9 czerwca zapraszamy
członków i sympatyków koła na zebranie,
które odbędzie się w Klubie BWD
(dawnym Klubie Garnizonowym)
o godzinie 17.30.