IV  SPOTKANIE  POKOLEŃ

27 - 28 czerwiec 2015 rok.

 

         W dniu 25 września 2014 roku odbyło się Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na którym Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski przedstawił wniosek organizacyjny "IV SPOTKANIA POKOLEŃ", które zaplanowano na dzień 27 czerwca 2015 roku i zaproponował skład Komitetu Organizacyjnego.

         Komitet Organizacyjny rozpoczął swoją pracę od 04 grudnia 2014 roku, a od 22 stycznia 2015 roku już po pewnych kosmetycznych zmianach dotrwał do końca w niezmienionym składzie:

 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego    -    gen. bryg rez. Janusz Sobolewski

Zastępca Przewodniczącego    -    płk w st. spocz. Witold Kowalski

Członkowie:  płk w st. spocz. Marian Bobelak,   ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak,

ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki,   ppłk w st. spocz. Jerzy Kowal,

ppłk w st. spocz. Marek Kiersztyn,   ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski,

mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,    mjr w st. spocz. Józef Domińczak,

st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Poszepczyński,  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba,

st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski,   st. chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski,

st. chor. sztab. w st. spocz. Jan Sobieski,   chor.  w st. spocz. Maciej Smirnow,

mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź,   mł. chor.  w st. spocz. Józef Kozłowski.

     

Honorowy patronat "IV Spotkania Pokoleń" objęli:

     
Poseł na Sejm RP - Pan  Paweł  SUSKI
Starosta Wałecki - Pan  Bogdan  WANKIEWICZ
Burmistrz Miasta Wałcz - Pani  Bogusława  TOWALEWSKA
     

                Jedno z pierwszych i najważniejszych zadań jakie było do wykonania to opracowanie informacji o planowanym "IV SPOTKANIU POKOLEŃ", jego terminie i dotarcie z tą informacją do naszych Kolegów rozproszonych po całym kraju.

         Wykorzystano do tego celu: Pocztę, internet, Koła ZŻWP, lokalną prasę oraz osobiste koleżeńskie kontakty. Ogłoszenie miało poniższą treść:

     
  SZANOWNI  KOLEDZY!  
     
 

Byli żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni 5 Pułku Łączności, 1 Pułku Łączności, 2 Brygady Łączności, żołnierze Orkiestry Garnizonowej, żołnierze 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia BWD WKP-W, oraz  żołnierze służby zasadniczej, którzy odbywali tę służbę w 1965 roku.

KOLEDZY!     Rok 1965 dotyczy tylko żołnierzy służby zasadniczej.

 

 
  Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu wraz z Dowódcą 100 batalionu łączności organizuje  
  IV  SPOTKANIE  POKOLEŃ  
  z okazji 50 rocznicy dyslokacji 5 Pułku Łączności z garnizonu Warszawa do garnizonu Wałcz.  
     
 

Na spotkanie zapraszamy:

 żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych ww. jednostek wojskowych

oraz  żołnierzy służby zasadniczej służących w 5 Pułku Łączności w 1965 roku.

 Data spotkania:    27 - 28  czerwca 2015 roku.

Miejsce spotkania:    WAŁCZ

 
     
             
 

Prezes
Koła nr 10 ZŻW

Ppłk w st. spocz. Witold Kowalski

 

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski

 

Dowódca
100 batalionu łączności

ppłk Wiesław Gwóźdź

 
             
 

Oficjalne  JUBILEUSZOWE ZAPROSZENIE  na  "IV SPOTKANIE POKOLEŃ" każdy z uczestników otrzyma przed rozpoczęciem spotkania.

 
             

                  Pozostało nam tylko oczekiwać na frekwencję.

             Nadszedł dzień 27 czerwca 2015 roku. Już przed godziną 8-mą rano przybywali Koledzy do koszar, gdzie byli witani przez członków Komitetu Organizacyjnego:

     ppłk w st. spocz. Grzegorza Rutkowskiego,    st. chor. sztab. w st. spocz. Jana Sobieskiego, 

          chor. w st. spocz. Macieja Smirnowa,  oraz przedstawicieli 100 batalionu łączności:

                               st. szer. Zbigniew Ostrowski  i  szer. Renata Nawojczyk.

         
     
         
  Pierwszym przybyłym na spotkanie był  płk w st. spocz. Bogusław Żulewski.   Przybył również płk w st. spocz. Bogdan Karpiński z małżonką (wieloletnią pracownicą wojska).  
         

         Każdy z przybywających uczestników otrzymał przygotowaną na tę okazję teczkę, a w niej:            -   pamiątkowy długopis,
                   -   identyfikator,
                   -   Jubileuszowe zaproszenie z aktualnym Planem Spotkania.

         
 

 

 
       
   

 
         
         
     
 

 
     
     
 

 
     
     

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW Z DOWÓDCAMI JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

SALA TRADYCJI 100 batalionu łączności 

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP  Pan płk w st. spocz Witold Kowalski otworzył IV SPOTKANIE POKOLEŃ i poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego  Pana gen. bryg. rez. Janusza Sobolewskiego.

 
     
 

 
     

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  Pan  gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski

powitał przybyłych na spotkanie słowami:

         "Dzień dobry Państwu!

         Witam Was na czwartym już Spotkaniu Pokoleń. 

          Jestem Janusz Sobolewski, jeden z kilkudziesięciu Waszych przyjaciół, żołnierz  2 Brygady Łączności w Wałczu a także żołnierz 100 batalionu łączności. 

         W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcę powiedzieć, że bardzo cieszymy się, że jesteście tutaj wszyscy w Wałczu, w Sali Tradycji 100 batalionu łączności i jednostek, których ten batalion jest spadkobiercą.

         Dzisiejszy dzień będzie obfitował  we  wspomnienia  historyczne,  jestem  przekonany,  że  z radością obejrzymy zdjęcia z dawnych lat, zobaczymy jak zmienił się Wałcz, jak my wyglądaliśmy kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu.

         Nie bez przyczyny dzisiejszy dzień został wybrany na to spotkanie - dzisiaj obchodzimy Dzień Swawoli oraz Pokątnych Figli w Towarzystwie - bawmy się więc dobrze.

         Posłuchamy występu dwóch zespołów śpiewaczych - ukraińskiego i polskiego oraz nacieszymy się koleżeńskimi rozmowami o tym jak to było i jak jest dzisiaj.

         By móc wspominać dzisiejszy dzień i dać świadectwo miłego spotkania tym, którzy z różnych względów być z nami nie mogą zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia nad Jeziorem Raduń, gdzie spotkamy się z władzami miasta, powiatu i przedstawicielem Komisji Obrony Narodowej parlamentu.

         Jutro o 10.30 odprawiona zostanie msza święta w kościele garnizonowym, na którą zapraszam Was. Po jej zakończeniu zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci o żołnierzach jednostki wojskowej nr 2016, którzy w 1945 r. brali udział w walkach o przywrócenie Wałcza do Polski. Żołnierze tej jednostki w 1945 r. uczestniczyli w defiladzie wojskowej, pierwszej w Wałczu od czasów rozbiorów Polski.

         9 października 1965 roku JW 2016 przeniesiono z Warszawy do Wałcza i w tym dniu defiladą ulicami miasta wprowadzono ją do koszar przy ul. T. Kościuszki, w których stacjonowała do rozwiązania w 2001 r.

         W 2000 roku ze struktur jednostki sformowano 100 batalion łączności, który został spadkobiercą tradycji JW 2016.

         W latach 1965-2001 w jednostce odbywało zasadniczą służbę wojskową ponad 30000 żołnierzy, ponad 800 żołnierzy zawodowych i pracowało kilkaset pracowników cywilnych.

          Serdecznie witam Panów: pułkowników:

Dowódców 2 Brygady Łączności: Wojciecha Reszkę,  Lecha Zakrzewskiego,  Floriana Woźniaka,  Mariana Bobelaka kolegów Bogdana Karpińskiego z małżonką, Michała Lenerta z małżonką, Bogusława Żulewskiego oraz  Mariana Matoszkę.

         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         

         W dalszej kolejności głos zabrali:

         
  Rzecznik Prasowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Pan płk w st. spocz. Miłosz Biały.
  Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP
Pan płk w st. spocz. Witold Kowalski.
 
   

   Prezes Koła Witold Kowalski zabierając głos powiedział:

         W imieniu własnym i członków Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego serdecznie witam osoby wymienione przez generała Sobolewskiego, witam wszystkich Kolegów obecnych na naszym spotkaniu a szczególnie:  Henryka Brzezinkę, Bogdana Mikołajczaka, Jerzego Miszkowicza, Jacka Kocota, Witolda Głuchowskiego, Ignacego Milca, Henryka Wlazia, Bronisława Antkowiaka, Jana Kuśmierka, Józefa Kiżewskiego, Józefa Suchodolskiego.

         Wymienieni Koledzy byli żołnierzami JW. 2016 w 1965 r. wówczas 5 pułk łączności jednostki, która od  1964 roku zagospodarowywała zdewastowane koszary dla pułku stacjonującego w Warszawie. Jest wśród nas płk Henryk Brzezinka wówczas podporucznik, który jako pierwszy zobaczył nowe koszary a raczej ich opłakany stan. Jest  ppłk dr n. med. Ignacy Milc wówczas porucznik lekarz bardzo życzliwy pacjentom. Jest ppłk  Bogdan Mikołajczak wówczas podporucznik. dowódca plutonu. Są płk Witold Głuchowski, ppłk  Jacek Kocot, ppłk Jerzy Miszkowicz w tamtym czasie elewi podoficerskiej szkoły, słuchacze  roku zerowego WAT. Mój szczególny sentyment do wymienionych Kolegów wynika z tego, że wraz nimi w stopniu  podporucznika w 1965 roku  rozpoczynałem w tych koszarach służbę.

         Są na naszym spotkaniu byli żołnierze, którzy w jednostce służyli w różnych latach.  Wszystkich nas łączy sentyment do lat młodości i wspólnej służby.

         Zebraliśmy się tutaj, aby jeszcze raz  powspominać minione lata, popatrzyć na twarze przyjaciół i przypomnieć o JW. 2016 i jej związku z Ziemią Wałecką.

 

"By  Jubileusz kamieniem milowym będąc, za sprawą bezinteresownego poświęcenia,

ludzie mogli  nawiązać łączność między sobą, by prawda   o przeszłości,

była zaangażowana w przyszłość.”

 

         Koledzy wszystkim Wam życzę udanego spotkania pełnego sympatycznych wrażeń. Aby nasze  spotkanie było udane proszę o spełnienie kilku warunków:

    1.   Proszę o dyscyplinę w przestrzeganiu czasu i miejsca  zgodnie z programem spotkania.

   2.   Uszanowania  Kolegów przekazujących informacje organizacyjne,  szacunku dla 

         występujących przez nie zakłócanie uwagi ogółu.

   3.   Proszę pamiętać o nie nadużywaniu ”wody ognistej” bo sprawia to kłopoty

         organizatorom a sprawcom pozostaje niesmak.

   4.   Podczas wspólnego zdjęcia nie schodzić z miejsc do czasu spisania nazwisk. Zdjęcia z

         opisem będę wydawane podczas biesiady.

   5.   Biesiada rozpocznie się o godzinie 18.00 poprzedzona występem zespołu

         artystycznego i po toaście konsumpcja i rozmowy indywidualne. Zespół to dwa

         zespoły  śpiewacze, proszę o życzliwe przyjęcie ich występu.

         
     
         
         
         

             Następnie głos zabrali:

     
 

 
     
 

Szef Zarządu Łączności i Informatyki
Sojuszniczego  Dowództwa Sił Połączonych w Brunsum.
Pan płk Marian Matoszka.

 
     
         
     
         
         
         

Na zakończenie swojej wypowiedzi przekazał dla Koła nr 10 Pamiątkową Odznakę.

         
     
         
  Zastępca Dowódcy, Szef Sztabu BWD WKP-W   Pan płk Robert Wierzbiński.   Dowódca 100 batalionu łączności  Pan ppłk Wiesław Gwóźdź.  
         

         Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zajęli miejsca w podstawionych autokarach i przejechali nad  promenadę Jez. Raduń. Wałecką Aleją Gwiazd Sportu przespacerowali w stronę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie spotkali się z władzami samorządowymi Powiatu Wałeckiego i Miasta Wałcz.

         W czasie marszu wykonywano wiele zdjęć, a przed Ośrodkiem przygotowane było miejsce na wspólne  pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

         
     
         
     
         
         

 

     
 

 
     
 

 
 

Aby powiększyć "kliknij" zdjęcie !

 
 

Grupowe zdjęcie nad Jez. Raduń.

 
     

                                        

  

         
     
         
         
 

 
     
 

 
 

Aby powiększyć "kliknij" zdjęcie !

 
     
 

 
 

Aby powiększyć "kliknij" zdjęcie !

 
 

WSPÓLNE  ZDJĘCIE  UCZESTNIKÓW  SPOTKANIA.

 
     
 

Od lewej: Rząd 1:  Józef Kozłowski, Józef Kowalski, Jan Golonka, Zbigniew Zawało, Marian Bobelak(na trawie), Wojciech Reszka, Lech Zakrzewski, Jacek Kocot, Witold Głuchowski, Janusz Sobolewski, Józef Suchodolski, Ignacy Milc, Józef Pośpieszny, Witold Kowalski, Krystyna Karpińska, Bogdan Karpiński, Bogusława Towalewska, Paweł Suski, Zygmunt Jeliński, Wacław Stępyra.

 
     
 

Rząd 2:  Wiesław Wysocki, Andrzej Wierzba, Henryk Wlaź, Czesław Dobrzański, Henryk Brzezinka, Jerzy Miszkowicz, Jan Ciosek, Bogdan Mikołajczak, Kazimierz Dejewski, Miłosz Biały, Józef Kiżewski, Piotr Szymczak, Ryszard Włodarek, Andrzej Sztuba, Jan Sobieski, Andrzej Stec, Bogdan Taźbierski, Józef Kiziuk, Bronisław Antkowiak, Mazurkiewicz Michał.

 
     
 

Rząd 3:  Maciej Smirnow, Andrzej Nowicki, Jan Celuch, Wiesław Gwóźdź, Krzysztof Ślusarczyk, Mirosław Ogonowski, Grzegorz Rutkowski, Andrzej Hetman, Jerzy Poszepczyński, Mieczysław Borkowski.

 
     
 

Rząd 4:  Jan Kuśmierek, Józef Domińczak, Jan Frelkowski, Erwin Bittner, Marian Kosak, Andrzej Spiżewski, Mieczysław Biliński, Grzegorz Lasota, Szczepan Grzelczak, Ryszard Wiśniewski, Mieczysław Fryza, Ryszard Krzyżostaniak, Marek Dybowski, Marian Matoszka, Leszek Nickowski, Bogusław Żulewski, Franciszek Nitka.

 
     
 

Rząd 5:  Ireneusz Kędzierski, Henryk Kędzierski, Adam Drop, Tomasz Borowski, Jerzy Michno, Kazimierz Wawruk, Marian Bartnik, Zbigniew Rossa, Andrzej Kierepka, Piotr Nowosad, Agata Lenert, Michał Lenert, Grzegorz Pietrzak, Marek Lewandowski, Marek Kiersztyn, Tadeusz Rojewski, Krzysztof Kuliński, Zbigniew Nowosad.

 
     

         Po wykonaniu wspólnego zdjęcia, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania z władzami samorządowymi Powiatu Wałeckiego i Miasta Wałcz uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Były ciastka, kawa, herbata i napoje chłodzące.

         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
     
 

 
     
     

Na wstępie oficjalnej części spotkania z Władzami Samorządowymi Powiatu i MiastaWałcz Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Witold Kowalski zabierając głos powiedział:

         "Szanowni Państwo! Koledzy!

          Spotykamy się  z Posłem  do Sejmu RP, Starostą Powiatu Wałeckiego i Burmistrzem Wałcza z okazji dyslokacji JW. 2016 z Warszawy do Wałcza.

         W dniu  09 października 1965 roku 50 lat temu defiladą przy licznym udziale mieszkańców Wałcza  5 pułk łączności wjechał do koszar przy ulicy Kościuszki.   Opuszczenie dobrze zagospodarowanych koszar w Warszawie odbudowanej ze zniszczeń wojennych,  nie było łatwe zarówno emocjonalnie jak i organizacyjnie. Koszary w Wałczu nie były przystosowane do tak dużej jednostki. Brakowało: garaży, ciepłej wody, łaźni, ogrzewania, bazy szkoleniowej, kadry,  mieszkań dla kadry.

         Było mądre dowództwo i młoda bez doświadczania ale zdyscyplinowana i pełna zapału kadra.

         Wielkie słowa uznania należy kierować do żołnierzy służby zasadniczej. Dzięki ich obywatelskiej postawie można było rozbudowywać koszary i utrzymać wysoki stopień gotowości bojowej. 

         Wprowadzenie dużej jednostki do niedużego miasta było działaniem rozwojowym dla miasta. Przybyło mieszkańców wzrastało zapotrzebowanie na usługi, ruszyły inwestycje budowlane.

         Przez wszystkie minione lata stosunki pomiędzy żołnierzami jednostki a ludnością cywilną były poprawne. Na szczególną uwagę zasługuje stosunek władz samorządowych wszystkich lat. Był zawsze życzliwy a jak była potrzeba  to doradczy i pomocny. Pamiętając o tym na Państwa ręce składamy podziękowania."

 Na zakończenie swojej wypowiedzi odczytał Uchwałę Zarządu Głównego:

     
 

 

Zarząd Główny

Uchwałą Nr 5/2015/K

Kapituły Odznaki "Za Zasługi dla ZŻWP"

z dnia 19.05.2015 r.

w sprawie nadania Odznaki "Za zasługi dla ZŻWP"

odznaczył

 ODZNAKĄ  HONOROWĄ  "Za Zasługi dla ZŻWP"

Panią  Bogusławę  Towalewską

Pana  Pawła  Suskiego

Pana  Bogdana  Wankiewicza

 
     
   

Przewodniczący Kapituły
Franciszek  Puchała
gen. dyw. w st. spocz. dr

 
       

Wyróżnionym odznaki wręczyli: Członek Prezydium Zarządu Głównego - Rzecznik Prasowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  płk w st. spocz. Miłosz Biały, Zastępca Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Spotkania Pokoleń gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski.

         
     
         
         
  Odznaczany jest Poseł na Sejm RP  Pan  Paweł Suski.  
         
     
         
  Odznaczenie przyjmuje Burmistrz Miasta Wałcz  Pani Bogusława Towalewska.  
     
         
     
 

 
     
 

Odznaczenie Starosty Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza
odbiera Zastępca Starosty Pani Jolanta Wegner

wraz z Sekretarzem Starostwa Panem Zbigniewem Wolnym.

 
     

Bardzo miłym zaskoczeniem było wyróżnienie wielu uczestników spotkania:

Podziękowanie za wzorową służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za zaangażowanie w pracach na rzecz lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji macierzystej jednostki wojskowej z rąk Posła na Sejm RP Członka Komisji Obrony Narodowej Pana  Pawła  SUSKIEGO odebrali:

         
     
         
 

Pan  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski.

 

Pan  st. chor. sztab. w st. spocz. Grzegorz Pietrzak.

 
         
     
         
  Pan  kpt. w st. spocz. Ryszard Włodarek.   Pan st. chor. sztab. w st. spocz. Marek Lewandowski.  
         
     
         
 

Pan  st. chor. sztab. w st. spocz. Józef Kiziuk.

 

Pan  płk  Andrzej Stec.

 
         
     
         
  Pan  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak.   Pan  ppłk  w st. spocz. Grzegorz Rutkowski.  
         

Życzenia i gratulacje od Starosty Wałeckiego Pana  dr Bogdana Wankiewicza

     
 

Z okazji IV SPOTKANIA POKOLEŃ oraz 50 Rocznicy przeniesienia pułku łączności

 z Warszawy do Wałcza, w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego

składam Panu

serdeczne życzenia i gratulacje za zasługi dla naszych Sił Zbrojnych, za bezinteresowna wzorową służbę, za to co zrobił Pan dla nas, dla swojej rodziny i przyjaciół z Powiatu Wałeckiego.

Dziękuję za wieloletnią służbę w wałeckiej jednostce, która w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i sportowego powiatu Wałeckiego.

Życzę panu, aby zawsze mile wspominał okres służby wojskowej w Wałczu oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 
     
   

Wałcz 27 czerwca 2015 roku.

Z wyrazami szacunku
dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

 
       

  Podziękowania Starosty Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza wręczyła Pani Jolanta Wegner  -  Zastępca Starosty wraz z Sekretarzem Starostwa Panem Zbigniewem Wolnym

      a otrzymali je:

         
     
         
  Pan ppłk w st. spocz. Józef Pośpieszny.   Pan płk  w st. spocz. Lech Zakrzewski.  
         
     
         
  Pan płk w st. spocz. Bogdan Karpiński.   Pan  płk  w st. spocz. Andrzej Sztuba.  
         
     
         
  Pan płk w st. spocz. Michał Lenert.   Pan  płk  w st. spocz. Bogusław Żulewski.  
         
     
         
  Pan ppłk w st. spocz. Jan Ciosek.   Pan  płk  w st. spocz. Florian Woźniak.  
         
     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 Pan płk  w st. spocz. Witold Kowalski,
uhonorowany w sposób szczególny  -  życzeniami i drobnym upominkiem.

 
     

Gratulacje i życzenia  od Burmistrza Miasta Wałcz

Pani   Bogusławy Towalewskiej.

     
 

    Z okazji IV Spotkania Pokoleń bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję Panu za żołnierską służbę Polsce. Dzięki takim ludziom jak Pan mogliśmy żyć i pracować w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa.

Za Pana drogę życiową, zasługi dla naszych Sił Zbrojnych oraz bezinteresowną i wzorową służbę na rzecz Wałcza i całej Polski jesteśmy głęboko wdzięczni.

Życzę Panu wiele zdrowia, radości w życiu prywatnym oraz wielu kolejnych lat aktywności w działalności społecznej.

     Z poważaniem

 
     
   

Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

 
       

Z rąk Pani Burmistrz Miasta Wałcz Pani Bogusławy Towalewskiej

gratulacje i życzenia odebrali:

         
     
         
  Pan ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak.   Pan  mł. chor.  w st. spocz. Jan Kuśmierek.  
         
     
         
  Pan płk w st. spocz. Henryk Brzezinka.   Pan  ppłk  w st. spocz. Ignacy Milc.  
         
     
         
  Pan  st. chor. sztab. w st. spocz. Józef Kiżewski.   Pan  ppłk  w st. spocz. Jerzy Miszkowicz.  
         
     
         
  Pan płk w st. spocz. Witold Głuchowski.   Pan  ppłk  w st. spocz. Jacek Kocot.  
         
     
         
 

Pan st. chor. w st. spocz. Józef Suchodolski.

 

Pan  mł. chor.  w st. spocz. Henryk Wlaź.

 
     
 

 
     
 

Pan st. chor. sztab. w st. spocz. Bronisław Antkowiak.

 
     

Po spotkaniu z władzami samorządowymi czas na rozmowy z Kolegami

oraz wykonanie kilku pamiątkowych zdjęć.

         
     
         
  Od lewej: Józef Domińczak, Tomasz Borowski, Andrzej Hetman, Jerzy Miszkowicz, Andrzej Kierepka.   Od lewej: Józef Pośpieszny, Andrzej Sztuba, Henryk Brzezinka, Józef Suchodolski.  
         
     
         
  Na pierwszym planie:
Ryszard Włodarek i Józef Kozłowski.
  Marian Bobelak i Witold Kowalski  z przedstawicielami Zarządu Rejonowego ZŻWP  z Piły - Prezesem  mjr rez. Zygmuntem Jelińskim i płk w st. spocz. Wacławem Stępyrą.  
         
     
         
  Od lewej: Marian Bartnik, Andrzej Wierzba, Grzegorz Lasota, Mirosław Ogonowski, Erwin Bittner.   Po prawej rozmawiają: Zbigniew Nowosad, Andrzej Przygoda i Agata Lenert.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Domińczak, Marian Bobelak Andrzej Hetman,   Tomasz Borowski, Jerzy Miszkowicz.   Od lewej: Bronisław Antkowiak, Jerzy Miszkowicz, Adam Drop, Andrzej Wiśniewski, Marek Kiersztyn, Józef Kiżewski, Andrzej Hetman, Józef Kiziuk, Andrzej Kierepka, Zbigniew Nowosad.  
         
     
         
  Od lewej: Adam Siuda, Krystyna i Bogdan Karpińscy.   Agata Lenert  i Andrzej Przygoda.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Pośpieszny, Andrzej Sztuba, Henryk Brzezinka, Józef Suchodolski.   Od lewej: Witold Głuchowski, Miłosz Biały, Jacek Kocot.  
         
     
         
  Od lewej: Marian Bartnik, Andrzej Wierzba, Grzegorz Lasota.   Od lewej: Mirosław Ogonowski, Erwin Bittner, Marian Kosak.  
         
     
         
  Od lewej: Marian Kosak, Mieczysław Fryza, Michał Lenert.   Od lewej: Wojciech Reszka, Krzysztof Kuliński, Florian Woźniak.  
         
     
         
  Od lewej: Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak, Kazimierz Dejewski.   Od lewej: Kazimierz Dejewski, Zbigniew Zawało, Mieczysław Biliński.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Kowalski, Andrzej Spiżewski, Zbigniew Rossa.   Od lewej: Jerzy Michno, Marek Lewandowski, Grzegorz Pietrzak, Marek Dybowski.  
         
     
         
  Od lewej: Marek Dybowski, Krzysztof Ślusarczyk, Tomasz Borowski.   Od lewej: mjr rez. Zygmunt Jeliński, płk w st. spocz. Wacław Stępyra, płk w st. spocz. Witold Kowalski.  
         
   
         
  Józef Domińczak  i  Ryszard Krzyżostaniak.  
         
     
         
  Jan Sobieski  i  Jan Celuch.   ppłk Wiesław Gwóźdź, płk Marian Matoszka, po cywilnemu płk Andrzej Stec.  
         

         Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania przemieścili się autokarami na miejsce zwiedzania  Umocnień Wału Pomorskiego.

         
     
         
         

Przyjazd na miejsce zwiedzania.

         
     
         
         
 

Przewodnikiem pierwszej grupy był

Kierownik Skansenu "Grupa Warowna Cegielnia" Pan Bogdan Dankowski.

 

 
         
     
         
         
 

Przewodnikiem drugiej grupy był pasjonat historii Wału Pomorskiego

płk w st. spocz. Marian Bobelak.

 

 
         
     
         
     
         
     
         
     
  Od lewej: Maciej Smirnow, Józef Suchodolski, Grzegorz Lasota, Jan Frelkowski, Marian Kosak.   Od lewej: Henryk Wlaź, Maciej Smirnow, Józef Suchodolski, Jan Frelkowski, Zbigniew Nowosad, Marian Kosak.  
         
     
         
  Agata Lenert, Andrzej Sztuba, Michał Lenert.   Od lewej: Andrzej Spiżewski, Tomasz Borowski, Bogusław Żulewski,  Janusz Sobolewski, Józef Domińczak.  
         
     
         
         
     
         
  płk w st. spocz. Wacław Stępyra, mjr rez. Zygmunt Jeliński, Mirosław Ogonowski, Józef Pośpieszny.   Od lewej: Maciej Smirnow, Józef Kozłowski, Miłosz Biały.  
         
     
         
         
         
     
         
  Jan Frelkowski i Szczepan Grzelczak.   Od lewej: Bogusław Żulewski, Janusz Sobolewski, Tadeusz Rojewski.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Suchodolski, Jan Celuch, Józef Domińczak.   Andrzej Wierzba i Marian Bartnik.  
         
     
         
         
     
         
  Od lewej: Mieczysław Biliński, Józef Kowalski, Tomasz Borowski, Kazimierz Dejewski, Jerzy Michno, Ignacy Milc.   Od lewej: Piotr Nowosad, Mieczysław Biliński, Tomasz Borowski.  
         
     
         
  Od lewej: Erwin Bittner, Józef Kiżewski, Zbigniew Rossa.   Od lewej: Andrzej Hetman, Franciszek Nitka, Adam Drop, Jerzy Miszkowicz.  
         
     
         
  Marek Kiersztyn  i  Andrzej Sztuba.   płk Marian Matoszka, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski, Grzegorz Rutkowski.  
         
         
         
         
     
         
  Od lewej: Henryk Wlaź, Maciek Smirnow, Józef  Suchodolski, Jan Frelkowski, Marian Kosak.  

Agata i Michał Lenertowie.

 
         

Po zwiedzeniu Umocnień Wału Pomorskiego

przejazd do koszar.

         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         

W koszarach pokaz sprzętu, który aktualnie jest na wyposażeniu

100 batalionu łączności jak również dawnego sprzętu łączności,

 który jest w posiadaniu grup rekonstrukcyjnych.

         
     
         
         
     
         
  Od lewej: Krzysztof Ślusarczyk, Marek Dybowski, Michał Lenert, Tomasz Borowski.   Od lewej: Krzysztof Ślusarczyk, Marek Dybowski, Marian Bartnik, Michał Lenert, Tomasz Borowski, Andrzej Wierzba.  
         
         
         
         
         
  Od lewej: Maciej Smirnow, Jan Sobieski, Mieczysław Borkowski, Ryszard Wiśniewski, Marian Kosak.   Od lewej: Tadeusz Rojewski, Bogdan Mikołajczak, Bronisław Antkowiak, Andrzej Stec, Marian Bobelak.  
         
     
         
  Od lewej: Bogusław Żulewski, Andrzej Hetman, Jerzy Miszkowicz.   Józef Domińczak.  
         

Żołnierski obiad.

Tu każdy z uczestników przypomniał sobie dawne czasy,  kiedy to w tej stołówce

niejednokrotnie spożywał żołnierski posiłek.

         
     
         
  Tadeusz Rojewski   Andrzej Hetman i Andrzej Wierzba.  
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         

Po obiedzie do godz. 18-tej czas wolny do dyspozycji uczestników spotkania.

 O godz. 18-tej w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W rozpoczęło się  

   BIESIADNE SPOTKANIE.

         
     
         
         
         

Po zajęciu miejsc przez uczestników spotkania, na scenie wystąpił

Ukraiński Zespół Śpiewaczy "CZEREMCHA".

 

         
     
         
         
     
         
         
     
         
         

                                  W przerwie przed występem drugiego zespołu śpiewaczego wręczono odznaki.

 Członek Prezydium Zarządu Głównego  -  Rzecznik Prasowy ZŻWP 

płk w st. spocz. Miłosz Biały

i Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP  -  płk w st. spocz. Witold Kowalski

wręczyli Odznaki "Za zasługi dla ZŻWP"

         
     
         
  Odznaką II Klasy "Za zasługi dla ZŻWP" odznaczony został
gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski.
  Odznaką III Klasy "Za zasługi dla ZŻWP"
odznaczony został
płk Marian Matoszka.
 
         

Następnie wystąpił  Polski Zespół Śpiewaczy "CHABRY"

         
     
         
         
         

Po występie obu zespołów Janusz Sobolewski, Witold Kowalski i Tadeusz Rojewski

w imieniu własnym i wszystkich uczestników spotkania

dziękując za wspaniały występ, wręczyli podziękowania i kwiaty.

         
         
         
     
         
         
     
         
         
         

Obu zespołom uczestnicy spotkania podziękowali bardzo gorąco i wspólnie z zespołami wzniesiono toast lampką szampana.

         
     
         
         

Po występach zespołów rozpoczęło się biesiadowanie.

         
     
         
         
     
         
         
         

W czasie trwania biesiady były Szef Sztabu 2 Brygady Łączności

płk w st. spocz. Marian Bobelak odczytał

KOLAUDACJĘ, której zakończenie brzmiało:

          " ... Panie, Panowie

         W uznaniu dotychczasowych dokonań i zasług zarówno podczas pełnienia służby wojskowej w jednostkach 2016 jak i na odcinku cywilnym a przede wszystkim, że jest wśród NAS.

         Na wniosek uczestników IV Spotkania Pokoleń Konwent byłych dowódców 2 Brygady Łączności wraz z byłym pierwszym dowódcą 100 batalionu łączności

 wyróżnia

 płk w st. spocz. Witolda KOWALSKIEGO

odznaką i medalem 2 Brygady Łączności ..."

     
 

 
     
 

Kolaudację odczytuje były Szef Sztabu 2 Brygady Łączności płk  w st. spocz. Marian Bobelak.

 
     

 

 

         
     
         
  Wręczenia dokonali: były dowódca 2 Brygady Łączności płk w st. spocz. Lech Zakrzewski
i pierwszy dowódca 100 batalionu łączności gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski.
 
         
         
     
         
         
     
 

 
     
 

Płk w st. spocz. Witold Kowalski mimo wielkiego wzruszenia
podziękował wszystkim za to wspaniałe wyróżnienie.

 
     

W czasie trwania biesiady Pani Katarzyna BOŚKA z kompanii radiowej

100 batalionu łączności przedstawiła opracowaną przez siebie wspaniałą prezentację

"2 Brygada Łączności".

         
     
         
  Wyświetlany slajd.   Na zdjęciu Pani Katarzyna Bośka, za Nią uczestnik spotkania mjr w st. spocz. Andrzej Spiżewski.  
         
         

 

DRUGI  DZIEŃ  SPOTKANIA

28 czerwiec 2015 rok

 

 Do Kościoła Garnizonowego w Wałczu przybywają uczestnicy

"IV SPOTKANIA POKOLEŃ"  i nie tylko.

         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI BYŁYCH ŻOŁNIERZY

5 pułku łączności, 1 pułku łączności, 2 Brygady Łączności,

100 batalionu łączności, 104 batalionu zabezpieczenia BWD WKP-W

         
     
         
         
     
         
  Mszę Świętą celebrował Proboszcz Parafii
Wojskowej pw św. Franciszka z Asyżu
w Wałczu ks. mjr Witold Kurek
  Na wstępie kilka słów do uczestników
Mszy Świętej powiedział Prezes Koła nr 10
im. Ziemi Wałeckiej  ZŻWP
płk w st. spocz. Witold Kowalski.
 
         
     
         
  Poczet Sztandarowy Zarządu Rejonowego z Piły
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie:
st. chor. sztab. w st. spocz. Roman Jurkiewicz,
st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Michno
i
mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski.
  Poczet Sztandarowy 100 batalionu łączności
naszej jednostki patronackiej w składzie:
st. sierż. Łukasz Grzesiak, kpr. Sebastian Augustyniak

i sierż. Przemysław Bączkowski.
 
         
     
 

 
     
     

W homilii do zgromadzonych ks. mjr Witold Kurek powiedział:

         "Jak w każdą niedzielę tak i dzisiaj w 13 niedzielę zwykłą, wiara prowadzi nas do Boga, który z miłości do nas, tak w dzień jak i w nocy opiekuje się nami.  Bóg chcąc umacniać naszą wiarę, karmi swoim Ciałem i mówi do nas w swoim Słowie.

         Tak się składa, że dzisiaj  przeżywamy 50 rocznicę przeniesienia 5 pułku łączności do  Wałcza. 50 lat to dwa pokolenia, warto więc przypomnieć  nieco faktów z tamtych wydarzeń.

         Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Ojczystej ziemi mówił. „Naród bez historii jest narodem bez przyszłości.” Historia uczy życia. Kto nie zna własnej historii nie umie żyć. Oderwanie się od historii, zapominanie o niej to budowanie bez fundamentów, w zawieszeniu, na piasku i każdy podmuch wiatru może tę budowlę szybko zniszczyć.

         W podręczniku historii czytamy, że w 1949 roku powstał  Pułk Łączności MON, przemianowany następnie na 5 Pułk Łączności.  Początkowo stacjonował  na ul. Podchorążych, następnie na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. 

         W roku 1964 dowództwo 5 Pułku Łączności obejmuje płk Mieczysław Kluka i on to otrzymuje tak niepopularny wśród kadry pułku  - rozkaz przeniesienia go z Warszawy do Wałcza. Tylko nieliczni z kadry zawodowej służącej w Warszawie wyraziło chęć służenia w Wałczu.

         Okres ten tak wspomina po latach płk Kluka: Po 12 latach intensywnej pracy na nowobudowanym obiekcie przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie nad zagospodarowaniem, urządzeniem bazy szkoleniowej i infrastruktury trudno było pogodzić się z myślą zostawienia dorobku wielu lat pracy kadry i kolejnych roczników żołnierzy i iść w nieznane na zachód [...] Z całej kadry pułku tylko 12 oficerów zgodziło się na przeniesienie do Wałcza, przechodząc na wyższe stanowiska służbowe [...] Kompanie WSD i KSD zostają skierowane do Wałcza dla zabezpieczenia obiektu i jego wstępnego uporządkowania. Obiekt nie posiadał warsztatów technicznych łączności i samochodowych oraz garaży dla pojazdów, które miały przybyć z Warszawy, w tym większość pojazdów specjalnych ze sprzętem łączności [...] Walka z nową rzeczywistością, modernizacja obiektów, doskonalenie procesu szkolenia trwały około 3 lat.

         Nowy zespół dowódczy 5 Pułku Łączności w Wałczu to: dwóch ppłk, sześciu majorów kilku kapitanów paru poruczników, nowo promowani podporucznicy i młodzi podoficerowie często bez doświadczenia stawiani na etaty oficerskie dowódców plutonów.   Do zdewastowanych koszar w Wałczu udają się najpierw wyznaczone pododdziały: kompanie WSD i KSD, które remontują koszary i rozbudowują park samochodowy. 

         Płk Janusz Modrzyński  ówczesny podporucznik wspomina:  "Baza szkoleniowa stawała się coraz bardziej bogata. Blok szkolenia wypełniał się urządzeniami, tworząc stacjonarny węzeł łączności i codzienne szkolenie wchodziło w normalny rytm. Jednak najlepsze efekty szkoleniowe osiąga się na ćwiczeniach z wojskami. W latach 60-tych i 70-tych ćwiczeń było dużo, wolne miesiące w roku to były lipiec, sierpień, październik i grudzień [...] Na ćwiczeniach kadra szybko nabierała doświadczenia i podnosiła swoje umiejętności. W efekcie szybko awansowała na coraz wyższe stanowiska służbowe."

         Uroczysty wjazd 5 Pułku Łączności do koszar w Wałczu odbył się 9 października 1965 roku. Tak to wydarzenie wspomina  późniejszy z-ca dowódcy pułku ds. politycznych płk Ludwik Rokicki:

          "Pułk zgodnie z rozkazem ministra Obrony Narodowej pod koniec sierpnia 1965 roku, zmienił garnizon, został wyprowadzony na kierunek operacyjny.  Stan osobowy ze sprzętem i wszystkimi posiadanymi środkami, na stacji załadowczej Warszawa-Okęcie ładował się na podstawione wagony i tzw. eszelonami przebazował się do Wałcza. Prosto ze stacji kolejowej  na kołach, jechaliśmy na poligon 49 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego na zgrupowanie polowe.

         ... Batalion musiał po dotarciu na poligon wybudować sobie obozowisko, przygotować we własnym zakresie posiłek i zorganizować park samochodowy oraz jego ochronę. Kadra zawodowa została zakwaterowana w pierwszych dniach w namiotach oraz wozach sztabowych... 
         ... W dniu 9 października w niedzielę, odbyło się uroczyste wejście pułku do garnizonu, połączone z uroczystym przejazdem  pododdziałów przez miasto do koszar. W rejonie poczty na ulicy Kilińszczaków z trybuny władze miasta i dowódca garnizonu ppłk Buczek w towarzystwie dowództwa pułku z ppłk Mieczysława Kluki na czele,  przyjęli defiladę pułku. Pułk ze sztandarem przejechał w kolumnach batalionowych i w ten sposób zajął koszary. Do Wałcza wjechałem w  gaziku, za mną jechał 1 batalion dowodzenia, w kolejnym gaziku jechał poczet sztandarowy. Na Starach 660 jechała kompania honorowa pułku, dalej w szyku rozwiniętym jechały kolejne kompanie  batalionu i pozostałe pododdziały pułku. Od  tego dnia garnizonem stał się Wałcz, rozpoczęło się szkolenie i dalsze dostosowanie koszar do potrzeb pułku liczącego wówczas prawie dwa tysiące żołnierzy i ponad 500 pojazdów."

         W dzisiejszej liturgii słowa słyszymy, że Bóg dokonuje cudów - kiedyś ale i dzisiaj. Może powiemy - jakich, to cudów Bóg dzisiaj dokonuje - myśmy o żadnym nie słyszeli….. Bo przyzwyczailiśmy się do  myślenia, że cud to coś niezwykłego np. wskrzeszenie umarłego.

         Tymczasem trzeba widzieć  Boże działanie  w  zwykłych, codziennych wydarzeniach /również w tych wydarzeniach historycznych o których wspominamy/. Wydarzenia w których uczestniczymy, materia, którą wszyscy dotykamy, ważymy, mierzymy i używamy jest prześwietlona światłem Bożym. Boża Opatrzność ogarnia dosłownie każdą chwilę naszego życia, Bóg opiekuje się nami bez reszty w każdej chwili naszego życia i to jest cud.

Trzeba więc dostrzegać cuda, które Pan w swym miłosierdziu czyni. Trzeba prosić o otwartość oczu, aby dostrzegać bardzo wymowne Boże  ingerencje w naszym życiu  i co bardzo ważne potrafić za nie dziękować.

         Niech ta Niedzielna Msza Święta i wspomnienie wydarzeń sprzed 50 lat  będą przypomnieniem, abyśmy pozwolili Panu Bogu, by nas prowadził, strzegł i obdarzał swoim błogosławieństwem."

         
     
         
         
     
         
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
 

 
     
 

W czasie Mszy  Świętej oprawę muzyczną zapewnili  Koledzy  z  byłej  Orkiestry  Garnizonowej
oraz  Ich obecni znajomi w składzie:
mł. chor. w st. spocz. Leszek Białas,
mł. chor. w st. spocz. Bogumił Solarski, mł. chor. w st. spocz. Józef Kozłowski, sierż. Waldemar Żurek i st. szer. Paweł Szurgot.

 
     
     

Po zakończonej Mszy Świętej przedstawiciele uczestników "IV Spotkania Pokoleń":

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski

oraz Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

płk w st. spocz. Witold Kowalski dokonali

ODSŁONIĘCIA  TABLICY  PAMIĄTKOWEJ

W  KOŚCIELE  GARNIZONOWYM  W  WAŁCZU

         
     
         
         
         

                                            Odsłoniętą Tablicę Pamiątkową poświęcił Proboszcz Parafii Wojskowej pw św. Franciszka z Asyżu w Wałczu ks. mjr Witold Kurek.

         
     
         
         
         

Po poświęceniu Janusz Sobolewski odczytał treść odsłoniętej Tablicy Pamiątkowej.

         
         
         
 

   
         
         

      Na zakończenie tej relacji z przebiegu spotkania składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby spotkanie to doszło do skutku.

       Szczególnie serdecznie dziękuję inicjatorowi zorganizowania spotkania Koledze Prezesowi Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu, Kolegom z Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkim uczestnikom, gdyż bez Ich obecności nie doszłoby do tego spotkania.

 

Materiał zebrał i opracował:    Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia:    Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski, Marek Kiersztyn