W dniu 3 kwietnia 2020 roku
zmarł w wieku
78 lat

ppłk inż. Jerzy WALCZYŃSKI.

Pochowany został na cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 
       
   

    W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w dobie pandemii koronawirusa w ceremonii uczestniczyła tylko Rodzina oraz najbliżsi znajomi i przyjaciele. Spoczął w miejscu gdzie tak niedawno żegnaliśmy Panią Irenę - żonę Jurka, długoletnią pracownicę Służb Technicznych Pułku i Brygady.

 
         

    Podpułkownik Jerzy Bolesław Walczyński urodził się w 1942 roku w Malicach (dawniej Województwo Lubelskie) w rodzinie chłopskiej.

    Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1959 roku w miejscowości Tyszowice podjął studia na Politechnice Wrocławskiej. Ze względu na ciężkie warunki materialne w 1960 roku zrezygnował z nich i rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych "Elektromontaż" we Wrocławiu.

    W tym samym roku zdecydował się na dalszą naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1963 roku uzyskując stopień oficerski podporucznika.

    Do pierwszej pracy w wojsku został skierowany do 5 Puku Łączności w Warszawie. Skąd po dwóch latach służby razem z kadrą i żołnierzami samodzielnych kompanii WSD i KSD został przeniesiony do Garnizonu Wałcz. Początkowo do przygotowania i wyremontowania zdewastowanych koszar, by w dniu 9 października 1965 roku wziąć udział w uroczystym przejeździe ulicami Wałcza i wjeździe całego 5 Pułku Łączności do nowego miejsca stacjonowania przy ulicy Kościuszki.

    W Wałczu pełniąc obowiązki inżyniera batalionu w 1966 roku awansował na stopień porucznika, w 1970 kapitana a w 1975 pełniąc już obowiązki starszego inżyniera 1 Pułku łączności został majorem. W tych latach podjął też studia na Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki, uzyskując w 1973 dyplom inżyniera elektronika o specjalności łączność przewodowa.

         
     
 

 

     
  Pamiątkowa zdjęcie z pożegnania z jednostką kpt. Andrzeja Hetmana.
Od lewej: ppłk Waldemar Suchecki, kpt. Andrzej Hetman i mjr Jerzy Walczyński.
Wałcz, dn. 30.04.1978 r.
  Pamiątkowe zdjęcie z pożegnania mjr Andrzeja Przygody.
Jurek - drugi od prawej.
 
         

    Po reorganizacji pułku do 2 Brygady Łączności został wyznaczony na starszego inżyniera brygady ds. łączności przewodowej i w 1979 roku awansował do stopnia podpułkownika. Stanowisko to pełnił do chwili odejścia do cywila tj. do 1993 roku.

    Za długoletnią sumienną służbę wyróżniony był wieloma odznaczeniami. Odznaczenia resortowe uwieńczyło odznaczenie państwowe - Złoty Krzyż Zasługi. Za działalność społeczną w wojsku i poza nim odznaczony był: Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności i Srebrną Odznaką Za Zasługi Dla Rozwoju Województwa Pilskiego.

Z zamiłowania - prywatnie był czynnym myśliwym i wędkarzem ...

         
 

 

Pożegnanie z mundurem
na Sali Tradycji 2 Brygady Łączności.

Wałcz, 1993 rok.

Ppłk Jerzy Walczyński w asyście żony Ireny
- pamiątkowy wpis do Kroniki Jednostki.

I takimi ich zapamiętajmy ...

 
         

 

 

Opracował:    Webmaster strony - Marek KIERSZTYN.