I I  SPOTKANIE P O K O L E Ń
28 czerwca 2007 roku


 Relacja z przebiegu II Spotkania Pokoleń
byłych Żołnierzy JW. 2016 (pł MON, 5pł, 1pł, 2BŁ),

które odbyło się w Garnizonie Wałcz w dniu 28 czerwca 2007r.

Motto spotkania:

       ;...jestem wyznawcą zasady, że ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

         ten nie godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości;

       / J. Piłsudski Wybór Pism str. 186 /

   W odpowiedzi na zaproszenie płk Janusza Sobolewskiego skierowane do byłych żołnierzy JW. 2016 o liczne przybycie na inaugurację utworzenia Brygady Wsparcie Dowodzenia Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód, powstał komitet organizacji Spotkania Pokoleń. Myślą przewodnią organizatorów było: uczczenie 40-tej rocznicy nadania 5 Pułkowi Łączności zaszczytnej nazwy 1 Pułk Łączności i przyznanie prawa do tradycji 1 Samodzielnego Pułku Łączności I Armii Wojska Polskiego oraz stworzenie okazji do spotkania koleżeńskiego i powspominania wspólnych lat służby.

  Liczyliśmy że na spotkanie przyjedzie nie mniej jak 50 kolegów. Koledzy sprawili nam miłą niespodziankę, bo chęć uczestniczenia zgłosiło 114 kolegów. Gośćmi honorowymi spotkania byli żołnierze 1 Samodzielnego Pułku Łączności I Armii WP (uczestnicy walk II Wojny Światowej): pani por. Zofia Kolasa-Rogowska, pani por. Józefa Małek , pan ppor. Paweł Koralewicz, Burmistrz miasta Wałcza Zdzisław Tuderek ( nieobecny przysłał swojego zastępcę pana Macieja Zarębę na spotkanie na sali tradycji ), Dowódca BWD płk Ryszard Więcławski, Szef Sztabu BWD płk Janusz Sobolewski, dowódcy 100 batalionu aktualny - ppłk Marian Matoszka oraz były - ppłk Robert Wierzbinski, dowódcy 104 batalionu aktualny - ppłk Marek Czyż oraz były dowódca ppłk Mirosław Sowinski.

  Po godzinie 11.00 na dyżurce naszych dawnych koszar na uczestników spotkania oczekiwali członkowie komitetu organizacyjnego Bohdan Nawrocki, Ryszard Koniecko, Henryk Wlaź, Mieczysław Fryza, którymi kierował niezastąpiony w sprawach organizacyjnych Grzegorz Rutkowski. Koledzy Ci każdego przybyłego uczestnika spotkania witali i udzielali koniecznych informacji. Po godzinie 11.00 przed klubem żołnierskim jednostki gromadzili się uczestnicy. Każdy nowo przybyły był serdecznie witany przez wcześniej przybyłych kolegów. Powstawały grupy wymieniające się wspomnieniami z dawnych lat. Atmosfera przyjemna i pełna sentymentalnych wspomnień.

 

 
     
 Spotkania po latach i rozmowy w grupach...  

Żołnierze 1bd z1965 r. gen. bryg. Witold Cieślewski, tyłem st. sierż. sztab. Henryk Wlaź i płk Tadeusz Bukowiec ...

 

 

    Tuż przed rozpoczęciem ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

Na uwagę zasługuje punktualność przybycia uczestników spotkania i o godzinie 13.00 rozpoczęto II Spotkanie Pokoleń na dawnej Sali Tradycji JW. 2016 a dziś 100 batalionu łączności, który jest spadkobiercą naszych tradycji.

   
     
  Uczestnicy spotkania na sali tradycji dawniej JW. 2016 a obecnie 100 Batalionu Dowodzenia.  

 

  Uczestników spotkania powitał Dowódca BWD WKP-W płk Ryszard Więcławski który, przedstawił dowódców jednostek wchodzących w skład brygady i stacjonujących w dawnych koszarach 2 BŁ. Następnie prezes 10 Koła ZBŻZ i OR WP im. Ziemi Wałeckiej - ppłk w st. spocz. Czesław Wirowski powitał zebranych w imieniu związku, który był patronem spotkania i przedstawił uczestnikom Komitet Organizacyjny II Spotkania Pokoleń. W imieniu komitetu głos zabrał jego przewodniczący płk st. spocz. Witold Kowalski który, w imieniu komitetu podziękował kolegom za tak liczne przyjęcie zaproszeń, w ciepłych słowach powitał gości honorowych spotkania oraz przypomniał uczestnikom program spotkania. Prosił również o przestrzeganie czasu przewidzianego w programie.

 
     
 Uczestników spotkania wita dowódca BWD płk Ryszard Więcławski w lewo stoją płk Janusz Sobolewski, ppłk Marek Czyż, ppłk Marian Matoszka, kpt. Mączkowski.  

Nasi goście honorowi - żołnierze 1 Samodzielnego Pułku Łączności. Od lewj pan ppor. Paweł Koralewicz i panie por. Zofia Kolasa-Rogowska oraz Józefa Małek.

 

    Spotkanie na Sali Tradycji ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

Przez godzinę trwało spotkanie na Sali Tradycji Jednostki. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia świadectw naszej tradycji, przy kawie i napojach wymienić wspólne wspomnienia. Z okazji spotkania dokonano następującego wpisu do Księgi Pamiątkowej.

 

 

     W dniu 9 maja 1967 r. w Jednostce Wojskowej 2016 stacjonującej w Wałczu (płMON, 5pł, 1pł, 2BŁ) zmieniono nazwę pułku z 5 Pułku Łączności na 1 Pułk Łączności przekazując jednocześnie prawo do tradycji 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 AWP, który zasłużył się w walce z okupantem hitlerowskim o wolność Polski.

    W dniu 28 czerwca 2007 r. w 40-tą rocznicę tamtego wydarzenia na sali tradycji 100 Batalionu Łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północnego-Wschodu, który jest spadkobiercą tradycji 1spł 1AWP i 1pł spotkali się

      Byli żołnierze 1spł 1 AWP:

              Por. w st. spocz. Zofia KOLASA-ROGOWSKA

              Por. w st. spocz. Józefa MAŁEK z d. CIS

              Ppor. w st. spocz. Paweł Koralewicz

       Uczestnicy „II Spotkania Pokoleń”, byli żołnierze i pracownicy cywilni          

            J.W.2016 oraz żołnierze BWD MKP-W, aby oddać cześć żołnierzom 1 spł .

.     Cześć i chwała żołnierzom 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 AWP

      Oby nigdy nie zapomniano ich bohaterskiej walki o niepodległość Ojczyzny !

 

 

 

 

   Pod takim wpisem uczestnicy spotkania złożyli swoje podpisy. Zbliżała się pora obiadowa i należało zgodnie z dobrą tradycją wojska przypomnieć sobie jak smakuje wojskowa grochówka. Po drodze było zwiedzanie obiektów koszarowych a w nich wymiana zdań jak tu dawniej bywało. Na placu alarmowym przygotowano miejsce do zrobienia wspólnego zdjęcia.

 
     
     Podpisuje pani por. Józefa Małek z 1spł ...  

i ppłk Józef Kowalski.

Dalsza trasa uczestników spotkania wiodła poprzez koszary na plac i na stołówkę żołnierską.

 
     
     Z sali tradycji poszliśmy zwiedzać koszary w których tyle czasu spędzaliśmy dawniej.  

Na placu alarmowym wystawiono najnowszy sprzęt łączności.

 

   Zwiedzanie koszar czyli starych kątów ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

      Na placu przygotowane było miejsce do wykonania wspólnego zdjęcia pamiątkowego. Ustawienie do wspólnego zdjęcia "rozdyskutowanych" kolegów nie było łatwe ... a późniejsze spisanie ustawienia poszczególnych osób - graniczyło z cudem ! Ale kolega Wiesław Wysocki, Nawrocki i inni nie z takimi zadaniami i problemami dawali sobie radę!

    Wspólne zdjęcie czyli walka z "żywiołem" ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

    Obiad przygotowany był na stołówce żołnierskiej. Z tym obiektem każdemu z nas kojarzy się wspomnień związanych z problemem obierania ziemniaków, nadzorem służbowym jako oficerów dyżurnych lub tzw. kontrolnych pododdziałów, nadzorem szefów kompani i dowódców pododdziałów a także zabaw dla kadry organizowanych tu w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Obiekt ten służył do nakarmienia 1400-2000 żołnierzy trzy razy dziennie a więc życiowo i organizacyjne ważne zamierzenie i wymagające dużego wysiłku znacznej grupy, aby było smacznie i godnie.

 
     

Główny organizator zanim sam zacznie jeść, powinien sprawdzić czy wszyscy mają miejsca przy stole. Najważniejsi byli oczywiście nasi goście honorowi.

 

Widok ogólny jednej z dwu sal, na których podano żołnierski obiad uczestnikom spotkania.

    Obiad dla nas przygotowano po żołniersku, czysto i skromnie, ale smakował wybornie. Uczestnicy spotkania nie zapomnieli, że st. chor. sztab. Ireneusz Kędzierski, który obiad organizował miał w tym dniu imieniny. Witold Kowalski w ich imieniu złożył mu życzenia i wręczył kwiaty dziękując jednocześnie za włożony wysiłek organizacyjny.

    Wspólny obiad czyli "grochówka z wkładką" ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

   Po obiedzie była krótka chwila wytchnienia przed dalszymi atrakcjami ... czyli znowu okazja do rozmów.

    Najedzeni  ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

   Po krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy spotkania i zaproszeni goście spotkali się w czasie wyznaczonym porządkiem spotkania na sali odpraw w bloku szkolnym, aby uczestniczyć w "Spotkaniu z Historią JW 201".  Był to czas przeznaczony na przynajmniej fragmentaryczne przypomnienia przeszłych lat zawiązanych ze służbą w naszej jednostce.

Tak się szczęśliwie złożyło, że wśród zaproszonych gości i uczestników spotkania byli żołnierze służący w naszej jednostce w latach 40-ch, 50-ch, 60-tych, 70-tych oraz 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia. Była to wyjątkowa okazja usłyszeć o warunkach służby w poszczególnych dziesięcioleciach ubiegłego wieku.

 

Motto Spotkania z Historią JW. 2016

 ; Pracujcie nad prawdą historii sami, bo to, co historyk znajdzie,

  będą referaty, atramenty, no i brudy... piszcie o sobie sami,

  bo jak inni napiszą, to siebie nie poznacie ;

    / J.Piłsudski z książki J.Surwiło Zdarzenia,Fakty,Anegdoty / 

 

   Jako wprowadzenie do wspomnień Witold Kowalski zapoznał zebranych z rozważaniami nad historia, które w niniejszym opracowaniu jest pod pozycją wstępu do wydania II „ Historia Jednostki Wojskowej 2016”. Następnie zabrali glos:

 - Por. Zofia Kolasa-Rogowska - żołnierz 1 s-Samodzielnego Pułku Łączności, która swoim wspomnieniem o przejściach w czasie formowania WP w ZSRR, powstawaniu pułku i udziale w jago szeregach jako telefonistka, w całej operacji Warszawsko-Berlińskiej poruszyła serca wszystkich zebranych. Pani Zofia przekazała 10 Kołu ZBŻZ i OR WP imienia Ziemi Wałeckiej polowy aparat telefoniczny produkcji USA, który przywiozła z walk o Berlin. Przez wszystkie minione lata trzymała go jako niezwykle cenną dla niej pamiątkę. Aparat w imieniu związku przyjął Grzegorz Rutkowski.

 - Płk Ludwik Rokicki, który służył w pułku w latach 50-70 i odszedł do innego rodzaju wojsk ze stanowiska zastępcy dowódcy pułku. Swoim wystąpieniem przypomniał starania związane z doprowadzeniem w 1967 roku do nadania naszej jednostce nazwy 1 Pułk Łączności.

 - Gen. bryg. Witold Cieślewski, który rozpoczynał swoja służbę jako oficer w 5 Pułku Łączności i ze stanowiska dowódcy kompanii odszedł na studia w WAT. Generał podzielił się wspomnieniami z lat młodości oraz niektórymi wspomnieniami związanymi z wykonywania obowiązku Szefa Wojsk Łączności WP.

 - Płk Henryk Brzezinka, który w 1964 roku został w składzie pierwszej grupy żołnierzy pułku oddelegowany do Wałcza w celu przejęcia koszar i przygotowania ich dla pododdziałów pułku po dyslokacji z Warszawy.

 - Płk Lech Zakrzewski dowódca 2 Brygady Łączności w latach 90-tych. Przypomniał on lata, w których dowodził jednostką i problemy z tego wynikające. Najwięcej uwagi poświecił trosce o bazę koszarową i bytowa kadry, bo za jago kadencji dużo w tym zakresie zrobiono.

 - Płk Janusz Sobolewski oficer 2 Brygady Łączności, który jako podporucznik - absolwent WAT, wdrażał do eksploatacji w latach 80-tych pierwsze w Wojsku Polskim stacje łączności satelitarnej. Następnie zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w jednostce a po rozwiązaniu brygady został pierwszym dowódcą 100 batalionu łączności BWD WKP-W. W swoim wystąpieniu przypomniał tamten czas oraz zapoznał uczestników spotkania z przeznaczeniem i strukturą organizacyjna Brygady Wsparcia Dowodzenia a także przedstawił dowódców batalionów stacjonujących w naszych dawnych koszarach.

  Poszczególne wystąpienia ilustrowane były zdjęciami historycznymi i planszami przygotowanymi specjalnie na tę okazję przez autora tej strony lub prezentacjami multimedialnymi obecnych gospodarzy naszych koszar wyświetlanymi na ekranie.

 

 
     

Na sali podczas” Spotkania z Historią „ od lewej mjr G.Rutkowski, plk J.Sobolewski, żolnierze 1spł: P. Koralewicz, J.Małek, Z.Kolasa –Rogowska w drugim rzędzie płk L.Zakrzewski, ppłk M.Matoszka, płk R.Więckowski. gen.bryg. W.Cieślewski.

 

Płk Ludwik Rokicki zastępca dowódcy pułku ds. politycznych - inicjator zmiany nazwy pułku z 5 na 1, po 40 latach przywiózł na nasze spotkanie dwóch dorosłych wnuków.

 

   Zebrani mieli możność wysłuchać wspomnień wielu oficerów, którzy w historii naszej jednostki pełnili nawet ważne funkcje. Atmosfera na sali oscylowała pomiędzy wzruszeniem a zadumą, sporadycznie przerywanymi krótkimi salwami śmiechu - szczególnie podczas wystąpienia płk Brzezinki. Generalnie była to wyjątkowo udana część naszego spotkania.

 
     

Grzegorz Rutkowski pokazuje amerykański telefon z II Wojny Światowej przekazany naszemu związkowi przez panią porucznik Zofię Kolasę-Rogowską.

  Rok 1964 wspominał płk Henryk Brzezinka, który jako ppor. wchodził w skład pierwszej grupy przygotowującej koszary dla pułku z Warszawy.

 

    Spotkanie z historią ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

 O godzinie 16.30 podjechały autobusy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wałczu / na polecanie burmistrza była to usługa opłacona przez miasto Wałcz /, którymi udaliśmy się na cmentarz wojenny Wałcz-Bukowina - miejsce spoczynku żołnierzy I AWP i żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli podczas wspólnego pokonywania Wału Pomorskiego. Przed centralnym obeliskiem cmentarza panie Zofia Kolasa-Rogowska i Józefa Małek w towarzystwie Józefa Kiziuka i Ryszarda Koniecki, złożyły wieniec kwiatów a uczestnicy spotkania zapalili znicze. Po krótkiej chwili zadumy poświęconej pamięci pochowanym na cmentarzu żołnierzom z 1945 roku wsiedliśmy ponownie do autobusów.

 
     

Widok obelisku i płyty pamiątkowej na Cmentarzu Wojennym w Wałczu.

  Wieniec w imieniu uczestników spotkania złożyli: st. chor. sztab. J.Kiziuk, por. J.Małek, st. sierż. sztab. R.Koniecko i por. Z.Kolasa-Rogowska.

 

    Na Cmentarzu Wojennym ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

Autobusy udały się w kierunku cmentarza komunalnego Wałcz – Chrząstkowo, na którym pochowano między innymi, wieloletniego dowódcę brygady płk Włodzimierza Augustynowicza. Pułkownik dowodził 10 lat brygadą, imponował zawsze ciągłą energią, wiedzą techniczną, tryskał doskonałymi żartami i był bardzo ludzkim przełożonym. Na  grobie jego dawni podwładni  /a także przełożony gen. bryg. Witold Cieślewski / złożyli wieniec i zapalili znicze.

 
     

Uczestnicy spotkania nad grobem płk Włodzimierza Augustynowicza.

  Znicz stawia gen. bryg. Witold Cieślewski. Na lewo stoją:  płk Woźniak, Kowalski, Zakrzewski

 

 

Następnie uczestników rozwieziono do miejsc zamieszkania lub hoteli na godzinną przerwę przed dalszymi zamierzeniami naszego spotkania.

    Na cmentarzu komunalnym ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

 O godzinie 19.00 wszyscy uczestnicy spotkania stawili się w Garnizonowym Klubie Oficerskim, który tego dnia w całości był zarezerwowany dla nas. Biesiadę rozpoczęto występem chóru Wałeckiego Centrum Kultury pod kierunkiem muzycznym pana Przemysława Wojnarowskiego. W składzie chóru śpiewali pani Joanna Czepulonis /absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu/ oraz panowie Jan Butrym /pracownik ARSP - były radny i  zastępca przewodniczącego Rady miasta Wałcza/, Kazimierz Fecek /przedsiębiorca budowlany, były żołnierz służby zasadniczej naszej jednostki/, Mikołaj Terefenko /wieloletni dyrektor banku BGŻ w Wałczu obecnie pracownik kontroli banku centralnego GBŻ /, Wiesław Gaworek /kierownik zespołu budowlanego/ i Łukasz Gugała /student Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu/.

Swój wstęp chór rozpoczął Hymnem Polski wysłuchanym przez uczestników spotkania w postawie zasadniczej, a następnie kontynuował występ przedstawiając kilka pieśni wojskowych i patriotycznych. Śpiewaków obdarzono głośnymi i długimi brawami. Swoim śpiewem wnieśli wspaniały nastrój do rozpoczęcia spotkania biesiadnego żołnierskich pokoleń. Prezes ZBŻZ i OR WP - ppłk Czesław Wirowski w imieniu związku i Dowódcy 100 Batalionu Łączności każdemu z członków chóru wręczył podziękowanie pisemne za uświetnienie śpiewem naszego spotkania.

 
     
Występ chóru Wałeckiego Centrum Kultury.  

Biesiadne spotkanie rozpoczynają płk Witold Kowalski ppłk Czesław Wirowski.

 

    Biesiada ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

 

Po występie chóru głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Spotkania płk Witold Kowalski, który powitał uczestników następującymi słowami:                                                                                 

 

 

Panie, panowie, koledzy w imieniu Komitetu Organizacyjnego” II Spotkania Pokoleń byłych Żołnierzy J.W 2016” dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam na naszym spotkaniu biesiadnym:

           Dowódcę BWD MKP-W     Pana płk Ryszarda Więckowskiego,
    Szefa sztabu BWD              Pana  płk Janusza   Sobolewskiego,
    Dowódcę 100 batalionu       Pana ppłk Mariana Matoszkę,
    Dowódcę  104 batalionu      Pana ppłk Marka Czyża
           oraz   Panów ppłk Roberta Wierzbińskiego i ppłk Mirosław Sowińskiego.

Szczególnie gorąco witam kombatantów II Wojny Światowej - żołnierzy 1 Samodzielnego Pułku Piechoty:

           Panią por. Zofię Kolasę-Rogowska,
    Panią por  Józefę Małek,
    Pana ppor. Pawła Koralewicza

Szanowni nasi goście honorowi czujcie się na naszej biesiadzie jak w najlepszym gronie przyjaciół.

Koledzy ! Spotkanie nasze mogło się odbyć, ponieważ tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, co bardzo cieszy i jest to do dowód, że nie zatrąciliśmy poczucia więzi koleżeńskich, gdy zdjęliśmy mundury a dystynkcje pozostały w szafach. Łączą nas wcześniejsze wspomnienia przeżytych lat. Mamy wpojony szacunek do przełożonych, starszych, kobiet i konieczności niesienia pomocy słabszym. Kierując się powyższymi zasadami wyrażając głęboki szacunek do wszystkich tu zebranych pozwólcie ze w imieniu organizatorów powitam najznamienitszych z nas.

Serdecznie witam:

         Pana generała brygady Witolda Cieślewskiego,
  Pana płk dr nauk woj. Konsula RP w Kaliningradzie, Rydze i Baku Aleksandra Łajko,
  Pana płk Jerzego Surmę wieloletniego dyrektora CZŁ w Czernicy.

Witam najstarszych oficerów naszej jednostki:

         Pana płk   Ludwika Rokickiego,
  Pana ppłk Bogdana Kwiatka,
  Pana mjr Andrzeja Matuszewskiego,
  Pana ppłk  Stanisława Nowakowskiego,
  Pana ppłk Edwarda Sielskiego,
  Pana ppłk Jana Malca,
  Pana płk   Henryka Brzezinkę,
  Pana ppłk Jana Łopuszyńskiego.

         Dwie teraz wymienione grupy witam ze szczególnym sentymentem, ponieważ do nich należę. Witam tych, którzy z wielkim trudem i kosztem swojego rodzinnego życia pojęli się z wyboru lub z przydziału przełożonych tworzenia jednostki wojskowej prawie od podstaw.

Witam bardzo gorąco swoich kolegów z przed 42 lat:

         Pana ppłk   Bogdana Mikołajczaka,
  Pana st. chor. sztab.   Bronisława Antkowiaka,
  Pana st. sierż. sztab. Ryszarda Konieckę,
  Pana st. chor. sztab.  Józefa Suchodolskiego,
  Pana ppłk          Jerzego Martynkę,
  Pana st. sierż. sztab.  Henryka Wlazia,
  Pana ppłk  Jerzego Bierkę,
  Pana ppłk  Lesława Siejaka,
  Pana ppłk  Jerzego Walczyńskiego,
  Pana płk   Tadeusza Bukowca,
  Pana mjr   Jana Juszkiewicza.

Jest to grupa oficerów, chorążych i podoficerów, którzy zawsze stanowili rdzeń zespołu jednostki a ich pracę trudno przeceniać. Kolejność wymienianych nazwisk wynikała z kolejności wpłat składki.

Powitajmy ich gorąco.

 Nie mogę pominąć imiennym powitaniem zastępców dowódcy 2 Brygady Łączności. Witam:

        Szefów sztabu brygady  Pana płk   Witolda Bienia i  Pana płk   Floriana Wożniaka;
 Szefów służb technicznych brygady  Pana płk Waldemara Sucheckiego i Pana płk Tadeusza Wójcickiego;
 Kwatermistrza brygady Pana płk Ryszarda Mizerskiego;
 Zastępcę ds. liniowych d-cy brygady Pana płk Bogdana Karpińskiego;
 Zastępcę ds. politycznych d-cy brygady Pana płk Zdzisława Kępę.

   Przygotowując tekst powitania miałem już imienne powitanie zakończyć a jeszcze tylu tu obecnych nie wymieniłem. Po spojrzeniu na listę uczestników uważam, że nie mogę pominąć:

        Naszych lekarzy:          Pana ppłk   Edwarda Łaskiego,
                                   Pana ppłk   Janusza Cioska,
                                   Pana mjr.   Andrzeja Czyżowskiego.

        Inżynierów:                  Pana ppłk  Andrzeja Hetmana,
                                   Pana ppłk  Jerzego Miszkowicza,
                                   Pana ppłk  Waldemara Kapisa,
                                   Pana ppłk   Marka Kiersztyna.

       Dowódców batalionów:  Pana ppłk  Józefa Kowalskiego,
                                    Pana ppłk  Stanisława Kupisa,
                                    Pana ppłk  Szczepana Piątka,
                                    Pana ppłk  Bohdana Nawrockiego.

       Zastępcę d-cy batalionu  Pana płk    Bogdana Poradę.

     Przesłużyli w jednostce wiele lat, byli świetnymi specjalistami swojego zawodu i dali się poznać jako wspaniali koledzy i mądrzy ludzie.

 Witam Panów bardzo serdecznie.

  Koledzy jest wśród nas Dowódca 2 Brygad Łączności Pan płk Leszek Zakrzewski, który wykazał się wielką starannością o substancję koszarową. To za jego dowództwa przeprowadzono duże inwestycje unowocześniające obiekty brygady. Powitajmy go bardzo serdecznie. Leszku wybacz, że wymieniam Ciebie w tej kolejności, lecz jak przystało na uczestników spotkania pokoleń wymieniałem nazwiska w/g kolejnych lat służby poczynając od posiadających najdłuższy staż.

      Mając na uwadze, że podczas naszego spotkania chcecie również mieć czas na rozmowy osobiste wszystkich pozostałych witam równie serdecznie jak i wymienionych i proponuję toast:

        Za piękne lata wspólnej pracy i abyśmy razem spotykać się chcieli i mogli

 

 

                     

   
   

Podczas spotkania była okazja do niesamowitych rozmów i wspomnień. Na zdjęciu koledzy z 1 batalionu dowodzenia po 42 latach od tamtych czasów: Henryk Wlaź, Józef Suchodolski, Tadeusz Bukowiec, Brunon Klein, Witold Cieślewski, Ludwik Rokicki, Leszek Siejak, Tadeusz Wójcicki, Andrzej Matuszewski i Witold Kowalski.

   

   Atmosfera spotkania była wspaniała koledzy wykazali, że po latach mają, o czym rozmawiać bo służba wojskowa pozostawia na trwale wspomnienia sentymentalne a to, co czasami było przykre po latach zapominamy, bo przecież wnikało to wyłącznie z rygorów służby wojskowej. Jak zawsze na takich spotkaniach dominowały rozmowy w grupach, w których najlepiej wznosić toasty za lata minione i za przyszłość.

 
     

 

    Następnego dnia wypełniając zobowiązanie wobec spadkobierców tradycji naszej jednostki, większość z kolegów udała się na uroczystość oficjalnego zainaugurowania istnienia Brygady Wsparcia Dowodzenia Międzynarodowego Korpusu Północ-Wschód, na które wszyscy uczestnicy dostali zaproszenia od jej dowódcy.

W myśl nowych zasad uroczystość obyła się w centralnym punkcie na placu przed siedzibą władz miasta.

 
     
Wejście na rynek przed ratuszem Wałcza,
kompanii honorowej brygady.
 

Pododdziały brygady ustawione do uroczystości.

 

    Parada pod ratuszem ... (aby obejrzeć zdjęcia w nowym oknie, proszę kliknąć ...)
                 
         
                 

                       Do następnego SPOTKANIA ...

  

Opracował: autor strony na podstawie tekstu płk Witolda Kowalskiego.

Foto: H.Wlaź, Z.Rossa, B.Antkowiak, H.Laszczkowski, W.Kapis, A.Nowicki, M.Kiersztyn ...


Powrót


Powrót do strony głównej